FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 110kWORD 49k
20.2.2015
PE549.986v01-00
 
B8-0193/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om forskeres interessekonflikter i Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere


Mara Bizzotto

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om forskeres interessekonflikter i Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere  
B8‑0193/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at to tredjedele af de forskere, der er ansat i GD SANCO, har potentielle interessekonflikter på grund af deres forbindelser til erhvervslivet i henhold til rapporten udarbejdet af Corporate Europe Observatory (CEO);

B.     der henviser til, at mange af disse eksperter kan have haft relationer med industrien som konsulenter og dermed have modtaget direkte betalinger;

C      der henviser til, at det har vist sig, at 67 % af de 57 medlemmer af de videnskabelige udvalg, som skal vurdere parabener, har forbindelser til industrier, der har en direkte eller indirekte interesse i de nævnte kemikalier;

1.      opfordrer Kommissionen til at revidere de videnskabelige udvalgs forretningsorden.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik