RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 106kWORD 46k
20.2.2015
PE549.986v01-00
 
B8-0193/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi teadlaste huvide konflikti kohta


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi teadlaste huvide konflikti kohta  
B8-0193/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Euroopa Ettevõtete Seirekeskuse (Corporate Europe Observatory) koostatud aruande kohaselt võib kahel kolmandikul tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi teadlastel olla huvide konflikt nende seotuse tõttu tööstussektoriga;

B.     arvestades, et paljudel nimetatud asjatundjatel on nõustajatena olnud sidemeid tööstussektoriga ja nad on selle eest tasu saanud;

C      arvestades, et parabeene hindavate teaduskomiteede 57 liikmest on 67% sidemeid tööstusettevõtetega, kellel on otsene või kaudne huvi nimetatud kemikaalide vastu;

1.      palub komisjonil vaadata läbi teaduskomiteede kodukorrad.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika