PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 118kWORD 48k
20.2.2015
PE549.986v01-00
 
B8-0193/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato mokslo srities darbuotojų interesų konfliktų


Mara Bizzotto

Europos Parlamento pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato mokslo srities darbuotojų interesų konfliktų   
B8‑0193/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi, remiantis organizacijos „Corporate Europe Observatory“ parengtu pranešimu, dvi trečiosios Sveikatos ir vartotojų reikalų GD mokslo srities darbuotojų gali turėti interesų konfliktų dėl jų ryšių su pramone;

B.     kadangi daugelis šių darbuotojų, dirbdami konsultantais, užmezgė ryšius su pramonės atstovais ir iš jų gavo tiesiogines išmokas;

C.     kadangi iš 57 mokslinių komitetų narių, kurie turi įvertinti parabenus, 67 proc. turėjo ryšių su pramonės atstovais, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti minėtomis cheminėmis medžiagomis;

1.      ragina Komisiją persvarstyti mokslinių komitetų darbo tvarkos taisykles.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika