REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 127kWORD 49k
20.2.2015
PE549.986v01-00
 
B8-0193/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Veselības un patērētāju ģenerāldirektorātā strādājošo zinātnieku interešu konfliktiem


Mara Bizzotto

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Veselības un patērētāju ģenerāldirektorātā strādājošo zinātnieku interešu konfliktiem  
B8‑0193/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā saskaņā ar Corporate Europe Observatory (CEO) sagatavoto ziņojumu divas trešdaļas no Veselības un patērētāju ĢD strādājošajiem zinātniekiem varētu būt iesaistīti interešu konfliktos dēļ viņu saiknēm ar nozari;

B.     tā kā daudziem no šiem ekspertiem varētu būt bijušas saiknes ar nozari, sniedzot konsultācijas, par kurām viņi saņem tiešu atalgojumu;

C      tā kā attiecībā uz 57 zinātnisko komiteju locekļiem, kuriem ir jāizvērtē parabēni, 67 % gadījumu ir konstatētas saiknes ar nozares pārstāvjiem, kam ir tiešas vai netiešas intereses saistībā ar minētajām ķīmiskajām vielām,

1.      aicina Komisiju pārskatīt zinātnisko komiteju darbības iekšējos noteikumus.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika