ONTWERPRESOLUTIE
PDF 98kWORD 45k
20.2.2015
PE549.986v01-00
 
B8-0193/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over belangenconflicten van wetenschappers van het directoraat-generaal Gezondheid en Consumenten


Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over belangenconflicten van wetenschappers van het directoraat-generaal Gezondheid en Consumenten  
B8-0193/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat volgens het verslag van het Corporate Europe Observatory (CEO), twee derde van de wetenschappers werkzaam bij DG SANCO mogelijk belangenconflicten heeft vanwege banden met de industrie;

B.     overwegende dat velen van deze deskundigen contacten zouden hebben gehad met bedrijven in hun hoedanigheid van adviseur, en hiervoor rechtstreekse betalingen zouden hebben ontvangen;

C      overwegende dat van de 57 leden van de wetenschappelijke comités die parabenen moeten beoordelen, 67% banden blijkt te hebben met bedrijven die een direct of indirect belang hebben bij genoemde chemische stoffen;

1.      verzoekt de Commissie het intern reglement van de wetenschappelijke comités te herzien.

Juridische mededeling - Privacybeleid