NÁVRH UZNESENIA
PDF 118kWORD 48k
20.2.2015
PE549.986v01-00
 
B8-0193/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o konflikte záujmov vedeckých pracovníkov generálneho riaditeľstva pre zdravie a spotrebiteľov


Mara Bizzotto

Návrh uznesenie Európskeho parlamentukonflikte záujmov vedeckých pracovníkov generálneho riaditeľstva pre zdraviespotrebiteľov  
B8-0193/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže podľa správy európskej mimovládnej organizácie Corporate Europe Observatory (CEO) sa dve tretiny vedeckých pracovníkov GR SANCO nachádzajú v možnom konflikte záujmov vzhľadom na ich spojenie s priemyslom;

B.     keďže mnoho z týchto odborníkov má mať spojenie s priemyselnými odvetviami vo funkcii konzultantov a dostávať od nich priame platby;

C      keďže z 57 členov vedeckých výborov, ktorí by mali posudzovať parabény, je podľa tejto správy 67 % spojených s priemyselnými odvetviami, ktoré majú priamy alebo nepriamy záujem, pokiaľ ide o uvedené chemické látky;

1.      vyzýva Komisiu, aby preskúmala svoje vnútorné nariadenie o vedeckých výboroch.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia