Propunere de rezoluţie - B8-0215/2015Propunere de rezoluţie
B8-0215/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la încheierea unui memorandum de înțelegere între UE și Liga Statelor Arabe pentru a coopera în combaterea terorismului

4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Marietje Schaake în numele Grupului ALDE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0215/2015

Procedură : 2015/2573(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0215/2015
Texte depuse :
B8-0215/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0215/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la încheierea unui memorandum de înțelegere între UE și Liga Statelor Arabe pentru a coopera în combaterea terorismului

(2015/2573(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere semnarea, la 19 ianuarie 2015, a memorandumului de înțelegere între Vicepreședintele Comisiei/Înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate Federica Mogherini și Secretarul General al Ligii Statelor Arabe Nabil Elaraby, reprezentând Uniune Europeană și, respectiv, Liga Statelor arabe,

–       având în vedere articolul 21 din Tratatul de la Lisabona,

–       având în vedere Strategia de securitate internă a Uniunii Europene, astfel cum a fost adoptată de Consiliu la 25 februarie 2010,

–       având în vedere Rezoluția sa din 11 februarie 2015 privind măsurile de combatere a terorismului[1],

–       având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2015 referitoare la situația din Egipt[2],

–       având în vedere rezoluțiile adoptate în cadrul procedurii de urgență privind cazurile de încălcare a drepturilor omului în țări care sunt membre ale Ligii Statelor Arabe,

–       având în vedere Convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale la acestea din 1977, precum și obligația părților la conflictele armate de a respecta dreptul internațional umanitar și de a impune respectarea lui în orice situație,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât terorismul și extremismul violent se numără printre amenințările majore la adresa securității și a libertăților în Europa;

B.     întrucât securitatea și libertatea sunt total interdependente;

C.     întrucât combaterea terorismului și securitatea națională sunt invocate tot mai des pentru a conferi legitimitate acțiunilor de reprimare a reprezentanților opoziției, a societății civile și a jurnaliștilor;

D.     întrucât se înregistrează încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului în toate țările membre ale Ligii Statelor Arabe;

E.     întrucât organizații despre care UE consideră că își exercită drepturile universale ale omului și libertățile fundamentale sunt etichetate adesea drept organizații teroriste de către guvernele statelor membre ale Ligii Statelor Arabe;

F.     întrucât UE condamnă aplicarea pedepsei cu moartea și aplicarea de pedepse crude și inumane oriunde în lume, inclusiv în cazul persoanele condamnate pentru comiterea de acte de terorism;

G.     întrucât conținutul memorandumului de înțelegere dintre Liga Statelor Arabe și UE din 2015 pentru a coopera în combaterea terorismului nu este făcut public;

H.     întrucât în declarația de presă a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), care anunță semnarea memorandumului de înțelegere (MdI), nu a fost menționată necesitatea respectării drepturilor omului în cadrul luptei împotriva terorismului;

I.      întrucât anchetele anterioare vizând complicitatea unor state membre UE la predările extraordinare ale unor suspecți de terorism către membri ai Ligii statelor arabe au fost blocate pe motivul protejării secretului de stat,

1.      solicită ca MdI să fie făcut public, astfel încât conținutul său să poată fi supus controlului democratic și judiciar;

2.      subliniază necesitatea respectării drepturilor universale ale omului în cadrul luptei împotriva terorismului;

3.      salută, în general, cooperarea și parteneriatul dintre UE și țări terțe în combaterea terorismului și în colaborarea apropiată cu actori regionali precum Uniunea Africană, Consiliul de Cooperare al Golfului și Liga Statelor Arabe, precum și cu ONU, în special cu Comitetul său pentru combaterea terorismului; reamintește, totuși, că măsurile de combatere a terorismului nu pot fi folosite în mod abuziv pentru a reprima exprimarea legitimă a unor opinii contrare sau pentru a încălca drepturile universale ale omului, avertizează cu privire la utilizarea cooperării cu UE de către țări terțe în scopul legitimării unor astfel de abuzuri ale măsurilor de combatere a terorismului, după cum este ilustrat, de exemplu, de îndepărtarea forțată a lui Ahmed Agiza și Muhammad Alzery din Suedia către Egipt în decembrie 2001;

4.      invită UE să conceapă garanții clare în cooperarea sa cu țări terțe, pentru a se asigura că nu sprijină direct sau indirect și nu legitimează reprimarea unor persoane sau organizații legitime în numele luptei împotriva terorismului;

5.      invită SEAE să adopte o strategie externă a UE pentru combaterea terorismului internațional, pentru a contracara sursele de terorism internațional și a integra aspectele privind combaterea terorismului, asigurând în același timp respectarea standardelor internaționale privind drepturile omului;

6.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și Secretarului General al Ligii Statelor Arabe.