Prijedlog rezolucije - B8-0222/2015Prijedlog rezolucije
B8-0222/2015

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o odnosima između EU-a i Lige arapskih država u svrhu suradnje u borbi protiv terorizma

  4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

  podnesen nakon izjave
  potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă u ime Kluba zastupnika S&D-a

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0215/2015

  Postupak : 2015/2573(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0222/2015
  Podneseni tekstovi :
  B8-0222/2015
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B8‑0222/2015

  Rezolucija Europskog parlamenta   o odnosima između EU-a i Lige arapskih država u svrhu suradnje u borbi protiv terorizma

  (2015/2573(RSP))

  Europski parlament,

  –       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o arapskim državama,

  –       uzimajući u obzir rezolucije Opće skupštine Ujedinjenih naroda o Globalnoj protuterorističkoj strategiji Ujedinjenih naroda (rezolucije 60/288 od 20. rujna 2006., A/RES/62/272 od 5. rujna 2008. i 64/297 od 8. rujna 2010.),

  –       uzimajući u obzir Međunarodni pakt UN-a o građanskim i političkim pravima usvojen 1966. godine,

  –       uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjske poslove o borbi protiv terorizma, a posebno zaključke od veljače 2015.,

  –       uzimajući u obzir sastanke ministara vanjskih poslova država članica Europske unije i Lige arapskih država, a posebno sastanak održan u Ateni u lipnju 2014.,

  –       uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o borbi protiv ekstremizma i terorizma,

  –       uzimajući u obzir Memorandum o razumijevanju između Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) i Glavnog tajništva Lige arapskih država potpisan 19. siječnja 2015. u Bruxellesu te izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku nakon njezina sastanka s glavnim tajnikom Lige arapskih zemalja dr. Nabilom El Arabyjem,

  –       uzimajući u obzir strategiju EU-a u vezi sa Sirijom i Irakom za borbu protiv terorizma i postupanje protiv stranih boraca usvojenu 20. listopada 2014., s posebnim naglaskom na stranim terorističkim borcima i Komunikaciji EU-a o Magrebu,

  –       uzimajući u obzir Zajedničku komunikaciju o regionalnoj strategiji EU-a za Siriju i Irak kao i o prijetnji koju predstavlja skupina Da’esh,

  –       uzimajući u obzir izjave članova Europskog vijeća, a posebno izjavu nakon neformalnog sastanka šefova država i vlada od 12. veljače 2015.,

  –       uzimajući u obzir relevantne rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, a posebno rezolucije br. 2170 i br. 2178 (2014.),

  –       uzimajući u obzir izjavu sa sastanka na vrhu NATO-a od 5. rujna 2014.,

  –       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.     budući da su terorizam i nasilni ekstremizam velike prijetnje sigurnosti i slobodama na svjetskoj razini;

  B.     budući da terorizmom nije samo ugrožena sigurnost ljudi, nego i sloboda govora te raznolikost društava;

  C.     budući da je terorizam svjetska prijetnja koju treba riješiti koordiniranim naporom nacionalnih vlada i regionalnih i međunarodnih organizacija; ističe da samo svjetsko savezništvo može učinkovito riješiti ovu prijetnju, u potpunosti poštujući međunarodno pravo, temeljne vrijednosti i međunarodne standarde u pogledu ljudskih prava;

  D.     budući da se stanje sigurnosti u Europi drastično izmijenilo u posljednjih nekoliko godina zbog novih sukoba i nemira u neposrednom susjedstvu EU-a, brzog razvoja novih tehnologija i zabrinjavajućeg porasta radikalizacije koja vodi do nasilja i terorizma u EU-u i susjednim zemljama te na svjetskoj razini;

  E.     budući da vanjske politike EU-a moraju doprinijeti borbi protiv terorističke prijetnje koja postaje sve ozbiljnija u određenim dijelovima njegovog susjedstva, osobito u Siriji i Libiji; budući da bi se strategije prevencije u području borbe protiv terorizma trebale oslanjati na pluralni pristup koji je usmjeren na izravno suzbijanje priprema napada na teritoriju Unije, ali i na uključivanje potrebe za rješavanjem glavnih uzroka terorizma u spomenute strategije;

  F.     budući da je 19. siječnja 2015. potpisan Memorandum o razumijevanju između ESVD-a i Glavnog tajništva Lige arapskih država, između ostalog u cilju jačanja suradnje u političkim i sigurnosnim pitanjima u područjima ranog upozoravanja i odgovora na krizu, borbe protiv terorizma i transnacionalnog organiziranog kriminala te suzbijanja širenja oružja za masovno uništenje;

  G.     budući da je EU suočen sa stalnom i sve većom terorističkom prijetnjom koja je u posljednjem desetljeću snažno pogodila nekoliko njegovih država članica, pri čemu su napadi usmjereni na njegove građane kao i na vrijednosti i slobode na kojima se Unija temelji;

  H.     budući da internet i društvene mreže omogućuju lakše širenje terorističke propagande; budući da kibernetički terorizam omogućuje terorističkim skupinama uspostavljanje i održavanje veza bez fizičkih ograničenja granica, čime se smanjuje potreba za bazama ili utočištima u zemljama;

  I.      budući da je EU suočen s ozbiljnom i rastućom prijetnjom od takozvanih „stranih boraca iz EU-a”, to jest pojedinaca koji odlaze u zemlju u kojoj nemaju boravište niti su njezini državljani u cilju izvršenja ili planiranja terorističkih činova ili sudjelovanja u terorističkoj obuci, ili kao obučavatelji ili kao oni koje se obučava, također u vezi s oružanim sukobima; budući da je od izbijanja rata i nasilja u Siriji, Iraku i Libiji prema procjenama oko 3 500 do 5 000 državljana EU-a napustilo svoje domove kako bi postali strani borci što predstavlja veliki izazov za sigurnost građana EU-a;

  1.      pozdravlja stalne zajedničke napore EU-a i arapskih država da surađuju u rješavanju aspekata koji su od zajedničkog interesa, spominjući u tom kontekstu redovne sastanke ministara vanjskih poslova Europske unije i Lige arapskih država i Memorandum o razumijevanju između ESVD-a i Glavnog tajništva Lige arapskih država;

  2.      pozdravlja uspostavljanje strateškog dijaloga EU-a i Lige arapskih država, uključujući razmjene o političkim i sigurnosnim pitanjima, razmjenu redovnih sastanaka Političkog i sigurnosnog odbora EU-a i stalnih predstavnika arapskih država te pohvaljuje napredak postignut u području ranog upozoravanja i odgovora na krizu, a posebno punu provedbu Projekta ranog upozoravanja i odgovora na krizu;

  3.      pozdravlja sve veći broj inicijativa diljem Europe koje okupljaju različite zajednice i vjerske skupine protiv ekstremizma i u obranu temeljnih vrijednosti, sloboda i sigurnosti za sve građane te pozdravlja Memorandum o razumijevanju EU-a i Arapske lige kojim ovaj dijalog i suradnja dobivaju multilateralnu dimenziju;

  4.      primjećuje da je jedan od glavnih uzroka trenutne terorističke prijetnje u EU-u i arapskim državama džihadistički ekstremizam; podržava stajalište da politika usmjerena na deradikalizaciju i borbu protiv terorizma ne može biti učinkovita bez aktivne uloge muslimanskih zajednica u Europi i dijaloga i bliske suradnje s muslimanskim državama izvan Europe;

  5.      ističe važnost suradnje na pitanjima humanitarne pomoći razmjenom informacija o kriznim situacijama; ističe važnost razmjene, prema potrebi, ocjena i primjera najbolje prakse te suradnje u vezi s utvrđivanjem praktičnih mjera za pomoć u rješavanju tih prijetnji, uključujući učinkovitije djelovanje kako bi se suzbilo radikalizaciju, novačenje i putovanje terorista i stranih boraca te postupanje s borcima koji se vraćaju na mjesto polaska;

  6.      poziva na suradnju u borbi protiv transnacionalnog organiziranog kriminala, uključujući trgovanje ljudima i drogom te u poboljšanju granične sigurnosti; poziva na poštovanje Rezolucije br. 2133 Vijeća sigurnosti UN-a o plaćanju otkupnine terorističkim skupinama;

  7.      ponavlja važnost suradnje između EU-a i Lige arapskih država u području ljudskih prava naglašavajući važnost nastavka promicanja i zaštite ljudskih prava i poštovanja svih ljudskih prava za sve, uključujući pravo na gospodarski i društveni razvoj, slobodu izražavanja i slobodu vjeroispovijedi ili uvjerenja dok se istovremeno promiču vrijednosti tolerancije i suživota među različitim vjeroispovijedima i odbijaju isključivanje, ekstremizam, poticanje i širenje mržnje i nasilja;

  8.      snažno osuđuje nedavne napade koje su izvele terorističke skupine i pojedinci u Europi, na Bliskom istoku, u Africi te Aziji; ističe da terorizam predstavlja izravnu prijetnju svim državama i svim narodima neovisno o njihovom etničkom podrijetlu, vjeroispovijedi ili uvjerenju;

  9.      podržava potrebu da se borba protiv terorizma uvrsti u politički dijalog EU-a s trećim zemljama, osobito u arapskom svijetu i Africi te da se promiče međunarodna suradnja i provedba svih relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a;

  10.    podsjeća da se međunarodna zajednica obvezala na usvajanje mjera kojima se osigurava poštovanje ljudskih prava za sve i vladavine prava kao temelja borbe protiv terorizma i to kada je Opća skupština u svojoj rezoluciji 60/288 usvojila Globalnu protuterorističku strategiju Ujedinjenih naroda u kojoj su države članice donijele odluku da će poduzeti mjere usmjerene na suočavanje s uvjetima koji pogoduju širenju terorizma, uključujući nedostatak vladavine prava i kršenja ljudskih prava, te osigurati da su sve mjere poduzete u svrhu borbe protiv terorizma u skladu s njihovim obvezama u sklopu međunarodnog prava, osobito prava o ljudskim pravima, prava o izbjeglicama i međunarodnog humanitarnog prava ;

  11.    podržava potrebu da se naporima EU-a u pogledu borbe protiv terorizma također na pravi način identificiraju duboki socioekonomski i kulturni uzroci ove pojave te da se na njih usmjere spomenuti napori; snažno zagovara razmatranje prirode političkog sustava u državama s kojima surađuje kako bi se zaštitilo poštovanje načela ljudskih prava, vladavina prava i demokracija;

  12.    poziva EU da razvije, u suradnji s Ligom arapskih država, namjenski mehanizam usmjeren na ograničavanje pojave trgovine oružjem u sklopu kojeg bi se posebna pozornost posvetila državama iz kojih terorizam potječe ili u kojima se teroriste obučava; poziva EU da pažljivo prati provedbu izvoza oružja, osobito dvojne uporabe tehnologije koja teroristima može poslužiti kao sredstvo;

  13.    poziva na ciljane i poboljšane sigurnosne i protuterorističke dijaloge s Alžirom, Egiptom, Irakom, Izraelom, Jordanom, Marokom, Libanonom, Saudijskom Arabijom, Tunisom i Vijećem za suradnju u Zaljevu; poziva na daljnje jačanje političkog dijaloga s Ligom arapskih država, Organizacijom islamske suradnje, Afričkom unijom i drugim relevantnim regionalnim koordinacijskim strukturama kao što je skupina G5 Sahel;

  14.    poziva da se u sklopu suradnje u borbi protiv terorizma izričito riješi pitanje prijetnje ISIS-a koji se razvio u veliku pokretačku snagu u pogledu terorizma na teritorijima koji su pod njegovom kontrolom i izvan njih; ističe da borba protiv terorizma znači borba protiv ISIS-a gdje god je on aktivan;

  15.    podržava međunarodne inicijative za borbu protiv radikalizacije i terorizma poput prvog međunarodnog centra izvrsnosti za borbu protiv nasilnog ekstremizma („Hedayah”) u Abu Dhabiju i Globalnog fonda za uključenost i otpornost zajednice (GCERF) u Ženevi; primjećuje da uspješna EU-ova Mreža za osvješćivanje o radikalizaciji (RAN) pruža stručna znanja u pogledu suradnje s lokalnim zajednicama te s trećim zemljama;

  16.    poziva Komisiju i ESVD da u suradnji s međunarodnim partnerima djeluju kako bi ublažili terorističke prijetnje i prijetnje stabilnosti na temelju sveobuhvatnog pristupa kojim se kombiniraju diplomatske, socioekonomske i razvojne mjere te mjere za sprečavanje sukoba, izgradnju mira i upravljanje krizom;

  17.    poziva na jačanje suradnje s ključnim partnerima i državama u pogledu suzbijanja financiranja terorizma; poziva EU da se uključi u dijalog s partnerskim zemljama u pogledu suzbijanja financiranja terorizma, osobito financiranja skupine Da’esh, i da na tom ključnom aspektu blisko surađuje s partnerima, između ostalog i s koalicijom protiv ISIL-a;

  18.    potvrđuje potrebu za rješavanjem temeljnih čimbenika radikalizacije podržavanjem inicijativa diljem arapskog svijeta u pogledu mladih, obrazovanja, stručnog osposobljavanja, mogućnosti zapošljavanja, civilnog društva, reforme sigurnosnog sektora i uloge žena;

  19.    ističe važnost poboljšanja strateške komunikacije, razvijanja strategije informiranja usmjerene na arapski svijet, što uključuje razvoj protupropagande suprotstavljene terorističkoj propagandi, promicanje temeljnih prava te uzimanje u obzir sve češće zlouporabe interneta u radikalizaciji, komuniciranjem društvenim mrežama i jačanjem komunikacije na arapskom jeziku;

  20.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i Vijeću, ESVD-u, parlamentima država članica, Ligi arapskih država, Organizaciji islamske suradnje i Afričkoj uniji.