Prijedlog rezolucije - B8-0223/2015Prijedlog rezolucije
B8-0223/2015

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Memorandumu o razumijevanju između EU-a i Lige arapskih država o suradnji u borbi protiv terorizma

  4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

  podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0215/2015

  Postupak : 2015/2573(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0223/2015
  Podneseni tekstovi :
  B8-0223/2015
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B8‑0223/2015

  Rezolucija Europskog parlamenta   o Memorandumu o razumijevanju između EU-a i Lige arapskih država o suradnji u borbi protiv terorizma

  (2015/2573(RSP))

  Europski parlament,

  –       uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

  –       uzimajući u obzir članke 2., 3. i 6. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

  –       uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjske poslove o borbi protiv terorizma, posebno zaključke od 9. veljače 2015.,

  –       uzimajući u obzir sastanke ministara vanjskih poslova Europske unije i država članica Arapske lige, posebno sastanak održan u lipnju 2014. u Ateni,

  –       uzimajući u obzir Memorandum o razumijevanju između Europske službe za vanjsko djelovanje i Glavnog tajništva Lige arapskih država koji je potpisan 19. siječnja 2015.,

  –       uzimajući u obzir primjedbe potpredsjednice / Visoke predstavnike na konferenciji za medije nakon sastanka Vijeća za vanjske poslove od 19. siječnja 2015.,

  –       uzimajući u obzir rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 2178 (2014) od 24. rujna 2014. o prijetnjama međunarodnom miru i sigurnosti koje su izazvane terorističkim djelima,

  –       uzimajući u obzir Strategiju EU-a za borbu protiv terorizma iz 2005.,

  –       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. prosinca 2011. o politici EU-a za borbu protiv terorizma: glavna postignuća i budući izazovi[1],

  –       uzimajući u obzir Revidiranu strategiju EU-a za borbu protiv radikalizacije i novačenja terorista,

  –       uzimajući u obzir Strategiju unutarnje sigurnosti EU-a,

  –       uzimajući u obzir Strategiju EU-a o Siriji i Iraku i borbi protiv terorizma/stranim borcima (donesenu 20. listopada 2014.) uz poseban naglasak na strane borce i priopćenje EU-a o Magrebu,

  –       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije „Sprječavanje radikalizacije koja dovodi do terorizma i nasilnog ekstremizma: jačanje odgovora Europska unije”,

  –       uzimajući u obzir neformalni sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove održan u Rigi 29. i 30. siječnja 2015.,

  –       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. veljače 2015. o mjerama protiv terorizma, budući da terorizam predstavlja ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru, sigurnosti i demokraciji s ciljem podrivanja pluralističkih civilnih društava,

  –       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.     budući da su terorizam i nasilni ekstremizam velike prijetnje sigurnosti i slobodi na globalnoj razini i budući da je poštovanje temeljnih prava ključni element uspješnih politika za borbu protiv terorizma;

  B.     budući da na globalnoj razini jača prijetnja od terorizma; budući da su i Europa i arapski svijet te države članice Arapske lige mete terorističkih napada;

  C.     budući da se Europa i arapski svijet nalaze pred zajedničkim izazovima, uključujući trenutno stanje u arapskom svijetu, posebno u pogledu Libije, Iraka, Sirije, Jemena, mirovnog procesa na Bliskom Istoku, a osobito terorističku prijetnju koju predstavlja IS;

  D.     budući da je EU suočen s ozbiljnom i sve većom prijetnjom od takozvanih „stranih boraca iz EU-a”, odnosno pojedinaca koji odlaze u zemlju u kojoj nemaju prebivalište niti su njezini državljani u cilju izvršenja ili planiranja terorističkih djela ili sudjelovanja u terorističkoj obuci, bilo u ulozi onih koji obučavaju buduće teroriste ili u ulozi polaznika tečaja za buduće teroriste, također u vezi s oružanim sukobima; budući da je od izbijanja rata i nasilja u Siriji, Iraku i Libiji prema procjenama oko 3 500 do 5 000 državljana EU-a napustilo svoje domove kako bi postali strani borci što predstavlja veliki izazov za sigurnost građana EU-a; budući da su nedavne terorističke napade počinjene u Parizu i Kopenhagenu izvršili državljani EU-a;

  E.     budući da EU i Liga arapskih država imaju zajednički interes za pronalaženje dugoročnih rješenja kojima bi se jamčili mir i stabilnost u regiji;

  F.     budući da je potrebno zajamčiti užu suradnju i jači dijalog o političkim i sigurnosnim pitanjima, suradnji u borbi protiv terorizma, borbi protiv organiziranog kriminala i upravljanju krizom kao i jači kulturni dijalog između EU-a i Lige arapskih država;

  G.     budući da se potpredsjednica / Visoka predstavnika EU-a 19. siječnja 2015. susrela s glavnim tajnikom Lige arapskih država i potpisala Memorandum o razumijevanju o unapređenju suradnje između ESVD-a i Lige arapskih država;

  H.     budući da osim Europe i arapski i muslimanski svijet trpe zbog posljedica terorizma;

  I.      budući da je regija Lige arapskih država i dalje ugrožena zbog ozbiljnih i sustavnih kršenja ljudskih prava, uključujući stroga ograničenja u vezi sa slobodom izražavanja, masovni državni nadzor, zlostavljanje boraca za ljudska prava i oporbenih aktivista, prakse u kojima se zloupotrebljavaju ovlasti tijela kaznenog progona, nedostatak neovisnog sudstva i kršenja pravičnih postupaka;

  1.      naglašava potrebu za jačom borbom protiv terorizma kao posljedica sve veće prijetnje, ali ponavlja da učinkovite mjere za borbu protiv terorizma i poštovanje ljudskih prava nisu oprečni već su to ciljevi koji se nadopunjuju i međusobno nadograđuju;

  2.      posebno naglašava da Europska unija, njezine države članice i zemlje partneri svoju strategiju borbe protiv međunarodnog terorizma trebaju temeljiti na vladavini prava i poštovanju temeljnih prava; nadalje naglašava da bi vanjsko djelovanje Unije u borbi protiv međunarodnog terorizma prvenstveno trebalo biti usmjereno na prevenciju te ističe da je nužno promicati dijalog, toleranciju i razumijevanje među različitim kulturama i religijama;

  3.      naglašava činjenicu da je terorizam multinacionalna i višedimenzionalna prijetnja te da mu se kao takvom treba suprotstaviti u partnerstvu s ključnim saveznicima i državama; pozdravlja potpisivanje Memorandum o razumijevanju između EU-a i Lige arapskih država od 19. siječnja 2015. i vjeruje da to predstavlja važan korak naprijed za brojne izazove koji su zajedničkim tim dvama sudionicima;

  4.      vjeruje da je potrebna sveobuhvatna strategija kojom se povezuje unutarnja i vanjska sigurnost u borbi protiv terorizma; poziva na demokratski i sudski nadzor politika za borbu protiv terorizma i vjeruje da bi Europski parlament trebao imati ulogu u njegovoj provedbi; ističe da represivno djelovanje ne nudi rješenje te da diskriminacija može pojačati radikalizaciju i oblike nasilnog ponašanja;

  5.      poziva EU i Ligu arapskih država na rješavanje suštinskih uzroka ekstremizma koji se često mogu naći u društveno-gospodarskom, kulturnom ili političkom stanju država, da ne potiču ili podržavaju represivne trendove već da pojačaju svoje napore u podržavanju uključivih, pluralističkih i funkcionalnih država koje svojim građanima mogu jamčiti pravdu i sigurnost te u rješavanju vjerskog ekstremizma na način koji je u skladu sa zakonom o ljudskim pravima;

  6.      vjeruje da bi Liga arapskih država zajedno s EU-om trebala imati ključnu ulogu u procesu posredovanja u sukobima koji se odvijaju u arapskom svijetu te da bi trebala raditi sa svojim članicama na smirivanju napetosti između Sunita i Šijita;

  7.      upozorava na pokušaj da se ponovno primjenjuje prijašnja ograničena i neučinkovita praksa da se u ime sigurnosti, stabilnosti i borbe protiv ekstremizma sklapaju tajni sporazumi s autoritarnim režimima; vjeruje da je važno usredotočiti se na potporu onim zemljama i sudionicima koji se istinski zalažu za zajedničke vrijednosti i reforme, posebno Tunis;

  8.      pozdravlja poboljšanu sigurnosnu suradnju s trećim zemljama i insistira na tome da bi takva suradnja, od razmjene obavještajnih podataka do vladavine prava, reforme pravosuđa i programa kaznenog prava, trebala biti strogo u skladu s međunarodnim pravom, a ne stajati iznad drugih ciljeva vanjske politike, posebno promicanja ljudskih prava, vladavine prava i demokratizacije;

  9.      posebno naglašava da Europska unija, njezine države članice i zemlje partneri svoju strategiju borbe protiv međunarodnog terorizma trebaju temeljiti na vladavini prava i poštovanju temeljnih prava; nadalje naglašava da bi vanjsko djelovanje Unije u borbi protiv međunarodnog terorizma prvenstveno trebalo biti usmjereno na sprečavanje, suzbijanje i kazneni progon terorizma;

  10.    poziva na pojačani dijalog između stručnjaka za razvoj i sigurnost iz EU-a i Lige arapskih država; podsjeća da je ključno rješavati temeljne uzroke nasilja i nestabilnosti kao što su sukob, siromaštvo, distribucija oružja i državna nestabilnost koji terorističkim skupinama omogućuju da budu uspješne; naglašava da je potrebno usredotočiti se na sprečavanje i suzbijanje radikalizacije u akcijskim planovima i političkim djelovanjima između EU-a i Lige arapskih država te uspostaviti politike kako bi se izbjegla društvena isključenost i olakšala integracija s ciljem sprečavanja procesa radikalizacije, uključujući zajednički rad sa sudionicima civilnog društva u borbi protiv terorizma i radikalne propagande;

  11.    pozdravlja namjeru Vijeća da vanjskom politikom EU-a u potpunosti obuhvati borbu protiv terorizma; traži što raniju provedbu povezanih inicijativa i uvijek u skladu s ljudskim pravima i rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda;

  12.    vjeruje da je razmjena informacija ključna za borbu protiv terorizma pod uvjetom da se poštuju standardi međunarodnog prava i ljudskih prava; pozdravlja poboljšanu suradnju između EU-a i Lige arapskih država i traži od ESVD-a, Komisije i svih agencija EU-a da razrade okvire za razmjenu informacija i načine na koji bi se agencije EU-a mogle više strateški povezati s državama u regiji u skladu sa zaključcima Vijeća u vezi s borbom protiv terorizma;

  13.    poziva potpredsjednicu / Visoku predstavnicu da podnese izvještaj o prethodnih i naknadnim procjenama koje su provele službe Komisije o učinku programa za borbu protiv terorizma s državama Arapske lige na ljudska prava, kao i o zaštiti sadržanoj u tim programima kako bi se zajamčila njihova sukladnost sa standardima ljudskih prava;

  14.    vjeruje da je bitno suprotstaviti se financiranju terorizma u dogovoru s relevantnim sudionicama, uključujući Ligu arapskih država i njezine članice; poziva EU da uvede sankcije svima (vladama te javnim i privatnim poduzećima) koji su uključeni u izravno ili neizravno financiranje terorističkih skupina, uključujući preko prijevoza, prerade, rafiniranja i prodaje nafte koja se vadi iz područja koja su pod nadzorom IS-a, zajedno sa strogim nadzorima financijskih tokova kako bi se spriječilo IS da uživa u gospodarskim aktivnostima i iskorištavanju poreznih oaza; poziva Ligu arapskih država na pojačano djelovanje kako bi zajamčila da sudionici u njihovim državama članicama neizravno ne financiraju terorističke skupine te da nadziru da njihove države članice poštuju rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a br. 2161. (2014.) i 2170 (2014.) kojima se osuđuju izravna ili neizravna trgovina s IS-om i povezanim skupinama;

  15.    traži od Lige arapskih država da surađuje sa svojim državama članicama kako bi spriječila izravne ili neizravne utjecaje koji bi još više mogli otežati postizanje političkog rješenja među sukobljenim stranama u Libiji, Siriji, Iraku i Jemenu; naglašava da pod svaku cijenu treba izbjeći ratove preko posrednika;

  16.    vjeruje da bi evidencija imena putnika mogla biti korisno dodatno sredstvo za borbu protiv terorizma sve dok se provodi na način kojim se ne krše temeljna prava te dok god se u potpunosti poštuju propisi o zaštiti podataka i ne ugrožava privatnost građana;

  17.    vjeruje da bi mirovni proces na Bliskom istoku bio od koristi za cijelu regiju i vjeruje da bi EU i Liga arapskih država trebali zajedno raditi kako bi olakšali rješenje koje podrazumijeva dvije države u skladu sa svojom rezolucijom od 17. prosinca 2014. o priznavanju palestinske državnosti;

  18.    traži EU i Ligu arapskih država da zajedno rade na borbi protiv pojma sukoba civilizacija između islamskog svijeta i Zapada, priče koja bi mogla radikalizirati i privući mlade u terorističke organizacije; u tom smislu poziva na pojačanu suradnju kako bi oblikovala politike i programe društvene integracije i uključivosti s ciljem olakšavanja međukulturnog dijaloga;

  19.    vjeruje da bi EU trebao usko surađivati s muslimanskom zajednicom kao cjelinom i s drugim važnim sudionicima kao što su Vijeće za suradnju zemalja Perzijskog zaljeva, Afrička unija i Organizacija islamske suradnje;

  20.    pozdravlja odluke o postojanju atašea za sigurnost u delegacijama Europske unije u relevantnim zemljama kao i odluku o poboljšanju komunikacije sa stanovništvom koje govori arapskim jezikom; u tom smislu vjeruje da je najvažnije surađivati s civilnim društvom kako bi razumjeli poruke koje dolaze iz Arapskog svijeta;

  21.    snažno vjeruje da bi se svaka suradnja i inicijativa između EU-a i Lige arapskih država trebala zasnivati na poštovanju ljudskih prava, vladavine prava i relevantnih rezolucija UN-a;

  22.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Arapske lige.