Prijedlog rezolucije - B8-0225/2015Prijedlog rezolucije
B8-0225/2015

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Memorandumu o razumijevanju između EU-a i Lige arapskih država o suradnji u borbi protiv terorizma

  4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

  podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu, Tokia Saïfi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy u ime Kluba zastupnika PPE-a

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0215/2015

  Postupak : 2015/2573(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0225/2015
  Podneseni tekstovi :
  B8-0225/2015
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B8‑0225/2015

  Rezolucija Europskog parlamenta   o Memorandumu o razumijevanju između EU-a i Lige arapskih država o suradnji u borbi protiv terorizma

  (2015/2573(RSP))

  Europski parlament,

  –       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. veljače 2015. o mjerama protiv terorizma[1],

  –       uzimajući u obzir Memorandum o razumijevanju između Europske službe za vanjsko djelovanje i Glavnog tajništva Lige arapskih država od 19. siječnja 2015.,

  –       uzimajući u obzir deklaraciju usvojenu na trećem sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije i Lige arapskih država održanom 10. i 11. lipnja 2014.,

  –       uzimajući u obzir Rezoluciju o prijetnjama međunarodnom miru i sigurnosti koje su izazvane terorističkim djelima koju je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo 24. rujna 2014. (Rezolucija 2178 (2014)),

  –       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.     budući da su 19. siječnja 2015. potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini te glavni tajnik Lige arapskih država dr. Nabil El Araby potpisali Memorandum o razumijevanju između Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) i Glavnog tajništva Lige arapskih država;

  B.     budući da će obje strane poboljšati svoj dijalog i suradnju radi poticanja strateškog dijaloga EU-a i Lige arapskih država na sljedeće načine: (a) povećanjem razumijevanja o političkim i sigurnosnim pitanjima raznim oblicima razmjene; (b) zajedničkim radom u svojim područjima nadležnosti s ciljem uvrštavanja napretka i tema strateškog dijaloga u ostale sastanke; (c) jačanjem suradnje i raspravom o političkim i sigurnosnim pitanjima u područjima ranog upozoravanja i reagiranja na krize, borbe protiv terorizma, transnacionalnog organiziranog kriminala i suzbijanja širenja oružja za masovno uništenje, te (d) utvrđivanjem izazova, zajedničkih ciljeva i potencijalnih djelovanja u područjima od zajedničkog interesa;

  C.     budući da će se obje strane truditi razmjenjivati iskustva, informacije i najbolju praksu upotrebom sljedećih mehanizama: (a) uspostavom institucionalnih komunikacijskih kanala utvrđivanjem kontaktnih točaka za koordiniranje aktivnosti u okviru ovog Memoranduma o razumijevanju; (b) razvojem konzultativnih sastanaka i poboljšanjem savjetovanja, te (c) osnivanjem zajedničkih radnih skupina i održavanjem radionica i/ili konferencija;

  D.     budući da je potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica 19. siječnja 2015. izjavila sljedeće: „Potvrdili smo ključnu važnost zajedničkog rada u rješavanju raznih kriza koje utječu na regiju. Kad je riječ o Libiji, o bliskoistočnom mirovnom procesu, o situaciji u Siriji i Iraku, između ostalog, imamo zajednički interes u nalaženju dugotrajnog rješenja kako bismo osigurali regionalni mir i stabilnost.”;

  E.     budući da je potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica 19. siječnja 2015. također izjavila: „Europa i arapski svijet suočeni su sa zajedničkim izazovima. Posebno moramo osigurati blisku suradnju u borbi protiv terorizma. Terorizam je prijetnja našim građanima i društvima. Europa je prošlog tjedna napadnuta, ali arapski i muslimanski svijet još više pate od posljedica terorizma. Zajedno s arapskim svijetom potpuno smo svjesni da ovo nije samo vojna ili sigurnosna već i politička i kulturna bitka. Jači dijalog pomoći će nam u rješavanju tog skupa pitanja.”;

  F.     budući da su ministri vanjskih poslova EU-a i Lige arapskih država koji su se 10. i 11. lipnja 2014. okupili u Ateni na trećem sastanku ministara EU-a i Lige arapskih država usvojili deklaraciju kojom su izrazili odlučnost da zajedno rješavaju zajedničke političke, ekonomske i sigurnosne izazove radi bolje zajedničke budućnosti za sve; budući da su ministri najavili uspostavu strateškog dijaloga EU-a i Lige arapskih država;

  G.     budući da su terorizam i nasilni ekstremizam među glavnim prijetnjama našoj sigurnosti i našim slobodama;

  1.      pozdravlja Memorandum o razumijevanju između ESVD-a i Glavnog tajništva Lige arapskih država potpisan 19. siječnja 2015.; podupire želju koju su iskazale obje strane za razmjenu gledišta, razvoj dijaloga i suradnje u područjima od zajedničkog interesa, u skladu s načelima uzajamnog povjerenja i uzajamne koristi;

  2.      podupire činjenicu da obje strane jačaju dijalog i suradnju s ciljem poticanja strateškog dijaloga EU-a i Lige arapskih država, što podrazumijeva razmjenu o političkim i sigurnosnim pitanjima te razmjenu redovnih sastanaka Političkog i sigurnosnog odbora EU-a i stalnih predstavnika arapskih država;

  3.      pozdravlja deklaraciju usvojenu na trećem sastanku ministara vanjskih poslova EU-a i Lige arapskih država 10. i 11 lipnja 2014.; podržava činjenicu da su ministri izrazili potporu europsko-arapskoj suradnji kao sredstvu za osiguravanje integriranog regionalnog odgovora na strateške izazove, jačanje kapaciteta u okviru institucionalne organizacije Lige arapskih država i za daljnji razvoj tehničke razmjene; napominje da su ministri pohvalili napredak ostvaren u području ranog upozoravanja i reagiranja na krize, a posebno punu provedbu Projekta ranog upozoravanja i reagiranja na krize;

  4.      ističe da su ministri osudili sve terorističke akte i izrazili uvjerenje u važnost zajedničke suradnje za suočavanje s tim fenomenom, koji uključuje i prijetnje terorističkih skupina i stranih boraca; pozdravlja činjenicu da su se složili da po potrebi razmjenjuju ocjene i najbolju praksu te da surađuju u vezi s utvrđivanjem praktičnih mjera za pomoć u rješavanju tih prijetnji, što će obuhvaćati i djelotvornije suzbijanje radikalizacije, novačenja i putovanja terorista i stranih boraca te postupanje s borcima koji se vraćaju na mjesto odakle su krenuli;

  5.      ističe da su se ministri isto tako složili da nastave s radom na sveobuhvatnoj provedbi Globalne strategije UN-a za borbu protiv terorizma; podupire činjenicu da su ministri pozdravili uspostavu Centra UN-a za suzbijanje terorizma na inicijativu Čuvara dviju svetih džamija islama i zatražili potporu za taj centar, kao i da su pozdravili održavanje prve međunarodne konferencije o borbi protiv terorizma u Bagdadu u ožujku 2014. kao priliku za raspravu i traženje odgovarajućih sredstava i načina za promicanje međunarodne suradnje i borbe protiv terorizma na regionalnoj razini;

  6.      ponavlja svoj poziv EU-u da pruži aktivnu podršku globalnom partnerstvu protiv terorizma i da blisko surađuje s regionalnim akterima kao što su Afrička unija, Vijeće za suradnju u Zaljevu i Liga arapskih država, a posebno sa susjednim zemljama Sirije i Iraka kao i s UN-om, prije svega s njegovim Odborom za borbu protiv terorizma; u tom smislu poziva na jačanje dijaloga među stručnjacima EU-a i tih zemalja u području razvoja i sigurnosti;

  7.      smatra da EU mora preispitati najčešće nedostatke koji su obilježili prijašnju suradnju u borbi protiv terorizma sa zemljama porijekla, tranzita i odredišta kroz koje se usmjeravaju strani borci i resursi kojima im se daje potpora, uključujući i države članice Lige arapskih država, a kako bi se objedinili naši napori u borbi protiv terorizma povećanom razmjenom informacija i stečenih saznanja za rješavanje krijumčarenja vatrenog oružja, za praćenje financiranja terorista i za razvoj novog diskursa u borbi protiv ekstremizma i fundamentalizma; ističe da bi suradnja i razmjena u borbi protiv terorizma trebali biti ključni element u odnosima EU-a i Lige arapskih država;

  8.      ističe da sveobuhvatna strategija EU-a o mjerama protiv terorizma mora također u potpunosti iskoristiti svoju vanjsku politiku i politiku razvoja u cilju borbe protiv siromaštva, diskriminacije i marginalizacije, borbe protiv korupcije i promicanja dobrog upravljanja te sprečavanja i rješavanja sukoba jer sve te pojave doprinose marginalizaciji pojedinih skupina i sektora društva te ih stoga čine izloženijima propagandi ekstremističkih skupina;

  9.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i glavnom tajniku Lige arapskih država.