Propunere de rezoluţie - B8-0225/2015Propunere de rezoluţie
B8-0225/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la încheierea unui memorandum de înțelegere între UE și Liga Statelor Arabe pentru a coopera în vederea combaterii terorismului

4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu, Tokia Saïfi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0215/2015

Procedură : 2015/2573(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0225/2015
Texte depuse :
B8-0225/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0225/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la încheierea unui memorandum de înțelegere între UE și Liga Statelor Arabe pentru a coopera în vederea combaterii terorismului

(2015/2573(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere Rezoluția sa din 11 februarie 2015 privind măsurile de combatere a terorismului[1],

–       având în vedere memorandumul de înțelegere dintre Serviciul European de Acțiune Externă și Secretariatul General al Ligii Statelor Arabe, semnat la 19 ianuarie 2015,

–       având în vedere declarația adoptată în cadrul celei de a treia reuniuni la nivelul miniștrilor de afaceri externe din UE și din țările Ligii Arabe, care a avut loc în 10 și 11 iunie 2014,

–       având în vedere rezoluția adoptată de Consiliul de Securitate al ONU la 24 septembrie 2014 referitoare la amenințările la adresa păcii internaționale și securității reprezentate de actele teroriste (Rezoluția 2178(2014)),

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, la 19 ianuarie 2015, Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, și Secretarul General al Ligii Statelor Araba (LSA), Dr. Nabil El Araby, au semnat un memorandum de înțelegere (MdI) între Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Secretariatul General al LSA;

B.     întrucât ambele părți vor extinde dialogul și activitățile de cooperare în vederea promovării dialogului strategic UE-LSA prin: (a) îmbunătățirea, prin diverse schimburi, a cunoștințelor lor cu privire la chestiunile legate de politică și de securitate; (b) activități comune în domeniul lor de competență pentru a ține seama de progresele realizate și de temele dialogului strategic în alte reuniuni; (c) consolidarea cooperării lor și discutarea chestiunilor politice și a celor în materie de securitate în domeniul alertei timpurii și al răspunsului în caz de criză, al combaterii terorismului, al crimei organizate la nivel transnațional și al combaterii proliferării armelor de distrugere în masă (ADM), precum și prin (d) identificarea provocărilor, a obiectivelor comune și a acțiunilor potențiale în domenii de interes comun;

C.     întrucât ambele părți vor căuta să facă schimb de experiență, de informații și de cele mai bune practici prin următoarele mecanisme: (a) instituirea unor canale de comunicare instituționale prin numirea de puncte de contact pentru coordonarea activităților în temeiul prezentului MdI; (b) înființarea unor reuniuni consultative și realizarea unor consultări aprofundate, precum și (c) constituirea unor grupuri de lucru, ateliere și/sau conferințe comune;

D.     întrucât la 19 ianuarie 2015 VP/ÎR a declarat că: „am reafirmat că este de importanță crucială să conlucrăm pentru a soluționa diversele crize care afectează regiunea. În ceea ce privește Libia, procesul de pace din Orientul Mijlociu sau situația din Siria și din Irak, printre altele, avem un interes comun de a căuta soluții pe termen lung pentru a asigura pacea și stabilitatea regionale”;

E.     întrucât la 19 ianuarie 2015 VP/ÎR a declarat, de asemenea, că: „Europa și lumea arabă se confruntă, de asemenea, cu provocări comune. În special, trebuie să asigurăm o strânsă cooperare în domeniul combaterii terorismului. Terorismul constituie o amenințare la adresa cetățenilor și a societăților noastre. Europa a fost atacată săptămâna trecută, dar lumea arabă și cea musulmană sunt cele care suferă mai mult de pe urma consecințelor terorismului. Împreună cu lumea arabă, suntem pe deplin conștienți de faptul că această luptă nu se dă doar pe planul militar și cel al securității, ci și pe plan politic și cultural. Consolidarea dialogului ne va ajuta să găsim soluții pentru acest tip de probleme.”;

F.     întrucât miniștrii de externe ai UE și ai LSA, reuniți cu ocazia celei de a treia reuniuni la nivel de miniștri dintre UE și LSA, care a avut loc la Atena între 10 și 11 iunie 2014, au adoptat o declarație în care își exprimă hotărârea de a găsi împreună soluții pentru provocările politice, economice și de securitate comune pentru a asigura un viitor comun mai bun pentru toți; întrucât miniștrii au anunțat înființarea unui dialog strategic UE-LSA;

G.     întrucât terorismul și extremismul violent se numără printre amenințările majore la adresa securității și a libertăților noastre,

1.      salută MdI dintre SEAE și Secretariatul General al LSA, semnat la 19 ianuarie 2015; sprijină dorința exprimată de ambele părți de a efectua un schimb de vederi, de a dezvolta dialogul și cooperarea în domeniile de interes comun, bazate pe principiul încrederii și beneficiilor reciproce;

2.      sprijină faptul că ambele părți își intensifică cooperarea și dialogul în vederea promovării dialogului strategic UE-LSA, care include schimburi pe teme politice și de securitate, precum și schimbul de reuniuni periodice ale Comitetul politic și de securitate al UE și ale reprezentanților permanenți arabi;

3.      salută declarația adoptată în cadrul celei de a treia reuniuni la nivelul miniștrilor de afaceri externe din UE și din țările Ligii Arabe din 10 și 11 iunie 2014; sprijină faptul că miniștrii au salutat cooperarea euro-arabă, considerând-o un mijloc pentru a oferi un răspuns regional integrat provocărilor în materie de securitate, pentru a asigura construirea capacității în cadrul instituțional al LSA și pentru a dezvolta în continuare schimburile tehnice; ia act de faptul că miniștrii au salutat progresele realizate în domeniul alertei timpurii și al răspunsului în caz de criză, în special punerea în aplicare deplină a proiectului privind alerta timpurie și răspunsul în caz de criză;

4.      subliniază faptul că miniștrii au condamnat toate actele de terorism și au subliniat importanța cooperării între părți pentru a combate acest fenomen, care include pericolul reprezentat de grupările teroriste și de luptătorii străini; salută faptul că miniștrii au convenit să pună în comun, după caz, evaluările și cele mai bune practici, precum și să coopereze pentru identificarea măsurilor practice care ar trebui luate pentru a ajuta la combaterea acestor amenințări, precum și faptul că acestea vor include contracararea mai eficace a radicalizării, recrutării și deplasărilor teroriștilor și a luptătorilor străini, precum și modalități de tratare a luptătorilor care se întorc în țara de origine;

5.      subliniază că miniștrii au convenit, de asemenea, să continue să acționeze pentru punerea în aplicare de o manieră cuprinzătoare a Strategiei globale a ONU de combatere a terorismului; sprijină faptul că miniștrii au salutat constituirea Centrului ONU de combatere a terorismului, care a avut loc inclusiv la inițiativa Custodelui celor două Moschei Sfinte, și au solicitat sprijinirea acestui centru; sprijină faptul că miniștrii au salutat posibilitatea de a organiza prima Conferință internațională privind combaterea terorismului în Bagdad în martie 2014, aceasta fiind o oportunitate pentru a discuta și a identifica mijloace și căi adecvate pentru a promova cooperarea internațională și a combate terorismul la nivel regional;

6.      își reiterează solicitarea ca UE să promoveze în mod activ un parteneriat global împotriva terorismului și să colaboreze îndeaproape cu actori regionali precum Uniunea Africană, Consiliul de Cooperare al Golfului și LSA, în special în țările din vecinătatea Siriei și Irakului, precum și cu ONU, și în special cu Comisia pentru combaterea terorismului din cadrul acesteia; invită, în această privință, la intensificarea dialogului dintre experții în materie de dezvoltare și securitate ai UE și cei ai țărilor respective;

7.      consideră că UE trebuie să reanalizeze vulnerabilitățile principale care au caracterizat cooperarea anterioară în domeniul combaterii terorismului cu țările de origine, tranzit și destinație prin care au fost direcționați combatanții străini și resursele destinate susținerii acestora, care includ state membre ale LSA, pentru a ne uni eforturile în materie de combatere a terorismului, intensificând schimbul de informații și de lecții învățate, pentru a combate traficul ilicit de arme de foc, pentru a identifica traseul finanțării terorismului și pentru a elabora un nou discurs de contracarare a extremismului și a fundamentalismului; subliniază că cooperarea și împărtășirea informațiilor în domeniul combaterii terorismului ar trebui să fie un element-cheie în cadrul relațiilor dintre UE și LSA;

8.      subliniază că o strategie cuprinzătoare a UE privind măsurile de combatere a terorismului trebuie, de asemenea, să utilizeze la maximum politicile sale externe și de dezvoltare în vederea combaterii sărăciei, discriminării și marginalizării, combaterii corupției și promovării bunei guvernări, precum și prevenirii și soluționării conflictelor, toate aceste probleme contribuind la marginalizarea anumitor grupuri și sectoare ale societății și făcându-le, prin urmare, mai vulnerabile la propaganda grupurilor extremiste;

9.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și Secretarului General al Ligii Statelor Arabe.