Postupak : 2015/2572(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0230/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0230/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2015 - 8.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0079

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 156kWORD 113k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0228/2015
4.3.2015
PE552.205v01-00
 
B8-0230/2015

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o prioritetima EU-a za 28. sjednicu Vijeća UN-a za ljudska prava (UNHRC) (2015/2572(RSP))


Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Lara Comi u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta   o prioritetima EU-a za 28. sjednicu Vijeća UN-a za ljudska prava (UNHRC) (2015/2572(RSP))  
B8‑0230/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima te konvencije UN-a o ljudskim pravima i njihove fakultativne protokole, uključujući Konvenciju o pravima djeteta i Konvenciju UN-a o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW),

–       uzimajući u obzir Rezoluciju 60/251 Opće skupštine Ujedinjenih naroda o uspostavi Vijeća UN-a za ljudska prava (UNHRC),

–       uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima, Europsku socijalnu povelju i Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

–       uzimajući u obzir strateški okvir i akcijski plan EU-a za ljudska prava i demokraciju, koji je usvojen 25. lipnja 2012.,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Vijeću UN-a za ljudska prava,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o kršenju ljudskih prava, uključujući hitne rezolucije o tim temama,

–       uzimajući u obzir Rezoluciju od ... o Godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2013. godinu i politici Europske unije u tom području(1),

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjske poslove od 9. veljače 2015. o prioritetima EU-a na forumima UN-a za ljudska prava,

–       uzimajući u obzir članak 2., članak 3. stavak 5., članke 18., 21., 27. i 47. Ugovora o Europskoj uniji,

–       uzimajući u obzir nadolazeću 28. sjednicu UNHRC-a koja će se održavati od 2. do 27. ožujka 2015.,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da su poštovanje, promicanje i zaštita univerzalnosti ljudskih prava dio etičke i pravne stečevine Europske unije i jedan od kamena temeljaca europske ujedinjenosti i integriteta;

B.     budući da su ljudska prava svojstvena svim ljudskim bićima bez obzira na nacionalnost, rasu, spol, etničko podrijetlo, vjeroispovijed ili bilo koji drugi status i budući da je poštovanje tih prava utvrđeno u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, Međunarodnom paktu o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima i u kasnijim međunarodnim konvencijama, deklaracijama i rezolucijama o ljudskim pravima;

C.     budući da su sva ljudska prava – građanska, politička, ekonomska, socijalna ili kulturna – nedjeljiva, međusobno povezana i međuovisna te da oduzimanje bilo kojeg od tih prava ima izravan i negativan utjecaj na druga prava;

D.     budući da nepoštovanje ljudskih prava i nedostatak legitimnog demokratskog sudjelovanja dovode do nestabilnosti, propasti država, humanitarnih kriza i oružanih sukoba;

E.     budući da se djelovanje Unije u odnosima s trećim zemljama provodi u skladu s člankom 21. Ugovora iz Lisabona, kojim se potvrđuje univerzalnost i nedjeljivost ljudskih prava i temeljnih sloboda i propisuje poštovanje ljudskog dostojanstva, načelâ jednakosti i solidarnosti te načelâ Povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava;

F.     budući da sve države imaju obvezu poštovati temeljna prava svojeg stanovništva i dužnost poduzimati konkretne mjere u cilju omogućavanja poštovanja tih prava na nacionalnoj razini te surađivati na međunarodnoj razini u cilju uklanjanja prepreka ostvarenju ljudskih prava u svim područjima;

G.     budući da se redovnim sjednicama Vijeća za ljudska prava, imenovanjem posebnih izvjestitelja, mehanizmom univerzalnog periodičkog pregleda, posebnim postupcima za rješavanje stanja u određenim državama ili za određene teme doprinosi promicanju i poštovanju ljudskih prava, demokracije i vladavine prava;

H.     budući da su neke sadašnje članice Vijeća za ljudska prava nažalost poznate kao najteži kršitelji ljudskih prava i poznate su po lošoj suradnji s mandatarima za posebne postupke UN-a i nepridržavanja obveze izvješćivanja ugovornim tijelima UN-a za ljudska prava;

Vijeće UN-a za ljudska prava

1.      pozdravlja prioritete EU-a za nadolazeću 28. redovnu sjednicu Vijeća UN-a za ljudska prava, koji su izneseni u zaključcima Vijeća od 9. veljače 2015.;

2.      pozdravlja imenovanje veleposlanika Joachima Rückera za predsjednika Vijeća za ljudska prava za 2015.;

3.      čestita Zeidu Ra'adu Zeidu Al-Husseinu na imenovanju na dužnost visokog povjerenika za ljudska prava (UNHCHR) i ponovno izražava snažnu potporu njegovu radu i mandatu;

4.      pozdravlja prisutnost Federice Mogherini, potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, na sjednici UNHRC-a na visokoj razini jer se time odašilje prava poruka u pogledu snažne predanosti EU-a multilateralnom sustavu ljudskih prava;

5.      pozdravlja godišnje izvješće visokog povjerenika za ljudska prava (HCHR) Općoj skupštini UN-a koje obuhvaća razdoblje od prosinca 2013. do studenog 2014. te izražava potpunu potporu nezavisnosti i integritetu njegovog Ureda; naglašava da je važno štititi tu nezavisnost kako bi visoki povjerenik i dalje mogao učinkovito i nepristrano obavljati svoju dužnost; ponavlja da za visokog povjerenika za ljudska prava treba izdvojiti odgovarajuća sredstva;

6.      podsjeća na to da su se Europski parlament i njegov Pododbor za ljudska prava obvezali na potporu snažnom multilateralnom sustavu ljudskih prava pod okriljem UN-a, uključujući Treći odbor Opće skupštine, Vijeće za ljudska prava, Ured visokog povjerenika za ljudska prava, zajedno s aktivnostima povezanih specijaliziranih agencija UN-a poput Međunarodne organizacije rada te rad mandatara za posebne postupke UN-a;

7.      potiče ESVD da posebno preko izaslanstava EU-a u New Yorku i Ženevi pravodobnim i sadržajnim savjetovanjima poveća dosljednost EU-a kako bi se stajalište EU-a jednoglasno iznijelo; ponovno potvrđuje važnost uključivanja aktivnosti koje se provode u New Yorku i Ženevi u kontekstu Opće skupštine UN-a, Trećeg odbora i Vijeća za ljudska prava u relevantne unutarnje i vanjske aktivnosti EU-a kako bi se zajamčila dosljednost;

8.      ponavlja svoj stav da bi se članice UNHRC-a trebale birati među državama koje podupiru poštovanje ljudskih prava, vladavinu prava i demokraciju i koje su pristale produljiti stalne pozivnice za sve posebne postupke te potiče države članice da promiču i usvoje kriterije uspješnosti u području ljudskih prava koji bi se trebali primjenjivati na svaku državu koja se izabire u članstvo u UNHRC; potiče države članice da promiču transparentan, otvoren i konkurentan postupak izbora članica Vijeća UN-a za ljudska prava;

9.      ponovno izražava svoju potporu mehanizmu univerzalnog periodičkog pregleda i ističe vrijednost njegova rada te poziva članice da budu aktivne u pripremi svog univerzalnog periodičkog pregleda, između ostalog uključivanjem civilnog društva, da sudjeluju u interaktivnom dijalogu tijekom sjednica o univerzalnom periodičkom pregledu i u raspravama o usvajanju njegovih ishoda, da provedu preporuke iznesene u njemu i da poduzmu konkretne mjere kako bi poboljšale i podržale ispunjenje svojih obveza u pogledu ljudskih prava;

10.    poziva EU i države članice da nastave s praćenjem provedbe preporuka iz univerzalnog periodičkog pregleda u svim političkim dijalozima EU-a s dotičnim zemljama kako bi se pronašao način na koji se tim zemljama može pružiti potpora u provedbi preporuka;

11.    ponovno izražava potporu posebnim postupcima i neovisnom statusu mandatara zahvaljujući kojem mogu potpuno nepristrano obavljati svoju dužnost, poziva sve države da se usklade s tim postupcima podupirući njihovu slobodnu i neometanu suradnju s relevantnim sugovornicima;

12.    smatra da je važno slati parlamentarna izaslanstva na sjednice UNHRC-a i druge relevantne sjednice Opće skupštine UN-a;

13.    smatra važnim osigurati prostor za interakciju između civilnog društva i UNHRC-a; potiče EU i UNHRC da predstavnicima civilnog društva omoguće da u najvećoj mogućoj mjeri doprinesu 28. sjednici UNHRC-a i postupku univerzalnog periodičkog pregleda te drugim mehanizmima UN-a na području ljudskih prava bez straha od osvete nakon povratka u njihove matične zemlje;

Građanska i politička prava

14.    potvrđuje da je sloboda izražavanja, koja je okosnica svakog slobodnog i demokratskog društva, temeljno pravo svakog pojedinca; oštro osuđuje ubojstvo 12 osoba u Francuskoj, uključujući karikaturiste časopisa Charlie Hebdo i četvero ljudi u židovskoj trgovini u siječnju 2015., kao i ubojstvo filmskog redatelja i čuvara u sinagogi u Kopenhagenu, koja su počinili teroristi čija je meta sloboda govora i vjeroispovijedi;

15.    osuđuje upotrebu vjeroispovjedi u svrhe ekstremističkih i džihadističkih skupina u svim zemljama, a posebno u Siriji, Iraku, Libiji, Mjanmaru, Nigeriji i središnjoj Africi, čije aktivnosti uključuju oružane i bombaške napade, samoubilačke bombaške napade, otmice i druge nasilne činove kojima teroriziraju stanovništvo; smatra da borba protiv terorizma iziskuje rješavanje njegovih temeljnih uzroka, uključujući socijalnu isključenost, političku marginalizaciju i nejednakost; izražava potporu svim žrtvama vjerske netolerancije i mržnje; primjećuje da su u izvješću Neovisnog međunarodnog istražnog povjerenstva o Sirijskoj Arapskoj Republici pod nazivom „Vladavina terora: život pod ISIS-om u Siriji” od 14. studenog 2014. dokumentirane javna brutalnost i indoktrinacija samoprozvane „Islamske države” kako bi se pokorile zajednice pod njihovom kontrolom, uključujući kršćane; izražava solidarnost s članovima kršćanskih zajednica koje su progonjene i kojima prijeti istrebljenje u vlastitim domovinama, Iraku i Siriji; u tom pogledu poziva na ulaganje većih napora kako bi se zaštitila prava pripadnika vjerskih manjina; poziva na poštovanje ljudskih prava i vladavine prava u svim protuterorističkim aktivnostima;

16.    izražava zabrinutost zbog svih ograničenja slobode okupljanja i udruživanja, uključujući zabrane organizacija civilnog društva, agresivnu primjenu kaznenih zakona o kleveti i drugih restriktivnih zakona, prekomjerne zahtjeve za registraciju i izvještavanje te pretjerano restriktivne propise o financiranju iz inozemstva i potvrđuje da su sloboda udruživanja i mirnog okupljanja osnovni elementi ljudskih prava;

17.    poziva sve vlade da promiču i podupiru organizacije civilnog društva i branitelje ljudskih prava te da im omoguće djelovanje bez straha, represije ili zastrašivanja i da surađuju s UNHRC-om u okviru mehanizma univerzalnog periodičkog pregleda; primjećuje da zemlje koje su odgovorne za odmazdu protiv aktivista za ljudska prava moraju odgovarati;

18.    ponavlja da osuđuje primjenu smrtne kazne i snažno podupire uvođenje moratorija na smrtnu kaznu kao korak prema njezinu ukidanju;

19.    ponavlja važnost borbe protiv mučenja i drugih oblika zlostavljanja te činjenice da se EU obvezao to pitanje, uključujući u pogledu djece, učiniti prioritetom i poduprijeti rad posebnog izvjestitelja UN-a o mučenjima; potiče ESVD, Komisiju i države članice EU-a da pokažu zajedničku predanost iskorjenjivanju nasilja i podršci žrtvama, posebno nastavljajući ili, u nekim slučajevima, započinjući doprinositi dobrovoljnom fondu UN-a za žrtve mučenja i posebnom fondu utemeljenom Fakultativnim protokolom uz Konvenciju protiv mučenja;

20.    podržava najnovije izvješće posebnog izvjestitelja UNHRC-a i zaključke o suvremenim oblicima rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i netolerancije povezane s njima; poziva EU i države članice da u okviru svoje unutarnje politike provedu preporuke posebnog izvjestitelja kako bi suzbile širenje rasizma, etničke i ksenofobne mržnje i poticanje na nju preko interneta i društvenih mreža poduzimanjem odgovarajućih zakonodavnih mjera, uz potpuno poštovanje ostalih temeljnih prava kao što su sloboda izražavanja i mišljenja;

21.    uviđa da je brz razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija u cijelom svijetu izmijenio prostor za ostvarenje slobode izražavanja na način da su se pojavile znatne prednosti, ali i razlozi zabrinutosti; u tom kontekstu pozdravlja Smjernice EU-a o slobodi izražavanja na internetu i izvan njega, koje je Vijeće donijelo u svibnju 2014., i osuđuje sva ograničenja digitalne komunikacije, uključujući ona koja su usmjerena protiv aktera civilnog društva; ponavlja da je potrebno posebnu pozornost posvetiti pravima novinara i blogera;

22.    potiče UNHRC da nastavi raspravu o pravu na privatnost i da u tu svrhu imenuje posebnog izvjestitelja UN-a o pravu na privatnost, posebno u kontekstu digitalne komunikacije;

Socijalna i gospodarska prava

23.    prima na znanje činjenicu da je cilj UN-ova razvojnog plana koji se odnosi na razdoblje nakon 2015. za Milenijske razvojne ciljeve iskorijeniti siromaštvo do 2030. godine holističkim pristupom gospodarskim, socijalnim i ekološkim pitanjima; pozdravlja sažeto izvješće glavnog tajnika UN-a ususret posebnom sastanku na vrhu UN-a o o ciljevima UN-ova plana za održivi razvoj nakon 2015.; podržava poziv glavnog tajnika za pristup usredotočen na potrebe i prava ljudi u cilju okončanja siromaštva;

24.    smatra da je važno uhvatiti se u koštac s problemom sve većih i ekstremnih nejednakosti u cilju borbe protiv siromaštva općenito i konkretno promicati socijalna i gospodarska prava olakšavanjem pristupa hrani, vodi, obrazovanju, zdravstvenoj skrbi i primjerenom stanovanju; u tom kontekstu naglašava sve veći problem otimanja zemlje koji je potrebno riješiti;

25.    smatra da se korupcijom, utajom poreza, lošim upravljanjem javnim dobrima i nedostatkom odgovornosti doprinosi kršenju ljudskih prava jer se tako smanjuju dostupna sredstva za ulaganja u prijeko potrebne javne usluge kao što su obrazovanje, osnovne zdravstvene usluge i druga socijalna infrastruktura te time produžuje siromaštvo stanovništva; podsjeća da su u skladu s Međunarodnim paktom o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima vlade obvezne poštovati prava svojih građana stavljanjem na raspolaganje odgovarajućih sredstava; s time u vezi ističe da je posebnu pozornost potrebno posvetiti zaštiti branitelja ljudskih prava koji promiču gospodarska, socijalna i kulturna prava;

26.    ponavlja svoj poziv EU-u i državama članicama da podupru uspostavu posebnog izvjestitelja UN-a za financijski kriminal, korupciju i ljudska prava;

Poslovanje i ljudska prava

27.    snažno podupire učinkovito i sveobuhvatno širenje i provedbu vodećih načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima unutar EU-a i izvan njega; poziva sve dionike da aktivno sudjeluju na 11. sjednici radne skupine UN-a o pitanju ljudskih prava i transnacionalnih korporacija te drugih poslovnih poduzeća te da podrže napore za usklađivanje svojih politika sa smjernicama OECD-a za multinacionalna poduzeća i s vodećim načelima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima; ponavlja svoj zahtjev Komisiji da do kraja 2015. godine podnese izvješće o provedbi vodećih načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima u državama članicama EU-a;

28.    traži od Komisije i ESVD-a da potiču izaslanstva EU-a diljem svijeta na suradnju s poduzećima u EU-u u cilju promicanja poštovanja ljudskih prava i da zajamče da poslovanje i ljudska prava budu među središnjim temama u lokalnim pozivima za prijedloge u okviru europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava; poziva EU i države članice da aktivno sudjeluju u novonastaloj raspravi o pravno obvezujućem međunarodnom instrumentu za poslovanje i ljudska prava u okviru sustava UN-a;

Prava žena

29.    poziva EU da aktivno sudjeluje na 59. sjednici Komisije o statusu žena i da nastavi borbu protiv svih pokušaja da se ugrozi pekinška platforma za djelovanje UN-a, koja će se revidirati prigodom 20. obljetnice Četvrte svjetske konferencije o ženama;

30.    kritički primjećuje da su usprkos dosad ostvarenom napretku u postizanju rodne ravnopravnosti i osnaživanju žena u mnogim zemljama i dalje na snazi diskriminirajući zakoni, posebno u području obiteljskih pitanja i pristupa imovini; primjećuje da su žene još uvijek u vrlo velikoj mjeri nedovoljno zastupljene na položajima na kojima se donose odluke i da je nasilje nad ženama i dalje široko rasprostranjeno, a pristup pravdi ograničen usprkos broju žena koje svakodnevno umiru kao posljedica obiteljskog nasilja;

31.    oštro osuđuje upotrebu seksualnog nasilja nad ženama kao ratne taktike, uključujući zločine poput masovnog silovanja, seksualnog ropstva, prisilne prostitucije, rodno utemeljenih oblika progona uključujući spolno sakaćenje žena, trgovanje ženama, rano i prisilno sklapanje braka, ubojstva zbog časti i sve druge oblike seksualnog nasilja usporedive težine; ponovno poziva EU i države članice da potpišu i ratificiraju Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji;

32.    podsjeća na obvezu EU-a da uključi ljudska prava i rodna pitanja u misije zajedničke sigurnosne i obrambene politike, u skladu s ključnim Rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a 1325 i 1820 o ženama, miru i sigurnosti; s tim u vezi ponovno poziva EU i države članice da u procesu izgradnje trajnog pomirenja pruže potporu sustavnom sudjelovanju žena kao ključnoj sastavnici mirovnih procesa i da prepoznaju potrebu za uključivanjem rodne perspektive u sprečavanje sukoba, mirovnih operacija, humanitarne pomoći i obnove poslije sukoba te procesa demokratske tranzicije;

Prava djece

33.    izražava zabrinutost zbog toga što, usprkos napretku postignutom od usvajanja Konvencije o pravima djeteta 1989., najmanje 58 milijuna djece, posebno djevojčica, djece iz siromašnih obitelji, djece s invaliditetom i djece na područjima pogođenim sukobima ne pohađa školu, a mnoga djeca i dalje pate od bolesti koje se mogu lako spriječiti, dok su druga primorana raditi;

34.    poziva sve države da se obvežu na uklanjanje najgorih oblika dječjeg rada kako je određeno člankom 3. Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 182, koji obuhvaćaju ropstvo djece, trgovinu djecom, dječju prostituciju i opasan rad koji utječu na tjelesno i mentalno zdravlje djeteta;

35.    podsjeća da je jedna od primarnih obveza države omogućiti svakom djetetu obrazovanje povećanjem prilika, osnivanjem odgovarajućih institucija te rješavanjem strukturnih uzroka većih prepreka univerzalnom osnovnom obrazovanju, uključujući stope prijevremenog prekida školovanja koje i dalje predstavljaju glavnu prepreku univerzalnom osnovnom obrazovanju;

36.    poziva da EU izdvoji odgovarajuća sredstva za demobilizaciju i programe reintegracije djece povezane s oružanim sukobima i djece koja su bila vojnici; ponovno izražava snažnu potporu kampanji „Djeca, ne vojnici”, kako je istaknuto na saslušanju o istoj temi održanom 3. prosinca 2014. u Pododboru za ljudska prava 3. prosinca 2014.; pozdravlja godišnja izvješća posebne predstavnice UN-a za djecu i oružani sukob i posebne predstavnice UN-a za nasilje nad djecom te izvješće posebne izvjestiteljice za prodaju djece, dječju prostituciju i dječju pornografiju;

Klimatske promjene i ljudska prava

37.    naglašava da je utjecaj klimatskih promjena na ranjive skupine i pojedince visok, posebno u zemljama s niskim prihodima te obalnim i niskim otočnim zemljama koje nemaju ekonomske resurse za prilagodbu ozbiljnim promjenama u okolišu;

38.    pozdravlja priznanje UNHRC-a da promjene u okolišu štetno utječu na izvor zarade stanovništva te predstavljaju prepreke ostvarenju temeljnih, međunarodno priznatih ljudskih prava; stoga apelira na države stranke da donesu hitne i ambiciozne mjere za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima na nadolazećoj Konferenciji o klimatskim promjenama u Parizu 2015. godine;

Borba protiv nekažnjavanja i Međunarodni kazneni sud (MKS)

39.    podsjeća na svoju punu podršku radu Međunarodnog kaznenog suda u cilju ukidanja prakse nekažnjavanja počinitelja najtežih zločina koji su od važnosti za međunarodnu zajednicu i radi pružanja pravde žrtvama ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida; ostaje na oprezu u vezi s bilo kakvim pokušajem podrivanja legitimiteta ili neovisnosti Suda; potiče EU i njegove države članice da surađuju sa Sudom i pruže mu snažnu diplomatsku, političku i financijsku potporu, uključujući u UN-u; poziva EU i njegove države članice te posebne predstavnike EU-a da pružaju aktivnu podršku Međunarodnom kaznenom sudu, izvršenju njegovih odluka te borbi protiv nekažnjavanja za zločine obuhvaćene Rimskim statutom;

Autohtoni narodi

40.    poziva ESVD, Komisiju i države članice da podupru reviziju mandata mehanizmu koji uključuje stručnjake za prava autohtonih naroda u skladu sa završnim dokumentom sa Svjetske konferencije o autohtonim narodima (Rezolucija Opće skupštine UN-a 69/2) u cilju praćenja, ocjene i poboljšanja provedbe Deklaracije o pravima autohtonih naroda; poziva države članice da zatraže od svih mandatara za posebne postupke da posebnu pozornost pridaju pitanjima koja se odnose na žene i djevojčice pripadnice autohtonih naroda te da o tim pitanjima sustavno obavještavaju UNHRC; poziva ESVD i države članice da aktivno podupiru izradu akcijskog plana za autohtone narode koji obuhvaća cjelokupni sustav, kao što je zatražila Opća skupština UN-a u svojoj rezoluciji iz rujna 2014., posebno u pogledu organizacije redovnih savjetovanja s autohtonim narodima kao dio tog procesa;

Međunarodni kulturni i sportski događaji i ljudska prava

41.    osuđuje sve veću praksu autoritarnih zemalja koje kao domaćini velikih sportskih ili kulturnih događaja nastoje poboljšati svoj međunarodni legitimitet uz istodobno daljnje ograničavanje drugačijeg mišljenja u zemlji; poziva EU i njegove države članice da aktivno pokrenu to pitanje, među ostalim u okviru UNHRC-a, te da surađuju s nacionalnim sportskim savezima, poslovnim subjektima i organizacijama civilnog društva u vezi s načinima njihova sudjelovanja na takvim događajima, uključujući u odnosu na prve Europske igre u Bakuu 2015. godine te Svjetsko nogometno prvenstvo FIFA-e 2018. u Rusiji;

Uključivanje ljudskih prava u politike EU-a

42.    poziva EU da promiče univerzalnost i nedjeljivost ljudskih prava, uključujući građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava, u skladu s člankom 21. Ugovora iz Lisabona i Općim odredbama o vanjskom djelovanju Unije

43.    poziva EU, njegove države članice, Komisiju i ESVD da uključe ljudska prava u sva područja svoje vanjske politike s trećim zemljama; naglašava također da se politikom EU-a na području ljudskih prava treba osigurati dosljednost njegovih unutarnjih i vanjskih politika, usklađenost s obvezama iz Ugovora EU-a te izbjegavanje dvostrukih standarda u pogledu poštovanja ljudskih prava;

44.    poziva EU da usvoji pristup temeljen na pravima i da uvrsti poštovanje ljudskih prava u trgovinu, ulaganja i razvojnu suradnju te zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku;

Prioriteti EU-a u vezi s pojedinim zemljama

Ukrajina

45.    izražava duboku zabrinutost zbog dodatne eskalacije nasilja i oružanog sukoba u istočnoj Ukrajini; osuđuje masovna kršenja ljudskih prava u sukobu te u potpunosti podupire promatračku misiju UN-a za ljudska prava i posebnu promatračku misiju OESS-a u Ukrajini; i dalje je zabrinut zbog diskriminacije i raširenog kršenja ljudskih prava lokalnog stanovništva na Krimu, posebno krimskih Tatara; poziva države članice EU-a da podupru sve moguće napore na razini UN-a u borbi protiv nekažnjavanja te da provedu nepristrane istrage o nasilnim događajima i kršenjima ljudskih prava povezanim s prosvjedima na Maidanu, pripajanjem Krima i oružanim sukobom u istočnoj Ukrajini; poziva na poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i načela kako bi se zaštitil civili u sukobu u istočnoj Ukrajini;

Demokratska Narodna Republika Koreja

46.    pozdravlja planirano produženje mandata posebnom izvjestitelju o stanju ljudskih prava u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji; pozdravlja rezoluciju Opće skupštine UN-a kojom se Vijeće sigurnosti UN-a ohrabruje da poduzme odgovarajuće mjere za osiguranje odgovornosti, između ostalog razmatranjem upućivanja slučaja o stanju u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji Međunarodnom kaznenom sudu;

 

Iran

47.    pozdravlja rezoluciju UNHRC-a iz ožujka 2014. o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iranu i produženje mandata posebnom izvjestitelju te poziva Iran da dopusti posebnom izvjestitelju UN-a ulazak u zemlju što bi bio ključni pokazatelj spremnosti Irana da poduzme korake za otvaranje dijaloga o ljudskim pravima; ponovno osuđuje smrtnu kaznu u Iranu i visoku stopu pogubljenja; podupire zajedničku izjavu nositelja mandata za posebne postupke UN-a iz kolovoza 2014. u kojoj se osuđuje val uhićenja i osuđivanja sudionika civilnog društva u Iranu; poziva EU i UNHRC da nastave pozorno pratiti stanje ljudskih prava te da jamče da ljudska prava ostanu ključni prioritet u svim odnosima s iranskom vladom; poziva iranske vlasti da poštuju međunarodno pravo o ljudskim pravima prema kojemu je pogubljenje maloljetnih počinitelja kršenje međunarodnih minimalnih standarda te da ne vrše pogubljenja maloljetnih počinitelja; poziva iranske vlasti da poštuju međunarodno pravo o ljudskim pravima prema kojemu je pogubljenje maloljetnih počinitelja kršenje međunarodnih minimalnih standarda te da ne pogubljuju maloljetne počinitelje;

Mjanmar/Burma

48.    podupire izvješće posebnog izvjestitelja za 69. sjednicu Opće skupštine UN-a o stanju ljudskih prava u Mjanmaru u kojemu se prepoznaje postignuti napredak uz utvrđivanje ostalih problematičnih područja; poziva vladu da uključi ljudska prava u državni institucionalni i pravni okvir i u sva politička područja te da poštuje slobodu izražavanja i okupljanja kako bi ljudi mogli izražavati svoja stajališta o vladinim politika slobodno, bez straha, zastrašivanja ili uznemiravanja; izražava zabrinutost zbog predloženog zakonodavstva o „zaštiti rase i vjere” koje obuhvaća četiri nacrta zakona o međuvjerskim brakovima, vjerskom preobraćenju, monogamiji i kontroli stanovništva koji nisu u skladu s međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima;

Bjelarus

49.    izražava duboku zabrinutost zbog stalnog kršenja ljudskih prava u Bjelarusu. osuđuje tri pogubljenja počinjena 2014., zlostavaljanje branitelja ljudskih prava, progon neovisnih novinara, cenzuru svih vrsta komunikacije na internetu i restriktivno zakonodavstvo o nevladnim organizacijama; poziva na produženje mandata posebnom izvjestitelju UN-a za stanje ljudskih prava u Bjelarusu te poziva vladu da omogući potpuni pristup mandatarima posebnih postupaka, uključujući posebnog izvjestitelja; poziva na bezuvjetno puštanje na slobodu i rehabilitaciju svih preostalih političkih zatvorenika;

Bahrein

50.    i dalje je zabrinut zbog građanskog razdora u Bahreinu i stanju branitelja ljudskih pravaa i oporbenih političkih aktivista u zemlji; poziva sve dionike u Bahreinu da započnu konstruktivne i uključive razgovore u cilju istinskog pomirenja i poštovanja ljudskih prava svih bahreinskih zajednica; poziva na trenutačno i bezuvjetno puštanje na slobodu svih zatvorenika savjesti, novinara, branitelja ljudskih prava i mirnih prosvjednika te podupire zajedničku izjavu mandatara za posebne postupke UN-a od 4. veljače 2015. o uhićenju visoko pozicioniranog oporbenog političara i raspuštanju naknadnih prosvjeda; poziva države članice EU-a i druge članice UNHRC-a da nastave pozorno pratiti stanje ljudskih prava u Bahreinu, fokusirajući se na provedbu obveza koje je Bahrein preuzeo tijekom postupka univerzalnog periodičnog pregleda i na preporuke bahreinskog neovisnog istražnog povjerenstva, koje je pozdravio bahreinski kralj;

Egipat

51.    pozdravlja postupak univerzalnog periodičkog pregleda za Egipat iz studenog 2014. te se raduje njegovom usvajanju na nadolazećoj sjednici UNHRC-a; potiče Egipat da trenutačno i bezuvjetno pusti na slobodu sve osobe koje su u pritvoru zbog mirnog izražavanja svoga prava na slobodu izražavanja, okupljanje i udruživanje; također traži da egipatska vlada donese zaknodavstvo u skladu s međunarodnim standardima i da zaštiti pravo na udruživanje koje je utvrđeno u egipatskom ustavu, uključujući pravo na primanje i davanje sredstava te da povuče Zakon o prosvjedima iz studenog 2013. te uvede novo zakonodavstvo kojim će se jamčiti sloboda okupljanja; potiče egipatsku vladu da pokrene sudsku istragu kako bi se utvrdio identitet osoba odgovornih za naručivanje i izvršenje nezakonitih ubojstava tijekom gušenja uglavnom mirnih prosvjeda koji su se održavali od 3. srpnja 2013., uključujući rastjerivanja na trgu Raba'a i Nahda 14. kolovoza 2013. u kojima je ubijeno najmanje 1000 prosvjednika;

Mali

52.    pozdravlja rad neovisnog UN-ovog stručnjaka za stanje ljudskih prava na Maliju te poziva UNHRC da mu produži mandat; pozdravlja napredak koji je vlada Malija postigla u ponovnom uspostavlanju pravosudnog sustava u nekim dijelovima države te istragama o mučenju i ubojstvu 21 vojnika elitne postrojbe 2012. godine, zajedno s uspostavom Odbora za istinu, pravdu i pomirenje; i dalje je zabrinut zbog pogoršanja stanja sigurnosti i stalnog korištenja i regrutiranja djece vojnika te poziva vladu Malija da istraži i pozove na odgovornost osobe iz svih zaraćenih strana koje su odgovorne za povrede prava počinjene tijekom oružanog sukoba 2012. i 2013. te da zajamči da se svakim budućim mirovnim sporazumom poziva na odgovornost, jačanje povjerenstva za utvrđivanje istine i provjeru pripadnika snaga sigurnosti;

Južni Sudan

53.    poziva Afričku uniju da objavi izvješće svog istražnog povjerenstva za kršenje ljudskih prava i zlostavljanja koje su počinile sve strane u Južnom Sudanu u cilju promicanja pravde u slučajevima kršenja ljudskih prava počinjenih od početka sukoba; osuđuje otmicu skupine djece u Wauu Shilluku u veljači 2015. čija je svrha bila pretvoriti ih u djecu vojnike;

Šri Lanka

54.    prima na znanje obećanja novoizabrane vlade Šri Lanke te je poziva da poduzme konkretne mjere da utvrdi odgovornost, uključujući ozbiljne istrage i progon i druge korake za rješavanje šireg problema nekažnjavanja i kršenja ljudskih prava, te da surađuje u potpunosti s Uredom UNHCHR-a i u njegovoj međunarodnoj istrazi o Šri Lanci;

Kuba i Venezuela

55.    i dalje je zabrinut zbog sve većeg kršenja ljudskih prava koje čine vladine snage, posebno prava branitelja ljudskih prava i oporbenih političkih aktivista u tim zemljama; podsjeća na broj političkih zatvorenika u zatovru te poziva na njihovo trenutačno i bezuvjetno puštanje na slobodu; poziva kubanske i venezuelanske vlasti da pokrenu konstruktivne i uključive dijaloge sa svim političkim strankama i civilnim društvom kako bi se osiguralo poštovanje slobode izražavanja i temeljnih prava; izražava nadu u uspješan treći krug pregovora za Sporazum o političkom dijalogu i suradnji EU-a i Kube koji se održavaju 4. – 5. ožujka 2015.

56.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, vladama i parlamentima država članica, Vijeću sigurnosti UN-a, glavnom tajniku UN-a, predsjedniku 69. Opće skupštine UN-a, predsjedniku Vijeća UN-a za ljudska prava i visokom povjereniku UN-a za ljudska prava.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)….

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti