Postopek : 2015/2596(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0235/2015

Predložena besedila :

B8-0235/2015

Razprave :

PV 12/03/2015 - 4
CRE 12/03/2015 - 4

Glasovanja :

PV 12/03/2015 - 8.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0078

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 120kWORD 58k
6.3.2015
PE552.212v01-00
 
B8-0235/2015

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o trajnostnem izkoriščanju brancina (2015/2596(RSP))


Alain Cadec v imenu Odbora za ribištvo
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o trajnostnem izkoriščanju brancina (2015/2596(RSP))  
B8-0235/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za ribištvo,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker so znanstvene informacije o stanju staleža brancina nezadostne, zlasti razpoložljivi podatki o natančnih mejah, migracijskih poteh in krajih za razmnoževanje brancina;

B.     ker je Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) ugotovil, da obstajajo štiri skupine staleža brancina: Keltsko morje/Rokavski preliv/Severno morje, Biskajski zaliv, zahodne iberske vode in zahodna Škotska/Irska;

C.     ker so različne študije pokazale, da je stanje staleža brancina zaskrbljujoče, kljub nujnim ukrepom, ki jih je sprejela Komisija;

D.     ker spada brancin med vrste, ki imajo visoko umrljivost, pozno zorijo in počasi rastejo, potrebuje dolgo časa, da velikost njegove populacije naraste;

E.     ker je brancin plemenita vrsta, po kateri je zaradi njegove visoke ekonomske vrednosti veliko povpraševanja s strani ribiške industrije;

F.     ker se z ribolovom brancina ukvarja veliko plovil različnih velikosti, ki lovijo v različnih sezonah in z različnim orodjem;

G.     ker ima tudi rekreacijski ribolov velik delež pri ulovu brancina, saj znaša najmanj četrtino ulova te vrste;

H.     ker Uredba (EU) št. 1380/2013 z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki(1) določa, da se staleži obnavljajo in ohranjajo nad ravnjo največjega trajnostnega donosa;

I.      ker brancin ni med vrstami, za katere velja celotni dovoljeni ulov;

J.      ker je Komisija sprejela nujne ukrepe, s katerimi je do 30. aprila 2015 prepovedala ribolov brancina s pelagičnimi vlečnimi mrežami v Keltskem morju, Rokavskem prelivu, Irskem morju in južnem delu Severnega morja;

K.     ker so se nacionalni ukrepi za upravljanje doslej izkazali za nezadostne za ohranjanje vrst in ne rešujejo težav z razdelitvijo vrst in dostopom do njih;

L.     ker mora biti izkoriščanje brancina zlasti omejeno v času drstenja, saj to zelo upočasni obnovo staleža in onemogoča njegovo obnovitev;

M.    ker je Irska rezervirala ribolov brancina za rekreacijske ribiče;

N.     ker Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) priporoča zmanjšanje ribolovne umrljivosti brancina za približno 60 %;

O.     ker se v delu o brancinu mešane delovne skupine Arktičnega sveta priporočajo evropski ukrepi za upravljanje brancina;

P.     ker gre pri trajnostnem izkoriščanju brancina za politično odločitev, pri kateri morajo sodelovati vsi ustrezni deležniki;

1.      poziva Komisijo in države članice, naj ocenijo stanje staleža brancina in njegovo razmejitev, migracijo vrst in natančna mesta za razmnoževanje; poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, ki namenja mnogo sredstev za zbiranje znanstvenih podatkov;

2.      poudarja pomen natančne ocene segmentov različnih ribolovnih dejavnosti, povezanih z brancinom, in segmentov rekreacijskega ribolova pri ulovu;

3.      meni, da je treba uvesti ukrepe za upravljanje ribolova brancina na evropski ravni, da bi se tako zaščitila vrsta; poleg tega meni, da bi ti ukrepi morali v zadostni meri upoštevati znanstvena dognanja in dati prednost upravljanju iz bližine ter načelu regionalizacije;

4.      poziva Komisijo, naj predlaga večletni načrt za upravljanje brancina, da se stalež dvigne nad raven največjega trajnostnega donosa; poudarja, da je treba k pripravi tega načrta za upravljanje vključiti poklicne in rekreacijske ribiče ter svetovalne svete;

5.      opozarja, bi morali biti večletni načrti za upravljanje pripravljeni v skladu s postopkom soodločanja;

6.      meni, da je za oblikovanje večletnega načrta za upravljanje brancina pomembno oceniti različne ukrepe za upravljanje za komercialni ribolov, zlasti ko gre za določitev celotnega dovoljenega ulova, potrebo po znanstveno utemeljeni odločitvi o najmanjši velikosti iztovorjene ribe, ukrepe za časovno in krajevno prepoved ribolova, da se zaščiti razmnoževanje, ter druge tehnične ukrepe;

7.      priznava, da bodo z uvedbo celotnega dovoljenega ulova nastale težave, zlasti pri izračunu zgodovinskega ulova, razporeditvi kvot na nacionalni ravni med različnimi dejavnostmi ter pri pokrivanju rekreacijskega ribolova, a zaradi absolutne potrebe po ukrepanju zaradi stanja staleža brancina poudarja, da je treba razmisliti o teh ukrepih;

8.      meni, da so ukrepi EU za rekreacijski ribolov potrebni v obliki količinskih omejitev, ki jih je treba še določiti;

9.      meni, da morajo biti ukrepi za komercialni ribolov in rekreacijski med seboj skladni, da se stalež ohrani nad ravnjo največjega trajnostnega donosa, v skladu s cilji skupne ribiške politike;

10.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov