Предложение за резолюция - B8-0236/2015Предложение за резолюция
B8-0236/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението във Венецуела

5.3.2015 - (2015/2582(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Луис де Грандес Паскуал, Давор Иво Щир, Даниел Каспари, Кристиан Дан Преда, Елизабета Гардини, Йожеф Над, Франсеск Гамбус, Лара Коми, Яромир Щетина от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0236/2015

Процедура : 2015/2582(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0236/2015
Внесени текстове :
B8-0236/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0236/2015

Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венецуела

(2015/2582(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своите резолюции относно положението във Венецуела, и по-специално своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно политическото положение във Венецуела и своята резолюция от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната опозиция във Венецуела,

–       като взе предвид изявлението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно задържането на кмета на Каракас, г-н Антонио Ледесма, и относно положението във Венецуела,

–       като взе предвид становището от 26 август 2014 г. на работната група по произволното задържане към Комисията по правата на човека към Общото събрание на ООН,

–       като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН за правата на човека от 20 октомври 2014 г. относно задържането на демонстранти и политици във Венецуела,

–       като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, по който Венецуела е страна,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че на 19 февруари тази година група силно въоръжени служители от разузнавателните служби на Венецуела са нахлули по насилствен начин в офисите на кметството на Каракас и без да предоставят каквато и да е заповед за обиск са отвели насила кмета, г-н Антонио Ледесма, който оттогава е задържан под стража във военен затвор по обвинения в заговор и сдружаване с цел заговор – престъпления, които във Венецуела се наказват с дългосрочно лишаване от свобода;

Б.     като има предвид, че президентът, г-н Николас Мадуро, обяви по държавното радио и телевизия, че е обезвреден предполагаем план за дестабилизиране на правителството чрез държавен преврат, в който според твърденията участват ръководителите на Коалицията за демократично единство, депутатите Мария Корина Мачадо и Хулио Борхес, както и кметът на Каракас, Антонио Ледесма; като има предвид, че се твърди, че въпросните лидери на опозицията са замесени в план за убийството на друга водеща фигура от опозицията, Леополдо Лопес, който от повече от година е задържан във военен затвор;

В.     като има предвид, че в миналото ръководители на демократичната опозиция са били обвинявани нееднократно и неоснователно в участие в предполагаеми планове за дестабилизиране на страната и за извършване на държавни преврати, което доведе до жестоко политическо преследване, до снемане на парламентарния имунитет, както в случая с члена на парламента, г-жа Мария Корина Мачадо, и както понастоящем се предприемат стъпки за снемане на имунитета на члена на парламента, г-н Хулио Борхес, до заплахи, обиди и дори физически нападения, на каквито бяха подложени през април 2013 г. г-жа Мачадо и г-н Борхес в самото седалище на законодателната власт пред очите на председателя на Националното събрание, Диосдадо Кабельо, който остана безучастен;

Г.     като има предвид, че президентът, г-н Мадуро, също така е правил изявления, в които е изказвал твърдения за наличието на чуждестранни заговори, за предполагаеми планове за дестабилизиране на страната и за опити за убийство, които в много случаи са били разобличавани от националната изпълнителна власт, вероятно с цел да се отвлече вниманието от действителния източник на тежката политическа, икономическа и социална криза, в която е изпаднала Венецуела;

Д.     като има предвид, че се отправят заплахи срещу предприемачи и медии във Венецуела и в чужбина и че чуждестранните правителства и международните организации, изразили загрижеността си и подчертали рисковете, произтичащи от политическата криза във Венецуела и от инкриминирането на лица, които насърчават мирните, демократични, конституционни и изборни промени в страната, са предмет на заплахи и порицание;

Е.     като има предвид, че в Резолюция 008610 на венецуелското министерство на отбраната, публикувана в „Държавен вестник“ на 27 януари 2015 г., се разрешава „използването на потенциално смъртоносна сила чрез огнестрелно оръжие или друго потенциално смъртоносно оръжие“ като крайно средство за „предотвратяване на безредиците, за оказване на подкрепа на законно учредената власт и за противодействие срещу всяка агресия, която се отблъсква незабавно чрез необходимите средства“;

Ж.    като има предвид, че Клуиверт Роа, ученик на 14 години, е бил убит хладнокръвно от агент на националната полиция (Боливарска национална полиция) в близост до Католическия университет на Тачира по време на демонстрация срещу правителството и че той е първата жертва, загубила живота си, след като Николас Мадуро разреши използването на огнестрелно оръжие срещу демонстрантите;

З.      като има предвид, че тази година предстои да се проведат законодателни избори за целия състав на Националното събрание на Боливарска република Венецуела;

И.     като има предвид, че Леополдо Лопес все още се намира в затвора, след като преди повече от година, на 18 февруари 2014 г., беше произволно задържан по обвинения в заговор, подбудителство към придружени от насилие демонстрации, предизвикване на пожар и нанасяне на имуществени щети; като има предвид, че след своето задържане той е бил подложен на физически и психологически изтезания и че през последните месеци е бил държан в продължение на все по-дълги периоди в условията на строг тъмничен затвор; като има предвид, че кметовете и членове на опозицията, Даниел Себальос и Висенсио Скарано, също бяха задържани и изолирани в отделни килии поради това, че не са сложили край на протестите и гражданските бунтове в своите градове, и бяха осъдени на няколко години лишаване от свобода; като има предвид, че членовете на парламента Хуан Карлос Калдера, Исмаел Гарсия и Ричард Мардо са изправени пред разследвания и съдебни производства, целящи тяхното отстраняване от парламента и отнемането на техния парламентарен статут;

Й.     като има предвид, че в забележките в доклада на Комитета на ООН срещу изтезанията относно Боливарска република Венецуела изрично се изразява загриженост във връзка с широко разпространената безнаказаност, изтезанията и унизителното отношение към политическите затворници, прекомерната употреба на сила, одобряването на действията на въоръжените групировки, подкрепящи правителството, и съучастието в тях, произволните задържания и липсата на основни процесуални гаранции; като има предвид, че в същия този доклад се отправя призив за незабавното освобождаване на всички произволно задържани лица, сред които са и Леополдо Лопес и Даниел Себальос, задържани заради това, че са упражнили правото си да изразяват своето мнение и да протестират по мирен начин, и също така се изразява загриженост във връзка с нападенията срещу журналисти и защитници на правата на човека, извънсъдебните екзекуции и пълната липса на независимост на съдебната власт;

К.     като има предвид, че генералният секретар на Организацията на американските държави отправи искане за освобождаването на кмета, г-н Ледесма, и на лицата, хвърлени в затвора заради участието си в протестите през миналата година, както и че Междуамериканската комисия по правата на човека изрази дълбоката си загриженост във връзка със съблюдаването на свободата на сдружаване и свободата на изразяване на мнение във Венецуела;

Л.     като има предвид пълното и сляпо подчинение на съдебната власт на исканията и изискванията на настоящото правителство на Венецуела и като има предвид, че не може да се очаква, че съдебната система ще проведе безпристрастни разследвания или ще произнесе справедливи присъди в случаите на повдигнати обвинения срещу членове на опозицията;

М.    като има предвид, че единствено спазването на правата и основните свободи и конструктивният диалог на базата на взаимно уважение и в дух на толерантност могат да помогнат на Венецуела да излезе от тежката криза и да преодолее трудностите в бъдеще;

Н.     като има предвид, че през април 2014 г. във връзка с протестите правителството и опозицията започнаха преговори в рамките на т.нар. кръгла маса, които за съжаление бяха преустановени един месец по-късно, без да се постигне какъвто и да е напредък;

О.     като има предвид, че Венецуела е страната с най-големи енергийни ресурси в Латинска Америка; като има предвид, че венецуелският народ страда от остър недостиг на продукти от първа необходимост, че цените на храните са се удвоили и че системата на продоволствени купони се използва все по-често; като има предвид, че цените на петрола паднаха драстично, като задълбочиха икономическата рецесия и застрашиха крехката икономика на страната, която е зависима от петрола; като има предвид, че венецуелското правителство упражнява стриктна цензура и заплашва и подлага на тормоз лицата, които се опитват да разкрият тежестта на икономическата и социалната криза;

1.      изразява дълбоката си загриженост във връзка с влошаването на положението във Венецуела; осъжда лишаването от свобода на кмета, г-н Антонио Ледесма, опита за снемане на имунитета на члена на парламента, Хулио Борхес, и преследването на студенти и други ръководители на опозицията; отправя искане за незабавното освобождаване на кмета на Каракас и на останалите лица, произволно лишени от свобода, в съответствие с исканията, отправени от различни органи на ООН и международни организации;

2.      категорично осъжда убийството на младия ученик от Сан Кристобал, Клуиверт Роа, и на шестима други младежи; изразява най-искрени съболезнования на семействата и приятелите на жертвите и призовава лицата, отговорни за тези престъпления, да бъдат изправени пред съда без никаква възможност за безнаказаност; отправя искане към правителството да преустанови политическите преследвания, репресивните мерки срещу демократичната опозиция и нарушенията на свободата на изразяване на мнение и на свободата на участие в демонстрации, както и да прекрати медийната цензура;

3.      насочва вниманието към постепенното уронване на демократичното съвместно съществуване, към климата на политическо насилие, към нарушаването на основните права на голяма част от венецуелското общество и към придобиването от режима на авторитарен облик, поради които Венецуела се озовава в ситуация на непоносимо политическо напрежение, още повече че тази година предстои да се проведат законодателни избори за Националното събрание; в този контекст предупреждава да не се предприемат каквито и да е маневри, които биха могли да създадат обстановка на напрежение и да представляват връщане назад и които биха могли да доведат до обявяване на демократичната опозиция извън закона и/или до анулирането на изборите;

4.      насърчава всички страни с подкрепата и посредничеството на регионалните организации да водят мирен диалог, в който да участват всички части на венецуелското общество, за да се определят пресечните точки и за да се предостави възможност политическите участници да обсъдят най-тежките проблеми, пред които е изправена страната; призовава всички съответни страни да избягват ескалацията на насилието и напомня на правителството на Венецуела, че е невъзможно да се води конструктивен диалог, когато лидерите на опозицията са произволно хвърлени в затвора;

5.      напомня на правителството на Венецуела за неговата отговорност да следи всички съдебни производства да протичат в съответствие с международните норми; подчертава, че зачитането на принципа на разделение на властта е от първостепенно значение за всеки демократичен режим и че съдебната система не може да се използва от властите като средство за политическо преследване и потискане на демократичната демокрация; призовава венецуелските власти да оттеглят неоснователните обвинения и заповедите за арест срещу политици от опозицията и да гарантират сигурността на всички граждани на страната независимо от техните политически мнения и убеждения;

6.      призовава правителството на Венецуела да съблюдава собствената си конституция и своите международни задължения, що се отнася до независимостта на съдебната власт, правото на свобода на изразяване на мнение, на сдружаване и на мирни събрания, както и политическия плурализъм, тъй като те са основополагащи елементи на демокрацията, както и да гарантира, че гражданите не са наказвани за упражняване на правото си на мирни събрания и на свободата си на изразяване на мнение;

7.      призовава правителството на Венецуела да зачита правата на човека, да проведе ефикасни разследвания във връзка с предполагаемите нарушения на тези права и да спомогне за създаването на среда, в която защитниците на правата на човека и независимите неправителствени организации да могат да извършват законосъобразната си дейност за насърчаване на правата на човека и на демокрацията;

8.      отново отправя искането си към Европейската служба за външна дейност и делегацията на ЕС в Каракас, както и към делегациите на държавите членки, да следят внимателно разследванията и съдебните заседания, свързани с лидерите на опозицията;

9.      отново отправя своя призив, до момента безответен, към заместник-председателя на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, г-жа Федерика Могерини, да изиска незабавното освобождаване на лидерите на опозицията и другите произволно задържани лица;

10.    отново отправя призив да се изпрати възможно най-скоро специална делегация на Европейския парламент, която да извърши оценка на положението във Венецуела и да проведе диалог с всички сектори, участващи в конфликта;

11.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителството и Националното събрание на Боливарска република Венецуела, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и на генералния секретар на Организацията на американските държави.