Rezolūcijas priekšlikums - B8-0236/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-0236/2015

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Venecuēlā

5.3.2015 - (2015/2582(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi, Jaromír Štětina PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0236/2015

Procedūra : 2015/2582(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0236/2015
Iesniegtie teksti :
B8-0236/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8‑0236/2015

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Venecuēlā

(2015/2582(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta rezolūcijas par situāciju Venecuēlā un jo īpaši 2014. gada 27. februāra rezolūciju par politisko situāciju Venecuēlā un 2014. gada 18. decembra rezolūciju par demokrātiskās opozīcijas vajāšanu Venecuēlā,

–       ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par Karakasas mēra Antonio Ledezma aizturēšanu un situāciju Venecuēlā,

–       ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas Cilvēktiesību komisijas Darba grupas patvaļīgas aizturēšanas jautājumos 2014. gada 26. augusta atzinumu,

–       ņemot vērā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra 2014. gada 20. oktobra paziņojumu par protestētāju un politiķu aizturēšanu Venecuēlā,

–       ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuram ir pievienojusies arī Venecuēla,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā 19. februārī, neuzrādot meklēšanas orderi, spēcīgi apbruņota Venecuēlas valsts izlūkdienestu darbinieku grupa vardarbīgi ielauzās Karakasas pilsētas mērijas telpās, piespiedu kārtā aizvedot mēru Antonio Ledezma, kurš kopš tā laika atrodas apcietinājumā militārā cietumā un tiek apsūdzēts sazvērestībā un tās līdzzināšanā, noziegumos, par kuriem Venecuēlā nosaka bargu cietumsodu;

B.     tā kā prezidents Nicolás Maduro valsts radio un televīzijas kanālā paziņoja par to, ka izjaukts iespējams plāns ar valsts apvērsumu destabilizēt valdību, kurā varētu būt iesaistīti Demokrātiskās vienotības valdes vadītāji, deputāti María Corina Machado un Julio Borges, kā arī Karakasas mērs Antonio Ledezma; tā kā minētie opozīcijas vadītāji tika saistīti ar vēl viena opozīcijas vadītāja Leopoldo López, kurš vairāk nekā gadu ir apcietinājumā militārā cietumā, nogalināšanas plānu;

C.     tā kā jau iepriekš demokrātiskās opozīcijas vadītāji atkārtoti un nepamatoti tika apsūdzēti iespējamos valdības destabilizācijas un valsts apvērsumu plānos, kā rezultātā nerimst politiska vajāšana, tiek anulēta parlamentārā imunitāte, kā notika deputātes María Corina Machado gadījumā un tiek mēģināts īstenot attiecībā uz deputātu Julio Borges, izteikti draudi, apvainojumi un pielietota fiziskas vardarbība, līdzīgi kā 2013. gada aprīlī, kad pašās likumdošanas varas telpās un Nacionālās asamblejas priekšsēdētāja Diosdado Cabello vienaldzīgajā klātbūtnē sitienus saņēma iepriekš pieminētie deputāti María Corina Machado un Julio Borges;

D.     tā kā prezidents Nicolás Maduro paziņoja arī par iespējamām ārvalstu sazvērestībām, potenciāliem destabilizācijas plāniem un slepkavības mēģinājumiem, par kuriem daudzkārt ir ziņojuši valsts izpildvaras pārstāvji un kuras, visticamāk, ir līdzeklis uzmanības novēršanai no dziļās politiskās, ekonomiskās un sociālās krīzes, kuru piedzīvo Venecuēla;

E.     tā kā ir izteikti draudi Venecuēlas un ārvalstu uzņēmējiem un plašsaziņas līdzekļiem, brīdinājumi un nosodījums ārvalstu valdībām un starptautiskajām organizācijām, kuras ir paudušas savas bažas un brīdinājušas par risku, ko rada Venecuēlas politiskā krīze un apsūdzību izvirzīšana personām, kas vēlas valstī panākt miermīlīgas, demokrātiskas, konstitucionālas un ar vēlēšanām saistītas izmaiņas;

F.     tā kā 2015. gada 27. janvārī Oficiālajā laikrakstā publicētajā Venecuēlas Aizsardzības ministrijas Rezolūcijā Nr. 008610 tika atļauts pielietot iespējami nāvējošu spēku, izmantojot šaujamieročus vai citus potenciāli nāvējošus ieročus kā pēdējo iespēju, lai izvairītos no nekārtībām, sniegtu atbalstu leģitīmi izveidotai varai un novērstu agresiju, nekavējoši stājoties tai pretī ar nepieciešamajiem līdzekļiem;

G.     tā kā Tačiras Katoļu universitātes (UCAT) apkaimē Valsts Bolivāra policijas pārstāvis aukstasinīgi nogalināja 14 gadus vecu skolnieku Kluivert Roa pret valdību vērstas demonstrācijas laikā, kas ir pirmais bojā gājušais upuris, kopš Nicolás Maduro atļāva pielietot šaujamieročus protestu apspiešanai;

H.     tā kā šogad notiks parlamenta vēlēšanas, lai pilnībā no jauna ievēlētu Venecuēlas Bolivāra Republikas Nacionālo asambleju;

I.      tā kā jau vairāk nekā gadu kopš patvaļīgās aizturēšanas 2014. gada 18. februārī cietumā atrodas Leopoldo López, kuru apsūdz sazvērestībā, vardarbīgu demonstrāciju veicināšanā, ugunsgrēka izraisīšanā un īpašuma bojāšanā; tā kā pēc aizturēšanas Leopoldo López tika fiziski un psiholoģiski spīdzināts un pēdējo mēnešu laikā tiek turēts aizvien bargākā izolācijā, un tā kā ir aizturēti un izolēti arī opozīcijai piederošie mēri Daniel Ceballos un Vicencio Scarano par to, ka viņi savās pilsētās nespēja izbeigt protestus un pilsonisko sacelšanos, un viņiem ir piespriesti vairāki gadi cietumsoda; tā kā deputāti Juan Carlos Caldera, Ismael García un Richard Mardo saskaras ar izmeklēšanu un tiesvedības procesu, kuru mērķis ir panākt viņu pilnvaru pārtraukšanu un diskvalifikāciju;

J.      tā kā ANO Komitejas pret spīdzināšanu nesen izstrādātajā ziņojumā ir izteiktas piezīmes par Venecuēlas Bolivāra Republiku, paužot bažas konkrēti par valstī valdošo nesodāmību, politisko ieslodzīto spīdzināšanu un sliktu izturēšanos pret viņiem, pārmērīga spēka izmantošanu, pasīvu piekrišanu valdību atbalstošo bruņoto grupu darbībām un līdzzināšanu tajās, patvaļīgu aizturēšanu un pamata procesuālo aizsardzības garantiju neesamību; tā kā šajā ziņojumā ir izteikta prasība nekavējoties atbrīvot visas patvaļīgi aizturētās personas, tostarp Leopoldo López un Daniel Ceballos, kurus arestēja par to, ka viņi izmantoja tiesības paust savu viedokli un miermīlīgi protestēt, un ir izteiktas arī bažas par uzbrukumiem žurnālistiem un cilvēktiesību aktīvistiem, ārpustiesas nāvessoda izpildi un pilnīgu neatkarīgas tiesas trūkumu;

K.     tā kā Amerikas valstu organizācijas ģenerālsekretārs ir pieprasījis atbrīvot mēru Ledezma un tos, kurus apcietināja par dalību iepriekšējā gada demonstrācijās, un tā kā Amerikas Cilvēktiesību komisija ir paudusi dziļas bažas par biedrošanās brīvības un vārda brīvības stāvokli Venecuēlā;

L.     tā kā pilnīgā un absolūtā tiesu varas pakļaušanās pašreizējās Venecuēlas valdības lūgumiem un prasībām neatstāj cerības, ka tiesiskā sistēma veiks objektīvu izmeklēšanu vai pieņems taisnīgus tiesas spriedumus lietās, kurās tiek apsūdzēta opozīcija;

M.    tā kā tikai pamattiesību un pamatbrīvību ievērošana, konstruktīvs un godīgs dialogs tolerances gaisotnē var palīdzēt valstij izkļūt no šīs nopietnās krīzes un pārvarēt turpmākās grūtības;

N.     tā kā 2014. gada aprīlī par protestiem uzsāktās opozīcijas un valdības sarunas, kas tika sauktas par „Mesa de Diálogo”, nedevušas nekādus rezultātus, mēnesi vēlāk tika pārtrauktas;

O.     tā kā Venecuēla ir valsts ar vislielākajām energoresursu rezervēm Latīņamerikā; tā kā Venecuēlas tauta cieš no smaga pirmās nepieciešamības preču trūkuma, pārtikas preču cenas ir paaugstinājušās divkārt un ir sākta pārtikas preču normēšana; tā kā naftas cenas turpina būtiski samazināties, padziļinot ekonomisko lejupslīdi un apdraudot valsts vājo un no naftas atkarīgo ekonomiku; tā kā Venecuēlas valdība īsteno dzelžainu cenzūru un iebiedē un vajā tos, kuri mēģina informēt par ekonomiskās un sociālās krīzes nopietnību,

1.      atkārto dziļās bažas par situācijas pasliktināšanos Venecuēlā; nosoda mēra Antonio Ledezma apcietināšanu, mēģinājumu atcelt deputāta Julio Borges imunitāti un studentu un citu opozīcijas līderu vajāšanu; pieprasa nekavējoties atbrīvot Karakasas mēru un pārējās patvaļīgi apcietinātās personas saskaņā ar vairāku Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūru un starptautisko organizāciju prasībām;

2.      pilnībā nosoda skolnieka no Sankristobalas Kluivert Roa un citu 6 studentu nogalināšanu; pauž visdziļāko līdzjūtību upuru ģimenēm un tuviniekiem un pieprasa, nepieļaujot jebkādu nesodāmības iespēju, saukt pie atbildības vainīgos šajos kriminālnoziegumos; pieprasa valdībai pārtraukt demokrātiskās opozīcijas politisko vajāšanu un apspiešanu un vārda brīvības un demonstrāciju rīkošanas brīvības pārkāpumus, kā arī izbeigt plašsaziņas līdzekļu cenzūru;

3.      norāda uz pakāpenisku demokrātiskas līdzāspastāvēšanas pasliktināšanos, politiskas vardarbības atmosfēru, ievērojamas Venecuēlas iedzīvotāju daļas pamattiesību pārkāpšanu un režīma autoritārisma tendences, kas ierindo Venecuēlu nestabilas politiskās spriedzes situācijā, kas ir vēl spēcīgāka šogad, kad notiks Nacionālās asamblejas parlamentārās vēlēšanas; šajā ziņā brīdina par jebkādiem centieniem, kas varētu veicināt spriedzes atmosfēru un regresu ar nolūku atņemt leģitimitāti demokrātiskajai opozīcijai un padarīt to nelikumīgu un/vai anulēt vēlēšanas;

4.      mudina visas puses ar reģionālo struktūru atbalstu un starpniecību uzturēt miermīlīgu dialogu, kurš aptvertu visus Venecuēlas sabiedrības slāņus, lai atrastu konverģences punktus un ļautu politiskajiem sarunu partneriem apspriest smagākās problēmas, ar kurām saskaras valsts; aicina visas iesaistītās puses nepieļaut vardarbības turpmāku eskalāciju, un Venecuēlas valdībai atgādina, ka konstruktīvs dialogs nav iespējams tikmēr, kamēr opozīcijas vadītāji tiek patvaļīgi turēti ieslodzījumā;

5.      Venecuēlas valdībai atgādina tās pienākumu nodrošināt, ka visi tiesas procesi atbilst starptautiskajiem standartiem; atgādina, ka demokrātiskā valstī ir būtiski ievērot pilnvaru nodalīšanas principu un ka varas iestādes nedrīkst tieslietu sistēmu izmantot kā instrumentu demokrātiskās opozīcijas politiskai vajāšanai un represijām; aicina Venecuēlas valdību atsaukt nepamatotās apsūdzības pret opozīcijas politiķiem un viņu aresta orderus un nodrošināt visu iedzīvotāju drošību valstī, neatkarīgi no viņu politiskajiem uzskatiem un piederības organizācijām;

6.      aicina Venecuēlas valdību ievērot valsts konstitūciju un tās starptautiskās saistības attiecībā uz tiesu varas neatkarību, tiesībām uz vārda, biedrošanās un mierīgas pulcēšanās brīvību, kā arī politisko plurālismu, kas ir demokrātijas stūrakmeņi, un nodrošināt, ka cilvēki netiek sodīti par to, ka izmanto savas tiesības uz biedrošanās un vārda brīvību;

7.      aicina Venecuēlas valdību ievērot cilvēktiesības, veikt cilvēktiesību pārkāpumu gadījumu objektīvu izmeklēšanu un nodrošināt vidi, kurā cilvēktiesību aizstāvji un neatkarīgas nevalstiskas organizācijas var veikt savu leģitīmo darbību, veicinot cilvēktiesību un demokrātijas ievērošanu;

8.      atkārto lūgumu Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD) un ES delegācijām, kā arī dalībvalstu delegācijām, turpināt opozīcijas vadītāju lietu izmeklēšanas un tiesu procesu novērošanu;

9.      atkārto savu līdz šim neatbildēto lūgumu Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos Federikai Mogerīni uzstāt, lai nekavējoties tiktu atbrīvoti patvaļīgi aizturētie opozīcijas vadītāji un pārējās personas;

10.    atgādina par savu prasību iespējami drīz nosūtīt Eiropas Parlamenta ad hoc delegāciju uz Venecuēlu situācijas novērtēšanai un dialogam ar visām konfliktā iesaistītajām pusēm;

11.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas valdībai un Nacionālajai asamblejai, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai un Amerikas valstu organizācijas ģenerālsekretāram.