Návrh uznesenia - B8-0236/2015Návrh uznesenia
B8-0236/2015

NÁVRH UZNESENIA o situácii vo Venezuele

5.3.2015 - (2015/2582(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi, Jaromír Štětina v mene poslaneckého klubu PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0236/2015

Postup : 2015/2582(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0236/2015
Predkladané texty :
B8-0236/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0236/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele

(2015/2582(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje uznesenia o situácii vo Venezuele, najmä na svoje uznesenie z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele a svoje uznesenie z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele,

–       so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o zadržaní primátora Caracasu Antonia Ledezmu a o situácii vo Venezuele,

–       so zreteľom na stanovisko pracovnej skupiny pre svojvoľné zadržania v rámci Komisie pre ľudské práva Valného zhromaždenia OSN z 26. augusta 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie Vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 20. októbra 2014 o zadržiavaní demonštrantov a politikov vo Venezuele,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého je Venezuela zmluvnou stranou,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 19. februára skupina ťažko ozbrojených príslušníkov spravodajských služieb venezuelského štátu násilne vtrhla do kancelárií magistrátu mesta Caracas a bez predloženia akéhokoľvek príkazu násilne odviedla primátora Antonia Ledezmu, ktorý je odvtedy zadržiavaný vo vojenskom väzení a čelí obvineniam z trestného sprisahania a združovania na účely sprisahania, ktoré sú vo Venezuele trestané prísnymi trestami odňatia slobody;

B.     keďže prezident Nicolás Maduro oznámil vo vysielaní štátneho rozhlasu a televízie, že sa podarilo zmariť údajný plán zameraný na destabilizáciu jeho vlády prostredníctvom štátneho prevratu, do ktorého boli údajne zapojení vedúci predstavitelia predsedníctva Demokratickej jednoty, poslanci María Corina Machado a Julio Borges, ako aj primátor mesta Caracas Antonio Ledezma; keďže uvedeným vedúcim predstaviteľom opozície sa pripisuje aj plán atentátu na ďalšieho vedúceho opozície Leopolda Lópeza, ktorý je už vyše roka zadržiavaný vo vojenskom väzení;

C.     keďže vedúci opozície boli pri viacerých predchádzajúcich príležitostiach opakovane a neodôvodnene obvinení z účasti na údajných plánoch destabilizácie a prípravy štátneho prevratu, čo vyústilo do neľútostného politického prenasledovania, zbavenia poslaneckej imunity poslankyne Machadovej a prípravy na zbavenie poslaneckej imunity poslanca Borgesa, vyhrážania, urážok a fyzickej agresie, napríklad incident, ku ktorému došlo v apríli 2013 v samotných priestoroch zákonodarného orgánu, terčom ktorého boli tí istí poslanci Maria Corina Machado a Julio Borges a na ktorý sa nečinne prizeral predseda Národného zhromaždenia Diosdado Cabello;

D.     keďže prezident Maduro oznámil aj údajné zahraničné konšpiračné záujmy, údajné plány destabilizácie a pokusy o atentát na hlavu štátu, ktoré viackrát ohlásila vláda pravdepodobne s cieľom odvrátiť pozornosť od skutočného ohniska vážnej politickej, hospodárskej a spoločenskej krízy, ktorú Venezuela prežíva;

E.     keďže sa zaznamenávajú hrozby namierené na podnikateľov a médiá, tak vo Venezuele ako v zahraničí, varovania a zákazy namierené proti zahraničným vládam a medzinárodným organizáciám, ktoré vyjadrili svoje znepokojenie a varovali pred hrozbami venezuelskej politickej krízy a pre obviňovaním stúpencov, ktorí presadzujú mierovú, demokratickú, ústavnú a volebnú zmenu v krajine;

F.     keďže v uznesení venezuelského ministerstva obrany č 008610 uverejnenom v úradnom vestníku 27. januára 2015 sa povoľuje „použitie potenciálne smrtiacej sily či už strelnou zbraňou alebo inou potenciálne smrtiacou zbraňou“ v krajnom prípade s cieľom „zabrániť narušovaniu poriadku, podporiť legitímne ustanovenú moc a potlačiť akékoľvek prejavy agresie okamžitou reakciou a potrebnými prostriedkami“;

G.     keďže počas protivládnej demonštrácie bol príslušníkom štátneho policajného zboru Policía Nacional Bolivariana v bezprostrednej blízkosti Katolíckej univerzity v Táchire (UCAT) chladnokrvne zavraždený 14-ročný študent Kluivert Roa, ktorý sa tak stal prvou smrteľnou obeťou, odkedy Nicolás Maduro povolil použitie strených zbraní na potlačenie protestných akcií;

H.     keďže tento rok sa majú konať parlamentné voľby na obnovu celého Národného zhromaždenia Venezuelskej bolívarovskej republiky;

I.      keďže Leopoldo López, ktorý bol 18. februára 2014 svojvoľne zadržaný a obvinený zo sprisahania, z podnecovania k násilným demonštráciám, z podpaľačstva a z poškodzovania majetku, je už vyše roka zadržiavaný vo väzbe; keďže od svojho zadržania bol vystavený fyzickému a psychickému mučeniu a posledné mesiace prežil v režime sprísnenej izolácie a keďže rovnako zadržiavaní a izolovaní sú aj opoziční starostovia Daniel Ceballos a Vicencio Scarano, pretože sa im nepodarilo v mestách, za ktoré zodpovedali, potlačiť protesty a občianske nepokoje, a tak boli odsúdení na trest niekoľkoročného odňatia slobody; keďže poslanci Juan Carlos Caldera, Ismael García a Richard Mardo majú čeliť vyšetrovaniam a súdnym konaniam, ktoré majú viesť k zbaveniu ich členstva v kongrese;

 

J.      keďže Výboru OSN proti mučeniu vo svojej správe o Venezuelskej bolívarovskej republike výslovne vyjadril znepokojenie nad prevládajúcou beztrestnosťou, mučením a zlým zaobchádzaním s politickými väzňami, nadmerným používaním sily, súhlasom a spoluvinou v súvislosti s akciami provládnych ozbrojených skupín, svojvoľným zadržiavaním a neexistenciou základných procesných záruk; keďže v tejto správe sa požadovalo okamžité prepustenie všetkých svojvoľne zadržiavaných osôb vrátane Leopolda Lópeza a Daniela Ceballosa, ktorí boli zadržaní v dôsledku uplatnenia svojho práva na slobodu prejavu a na pokojný protest, a okrem toho v nej bolo vyjadrené znepokojenie nad útokmi na novinárov a aktivistov v oblasti ľudských práv, mimosúdnymi popravami a úplnou neexistenciou nezávislého súdnictva;

K.     keďže generálny tajomník Organizácie amerických štátov požiadal o prepustenie primátora Ledezmu a všetkých, ktorí boli uväznení za svoju účasť na minuloročných protestoch, a keďže Medziamerická komisia pre ľudské práva vyjadrila svoje hlboké znepokojenie nad situáciou slobody združovania a prejavu vo Venezuele;

L.     keďže súdna moc je absolútne podriadená požiadavkám a nárokom súčasnej venezuelskej vlády a keďže nemožno očakávať, že súdny systém bude vykonávať nestranné vyšetrovanie a vynášať spravodlivé rozsudky v prípadoch obvinenia opozície;

M.    keďže iba dodržiavanie základných práv a slobôd a konštruktívny a ohľaduplný dialóg vedený v duchu tolerancie môžu krajine pomôcť dostať sa z tejto vážnej krízy a prekonať ťažkosti v budúcnosti;

N.     keďže v apríli 2014 sa medzi vládou a opozíciou začali rokovania o protestoch nazývané „Mesa de Diálogo“, ktoré sa však, žiaľ, po mesiaci prerušili bez dosiahnutia akéhokoľvek úspechu;

O.     keďže Venezuela je krajinou s najväčšími energetickými zásobami v Latinskej Amerike; keďže obyvatelia Venezuely trpia vážnym nedostatkom základných komodít, ceny potravín sa zdvojnásobili a zintenzívnilo sa poskytovanie potravín na prídel; keďže ceny ropy výrazne klesli, čo prehlbuje hospodársky útlm a ohrozuje krehké hospodárstvo krajiny závislé od ropy; keďže venezuelská vláda uplatňuje neúprosnú cenzúru a zastrašovanie a prenasledovanie tých, ktorí sa snažia informovať o závažnosti hospodárskej a sociálnej krízy;

1.      opakuje svoje vážne znepokojenie nad zhoršením situácie vo Venezuele; odsudzuje uväznenie primátora Antonia Ledezmu, pokus o zbavenie imunity poslanca Julia Borgesa a prenasledovanie študentov a ostatných opozičných lídrov; žiada okamžité prepustenie primátora mesta Caracas a ostatných svojvoľne zadržiavaných osôb, ako o to žiadajú rozličné orgány Organizácie Spojených národov a medzinárodné organizácie;

2.      rozhodne odsudzuje zavraždenie mladého študenta Kluiverta Rou zo San Cristóbalu a ďalších šiestich študentov; vyjadruje svoju najhlbšiu sústrasť príbuzným a blízkym obetí a žiada, aby boli osoby zodpovedné za tieto zločiny postavené pred súd a nemali možnosť uniknúť trestu; žiada vládu, aby ukončila politické prenasledovanie a represiu demokratickej opozície, porušovanie slobody prejavu a slobody usporiadať demonštráciu a aby zrušila cenzúru médií;

3.      varuje pred postupným úpadkom demokratického spolunažívania, atmosférou politického násilia, porušovaním základných práv významnej časti venezuelskej spoločnosti a autoritárskym charakterom režimu, pretože to Venezuelu stavia do neudržateľne napätej politickej situácie, o to viac, že tento rok sa budú konať parlamentné voľby do Národného zhromaždenia; v tomto zmysle varuje pred akýmkoľvek konaním, ktoré by mohlo vyvolať napätú atmosféru a zhoršenie situácie a ktoré by smerovalo k odobraniu legitimity a zákazu demokratickej opozície a/alebo k zrušeniu volieb;

4.      vyzýva všetky dotknuté strany, aby za podpory a sprostredkovania regionálnych orgánov viedli pokojný dialóg, ktorý by oslovil všetky zložky venezuelskej spoločnosti s cieľom vymedziť body, na ktorých sa môžu zhodnúť, a s cieľom umožniť politickým činiteľom rokovať o najzávažnejších problémoch, ktorým krajina čelí; vyzýva všetky dotknuté strany, aby sa vyhli ďalšej eskalácii násilia, a upozorňuje vládu Venezuely, že konštruktívny dialóg nie je možný, pokiaľ sú lídri opozície aj naďalej svojvoľne väznení;

5.      pripomína vláde Venezuely jej zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby všetky súdne konania boli v súlade s medzinárodnými štandardmi; pripomína, že v demokracii má zásadný význam dodržiavanie zásady oddelenia moci a že orgány nesmú používať justíciu ako prostriedok politickej perzekúcie a represie voči demokratickej opozícii; vyzýva venezuelské orgány, aby stiahli nepodložené obvinenia a zrušili zatýkacie rozkazy voči opozičným politikom a aby zaistili bezpečnosť všetkých občanov v krajine bez ohľadu na ich politické názory alebo politickú príslušnosť;

6.      vyzýva venezuelskú vládu, aby dodržiavala svoju vlastnú ústavu a svoje medzinárodné záväzky, pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva, právo na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania, ako aj politický pluralizmus, ktoré sú základnými kameňmi demokracie, a zabezpečila, aby ľudia neboli trestaní za uplatňovanie svojho práva na pokojné zhromažďovanie a slobodu prejavu;

7.      vyzýva venezuelskú vládu, aby dodržiavala ľudské práva, účinne vyšetrila prípady údajného porušovania ľudských práv a umožnila prostredie, v ktorom obhajcovia ľudských práv a nezávislé mimovládne organizácie môžu vykonávať svoju legitímnu činnosť v oblasti presadzovania ľudských práv a demokracie;

8.      opakuje svoju žiadosť adresovanú ESVČ a delegácii EÚ v Caracase, ako aj delegáciám členských štátov, aby naďalej pozorne sledovali vyšetrovania a súdne konania týkajúce sa vedúcich predstaviteľov opozície;

9.      opakuje svoju doposiaľ nevypočutú žiadosť adresovanú podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Federice Mogheriniovej, aby naliehala na okamžité prepustenie vedúcich predstaviteľov opozície a ostatných svojvoľne zadržiavaných osôb;

10.    trvá na svojej požiadavke, aby bola čo najskôr vyslaná ad hoc delegácia Európskeho parlamentu s cieľom zhodnotiť situáciu vo Venezuele a viesť dialóg so všetkými stranami zapojenými do konfliktu;

11.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.