Предложение за резолюция - B8-0237/2015Предложение за резолюция
B8-0237/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението във Венецуела

5.3.2015 - (2015/2582(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника на дейността

Ернест Уртасун, Барбара Лохбилер, Игор Шолтес, Жорди Себастиа, Жозеп-Мария Терикабрас, Ернест Марагал от името на групата Verts/ALE

Процедура : 2015/2582(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0237/2015
Внесени текстове :
B8-0237/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0237/2015

Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венецуела

(2015/2582(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид изявлението на говорителя на върховния представител/заместник-председателя Федерика Могерини относно положението във Венецуела,

–       като взе предвид съобщението на генералния секретар на Съюза на южноамериканските нации (UNASUR), бившия президент на Колумбия Ернест Сампер, относно положението във Венецуела,

–       като взе предвид своите разисквания на микро пленарното заседание на 25 февруари 2015 г.,

–       като взе предвид своите предишни резолюции относно Венецуела,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че нарастващата политическа поляризация, икономическата криза и недостигът на продукти във Венецуела са повод за крайна тревога и сериозно поставят под въпрос по-нататъшната стабилност и мирното бъдеще на страната;

Б.     като има предвид, че насилието от която и да било страна е напълно неприемлив инструмент за постигане на политически цели в една демократична държава; като има предвид, че опитите за насилствено разбиване на конституционния ред на дадена държава са открито нарушение на принципите на правовата държава;

В.     като има предвид, че задържането на избрания за кмет на Каракас и лидер на опозицията Антонио Ледесма, както и твърденията за сплашване на политическите опоненти през последните седмици са обезпокоителни и допълнително изострят вече много напрегната обстановка в страната;

Г.     като има предвид, че всяко задържане, и още повече задържането на избран държавен служител, трябва да бъде подкрепено с ясна съдебна заповед, да се основава на проверими обвинения и ако последните издържат, да бъде последвано от съответния съдебен процес; като има предвид, че презумпцията за невиновност е необходимо условие за справедлив съдебен процес;

Д.     като има предвид, че демократичната държава не инкриминира лидерите на политическата опозиция и гарантира участието на всички сектори в политическия живот на страната и правата на човека на онези, които заявяват, че са част от опозицията, както „Хюман райтс уоч“ заяви на 24 февруари 2015 г.;

Е.     като има предвид, че твърдението за подготовка на държавен преврат, т.нар. „Операция Йерихон“, е много тежко обвинение, и компетентните органи на всяка държава трябва да изяснят и възпрепятстват такава операция;

Ж.    като има предвид, че разследванията на сегашните обвинения в подготовка на държавен преврат трябва да бъдат извършени бързо и безпристрастно и извършителите трябва да бъдат осъдени, независимо от тяхната политическа позиция и убеждения;

З.      като има предвид, че подобни вълнения по улиците в началото на 2014 г. имаха много висока цена: бяха убити 43 души, от които 33 цивилни, а 10 — принадлежащи към армията, полицията или публичния сектор, и други 878 души бяха ранени, с подобно разпределение между граждани и членове на органите за сигурност и публичния сектор;

И.     като има предвид, че Клуивер Роа, 14-годишен тийнейджър, който е бил, според неговия баща, случаен свидетел, нито в полза, нито против правителството, е бил фатално прострелян в главата на 24 февруари 2015 г. по време на демонстрации в град Сан Кристобал в Западна Венецуела, и е първият човек, загинал в контекста на свързаното с протестите насилие след приемането на решение 8610 от Министерството на отбраната през януари, с което се позволява на силите за сигурност да използват смъртоносно оръжие при контрола на публични демонстрации;

Й.     като има предвид, че Съюзът на южноамериканските нации (UNASUR), като най-значимата регионална организация, следи развитието на ситуацията във Венецуела и обяви, че ще изпрати в страната мисия, съставена от министрите на външните работи на Бразилия, Колумбия и Еквадор, която ще бъде последвана от извънредно заседание на министрите на външните работи на организацията;

1.      изразява съболезнованията и солидарността си с всички жертви на неотдавнашните прояви на насилие и политическо поляризиране, и с техните семейства, както и на насилието, настъпило след 12 февруари 2014 г.;

2.      призовава за бързо и безпристрастно разследване на всички нерешени случаи, и по-специално по отношение на обвиненията срещу кмета на Каракас; изисква незабавното му освобождаване, ако не бъде повдигнато официално обвинение от прокуратурата съобразно закона и твърденията се окажат неоснователни, или ако обвиненията не бъдат потвърдени в безпристрастен съдебен процес при пълно спазване на принципите на правовата държава;

3.      подчертава, че спиралата на насилието във Венецуела трябва да бъде прекъсната, че политическата деполяризация, преустановяването на политическите вълнения и медиацията по всички аспекти, които имат значение за сегашното напрежение във Венецуела, са от съществено значение за постигането на мирно решение за страната и нейното население като цяло;

4.      отново заявява, че не може да бъде намерено решение без поддържането на принципите на правовата държава и зачитането на конституционния ред;

5.      Отбелязва, че след смъртта на Клуивер Роа служител на полицейските сили е бил обвинен от прокурора в предумишлено убийство, и настоява за справедлив съдебен процес; отбелязва, че членовете на правителството на Венецуела са осъдили убийството; подчертава, че смъртоносно оръжие не следва в никакъв случай да бъде използвано от силите за сигурност с цел контрол на публични демонстрации;

6.      изразява доверие в тясното сътрудничество на министрите на външните работи на Съюза на южноамериканските нации (UNASUR), както и в тяхното предложение за отварянето на нови канали за сътрудничество;

7.      приветства предложението за медиация от страна на UNASUR и регионалните партньори на Венецуела; изразява своето доверие в тясното сътрудничество и конструктивния диалог, който предстои да бъде започнат от министрите на външните работи на UNASUR, както и в тяхното предложение за отварянето на нови канали за сътрудничество; също така отново изразява надежда за мирна подготовката за изборите и за тяхното надлежно провеждане във Венецуела по-късно тази година;

8.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета, Комисията, Боливарска република Венецуела, както и на секретариата на Съюза на южноамериканските нации (UNASUR).