Postup : 2015/2582(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0237/2015

Předložené texty :

B8-0237/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2015 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 126kWORD 59k
5.3.2015
PE552.214v01-00
 
B8-0237/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci ve Venezuele (2015/2582(RSP))


Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2015/2582(RSP))  
B8‑0237/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na prohlášení mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie Federicy Mogheriniové,

–       s ohledem na sdělení generálního tajemníka Unie jihoamerických národů (UNASUR), bývalého kolumbijského prezidenta Ernesta Sampera, o situaci ve Venezuele,

–       s ohledem na diskusi, která proběhla na plenárním dílčím zasedání dne 25. února 2015,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že sílící politická polarizace, hospodářská krize a nedostatek produktů ve Venezuele budí značné obavy a vážně zpochybňují další stabilitu a mírovou budoucnost země;

B.     vzhledem k tomu, že násilí, ať už se ho dopustí kterákoli strana, je zcela nepřípustným nástrojem pro dosahování politických cílů v demokratickém státě; vzhledem k tomu, že pokusy o násilné narušení ústavního pořádku země jsou ve zřejmém rozporu se zásadami právního státu;

C.     vzhledem k tomu, že zatčení a zadržování zvoleného starosty Caracasu a vůdce opozice Antonia Ledezmy a údajné zastrašování politických oponentů v uplynulých týdnech budí znepokojení a dále vyostřují již tak velmi napjatou situaci v zemi;

D.     vzhledem k tomu, že jakékoli zatčení, a tím spíše zatčení voleného úředníka, se musí zakládat na jasném soudním příkazu a na prokazatelných obviněních a v případě, že zadržování trvá, musí být následováno řádným soudním procesem; vzhledem k tomu, že pro zajištění řádného soudního procesu je nezbytné respektovat presumpci neviny;

E.     vzhledem k tomu, že jak dne 24. února 2015 konstatovala organizace Human Rights Watch, nesmí demokratický stát kriminalizovat vůdce politické opozice a musí zaručit účast všech skupin společnosti na politickém životě země a lidská práva osob hlásících se k opozici;

F.     vzhledem k tomu, že obvinění z příprav státního převratu, tzv. „Operación Jericó“, představuje velmi závažné obvinění, a vzhledem k tomu, že odpovědné orgány kteréhokoli státu musí takovou operaci objasnit a zmařit;

G.     vzhledem k tomu, že musí proběhnout rychlé a nestranné vyšetřování v souvislosti se stávajícími obviněními z přípravy převratu a viníci musí být odsouzeni bez ohledu na své politické postoje a přesvědčení;

H.     vzhledem k tomu, že podobné pouliční nepokoje na začátku roku 2014 si vyžádaly velmi vysoký počet obětí – zabito bylo 43 osob, z toho 33 civilistů a 10 příslušníků policie, armády nebo jiných veřejných služeb, zatímco 878 osob bylo zraněno, přičemž mezi zraněnými byl podobný poměr mezi civilisty a příslušníky bezpečnostních složek nebo jiných veřejných služeb jako mezi zabitými;

I.      vzhledem k tomu, že čtrnáctiletý chlapec Kluivert Roa, který podle svého otce demonstracím ve městě San Cristóbal na západě Venezuely pouze přihlížel a nebyl pro vládu ani proti ní, byl během těchto demonstrací dne 24. února 2015 smrtelně zraněn výstřelem do hlavy, a představuje tak první osobu, která byla zabita v důsledku násilí spojeného s protesty probíhajícími od ledna, kdy ministr obrany přijal rezoluci č. 8610, na základě které mohou bezpečnostní složky při dohledu na veřejné demonstrace používat smrtící zbraně;

J.      vzhledem k tomu, že UNASUR jako nejvýznamnější regionální organizace sledovala vývoj situace ve Venezuele a uvedla, že do země vyšle misi složenou z ministrů zahraničí Brazílie, Kolumbie a Ekvádoru, na níž naváže mimořádné zasedání ministrů zahraničí této organizace;

1.      vyjadřuje soustrast a solidaritu všem obětem nedávného násilí a politické polarizace i obětem násilí, k němuž došlo po 12. únoru 2014, jakož i jejich rodinám;

2.      žádá rychlé a nestranné vyšetření všech otevřených případů, zejména v souvislosti s obviněními, která byla vznesena proti starostovi Caracasu; žádá jeho okamžité propuštění, pokud proti němu žalobci nevznesou formální obvinění v souladu se zákonem a pokud se prokáže, že údajná obvinění jsou nepodložená nebo pokud žalované skutky nepotvrdí nestranný soud, který bude plně dodržovat zásady právního státu;

3.      zdůrazňuje, že je nutné zastavit ve Venezuele spirálu násilí a že pro mírové řešení pro zemi i všechny její obyvatele je nezbytná politická depolarizace, ukončení politických nepokojů a mediace v souvislosti se všemi prvky, které se podílejí na současném napětí ve Venezuele;

4.      opakuje, že nelze nalézt řešení, nejsou-li dodržovány zásady právního státu a respektován ústavní pořádek;

5.      konstatuje, že po smrti Kluiverta Roy obvinil státní zástupce jednoho z policistů z úmyslného zabití, a žádá řádné soudní řízení; konstatuje, že členové venezuelské vlády zabití odsoudili; zdůrazňuje, že by bezpečnostní síly nikdy neměly používat smrtící zbraně na kontrolu veřejných demonstrací;

6.      spoléhá se na úzkou spolupráci s ministry zahraničí UNASUR a na jejich nabídku, že naleznou další způsoby spolupráce;

7.      vítá skutečnost, že UNASUR a regionální partneři Venezuely vyjádřili zájem vystupovat jako zprostředkovatelé; spoléhá se na úzkou spolupráci a konstruktivní dialog, který mají zahájit ministři zahraničí UNASUR, a na jejich nabídku, že naleznou další způsoby spolupráce; znovu vyjadřuje naději, že předvolební období bude poklidné a že se letos ve Venezuele uskuteční řádné volby;

8.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, Bolívarovské republice Venezuela a sekretariátu Unie států Jižní Ameriky (UNASUR).

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí