Návrh uznesenia - B8-0237/2015Návrh uznesenia
B8-0237/2015

NÁVRH UZNESENIA o situácii vo Venezuele

5.3.2015 - (2015/2582(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE

Postup : 2015/2582(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0237/2015
Predkladané texty :
B8-0237/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0237/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele

(2015/2582(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej o situácii vo Venezuele,

–       so zreteľom na oznámenie generálneho tajomníka únie UNASUR, bývalého kolumbijského prezidenta Ernesta Sampera, o situácii vo Venezuele,

–       so zreteľom na svoju rozpravu na krátkom plenárnom zasadnutí 25. februára 2015,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže rastúca politická polarizácia, hospodárska kríza a nedostatok výrobkov vo Venezuele vyvolávajú mimoriadne znepokojenie a vážne spochybňujú ďalšiu stabilitu a mierovú budúcnosť krajiny;

B.     keďže násilie z ktorejkoľvek strany je absolútne neprijateľný nástroj na dosiahnutie politických cieľov v demokratickom štáte; keďže pokusy násilne narušiť ústavný poriadok krajiny sú v jasnom rozpore so zásadami právneho štátu;

C.     keďže zatknutie a zadržiavanie zvoleného primátora Caracasu a opozičného vodcu Antonia Ledezmu, ako aj údajné zastrašovanie politických oponentov počas posledných týždňov sú alarmujúce a ešte viac zhoršujú už aj tak veľmi napätú situáciu v krajine;

D.     keďže akékoľvek zatknutie a obzvlášť zatknutie zvoleného úradníka sa musí opierať o jasný súdny príkaz, musí sa zakladať na preukázateľných obvinenia a v prípade, že sa na ňom trvá, musí nasledovať riadny súdny proces; keďže pre zabezpečenie riadneho súdneho procesu je nevyhnutné rešpektovať prezumpciu neviny;

E.     keďže ako uviedla organizácia Human Rights Watch 24. februára 2015, demokratický štát nesmie kriminalizovať vodcov politickej opozície a musí zaručiť účasť všetkých skupín spoločnosti na politickom živote krajiny, ako aj dodržiavanie ľudských práv osôb, ktoré sa hlásia k opozícii;

F.     keďže obvinenia z prípravy štátneho prevratu, tzv. Operación Jericó, sú veľmi vážne a príslušné orgány ktoréhokoľvek štátu musia takúto operáciu objasniť a prekaziť;

G.     keďže sa musí uskutočniť rýchle a nestranné vyšetrovanie v súvislosti so súčasnými obvineniami z prípravy prevratu a vinníci musia byť odsúdení bez ohľadu na svoj politický postoj a presvedčenie;

H.     keďže podobné pouličné nepokoje začiatkom roka 2014 si vyžiadali veľmi vysokú daň – 43 ľudí bolo zabitých, z toho 33 civilistov a 10 príslušníkov polície, armády alebo iných verejných služieb, a 878 ľudí utrpelo zranenia, pričom medzi zranenými bol podobný pomer obetí z radov civilistov a členov bezpečnostných alebo iných verejných služieb;

I.      keďže 14-ročný tínedžer Kluivert Roa, ktorý bol podľa svojho otca len náhodný okolostojaci a nepatril medzi prívržencov ani medzi odporcov vlády, utrpel 24. februára 2015 počas demonštrácií v meste San Cristóbal v západnej Venezuele smrteľné strelné poranenie hlavy a bol prvým človekom usmrteným v rámci násilia súvisiaceho s protestmi po tom, čo ministerstvo obrany prijalo v januári rezolúciu č. 8610, ktorá umožňuje bezpečnostným silám používať smrtiace zbrane pri vykonávaní dohľadu nad verejnými demonštráciami;

J.      keďže UNASUR ako najdôležitejšia regionálna organizácia sledovala vývoj situácie vo Venezuele a oznámila, že do krajiny vyšle misiu pozostávajúcu z ministrov zahraničných vecí Brazílie, Kolumbie a Ekvádoru, po čom bude nasledovať mimoriadne zasadnutie ministrov zahraničných vecí tejto organizácie;

1.      vyjadruje sústrasť a solidaritu so všetkými obeťami nedávneho násilia a politickej polarizácie a s obeťami násilia, ku ktorému došlo po 12. februári 2014, ako aj s ich rodinami;

2.      požaduje urýchlené a nestranné vyšetrovanie všetkých nevyriešených prípadov, najmä pokiaľ ide o obvinenia voči primátorovi Caracasu; žiada jeho okamžité prepustenie, ak voči nemu žalobcovia nevznesú žiadne formálne obvinenie v súlade so zákonom a ak sa údajné obvinenia preukážu ako nepodložené, alebo ak body obžaloby nepotvrdí nestranný súd, ktorý bude plne dodržiavať zásady právneho štátu;

3.      zdôrazňuje, že treba zastaviť špirálu násilia vo Venezuele a že pre pokojné riešenie pre krajinu a jej obyvateľstvo ako celok má zásadný význam politická depolarizácia, ukončenie politických nepokojov a mediácia, pokiaľ ide o všetky dôležité aspekty týkajúce sa súčasného napätia vo Venezuele;

4.      opakuje, že nemožno nájsť žiadne riešenie bez zachovania právneho štátu a dodržiavania ústavného poriadku;

5.      berie na vedomie, že po smrti Kluiverta Rou prokurátor obvinil príslušníka polície z úmyselného zabitia, a požaduje riadne súdne konanie; poznamenáva, že členovia venezuelskej vlády zabitie odsúdili; zdôrazňuje, že bezpečnostné sily by na kontrolu verejných demonštrácií nikdy nemali používať smrtiace zbrane;

6.      vyjadruje dôveru v úzku spoluprácu ministrov zahraničných vecí únie UNASUR a v ich ponuku umožniť ďalšie spôsoby spolupráce;

7.      víta ponuku únie UNSUR a regionálnych partnerov Venezuely na sprostredkovanie; vyjadruje dôveru v úzku spoluprácu a konštruktívny dialóg, ktorý majú začať ministri zahraničných vecí únie UNASUR, a v ich ponuku umožniť ďalšie spôsoby spolupráce; opäť vyjadruje nádej, že predvolebné obdobie bude pokojné a voľby vo Venezuele koncom roka sa riadne uskutočnia;

8.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, Venezuelskej bolívarovskej republike a sekretariátu únie UNASUR.