Предложение за резолюция - B8-0238/2015Предложение за резолюция
B8-0238/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението във Венецуела

5.3.2015 - (2015/2582(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Чарлз Танък, Марк Демесмакер, Андрю Луър, Ашли Фокс, Беатрикс фон Щорх, Бранислав Шкрипек, Робертс Зиле от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0236/2015

Процедура : 2015/2582(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0238/2015
Внесени текстове :
B8-0238/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0238/2015

Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венецуела

(2015/2582(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своите предишни резолюции относно положението във Венецуела, включително резолюцията от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната опозиция във Венецуела[1],

–       като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

–       като взе предвид становището на работната група на ООН по произволното задържане от 26 август 2014 г.,

–       като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, по който Венецуела е страна,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че арестуването на 19 февруари 2015 г. на кмета на Каракас Антонио Ледесма, чиито правомощия са били значително намалени от правителството, по произволни обвинения в заговор за сваляне на правителството, маркира ясно ескалиране в кампанията от репресии от страна на режима в подготовката за предстоящите парламентарни избори, чието провеждане се очаква през втората половина на 2015 г.;

Б.     като има предвид, че според ръководителя на Сдружението на кметовете във Венецуела Карлос Окарис срещу 33 от 78-те избрани от декември 2012 г. кметове от опозицията са образувани съдебни производства;

В.     като има предвид, че са недопустими докладите за малтретиране на Леополдо Лопес и други лишени от свобода опозиционни лидери и студенти, участвали в протестите през миналата година;

Г.     като има предвид, че на 8 октомври 2014 г. работната група на ООН по произволното задържане описа задържането на Леополдо Лопес като незаконно, произволно и политически мотивирано и призова за освобождаването на Лопес и всички, които остават произволно задържани; като има предвид, че на 20 октомври 2014 г. върховният комисар на ООН за правата на човека Зейд Ра’ад Ал Хюсеин настойчиво прикани правителството на Венецуела да гарантира, че всички дела са в съответствие с международните стандарти за справедлив процес;

Д.     като има предвид, че на 24 февруари 2015 г. Клуивер Роа, юноша, беше брутално застрелян от полицията при участие в студентски протести срещу разрушителните политики на корумпираното правителство, които доведоха до недостиг на храна и медицински доставки, скок на инфлацията и рекордни нива на престъпността и несигурността;

Е.     като има предвид, че дори обикновени граждани, за които се знае, че се противопоставят на режима, са възпрепятствани от работа в публичния сектор или правителствени придобивки;

1.      осъжда продължаващото насилие и сплашване, използвани от страна на правителствените сили срещу политици от опозицията и студентски лидери, които са преследвани и лишавани от свобода, и призовава за тяхното незабавно освобождаване;

2.      осъжда застрелването на Клуивер Роа от Сан Кристобал и изразява съболезнования на неговото семейство и на семействата на другите 6 студенти жертви;

3.      подчертава значението на демокрацията и на разделението на властите за гарантирането на политическите права и пълното зачитане на принципа на презумпцията за невиновност и на справедливия съдебен процес и изразява съжаление, че изпълнителният орган във Венецуела командва, направлява и е с абсолютен контрол върху упражняването на останалите правомощия на държавата;

4.      призовава венецуелските органи незабавно да разоръжат и разпуснат неконтролираните въоръжени проправителствени сдружения и групи и да прекратят безнаказаността им;

5.      настоятелно призовава органите на Венецуела да встъпят в мирен диалог с венецуелското общество по най-сериозните проблеми, пред които е изправена страната, и да зачитат основните права на човека, да отменят ограничителната среда за медиите и да допуснат провеждането на предстоящите избори по справедлив и прозрачен начин;

6.      насърчава регионалните партньори на Венецуела, като например Съюза на южноамериканските нации (UNASUR) и Организацията на американските държави, да улесняват преговорите;

7.      припомня искането си за изпращането на ad hoc делегация на Европейския парламент, за да направи оценка на положението във Венецуела и да проведе диалог с всички сектори, участващи в конфликта, възможно най-бързо;

8.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховния представител по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, правителството и Националното събрание на Боливарска република Венецуела, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и генералния секретар на Организацията на американските държави.