Postup : 2015/2582(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0238/2015

Předložené texty :

B8-0238/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2015 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0080

NÁVRH USNESENÍ
PDF 127kWORD 56k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0236/2015
5.3.2015
PE552.215v01-00
 
B8-0238/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci ve Venezuele (2015/2582(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Roberts Zīle za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2015/2582(RSP))  
B8‑0238/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci ve Venezuele, včetně usnesení ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele(1),

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

–       s ohledem na stanovisko pracovní skupiny OSN pro svévolné zadržování ze dne 26. srpna 2014,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož je Venezuela smluvní stranou;

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že dne 19. února 2015 byl na základě svévolného obvinění z konspirace za účelem svržení vlády zatčen starosta Caracasu Antonio Ledezma, jehož pravomoci již byly vládou značně omezeny, a že toho zatčení představuje jasné vyhrocení represívní kampaně režimu před parlamentními volbami, které mají proběhnout v druhé polovině roku 2015;

B.     vzhledem k tomu, že podle vedoucího Sdružení venezuelských starostů Carlose Ocarize čelí 33 ze 78 opozičních starostů zvolených od prosince 2012 soudním řízením;

C.     vzhledem k tomu, že údajné špatné zacházení s Leopoldem Lópezem a dalšími uvězněnými vůdci opozice a studenty, kteří se účastnili loňských protestů, je nepřijatelné;

D.     vzhledem k tomu, že pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování označila dne 8. října 2014 věznění Leopolda Lópeze za nezákonné, svévolné a politicky motivované a žádala o propuštění jeho i všech dalších osob, které jsou dosud svévolně zadržovány; vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad Husajn dne 20. října 2014 naléhavě vyzval venezuelskou vládu, aby zajistila, že všechny soudní procesy budou splňovat mezinárodní standardy pro spravedlivý proces;

E.     vzhledem k tomu, že dne 24. února 2015 byl policií brutálně zastřelen mladík Kluivert Roa, který se účastnil studentských protestů proti katastrofálním politikám zkorumpované vlády, jež vedly k nedostatku potravin a zdravotnického materiálu, rychle rostoucí inflaci a rekordní míře kriminality a nebezpečnosti;

F.     vzhledem k tomu, že i obyčejní občané, o nichž se ví, že nesouhlasí s režimem, nesmějí pracovat ve veřejném sektoru ani dostávat státní dávky;

1.      odsuzuje pokračující násilí a zastrašování vládních jednotek používané proti opozičním politikům a studentským vůdcům, kteří jsou pronásledováni a vězněni, a požaduje jejich okamžité propuštění;

2.      odsuzuje zastřelení Kluiverta Roy ze San Cristóbalu a vyjadřuje svou soustrast jeho rodině a rodinám ostatních šesti obětí z řad studentů;

3.      zdůrazňuje význam demokracie a oddělení moci pro zajištění politických práv a úplného dodržování zásady presumpce neviny a spravedlivého soudního procesu a vyjadřuje politování nad skutečností, že výkonná moc ve Venezuele rozkazuje, řídí a má absolutní kontrolu nad státní mocí;

4.      vyzývá venezuelské orgány, aby okamžitě odzbrojily a rozpustily nekontrolované ozbrojené skupiny a sdružení provládního charakteru a aby ukončily jejich beztrestnost;

5.      naléhavě vyzývá venezuelské orgány, aby zahájily mírový dialog s venezuelskou společností o nejzávažnějších problémech, kterým země čelí, aby dodržovaly základní lidská práva, uvolnily restriktivní prostředí sdělovacích prostředků a umožnily, aby nadcházející volby proběhly spravedlivě a transparentně;

6.      vybízí regionální partnery Venezuely, např. UNASUR a Organizaci amerických států, aby daný dialog zprostředkovaly;

7.      připomíná svou žádost o vyslání delegace ad hoc Evropského parlamentu s cílem posoudit situaci ve Venezuele a zahájit co možná nejdříve dialog se všemi stranami zapojenými do konfliktu;

8.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, Parlamentnímu shromáždění EU–Latinská Amerika a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0106.

Právní upozornění - Ochrana soukromí