Procedure : 2015/2582(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0238/2015

Indgivne tekster :

B8-0238/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2015 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0080

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 122kWORD 48k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0236/2015
5.3.2015
PE552.215v01-00
 
B8-0238/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Venezuela (2015/2582(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Roberts Zīle for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela (2015/2582(RSP))  
B8‑0238/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Venezuela, herunder beslutningen af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela(1),

–       der henviser til redegørelsen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik,

–       der henviser til udtalelse af 26. august 2014 fra FN's arbejdsgruppe vedrørende vilkårlig tilbageholdelse og fængsling,

–       der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Venezuela er part i,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at anholdelsen på grundlag af vilkårlige anklager om kupplaner mod regeringen den 19. februar 2015 af Caracas' borgmester, Antonio Ledezma, hvis beføjelser var blevet betydeligt indskrænket af regeringen, markerer en klar eskalering af styrets undertrykkelseskampagne op til parlamentsvalget, der er fastsat til andet halvår af 2015;

B.     der henviser til, at 33 af de 78 borgmestre fra oppositionen, der er valgt siden december 2012, ifølge formanden for Venezuelas borgmestersammenslutning, Carlos Ocariz, trues med retsforfølgelse;

C.     der finder den påståede mishandling af Leopoldo López og andre fængslede oppositionsledere og studerende, der deltog i sidste års protester, uacceptabel;

D.     der henviser til, at FN's arbejdsgruppe vedrørende vilkårlig tilbageholdelse og fængsling den 8. oktober 2014 betegnede anholdelsen af Leopoldo López som ulovlig, vilkårlig og politisk motiveret og krævede løsladelse af López og alle andre vilkårligt anholdte; der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra’ad Al Hussein, den 20. oktober 2014 indtrængende opfordrede Venezuelas regering til at sikre, at alle retssager føres i overensstemmelse med de internationale standarder for en retfærdig rettergang;

E.     der henviser til, at teenageren Kluivert Roa den 24. februar 2015 brutalt blev skudt og dræbt af politiet under studerendes protest mod den korrupte regerings ødelæggende politik, der har ført til mangel på mad og medicin, en voldsomt stigende inflation og rekordhøj kriminalitet og usikkerhed;

F.     der henviser til, at selv almindelige borgere, der er kendt som modstandere af regimet, er udelukket fra at få arbejde i den offentlige sektor eller fra at modtage offentlige ydelser;

1.      fordømmer den vedvarende vold og intimidering, som regeringsstyrkerne anvender over for oppositionspolitikere og studenterledere, der forfølges og sættes i fængsel, og opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af disse;

2.      fordømmer drabet på Kluivert Roa i San Cristóbal og udtrykker sin medfølelse med hans familie og familierne til de seks øvrige ofre blandt de studerende;

3.      understreger betydningen af demokrati og magtens tredeling ved at sikre politiske rettigheder, fuld overholdelse af princippet om uskyldsformodning og en retfærdig rettergang og beklager den omstændighed, at de udøvende organer i Venezuela behersker og styrer staten og har absolut kontrol over dens beføjelser;

4.      opfordrer de venezuelanske myndigheder til øjeblikkelig at afvæbne og opløse de ukontrollerede væbnede regeringstro sammenslutninger og grupper og sætte en stopper for deres straffrihed;

5.      opfordrer de venezuelanske myndigheder til at indlede en fredelig dialog med det venezuelanske samfund om de alvorligste af de problemer, som landet er konfronteret med, overholde de basale menneskerettigheder, ophæve de restriktioner, der gælder for medierne, og sikre, at de kommende valg kan afholdes på en retfærdig og gennemsigtig måde;

6.      opfordrer Venezuelas regionale partnere som f.eks. UNASUR og Organisationen af Amerikanske Stater til at fremme forhandlinger;

7.      erindrer om sit krav om udsendelse af en ad hoc-delegation fra Europa-Parlamentet til Venezuela med henblik på en vurdering af situationen og afholdelse af en dialog med alle konfliktens parter så hurtigt som muligt;

8.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og nationalforsamling, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0106.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik