Návrh uznesenia - B8-0238/2015Návrh uznesenia
B8-0238/2015

  NÁVRH UZNESENIA o situácii vo Venezuele

  5.3.2015 - (2015/2582(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Roberts Zīle v mene skupiny ECR

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0236/2015

  Postup : 2015/2582(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0238/2015
  Predkladané texty :
  B8-0238/2015
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B8‑0238/2015

  Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele

  (2015/2582(RSP))

  Európsky parlament,

  –       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele vrátane uznesenia z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele[1],

  –       so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

  –       so zreteľom na stanovisko pracovnej skupiny OSN pre svojvoľné zadržiavanie z 26. augusta 2014,

  –       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého je Venezuela zmluvnou stranou,

  –       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

  –       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.     keďže skutočnosť, že 19. februára 2015 bol na základe vykonštruovaných obvinení zo sprisahania s cieľom zvrhnúť vládu zatknutý primátor Caracasu Antonio Ledezma, ktorého právomoci vláda výrazne obmedzila, predstavuje jasné vystupňovanie represívneho ťaženia režimu v období pred parlamentnými voľbami, ktoré sa majú konať v druhom polroku 2015;

  B.     keďže podľa predsedu venezuelského združenia primátorov Carlosa Ocariza sa proti 33 zo 78 opozičných primátorov zvolených od decembra 2012 vedie súdne konanie;

  C.     keďže nahlásené zlé zaobchádzanie s Leopoldom Lópezom a ďalšími uväznenými opozičnými vodcami a študentmi, ktorí sa zúčastnili na minuloročných protestoch, je neprijateľné;

  D.     keďže 8. októbra 2014 pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie označila zadržiavanie Leopolda Lópeza za nezákonné, svojvoľné a politicky motivované a vyzvala na prepustenie Lópeza a všetkých osôb, ktoré sú naďalej svojvoľne zadržiavané; keďže 20. októbra 2014 vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Ra’ad al-Husajn naliehavo vyzval vládu Venezuely, aby zabezpečila, že všetky súdne konania budú v súlade s medzinárodnými normami týkajúcimi sa riadneho procesu;

  E.     keďže 24. februára 2015 polícia nemilosrdne zastrelila tínedžera Kluiverta Rou, keď sa zúčastňoval na študentskom proteste proti deštruktívnym politikám skorumpovanej vlády, ktoré viedli k nedostatku potravín a zdravotníckych potrieb, prudkému nárastu inflácie a rekordnej miere kriminality a neistoty;

  F.     keďže aj bežní občania, o ktorých je známe, že sú oponentmi režimu, nesmú pracovať vo verejnom sektore ani dostávať štátne dávky;

  1.      odsudzuje pokračujúce násilie a zastrašovanie zo strany vládnych síl voči opozičným politikom a vodcom študentov, ktorí sú prenasledovaní a väznení, a vyzýva na ich okamžité prepustenie;

  2.      odsudzuje zastrelenie Kluiverta Rou zo San Cristóbalu a vyjadruje úprimnú sústrasť jeho rodine a rodinám ďalších 6 obetí z radov študentov;

  3.      zdôrazňuje význam demokracie a oddelenia právomocí, pokiaľ ide o zabezpečenie politických práv a plného dodržiavania zásady prezumpcie neviny a riadneho súdneho procesu, a vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že výkonná moc vo Venezuele rozkazuje, riadi a má absolútnu kontrolu nad právomocami štátu;

  4.      vyzýva venezuelské orgány, aby okamžite odzbrojili a rozpustili nekontrolované ozbrojené provládne združenia a skupiny a ukončili ich beztrestnosť;

  5.      naliehavo žiada venezuelské orgány, aby začali s venezuelskou spoločnosťou pokojný dialóg o najzávažnejších problémoch krajiny, dodržiavali základné ľudské práva, uvoľnili reštriktívne prostredie pre médiá a umožnili spravodlivý a transparentný priebeh nadchádzajúcich volieb;

  6.      nabáda regionálnych partnerov Venezuely, ako je UNASUR a Organizácia amerických štátov, aby uľahčili rokovania;

  7.      pripomína svoju požiadavku, aby sa do Venezuely čo najskôr vyslala ad hoc delegácia Európskeho parlamentu s cieľom vyhodnotiť situáciu a viesť dialóg so všetkými aktérmi zapojenými do konfliktu;

  8.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.