Förfarande : 2015/2582(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0238/2015

Ingivna texter :

B8-0238/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2015 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0080

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 121kWORD 52k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0236/2015
5.3.2015
PE552.215v01-00
 
B8-0238/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Venezuela (2015/2582(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Roberts Zīle för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela (2015/2582(RSP))  
B8-0238/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Venezuela, inklusive resolutionen av den 18 december 2014 om förföljelsen av den demokratiska oppositionen i Venezuela(1),

–       med beaktande av uttalandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik,

–       med beaktande av yttrandet av den 26 augusti 2014 från FN:s arbetsgrupp för frågor om godtyckliga frihetsberövanden,

–       med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Venezuela har anslutit sig till,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 19 februari 2015 greps Caracas borgmästare, Antonio Ledezma, vars befogenheter hade begränsats avsevärt av regeringen. Han anklagades på godtyckliga grunder för att ha försökt störta regeringen. Denna händelse är ett tecken på en tydlig upptrappning av regimens förtryck inför det parlamentsval som planeras till andra halvåret 2015.

B.     Enligt Carlos Ocariz, chef för sammanslutningen av Venezuelas borgmästare, har åtal väckts mot 33 av de 78 oppositionsborgmästare som valts in sedan december 2012.

C.     Den rapporterade misshandeln av Leopoldo López och andra fängslade oppositionsledare och studenter som deltog i demonstrationerna förra året är oacceptabel.

D.     Den 8 oktober 2014 betecknade FN:s arbetsgrupp för frågor om godtyckliga frihetsberövanden frihetsberövandet av Leopoldo López som olagligt, godtyckligt och politiskt motiverat, och begärde att López och alla andra som alltjämt sitter godtyckligt frihetsberövade ska försättas på fri fot. Den 20 oktober 2014 uppmanade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein, med eftertryck Venezuelas regering att säkerställa att alla rättegångar följer de internationella standarderna för ett korrekt rättsförfarande.

E.     Den 24 februari 2015 sköts tonåringen Kluivert Roa brutalt ihjäl av polisen när han deltog i en studentdemonstration mot den korrupta regeringens förödande politik, som har lett till brist på livsmedel och medicinska förnödenheter, skyhög inflation och rekordhög brottslighet och otrygghet.

F.     Även vanliga medborgare som är kända regimmotståndare hindras från att ta jobb inom den offentliga sektorn och får inga offentliga förmåner.

1.      Europaparlamentet fördömer regeringsstyrkornas fortsatta våld och hot mot oppositionspolitiker och studentledare, som förföljs och fängslas, och kräver att de omedelbart friges.

2.      Europaparlamentet fördömer skjutningen av Kluivert Roa från San Cristóbal och uttrycker sitt deltagande med hans familj och med familjerna till de sex andra studentoffren.

3.      Europaparlamentet framhåller betydelsen av demokrati och maktfördelning när det gäller att garantera politiska rättigheter och fullständig respekt för principen om oskuldspresumtion och vederbörligt rättsligt förfarande, samt beklagar att den verkställande makten i Venezuela beordrar, styr och har fullständig kontroll över statens befogenheter.

4.      Europaparlamentet uppmanar de venezuelanska myndigheterna att omgående avväpna och upplösa de okontrollerade och väpnade regeringsvänliga föreningarna och grupperna samt att sätta stopp för deras straffrihet.

5.      Europaparlamentet uppmanar med kraft Venezuelas myndigheter att föra en fredlig dialog med det venezuelanska samhället om de allvarligaste problemen i landet, att upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter, att öppna upp det restriktiva klimatet för media och att låta det kommande valet hållas på ett rättvist och öppet sätt.

6.      Europaparlamentet uppmuntrar Venezuelas regionala partner, såsom Unasur och Amerikanska samarbetsorganisationen, att främja samtal.

7.      Europaparlamentet upprepar sitt krav på att Europaparlamentet snarast ska skicka en ad hoc-delegation för att bedöma situationen i Venezuela och föra en dialog med alla parter som är inblandade i konflikten.

8.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas regering och nationalförsamling, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2014)0106.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy