Päätöslauselmaesitys - B8-0239/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0239/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Boris Nemtsovin murhasta ja Venäjän demokratian tilasta

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0239/2015

Menettely : 2015/2592(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0239/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0239/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0239/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma Boris Nemtsovin murhasta ja Venäjän demokratian tilasta

(2015/2592(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat mietintönsä ja päätöslauselmansa Venäjästä ja erityisesti 23. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman Sergei Magnitskin tapauksessa osallisia Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten viisumirajoitusten käyttöönotosta[1], 13. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman oikeusvaltioperiaatteesta Venäjällä[2], 13. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venäjästä ja Bolotnajan aukion tapahtumissa mukana olleiden mielenosoittajien tuomitsemisesta[3], 23. lokakuuta 2014 antamansa päätöslauselman Memorial-kansalaisjärjestön (vuoden 2009 Saharov-palkinnon saaja) lakkauttamisesta Venäjällä[4] ja 15. tammikuuta 2015 antamansa päätöslauselman Venäjästä ja erityisesti Aleksei Navalnyin tapauksesta[5],

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 28. helmikuuta 2015 antaman julkilausuman Boris Nemtsovin murhasta,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 3. maaliskuuta 2015 antaman julkilausuman siitä, että EP:n jäsen Sandra Kalnietelta evättiin pääsy Venäjän federaation alueelle,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan antaman julkilausuman Nadija Savtšenkon pidätyksen jatkumisesta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Venäjän federaation entinen varapääministeri ja sittemmin yksi opposition johtohahmoista Boris Nemtsov joutui 27. helmikuuta 2015 tuntemattoman hyökkääjän kohteeksi ja ammuttiin kuoliaaksi Kremlin lähistöllä Moskovanjoen suurella sillalla, joka on yleensä poliisin ja valvontakameroiden tarkassa seurannassa;

B.     ottaa huomioon, että Nemtsov murhattiin pian sen jälkeen, kun hän oli puhunut riippumattomalla Eho Moskvy -radiokanavalla ja kehottanut ihmisiä osallistumaan talouskriisin, laajamittaisen korruption ja Ukrainan sodan vastaiseen tapahtumaan, joka oli määrä järjestää 1. maaliskuuta 2015; ottaa huomioon, että yhteistyökumppaneidensa mukaan Nemtsov oli kerännyt todisteita siitä, että Venäjän joukot tukivat separatistijoukkoja Donetskin ja Luhanskin alueilla itäisessä Ukrainassa, ja aikoi julkaista raportin jossain vaiheessa maaliskuuta 2015;

C.     ottaa huomioon, että kymmenet tuhannet ihmiset marssivat 1. maaliskuuta 2015 Moskovassa ja muissa Venäjän kaupungeissa oppositiopoliitikon muistoksi ja kunniaksi kantaen Nemtsovin kuvia ja banderolleja, joissa oli teksti ”En pelkää”;

D.     ottaa huomioon, että Venäjän viranomaiset epäsivät 2. maaliskuuta 2015 Puolan ylähuoneen puhemieheltä Bogdan Borusewiczilta sekä Euroopan parlamentin jäseneltä Sandra Kalnietelta pääsyn maahan vedoten Kalnieten tapauksessa tämän ”Venäjän‑vastaiseen toimintaan”, ja toteaa, että näin oli menetelty myös Euroopan parlamentin jäsenen Rebecca Harmsin suhteen syyskuussa 2014, mikä osoittaa, että länsimaalaisista henkilöistä on laadittu musta lista vastavetona EU:n ja Yhdysvaltojen joillekin Venäjän kansalaisille asettamille matkustuskielloille;

E.     ottaa huomioon, että sen jälkeen, kun Venäjä alkoi kohdistaa voimatoimia Ukrainaan, Venäjän viranomaiset ja valtion tiedotusvälineet ovat lisänneet oppositioon, toisinajattelijoihin ja riippumattomiin toimijoihin kohdistamaansa painostusta ja pelottelua ja luoneet siten pelon ilmapiirin, joka kohdistuu kaikkiin pettureina pidettyihin Kremlin arvostelijoihin;

F.     ottaa huomioon, että moskovalainen tuomioistuin hylkäsi 4. maaliskuuta 2015 jälleen Ukrainan parlamentin jäsenen Nadija Savtšenkon valituksen, ja toteaa, että tämä on ollut yli 80 päivää syömälakossa vastalauseena sille, että Venäjän federaatio on pidättänyt hänet laittomasti;

G.     ottaa huomioon, että Nemtsovin surma on viimeisin esimerkki korruptionvastaisiin toimijoihin ja ihmisoikeuksien puolesta kampanjoineisiin henkilöihin kohdistuneista suurta julkisuutta saaneista murhista, joiden uhreiksi ovat aiemmin joutuneet esimerkiksi Aleksei Devotšenko, Natalia Estemirova, Aleksandr Litvinenko, Sergei Magnitski, Stanislav Markelov ja Anna Politkovskaja; ottaa huomioon, että syyllisiä ei ole missään näistä tapauksista saatettu oikeuteen;

H.     ottaa huomioon, että Venäjän ihmisoikeustilanne on viime vuosina jatkuvasti heikentynyt ja Venäjän viranomaiset ovat hyväksyneet joukon lakeja, joissa on tulkinnanvaraisia säännöksiä ja joilla opposition ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden toimintaa rajoitetaan entisestään sekä estetään ilmaisun- ja kokoontumisvapauden toteutuminen;

I.      ottaa huomioon, että niin sanottuja ulkomaisia toimijoita koskevassa Venäjän laissa edellytetään, että ”poliittiseen toimintaan” osallistuvat ulkomaista rahoitusta saavat kansalaisjärjestöt hakevat rekisteröimistään valtion erityiselle ulkomaisten toimijoiden listalle, ja toteaa, että samanaikaisesti valtio usein suoraan luokittelee ne ”ulkomaisiksi toimijoiksi”, jolloin ne joutuvat valtion entistä tarkempaan valvontaan ja niiden on mainittava kaikissa julkaisuissaan, lehdistötiedotteissaan ja raporteissaan, että ulkomainen toimija on laatinut ne;

J.      ottaa huomioon, että tämän lain täytäntöönpano on johtanut ankariin toimenpiteisiin, kuten yleisen syyttäjän viraston toteuttamiin ratsioihin, omaisuuden takavarikointiin, hallinnollisiin sakkoihin ja muihin toimenpiteisiin, joilla on pyritty estämään ja varoittamaan kansalaisjärjestöjä harjoittamasta toimintaansa; toteaa, että oikeusministeriö on käyttänyt tuoretta toimivaltaansa ja luokitellut 42 ryhmää, mukaan lukien maan asiantuntevimmat ja arvovaltaisimmat ihmisoikeusjärjestöt, ”ulkomaisiksi toimijoiksi” ja pyrkinyt byrokratian varjolla lakkauttamaan useiden muiden ryhmien toiminnan;

K.     ottaa huomioon, että duuma otti tammikuussa 2015 ensiaskeleen kohti sellaisen uuden lain hyväksymistä, jolla kiellettäisiin niiden ”epätoivottujen” ulkomaisten järjestöjen toiminta, joiden katsotaan uhkaavan kansallista turvallisuutta tai yleistä järjestystä tai kansanterveyttä, ja sallittaisiin viranomaisten jäädyttää jonkin järjestön varat ja määrätä sen työntekijöille sakkorangaistuksia tai jopa kahdeksan vuoden pituisia vankeusrangaistuksia;

L.     toteaa, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) täysjäsen ja on näin ollen sitoutunut demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteisiin; ottaa huomioon, että viime kuukausina tapahtuneet jatkuvat vakavat oikeusvaltion periaatteen loukkaukset ja rajoittavien lakien hyväksyminen saavat yhä vahvemmin epäilemään, noudattaako Venäjä kansainvälisiä ja kansallisia velvoitteitaan;

1.      tuomitsee jyrkästi Boris Nemtsovin murhan ja ilmaisee osanottonsa hänen omaisilleen sekä myötätuntonsa ja tukensa kaikille niille venäläisille, jotka ovat viime päivinä kokoontuneet tärkeimpien kaupunkien aukioille puolustamaan demokratiaa ja vaatimaan, että Venäjä lopettaa voimatoimet Ukrainaa vastaan;

2.      vaatii murhan nopeaa, avointa ja puolueetonta tutkintaa, jotta syylliset saadaan oikeuden eteen;

3.      katsoo, että tämä surma on jälleen yksi osoitus ja tulos pelon ja uhkailun ilmapiiristä, joka on ominaista Venäjän federaation poliittiselle järjestelmälle, joka on viime vuosina luisunut jyrkästi autoritaariseen suuntaan; arvostelee voimakkaasti sitä, että vain muutamia tunteja Boris Nemtsovin murhan jälkeen Venäjän tiedotusvälineissä levitettiin syytteitä siitä, että hänen murhaamisensa voisi olla ainoastaan Yhdysvaltojen, Ukrainan tai islamistien edun mukaista;

4.      kehottaa Venäjän viranomaisia lopettamaan kaiken oppositiojohtajiin, kansalaisyhteiskunnan edustajiin ja riippumattomiin tiedotusvälineisiin kohdistuvan painostuksen sekä kaikki näihin kohdistuvat sortotoimet samoin kuin poliittisen ja oikeudellisen uhkailun ja antamaan näille mahdollisuuden toimia vapaasti Venäjän perustuslain perusperiaatteita noudattaen;

5.      kehottaa Venäjän oikeus- ja lainvalvontaviranomaisia hoitamaan tehtävänsä puolueettomasti ja riippumattomasti ilman poliittista ohjailua;

6.      kehottaa Venäjän viranomaisia kitkemään kaiken ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuvan häirinnän samoin kuin heihin kohdistuvat sanalliset ja fyysiset hyökkäykset kaikkialla Venäjän federaation alueella ja varmistamaan kaikissa tilanteissa, että he voivat jatkaa esteettä laillista toimintaansa;

7.      ilmaisee jälleen vakavan huolensa ”ulkomaisia toimijoita” koskevasta laista ja sen täytäntöönpanotavasta ja vaatii tarkistamaan lakia; katsoo, että ulkomaista rahoitusta vastaanottavien kansalaisjärjestöjen harjoittaman ”poliittisen toiminnan” määritelmä on niin laaja, että se antaa hallitukselle käytännössä mahdollisuuden valvoa melkein mitä tahansa julkiseen elämään liittyvää organisoitua toimintaa;

8.      panee tyytyväisenä merkille korkeimman oikeuden 28. tammikuuta 2015 tekemän päätöksen hylätä oikeusministeriön tekemä kanne, jossa vaadittiin Venäjän Memorial-järjestön lakkauttamista ja väitettiin, että sen organisaatiossa oli tapahtunut rikkomuksia, ja kehottaa poistamaan ”ulkomaisten toimijoiden” listalta muut sille kirjatut kansalaisjärjestöt;

9.      kehottaa Venäjää kumoamaan kokonaisuudessaan federaation lain ”ei-perinteisiä sukupuolisuhteita koskevasta propagandasta” ja vastaavat propagandan vastaiset lait, joiden varjolla rajoitetaan ihmisoikeuksia sekä ilmaisun- ja kokoontumisvapautta sukupuolisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin osalta; ilmaisee vilpittömän huolensa näiden lakien kielteisistä vaikutuksista yhteiskuntaan, sillä ne luovat ympäristön, jossa hlbti-ihmisiin kohdistetusta syrjinnästä, vihapuheesta ja vihaväkivallasta ei rangaista; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, EU:n Venäjän edustustoa ja EU:n jäsenvaltioita tuomitsemaan väkivaltaisuudet hlbti-ihmisiä ja ihmisoikeuksien puolustajia kohtaan, ottamaan asian esille asianomaisten Venäjän viranomaisten kanssa ja tukemaan kansalaisyhteiskunnan ja hallituksen aloitteita, joiden tarkoituksena on seurata väkivaltatapauksia ja kouluttaa lainvalvontahenkilöstöä;

10.    muistuttaa, että Euroopan neuvoston ja Etyjin jäsenenä Venäjän on tärkeää noudattaa täysimääräisesti kansainvälisiä oikeudellisia velvoitteitaan sekä ihmisen perusoikeuksia ja oikeusvaltion periaatetta, jotka on kirjattu Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen;

11.    kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa varmistamaan, että kaikki poliittisista syistä syytettyjä henkilöitä koskevat tapaukset otetaan esille EU:n ja Venäjän välisissä ihmisoikeusneuvotteluissa, kun ne jälleen aloitetaan, ja että näihin neuvotteluihin osallistuvia Venäjän edustajia vaaditaan virallisesti vastaamaan kuhunkin tapaukseen;

12.    pyytää neuvoston ja komission puheenjohtajia sekä varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa seuraamaan tapauksia edelleen tarkasti ja ottamaan nämä asiat esiin eri yhteyksissä ja kokouksissa Venäjän kanssa ja raportoimaan parlamentille Venäjän viranomaisten kanssa käydyistä keskusteluista;

13.    kehottaa neuvostoa laatimaan yhtenäisen Venäjän-politiikan, jonka yhteydessä EU:n 28 jäsenvaltiota ja EU:n toimielimet sitoutuvat pitämään kiinni vahvasta yhteisestä viestistä, joka koskee ihmisoikeuksien asemaa EU:n ja Venäjän välisissä suhteissa sekä tarvetta saada ilmaisun-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauden suitsiminen loppumaan Venäjällä;

14.    kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa varmistamaan, että unioni pyrkii Venäjän sisäisen lainsäädännön rajoissa käyttämään jokaisen mahdollisuuden jatkaa keskustelua Venäjän kansalaisjärjestöjen kanssa ja tukemaan niitä, myös sellaisia järjestöjä, jotka ajavat demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion arvoja;

15.    kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa ottamaan huomioon EU:n rahoitusvälineiden meneillään olevan ohjelmasuunnitteluvaiheen ja lisäämään EU:n taloudellista apua Venäjän kansalaisyhteiskunnalle demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen avulla sekä rahoitusta kansalaisjärjestöille ja paikallisyhteisöille sekä sisällyttämään EU:n ja Venäjän välisen kansalaisyhteiskuntaa käsittelevän foorumin kumppanuusvälineeseen sekä Euroopan naapuruusvälineen rajatylittäviin ja monenvälisiin ohjelmiin, jotta varmistetaan kestävä ja uskottava pitkäaikainen tuki;

16.    vaatii vapauttamaan Nadija Savtšenkon välittömästi ja kunnioittamaan hänen koskemattomuuttaan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen täysjäsenenä; esittää syvän huolensa hänen terveydentilastaan ja kehottaa Venäjän oikeusviranomaisia noudattamaan humanitaarista oikeutta;

17.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.