Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0239/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0239/2015

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Boriso Nemcovo nužudymo ir demokratijos padėties Rusijoje

  9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0239/2015

  Procedūra : 2015/2592(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0239/2015
  Pateikti tekstai :
  B8-0239/2015
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B8‑0239/2015

  Europos Parlamento rezoliucija dėl Boriso Nemcovo nužudymo ir demokratijos padėties Rusijoje

  (2015/2592(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į ankstesnius EP pranešimus ir rezoliucijas dėl Rusijos, visų pirma į 2012 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl bendrų vizų išdavimo apribojimų nustatymo Rusijos pareigūnams, susijusiems su Sergejaus Magnitskio byla[1], 2013 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl įstatymo viršenybės Rusijoje[2] ir 2014 m. kovo 13 d. rezoliuciją „Rusija. Bolotnajos aikštės įvykiuose dalyvavusių demonstrantų nuteisimas“[3], 2014 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl NVO „Memorial“ (2009 m. Sacharovo premijos laimėtoja) uždarymo Rusijoje[4] ir 2015 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Rusijos ir ypač Aleksejaus Navalno atvejo[5],

  –       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2015 m. vasario 28 d. pareiškimą dėl Boriso Nemcovo nužudymo,

  –       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės atstovo spaudai 2015 m. kovo 3 d. pareiškimą dėl atsisakymo leisti EP narei Sandrai Kalnietei atvykti į Rusijos Federacijos teritoriją,

  –       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą dėl toliau vykdomo Nadijos Savčenko kalinimo,

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.     kadangi 2015 m. vasario 27 d. nežinomas užpuolikas ant netoli Kremliaus esančio Didžiojo Maskvos upės tilto, kuris paprastai atidžiai stebimas policijos ir vaizdo kameromis, nušovė buvusį Rusijos Federacijos ministro pirmininko pavaduotoją ir vieną iš opozicijos lyderių Borisą Nemcovą;

  B.     kadangi žmogžudystė įvykdyta netrukus po to, kai B. Nemcovas kalbėjo nepriklausomoje Maskvos radijo stoties „Ekho Moskvy“ laidoje, ragindamas žmones ateiti į 2015 m. kovo 1 d. vykti turėjusį mitingą prieš ekonomikos krizę, įsivyravusią korupciją ir karą Ukrainoje; kadangi remiantis šio asmens bendradarbių teiginiais, B. Nemcovas rengė medžiagą su įrodymais, kad Rusijos kariuomenė remia separatistų pajėgas rytiniuose Ukrainos regionuose Donecke ir Luhanske, ir buvo pranešimų, kad jis ketina 2015 m. kovo mėn. paskelbti pranešimą ta pačia tema;

  C.     kadangi 2015 m. kovo 1 d. dešimtys tūkstančių žmonių žygiavo Maskvoje ir kituose Rusijos miestuose norėdami pagerbti opozicijos politiką, nešdami B. Nemcovo portretus ir plakatus su užrašais „Aš nebijau“;

  D.     kadangi 2015 m. kovo 2 d. Rusijos valdžios institucijos į Rusiją neleido atvykti Lenkijos Respublikos Senato pirmininkui Bogdanui Borusevičiui ir Europos Parlamento narei Sandrai Kalnietei (šiai – dėl „jos prieš Rusiją nukreiptos veiklos“), kaip jos pasielgė Europos Parlamento narės Rebeccos Harms atveju 2014 m. rugsėjo mėn., taip patvirtindamos, kad egzistuoja juodasis asmenims iš Vakarų taikomas sąrašas, parengtas imantis atsakomųjų veiksmų dėl draudimo keliauti, kurį ES ir JAV pritaikė keliems Rusijos piliečiams;

  E.     kadangi nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios Rusijos valdžios institucijos ir valstybinės žiniasklaidos priemonės padidino prieš opoziciją, disidentus ir nepriklausomus veikėjus nukreiptus spaudimą ir bauginimą, taip kurdamos baimės aplinką visiems Kremliaus kritikams, kurie parodomi kaip išdavikai;

  F.     kadangi 2015 m. kovo 4 d. Maskvos teismas atmetė dar vieną jau daugiau kaip 80 dienų badavusios Ukrainos parlamento narės Nadijos Savčenko skundą dėl Rusijos Federacijos vykdomo neteisėto jos kalinimo;

  G.     kadangi B. Nemcovo nužudymas yra paskutinis iš daug didelio atgarsio sulaukusių su korupcija kovojusių aktyvistų ir žmogaus teisių kampanijų dalyvių nužudymų, įskaitant Aleksejaus Devotčenkos, Natalijos Estemirovos, Aleksandro Litvinenko, Sergejaus Magnitskio, Stanislovo Markelovo ir Anos Politkovskajos nužudymus; kadangi nei vienoje iš šių bylų kaltieji nebuvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

  H.     kadangi žmogaus teisių padėtis Rusijoje pastaraisiais metais nuolat prastėjo ir kadangi Rusijos valdžios institucijos priėmė įvairių įstatymų, kuriuose įtvirtintos dviprasmiškos nuostatos, naudojamos siekiant dar labiau apriboti opozicijos ir pilietinės visuomenės veikėjų veiklą ir suvaržyti žodžio ir susirinkimų laisves;

  I.      kadangi pagal Rusijos įstatymą dėl „užsienio agentų“ reikalaujama, kad NVO, finansuojamos iš užsienio ir dalyvaujančios „politinėje veikloje“, turi kreiptis dėl jų įtraukimo į specialų vyriausybės sudarytą užsienio agentų sąrašą, o tai reiškia, kad vyriausybė jas dažnai tiesiogiai įvardys „užsienio agentais“ ir dėl to joms bus taikoma papildoma kruopšti valdžios kontrolė ir iš jų bus reikalaujama visose publikacijose, pranešimuose spaudai ir pranešimuose nurodyti, kad juos parengė užsienio agentas;

  J.      kadangi įgyvendinant šį įstatymą imtasi drastiškų veiksmų, pvz., prokuratūros reidų, nuosavybės konfiskavimo, administracinių nuobaudų ir kitų priemonių, kuriomis siekiama neleisti pilietinės visuomenės organizacijoms užsiimti savo veikla ir jas įtikinti tokią veiklą nutraukti; kadangi Teisingumo ministerija pasinaudojo naujais įgaliojimais – įvardijo 42 organizacijas kaip „užsienio agentus“, įskaitant geriausius ekspertus ir didžiausią autoritetą turinčias šalies žmogaus teisių organizacijas, ir pasinaudojo biurokratiniais pretekstais mėgindama uždaryti kelias kitas organizacijas;

  K.     kadangi 2015 m. sausio mėn. Valstybės Dūma ėmėsi pirmų veiksmų siekdama priimti naują įstatymą, kuriuo būtų draudžiama „nepageidaujamų“ užsienio organizacijų veikla, kuri vertinama kaip kelianti grėsmę nacionaliniam saugumui, viešajai tvarkai ar visuomenės sveikatai, ir sudaromos galimybės valdžios institucijoms įšaldyti tokių organizacijų turtą ir jų darbuotojams skirti pinigines baudas arba iki aštuonerių metų kalėjimo bausmes;

  L.     kadangi Rusijos Federacija, kaip visateisė Europos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) narė, yra įsipareigojusi laikytis demokratijos ir teisinės valstybės principų bei gerbti žmogaus teises; kadangi dėl nuolatinių sunkių teisinės valstybės principų pažeidimų ir per pastaruosius kelis mėnesius priimtų ribojamųjų įstatymų kyla vis didesnis susirūpinimas dėl to, ar Rusija laikosi tarptautinių ir nacionalinių įsipareigojimų;

  1.      griežtai smerkia Boriso Nemcovo nužudymą ir reiškia užuojautą aukos šeimai, taip pat palaiko ir remia visus Rusijos žmones, pastarosiomis dienomis mitingavusius pagrindiniuose šalies miestuose ir siekusius apginti demokratiją ir sustabdyti Rusijos agresiją prieš Ukrainą;

  2.      ragina greitai, skaidriai ir nešališkai ištirti nužudymo aplinkybes siekiant baudžiamojon atsakomybėn patraukti kaltuosius;

  3.      mano, kad ši žmogžudystė dar kartą parodo, kad Rusijos Federacijos politinėje sistemoje vyrauja baimė ir bauginimas, taip pat ji yra tokios aplinkos padarinys, o šios šalies politinėje sistemoje per pastaruosius metus įvyko sunkus autoritarinis lūžis; griežtai smerkia tai, kad po Boriso Nemcovo nužudymo praėjus vos kelioms valandoms Rusijos žiniasklaidos priemonėse buvo paskleisti kaltinimai, kad ši žmogžudystė galėjo būti įvykdyta tik siekiant JAV, Ukrainos ar islamistų interesų;

  4.      ragina Rusijos valdžios institucijas nustoti daryti bet kokį politinį ir teisminį spaudimą opozicijos lyderiams, pilietinės visuomenės atstovams ir nepriklausomai žiniasklaidai, vykdyti represijas ir bauginimą, kad šie subjektai galėtų laisvai veikti, remiantis pagrindiniais Rusijos Konstitucijos principais;

  5.      primygtinai ragina Rusijos teismines ir teisėsaugos institucijas be politinio kišimosi vykdyti savo pareigas užtikrinant nešališkumą ir nepriklausomumą;

  6.      ragina Rusijos valdžios institucijas nutraukti visus puldinėjimus (ir žodinius bei fizinius išpuolius) prieš visus žmogaus teisių gynėjus Rusijos Federacijos teritorijoje ir užtikrinti, kad jie galėtų bet kokiomis aplinkybėmis be jokio kišimosi užsiimti savo teisėta veikla;

  7.      pakartoja, kad yra labai susirūpinęs dėl „užsienio agentų“ įstatymo ir jo įgyvendinimo būdo, ir ragina jį peržiūrėti; mano, kad „politinės veiklos“, kurią vykdo iš užsienio finansuojamos nevyriausybinės organizacijos, apibrėžtis yra tokia plati, kad vyriausybė faktiškai gali kontroliuoti bet kokią su visuomenės gyvenimu susijusią organizuotą veiklą;

  8.      teigiamai vertina 2015 m. sausio 28 d. Aukščiausiojo teismo sprendimą atmesti Teisingumo ministerijos ieškinį, kuriuo buvo prašoma uždaryti draugiją „Memorial“ remiantis kaltinimu organizacinės struktūros pažeidimais, ir ragina išbraukti kitas NVO iš „užsienio agentų“ sąrašo;

  9.      ragina Rusiją visiškai panaikinti federalinį įstatymą dėl netradicinių lytinių santykių propagandos ir panašius regioninius įstatymus, draudžiančius tokią propagandą, nes jais apribojamos žmogaus teisės, visų pirma saviraiškos bei susirinkimų laisvės, susijusios su lytine orientacija ir lytine tapatybe; reiškia nuoširdų susirūpinimą dėl neigiamų šių įstatymų pasekmių visuomenei, kurioje kuriama nebaudžiamumo už diskriminaciją, neapykantą kurstančias kalbas ir neapykantos sukurstytą smurtą prieš LGBTI asmenis aplinka; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę, ES delegaciją Rusijoje ir ES valstybes nares pasmerkti smurto aktus prieš LGBTI asmenis ir žmogaus teisių gynėjus, kelti šį klausimą susitikimuose su atitinkamais Rusijos pareigūnais ir remti pilietinės visuomenės ir vyriausybės iniciatyvas, kuriomis siekiama rinkti informaciją apie smurto atvejus ir šviesti teisėsaugos srities darbuotojus;

  10.    primena, jog itin svarbu, kad Rusija, kaip Europos Tarybos ir ESBO narė, visapusiškai laikytųsi savo tarptautinių teisinių įsipareigojimų ir paisytų pagrindinių žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų, įtvirtintų Europos žmogaus teisių konvencijoje ir Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte;

  11.    ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) užtikrinti, kad visų dėl politinių priežasčių baudžiamojon atsakomybėn patrauktų asmenų bylos būtų aptariamos per atnaujintas ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisės klausimais ir kad Rusijos atstovų per šias konsultacijas būtų oficialiai paprašyta pateikti atsakymą kiekvienos bylos klausimu;

  12.    ragina Tarybos ir Komisijos pirmininkus ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę toliau atidžiai stebėti šias bylas, stebėti teismo procesus, įvairiais būdais ir susitikimuose su Rusija kelti šiuos klausimus ir Parlamentui teikti ataskaitas dėl bendradarbiavimo su Rusijos valdžios institucijomis;

  13.    primygtinai ragina Tarybą parengti vieningą politiką Rusijos klausimu, pagal kurią 28 ES valstybės narės ir ES institucijos būtų įpareigotos laikytis tvirtos bendros pozicijos dėl žmogaus teisių vaidmens ES ir Rusijos santykiuose ir dėl būtinybės sustabdyti žodžio, susirinkimų ir asociacijų laisvių slopinimą Rusijoje;

  14.    primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir EIVT užtikrinti, kad Sąjunga, nepažeisdama Rusijos nacionalinės teisės, kiekviena proga ieškotų galimybių toliau palaikyti santykius su Rusijos pilietinės visuomenės organizacijomis, įskaitant organizacijas, kurių veikla yra skatinti su demokratija, žmogaus teisėmis ir teisinės valstybės principais susijusias vertybes, ir jas remtų;

  15.    primygtinai ragina Komisiją ir EIVT, atsižvelgiant į šiuo metu vykstantį ES finansinių priemonių programavimo etapą, padidinti savo finansinę pagalbą Rusijos pilietinei visuomenei pasinaudojant Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemone, pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos valdžios institucijų fondais ir į partnerystės priemonę ir Europos kaimynystės priemonės tarpvalstybines ir daugiašales programas įtraukti ES ir Rusijos pilietinės visuomenės forumą, siekiant užtikrinti tvarią ir patikimą ilgalaikę paramą;

  16.    ragina nedelsiant paleisti Nadiją Savčenko ir gerbti jos, kaip visateisės Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos narės, neliečiamybę; reiškia didelį susirūpinimą dėl jos sveikatos būklės ir primygtinai ragina Rusijos teismines institucijas taikyti humanitarinės teisės nuostatas;

  17.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai ir Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.