Rezolūcijas priekšlikums - B8-0239/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-0239/2015

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Borisa Ņemcova slepkavību un demokrātijas stāvokli Krievijā

  9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

  iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
  saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

  Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā

  Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0239/2015

  Procedūra : 2015/2592(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B8-0239/2015
  Iesniegtie teksti :
  B8-0239/2015
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  B8‑0239/2015

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par Borisa Ņemcova slepkavību un demokrātijas stāvokli Krievijā

  (2015/2592(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –       ņemot vērā iepriekšējos ziņojumus un rezolūcijas par Krieviju, jo īpaši 2012. gada 23. oktobra rezolūciju par kopējiem vīzas saņemšanas ierobežojumiem Krievijas amatpersonām, kuras iesaistītas Sergeja Magņicka lietā[1], 2013. gada 13. jūnija rezolūciju par tiesiskumu Krievijā[2], 2014. gada 13. marta rezolūciju par Krieviju — Bolotnaja laukuma notikumos iesaistīto demonstrantu notiesāšanu[3], 2014. gada 23. oktobra rezolūciju par nevalstiskās organizācijas „Memoriāls” (Saharova balvas 2009. gada laureāte) slēgšanu Krievijā[4] un 2014. gada 15. janvāra rezolūciju par Krieviju, it īpaši Alekseja Navaļņija lietu[5],

  –       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2015. gada 28. februāra paziņojumu par Borisa Ņemcova slepkavību,

  –       ņemot vērā PV/AP runaspersonas 2015. gada 3. marta paziņojumu par aizliegumu EP deputātei Sandrai Kalnietei iebraukt Krievijas Federācijas teritorijā,

  –       ņemot vērā PV/AP paziņojumu par Nadjas Savčenko ilgstošo turēšanu apcietinājumā,

  –       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

  A.     tā kā 2015. gada 27. februārī netālu no Kremļa uz Bolshoy Moskvoretsky tilta (ko parasti cieši uzrauga policija un kur uzstādītas video kameras) nezināms uzbrucējs nošāva bijušo Krievijas Federācijas premjerministra vietnieku un vienu no opozīcijas līderiem Borisu Ņemcovu;

  B.     tā kā slepkavība notika īsi pēc tam, kad B. Ņemcovs bija uzstājies neatkarīgajā radiostacijā „Ekho Moskvy”, mudinot iedzīvotājus piedalīties 2015. gada 1. martā plānotajā mītiņā pret ekonomikas krīzi, plaši izplatīto korupciju un karu Ukrainā; tā kā pēc viņa līdzgaitnieku teiktā B. Ņemcovs apkopoja pierādījumus liecībām par to, ka Krievijas armija atbalsta separātistu spēkus Ukrainas austrumu reģionos Doņeckā un Luhanskā, un plānoja šo ziņojumu publicēt 2015. gada martā;

  C.     tā kā 2015. gada 1. martā desmitiem tūkstoši cilvēku piedalījās demonstrācijās Maskavā un citās Krievijas pilsētās, lai pieminētu un godinātu šo opozīcijas politiķi, nesot B. Ņemcova portretus un plakātus ar paziņojumu „Man nav bail”;

  D.     tā kā 2015. gada 2. martā Krievijas iestādes liedza valstī iebraukt Polijas parlamenta augšpalātas priekšsēdētājam Bogdanam Borušēvičam, kā arī EP deputātei Sandrai Kalnietei, pamatojoties uz viņas „pretkrieviskajām darbībām”, tieši tāpat, kā 2014. gada septembrī tas ticis darīts ar EP deputāti Rebecca Harms, tādējādi apstiprinot Rietumvalstu amatpersonu melnā saraksta esamību, ko Krievija izstrādājusi, atriebjoties par to, ka ES un ASV vairākiem Krievijas pilsoņiem ir piemērojusi ceļošanas aizliegumu;

  E.     tā kā kopš Krievijas agresijas pret Ukrainu Krievijas iestādes un valsts plašsaziņas līdzekļi ir palielinājuši spiedienu un iebiedēšanas taktiku pret opozīciju, disidentiem un neatkarīgajiem uzskatu paudējiem, radot baiļu atmosfēru par visiem Kremļa kritiķiem, tos raksturojot kā nodevējus;

  F.     tā kā 2015. gada 4. martā Maskavas tiesa noraidīja kārtējo apelāciju, ko iesniegusi Ukrainas deputāte Nadja Savčenko, kura vairāk nekā 80 dienas atrodas badastreikā, šādi protestējot pret viņas nelikumīgo apcietināšanu Krievijas Federācijā;

  G.     tā kā B. Ņemcova slepkavība ir pēdējā prominentu pretkorupcijas aktīvistu un cilvēktiesību aizstāvju slepkavību (Aleksejs Devotčenko, Natālija Estemirova, Aleksandrs Ļitviņenko, Sergejs Magņitskis, Staņislavs Markelovs un Anna Poļitkovska) sērijā; tā kā nevienā no šīm slepkavībām vainīgie nav saukti pie atbildības;

  H.     tā kā stāvoklis cilvēktiesību jomā Krievijā pēdējo gadu laikā ir pastāvīgi pasliktinājies un Krievijas varas iestādes ir pieņēmušas vairākus likumus, kuru teksta redakcija ir neskaidra un kuri tiek izmantoti, lai vēl vairāk ierobežotu opozīciju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, kā arī mazinātu vārda un pulcēšanās brīvību;

  I.      tā kā Krievijas tiesību akts par „ārvalstu aģentiem” paredz, ka ikvienai NVO, kas saņem finansējumu no ārvalstīm un ir iesaistīta „politiskā darbībā”, ir jāreģistrējas īpašā valdības izstrādātā ārvalstu aģentu sarakstā, un tā kā pa to laiku bieži valdība to jau ir tieši klasificējusi par ārvalstu aģentu, līdz ar to piemērojot papildu ciešu valdības kontroli un prasību, ka šai organizācijai visās publikācijās, preses relīzēs un ziņojumos ir jānorāda, ka tās ir sagatavojis ārvalstu aģents;

  J.      tā kā šā tiesību akta īstenošana ir ietvērusi vairākus pasākumus, piemēram, prokuratūras organizētus reidus, īpašuma konfiskāciju, administratīvus sodus un citas darbības, lai atturētu un atrunātu pilsoniskās sabiedrības organizācijas veikt savu darbu; tā kā Tieslietu ministrija ir izmantojusi tai nesen piešķirtās pilnvaras un klasificējusi kā „ārvalstu aģentus” 42 grupas, tostarp valsts lietpratīgākās un autoritatīvākās cilvēktiesību organizācijas, kā arī izmantojusi birokrātiskus pamatojumus, lai censtos slēgt vairākas citas grupas;

  K.     tā kā 2015. gada janvārī Krievijas Valsts dome sāka rīkoties, lai pieņemtu jaunu likumu, saskaņā ar ko aizliegtu tādu „nevēlamu” ārvalstu organizāciju darbību, kuras tiek uzskatītas par draudiem valsts drošībai, sabiedriskajai kārtībai vai sabiedrības veselībai, un iestādes varētu iesaldēt attiecīgo organizāciju līdzekļus un piespriest to darbiniekiem soda naudas vai apcietinājumu līdz pat 8 gadiem;

  L.     tā kā Krievijas Federācija kā pilntiesīga Eiropas Padomes un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) dalībvalsts ir apņēmusies īstenot demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību principus; tā kā pēdējos mēnešos daudzos gadījumos ir nopietni pārkāpts tiesiskums un ir pieņemti ierobežojoši tiesību akti un tas rada aizvien lielākas šaubas par to, vai Krievija pilda starptautiskajos un valsts tiesību aktos noteiktās saistības,

  1.      stingri nosoda Borisa Ņemcova slepkavību un izsaka līdzjūtību bojāgājušā ģimenei, kā arī pauž solidaritāti un atbalstu visiem Krievijas iedzīvotājiem, kas pēdējās dienās ir piedalījušies mītiņos valsts lielāko pilsētu laukumos, lai aizstāvētu demokrātiju un pārtrauktu Krievijas agresiju pret Ukrainu;

  2.      prasa ātri, pārredzami un objektīvi izmeklēt slepkavības apstākļus, lai vainīgos sauktu pie atbildības;

  3.      pauž uzskatu, ka šī slepkavība kārtējo reizi ir liecība un rezultāts baiļu un iebiedēšanas atmosfērai, kas ietekmē Krievijas Federācijas politisko sistēmu, kas pēdējo gadu laikā ir ievērojami mainījusies uz autoritatīvo pusi; pauž asu kritiku par to, ka vien dažas stundas pēc Borisa Ņemcova slepkavības Krievijas plašsaziņas līdzekļos jau tika izplatītas apsūdzības, ka viņa slepkavība var būt tikai ASV, Ukrainas vai islāmistu interesēs;

  4.      aicina Krievijas iestādes pārtraukt īstenot politisku un juridisku spiedienu, represīvas darbības un iebiedēšanu pret opozīcijas līderiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem, ļaujot tiem brīvi darboties saskaņā ar Krievijas konstitūcijas pamatprincipiem;

  5.      mudina Krievijas tieslietu un tiesībaizsardzības iestādes veikt savus pienākumus objektīvi un neatkarīgi, bez politiskas iejaukšanās;

  6.      prasa Krievijas iestādēm visā Krievijas Federācijas teritorijā pārtraukt vajāšanas darbības, kā arī mutiskus un fiziskus uzbrukumus pret visiem cilvēktiesību aizstāvjiem un jebkādos apstākļos nodrošināt, ka viņi var veikt likumīgas darbības bez iejaukšanās;

  7.      atkārtoti pauž nopietnas bažas par „ārvalstu aģentu” likumu un tā īstenošanu un prasa to pārskatīt; uzskata, ka definīcija „politiskā darbība” attiecībā uz tādu NVO, kas pieņem ārvalsts finansējumu, ir tik plaša, ka faktiski ir pieļaujama valdības kontrole pār ikvienu ar sabiedrības dzīvi saistītu darbību;

  8.      atzinīgi vērtē Augstākās tiesas 2015. gada 28. janvāra spriedumu noraidīt Tieslietu ministrijas prasību par Krievijas organizācijas „Memoriāls” slēgšanu un apsūdzības par pārkāpumiem tās organizatoriskajā struktūrā, un prasa no „ārvalstu aģentu” saraksta svītrot pārējās NVO;

  9.      aicina Krieviju pilnībā atcelt federālo likumu par „netradicionālo seksuālo attiecību propagandu” un līdzīgus reģionālas nozīmes pretpropagandas tiesību aktus, kas tiek izmantoti, lai ierobežotu cilvēktiesības un jo īpaši vārda un pulcēšanās brīvību saistībā ar seksuālo orientāciju un dzimuma identitāti; pauž patiesas bažas par šo likumu nelabvēlīgo ietekmi uz sabiedrību, radot vidi, kurā var nesodīti īstenot diskrimināciju, naida kurināšanu un vardarbību pret LGBTI personām; aicina PV/AP, ES delegāciju Krievijā un ES dalībvalstis nosodīt vardarbības aktus pret LGBTI personām un cilvēktiesību aizstāvjiem, apspriest šos jautājumus ar attiecīgajām Krievijas amatpersonām un atbalstīt pilsoniskās sabiedrības un valdības iniciatīvas, kas paredz uzraudzīt vardarbības gadījumus un izglītot tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus;

  10.    atgādina, ka ir svarīgi, lai Krievija, būdama Eiropas Padomes un EDSO dalībvalsts, pilnībā ievērotu savas starptautiskās juridiskās saistības un cilvēka pamattiesību un tiesiskuma principus, kas noteikti Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR);

  11.    aicina PV/AP un Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) nodrošināt, ka ES un Krievijas cilvēktiesību apspriedēs izskata visus gadījumus, kuros personas apsūdzētas politisku iemeslu dēļ, un ka Krievijas pārstāvjiem šajās apspriedēs tiek oficiāli pieprasīts atbildēt par katru atsevišķu gadījumu;

  12.    aicina Padomes un Komisijas priekšsēdētājus, kā arī PV/AP turpināt cieši sekot līdzi šiem gadījumiem, uzraudzīt tiesas procesus, šos jautājumus aktualizēt dažādās apspriedēs un sanāksmēs ar Krievijas pārstāvjiem un ziņot Parlamentam par viedokļu apmaiņu ar Krievijas iestādēm;

  13.    mudina Padomi izstrādāt vienotu politiku attiecībā uz Krieviju, saskaņā ar kuru 28 ES dalībvalstīm un ES iestādēm jāpauž spēcīgs kopējs vēstījums par cilvēktiesību nozīmi ES un Krievijas attiecībās un nepieciešamību izbeigt vārda, pulcēšanās un biedrošanās brīvības apspiešanu Krievijā;

  14.    mudina PV/AP un EĀDD nodrošināt, ka Savienība izmanto katru iespēju, ko paredz Krievijas valsts normatīvie akti, lai turpinātu sadarboties ar Krievijas pilsoniskās sabiedrības organizācijām — tostarp tām, kas strādā, lai veicinātu demokrātijas vērtības, cilvēktiesības un tiesiskumu — un tās atbalstītu;

  15.    mudina Komisiju un EĀDD ES finanšu instrumentu pašreizējā plānošanas posmā palielināt ES finansiālo palīdzību Krievijas pilsoniskajai sabiedrībai, izmantojot Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu un pilsoniskās sabiedrības organizācijām un vietējām iestādēm paredzētos fondus, un ES un Krievijas pilsoniskās sabiedrības forumu iekļaut partnerības instrumenta un Eiropas kaimiņattiecību instrumenta pārrobežu un daudzpusējās programmās, lai nodrošinātu stabilu un uzticamu ilgtermiņa atbalstu;

  16.    prasa nekavējoties atbrīvot Nadju Savčenko un ņemt vērā viņas kā pilntiesīgas Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas locekles imunitāti; pauž dziļas bažas par viņas veselības stāvokli un mudina Krievijas tieslietu iestādes piemērot humanitāro tiesību aktus;

  17.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas Padomei, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai un Krievijas Federācijas prezidentam, valdībai un parlamentam.