Návrh uznesenia - B8-0239/2015Návrh uznesenia
B8-0239/2015

NÁVRH UZNESENIA o vražde Borisa Nemcova a stave demokracie v Rusku

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0239/2015

Postup : 2015/2592(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0239/2015
Predkladané texty :
B8-0239/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0239/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o vražde Borisa Nemcova a stave demokracie v Rusku

(2015/2592(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia o Rusku, najmä na svoje uznesenia z 23. októbra 2012 o zavedení spoločných vízových obmedzení pre ruských úradníkov zapojených do prípadu Sergeja Magnického[1], z 13. júna 2013 o právnom štáte v Rusku[2], z 13. marca 2014 o Rusku: odsúdenie protestujúcich účastníkov udalostí na námestí Bolotnaja[3], z 23. októbra 2014 o zatvorení mimovládnej organizácie Memorial (víťaza Sacharovovej ceny za rok 2009) v Rusku[4] a z 15. januára 2015 o Rusku, najmä o prípade Alexeja Navalného[5],

–       so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 28. februára 2015 o vražde Borisa Nemcova,

–       so zreteľom na vyhlásenie hovorcu PK/VP z 3. marca 2015 o odmietnutí povoliť poslankyni EP Sandre Kalnieteovej vstup na územie Ruskej federácie,

–       so zreteľom na vyhlásenie PK/VP o pokračujúcom väznení Nade Savčenkovej,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže bývalého podpredsedu vlády Ruskej federácie a následne jedného z vodcov opozície Borisa Nemcova zastrelil 27. februára 2015 neznámy útočník v blízkosti Kremľa na Veľkom Moskvoreckom moste, ktorý je zvyčajne dôsledne sledovaný políciou a videokamerami;

B.     keďže vražda sa uskutočnila krátko po tom, ako Nemcov prehovoril v nezávislej rozhlasovej stanici Echo Moskvy, pričom vyzval ľudí, aby sa zúčastnili na pochode proti hospodárskej kríze, rozšírenej korupcii a vojne na Ukrajine, naplánovanom na 1. marca 2015; keďže Nemcov podľa svojich spolupracovníkov zostavoval spis s dôkazmi o tvrdeniach, že ruské jednotky podporujú separatistické sily v Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, a údajne mal v úmysle zverejniť túto správu niekedy v marci 2015;

C.     keďže 1. marca 2015 desaťtisíce ľudí pochodovali v Moskve a iných ruských mestách, aby vzdali česť a vyjadrili úctu tomuto opozičnému politikovi, nesúc portréty pána Nemcova a transparenty s nápisom „Ja sa nebojím“;

D.     keďže ruské orgány 2. marca 2015 odmietli vstup do krajiny predsedovi hornej snemovne poľského parlamentu Bogdanovi Borusewiczovi a poslankyni EP Sandre Kalnieteovej z dôvodu jej „protiruskej činnosti“, ako to už urobili v prípade poslankyne EP Rebeccy Harmsovej v septembri 2014, čím potvrdili existenciu čiernej listiny predstaviteľov Západu vypracovanej ako odveta za zákazy vstupu, ktoré na niektorých ruských občanov uvalili EÚ a USA;

E.     keďže od ruskej agresie proti Ukrajine ruské orgány a štátne médiá zvýšili svoj tlak a zastrašovanie vo vzťahu k opozícii, disidentom a nezávislým hlasom, vytvárajúc atmosféru strachu pre všetkých kritikov Kremľa, ktorí sú vykresľovaní ako zradcovia;

F.     keďže moskovský súd 4. marca 2015 zamietol ďalšie odvolanie ukrajinskej poslankyne Nade Savčenkovej, ktorá už viac ako 80 dní drží hladovku na protest, že ju Ruská federácia nezákonne zadržiava;

G.     keďže zabitie Nemcova je najnovším zo série vrážd aktivistov proti korupcii a bojovníkov za ľudské práva, ktoré priťahujú pozornosť, vrátane Alexeja Devotčenka, Natálie Estemirovovej, Alexandra Litvinenka, Sergeja Magnického, Stanislava Markelova a Anny Politkovskej; keďže v žiadnom z týchto prípadov neboli páchatelia postavení pred súd;

H.     keďže situácia v oblasti ľudských práv v Rusku sa v posledných rokoch neustále zhoršuje a keďže ruské orgány prijali súbor právnych predpisov zahŕňajúcich nejednoznačné ustanovenia, ktoré sa využívajú na zavádzanie ďalších obmedzení pre aktérov opozície a občianskej spoločnosti a na bránenie v slobode prejavu a zhromažďovania;

I.      keďže ruský zákon o „zahraničných agentoch“ vyžaduje, aby mimovládne organizácie, ktoré prijímajú finančné prostriedky zo zahraničia a zapájajú sa do „politickej činnosti“, požiadali o zapísanie do osobitného vládneho zoznamu zahraničných agentov, a keďže sú zároveň často priamo vládou klasifikované ako „zahraniční agenti“, a sú teda vystavené dodatočnej prísnej kontrole vykonávanej vládou a musia vo všetkých svojich publikáciách, tlačových správach a správach uviesť, že ich vypracoval zahraničný agent;

J.      keďže uplatňovanie tohto zákona zahŕňa závažné opatrenia, ako sú razie vykonávané prokurátorom, zabavenie majetku, správne pokuty a iné opatrenia s cieľom zabrániť organizáciám občianskej spoločnosti vo vykonávaní svojej práce a odradiť ich od toho; keďže ministerstvo spravodlivosti použilo nedávno zavedené právomoci na to, aby označilo 42 skupín za „zahraničných agentov“, a to aj organizácie pre ľudské práva, ktoré sa v tejto krajine považujú za najodbornejšie a ktoré požívajú najväčšiu autoritu, a využilo byrokratické zámienky na pokusy zrušiť niekoľko ďalších skupín;

K.     keďže v januári Duma podnikla prvý krok k schváleniu nového zákona, ktorý by zakázal činnosť „neželaných“ zahraničných organizácií považovaných za hrozbu pre národnú bezpečnosť, verejný poriadok alebo verejné zdravie a ktorý by umožnil orgánom zmraziť aktíva organizácie a potrestať jej zamestnancov pokutami alebo až ôsmimi rokmi odňatia slobody;

L.     keďže Ruská federácia sa ako plnoprávny člen Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) zaviazala rešpektovať zásady demokracie a právneho štátu a dodržiavať ľudské práva; keďže pretrvávajúce vážne porušovania zásady právneho štátu a prijímanie reštriktívnych zákonov v uplynulých mesiacoch vyvolávajú čoraz väčšie pochybnosti, že Rusko dodržiava svoje medzinárodné a vnútroštátne záväzky;

1.      dôrazne odsudzuje vraždu Borisa Nemcova a vyjadruje sústrasť rodine obete a takisto vyjadruje úplný súcit a podporu všetkým ruským občanom, ktorí sa v týchto dňoch zhromaždili na námestiach významných miest tejto krajiny, aby sa zasadili za demokraciu a zastavili ruskú agresiu proti Ukrajine;

2.      požaduje rýchle, transparentné a nestranné vyšetrenie okolností tohto atentátu s cieľom postaviť páchateľov pred súd;

3.      zastáva názor, že táto vražda je opäť známkou a výsledkom atmosféry strachu a zastrašovania, ktorá ovplyvňuje politický systém Ruskej federácie, ktorý v posledných rokoch zaznamenal dramatický obrat smerom k autoritatívnemu režimu; dôrazne kritizuje skutočnosť, že ruské médiá iba niekoľko hodín po zavraždení Borisa Nemcova rozširovali obvinenia, že táto vražda mohla byť len v záujme USA, Ukrajiny alebo islamistov;

4.      vyzýva ruské orgány, aby zastavili akýkoľvek nátlak, represívne opatrenia a politické aj súdne zastrašovanie opozičných lídrov, predstaviteľov občianskej spoločnosti a nezávislých médií a aby im umožnili slobodne konať v súlade s hlavnými zásadami ruskej ústavy;

5.      naliehavo vyzýva ruské súdne orgány a orgány presadzovania práva, aby svoje úlohy plnili nestranne a nezávisle, a to bez politického zasahovania;

6.      vyzýva ruské orgány, aby ukončili akékoľvek formy obťažovania a verbálnych a fyzických útokov vo vzťahu k všetkým obhajcom ľudských práv na území celej Ruskej federácie a za každých okolností zabezpečili, že budú môcť vykonávať svoju zákonnú činnosť bez prekážok;

7.      opätovne zdôrazňuje svoje vážne obavy týkajúce sa zákona o „zahraničných agentoch“ a spôsobu, akým sa vykonáva, a požaduje jeho revíziu; domnieva sa, že vymedzenie „politickej činnosti“, ktorú vykonávajú mimovládne organizácie prijímajúce zahraničné financovanie, je natoľko široká, že umožňuje kontrolu štátu nad prakticky akoukoľvek organizovanou činnosťou súvisiacou s verejným životom;

8.      víta rozhodnutie najvyššieho súdu z 28. Januára 2015 zamietnuť sťažnosť ministerstva spravodlivosti, v ktorej žiada zatvoriť Ruskú spoločnosť Memorial a obviňuje ju z porušovania pravidiel, pokiaľ ide o jej organizačnú štruktúru, a žiada, aby boli ostatné mimovládne organizácie zapísané na zozname „zahraničných agentov“ z tohto zoznamu odstránené;

9.      vyzýva Rusko, aby v plnom rozsahu zrušilo federálny zákon o „propagácii netradičných sexuálnych vzťahov“ a podobné regionálne zákony proti propagande, ktoré sa využívajú na obmedzovanie ľudských práv, predovšetkým slobody prejavu a zhromažďovania vo vzťahu k sexuálnej orientácii a rodovej identite; vyjadruje skutočné znepokojenie nad negatívnymi dôsledkami týchto zákonov pre spoločnosť, vytvárajúc prostredie, v ktorom diskriminácia, nenávistné prejavy a násilie z nenávisti voči LGBTI osobám zostávajú nepotrestané; vyzýva PK/VP, delegáciu EÚ v Rusku a členské štáty EÚ, aby odsúdili násilné činy voči LGBTI osobám a obhajcom ľudských práv, nastoľovali túto otázku pri stretnutiach s príslušnými ruskými úradníkmi a podporovali iniciatívy občianskej spoločnosti a vládne iniciatívy zamerané na sledovanie prípadov násilia a vzdelávanie personálu v oblasti presadzovania práva;

10.    pripomína, že je dôležité, aby Rusko ako člen Rady Európy a OBSE plne dodržiavalo svoje medzinárodné právne záväzky, ako aj základné ľudské práva a zásady právneho štátu, ako sú zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach a Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach;

11.    vyzýva PK/VP a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby zabezpečili, že prípady všetkých osôb stíhaných z politických dôvodov budú predložené na konzultáciách EÚ a Ruska o ľudských právach, keď budú tieto konzultácie obnovené, a že zástupcovia Ruska budú v rámci týchto konzultácií formálne požiadaní, aby sa ku každému z týchto prípadov vyjadrili;

12.    vyzýva predsedov Rady a Komisie, aby spolu s PK/VP naďalej pozorne sledovali tieto prípady, monitorovali súdne konania, tieto otázky predkladali v rôznych formách a na rôznych rokovaniach s Ruskom a informovali Parlament o svojich výmenách informácií s ruskými orgánmi;

13.    naliehavo vyzýva Radu, aby vypracovala jednotnú politiku voči Rusku, ktorá by zaviazala 28 členských štátov EÚ a inštitúcie EÚ k silnému spoločnému odkazu, pokiaľ ide o úlohu ľudských práv vo vzťahoch medzi EÚ a Ruskom a potrebu ukončiť zasahovanie proti slobode prejavu, zhromažďovania a združovania v Rusku;

14.    naliehavo vyzýva PK/VP a ESVČ, aby zabezpečili, že Únia bude hľadať každú príležitosť v hraniciach ruského vnútroštátneho práva, aby naďalej spolupracovala s ruskými organizáciami občianskej spoločnosti vrátane tých, ktoré pracujú na podpore hodnôt demokracie, ľudských práv a právneho štátu, a tieto organizácie podporovala;

15.    vyzýva Komisiu a ESVČ, pokiaľ ide o prebiehajúcu fázu programovania finančných nástrojov EÚ, aby zvýšili svoju finančnú pomoc ruskej občianskej spoločnosti prostredníctvom európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva a financovania organizácií občianskej spoločnosti a miestnych orgánov a zahrnuli fórum občianskej spoločnosti EÚ – Rusko do nástroja partnerstva a do cezhraničných a viacstranných programov nástroja európskeho susedstva s cieľom zabezpečiť udržateľnú a dôveryhodnú dlhodobú podporu;

16.    požaduje okamžité prepustenie Nade Savčenkovej a rešpektovanie jej imunity ako riadnej členky Parlamentného zhromaždenia Rady Európy; vyjadruje hlboké znepokojenie nad jej zdravotným stavom a naliehavo vyzýva ruské súdne orgány, aby uplatňovali humanitárne právo;

17.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.