Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0243/2015Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0243/2015

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a venezuelai helyzetről

9.3.2015 - (2015/2582(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2015/2582(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0243/2015
Előterjesztett szövegek :
B8-0243/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8‑0243/2015

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről

(2015/2582(RSP))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az ENSZ 1945-ös Alapokmánya I. fejezete 1. cikkének (2) bekezdésére, amelynek kifejezett célja, hogy „a nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és önrendelkezési jog elvének tiszteletben tartásán alapuló baráti kapcsolatokat fejlessze és az általános béke megerősítésére alkalmas egyéb intézkedéseket foganatosítson”,

–       tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 1. cikkére és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 1. cikkére, melyek értelmében „minden népnek joga van az önrendelkezésre”, és „amely jog alapján szabadon meghatározhatják politikai rendszerüket és szabadon biztosíthatják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket”,

–       tekintettel CELAC (Latin-amerikai és Karibi Államok Közössége) és az EU az állam- és kormányfőinek 2013. január 27-i csúcstalálkozóján elfogadott nyilatkozatra, amelyben a részes felek ismételten megerősítették az ENSZ Alapokmányban foglalt valamennyi cél és alapelv és amelletti elkötelezettségüket, hogy támogatnak minden, az államok szuverén egyenlőségének fenntartására irányuló erőfeszítést, és tiszteletben tartják ezen államok területi integritását és politikai függetlenségét,

–       tekintettel a latin-amerikai és karibi békeövezetről szóló kiáltványra, melyet a 2014. január 28–29-én Havannában tartott második CELAC-csúcstalálkozón fogadtak el,

–       tekintettel a be nem avatkozás az ENSZ Alapokmányában lefektetett alapelvére,

–       tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–       tekintettel arra, hogy a Venezuelai Bolivári Köztársaságot beválasztották az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába, valamint az Emberi Jogi Tanács Venezueláról szóló legutóbbi rendszeres egyetemes helyzetértékelésére,

–       tekintettel a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi bécsi egyezményre,

–       tekintettel a Dél-Amerikai Nemzetek Uniója (UNASAR) főtitkárának 2015. március 7-i, az UNASAR venezuelai látogatását követően kiadott nyilatkozatára,

–       tekintettel a Mercosur, UNASUR és CELAC által a venezuelai helyzettel kapcsolatban tett nyilatkozatokra, és különösen a Mercosur és a CELAC nyilatkozataira arról, hogy elutasítják az Egyesült Államok egyoldalú kényszerintézkedéseit a Venezuelai Bolivári Köztársasággal szemben,

–       tekintettel a Nobel-békedíjas, argentin Adolfo Pérez Esquivel és Ferenc pápa Venezueláról szóló nyilatkozataira,

–       tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének Venezueláról szóló nyilatkozataira, és különösen szóvivője legutóbbi, 2015. február 24-i nyilatkozatára,

–       tekintettel a Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2007. május 24-i[1], a 2008. október 23-i[2], a 2009. május 7-i[3], a 2010. február 11-i[4], a 2010. július 8-i[5] és a 2012. május 24-i[6], 2014. február 27-i[7] és 2014. december 18-i[8] állásfoglalására,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az utóbbi hónapokban áremelések, csempészáruk és árufelhalmozások révén gazdasági háború kezdődött néhány venezuelai ágazatban; mivel a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormánya elítélte a Jerikó Hadműveletet, azaz a szélsőjobboldali ellenzék legutóbbi, 2014. február 12-re tervezett puccskísérletét a demokratikusan megválasztott kormánnyal szemben, melyet az Egyesült Államok kormánya finanszírozott és támogatott néhány nagyon magas rangú venezuelai katonatiszt támogatásával;

B.     mivel a venezuelai kormány tájékoztatása szerint a puccskísérlet egy Maduro elnök megbuktatását célzó négy felvonásos terven alapult, amely gazdasági hadviseléssel kezdődött volna és erőszakos katonai lázadással ért volna véget, melynek során Tucano harci repülőkről bombáztak volna stratégiai célpontokat, köztük kormányzati központokat, az elnöki palotát, a védelmi minisztériumot és a Telesur televíziós csatornát; minderre a tervek szerint egy kiáltvány közzétételét követően került volna sor, amely „átmenetet” követelt volna, kérve egy ideiglenes kormány felállítását; mivel a kiáltványt ellenzéki vezetők, köztük Antonio Ledezma, María Corina Machado és Leopoldo López is aláírták;

C.     mivel ez a „100 napos átmeneti terv” számos, a felállítandó junta által végrehajtandó intézkedést tartalmazott volna, például előrehozott választásokra való felhívást, valamennyi közszolgáltatás privatizálását, valamint az IMF, a Világbank és az Inter-American Development Bank beavatkozását a venezuelai gazdaságba;

D.     mivel Maduro elnök további bizonyítékokat ígért a következő hetekre, és azt mondta, hogy azokat a 2015. áprilisi panamai amerikaközi csúcstalálkozón fogja ismertetni; mivel az ellenzéki vezetőket felszólították a fegyveres harctól való tartózkodásra és a venezuelai alkotmány tiszteletben tartására;

E.     mivel a caracasi polgármestert, Antonio Ledezmát az ügyészég által kiadott letartóztatási parancs alapján letartóztatták és összeesküvéssel és bűnszövetkezetben való részvétellel vádolták meg a puccsban való feltételezett szerepvállalása miatt; mivel a venezuelai büntető törvénykönyv és a szervezett bűnözés és a terrorizmus finanszírozása elleni törvény mindkét bűncselekményt tartalmazza és bünteti;

F.     mivel a Táchira államban elkövetett erőszakos cselekmények során 2015. február 24-én agyonlőttek egy 14 éves fiút, Kluivert Roát; mivel a gyilkosságot feltételezhetően elkövető rendőrtisztet 24 órán belül letartóztatták, majd elítélték;

G.     mivel az Egyesült Államok elnöke, Barack Obama 2014 decemberében bejelentette, hogy szankciókat vezetnek be Venezuelával szemben; mivel mind a 33 latin-amerikai és karibi nemzet elítélte és elutasította az Egyesült Államok által Venezuelával szemben egyoldalúan alkalmazott szankciókat; mivel a venezuelai kormány erre válaszul bejelentett egy intézkedéscsomagot a diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezménynek megfelelően;

H.     mivel Venezuela destabilizálásának egyik eleme a kormányellenes szervezetek és politikai pártok több millió dolláros támogatása az utóbbi 12 évben olyan egyesült államokbeli ügynökségek részéről, mint a USAID és a National Endowment for Democracy; mivel Obama elnök nemrég engedélyezte, hogy a külügyminisztériumon keresztül egy 5,5 millió dolláros különalapból finanszírozzanak venezuelai kormányellenes csoportokat;

I.      mivel 2014 februárjában egy jobboldali és szélsőjobboldali politikai pártok felhívására megszervezett, több hónapig tartó erőszakba torkolló diáktüntetéssel útjára indították a „La Salida” (a kiút) tervet, melynek egyértelmű célja a demokratikusan megválasztott venezuelai kormány destabilizálása; mivel 2014 februárja és júniusa között 43 személyt öltek meg és a 878-an sebesültek meg; mivel ez a stratégia nem volt új, mivel az események hasonlóak a 2002-es puccs során követett forgatókönyvhöz és azokhoz az erőszakos eseményekhez, amelyek Nicolás Maduro elnök 2013 áprilisi demokratikus megválasztását követték; mivel az ellenzék vezetői akkor nem ismerték el a választási eredményeket és ismételten erőszakot szítottak; mivel a választások éjszakáján 11 venezuelai polgár, köztük 2 gyermek veszítette életét a bolivári ünnepi rendezvények elleni támadások során;

J.      mivel Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado („az utcai összecsapások és a folyamatos államcsíny áldozatainak venezuelai bizottsága”), melyet az erőszak áldozatai és rokonaik hoztak létre, felszólította a nemzetközi közösséget, hogy tartózkodjon az emberi jogok politikai célból való felhasználásától és ne működjön együtt azokkal a venezuelai politikai szereplőkkel, akik megpróbálják elhallgatni vagy manipulálni a Venezuelát 2014 februárjától sújtó erőszakos és gyűlöletcselekményeket; mivel az áldozatok rokonai kérték, hogy a felelősöket állítsák bíróság elé, valamint vessenek véget az országban elkövetett emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatos büntetlenség gyakorlatának;

K.     mivel az UNASUR főtitkárából, a volt kolumbiai elnökből, Ernesto Samperből és a brazil, az ecuadori és a kolumbiai külügyminiszterből álló tényfeltáró küldöttség 2015. március 6–7-én látogatást tett az országban a békefolyamat támogatása érdekében; mivel Samper úr a látogatás során megismételte az UNASUR álláspontját, amely az alapító okiratban szerepel és a szerződés demokratikus záradéka is megerősíti, miszerint „teljesen egyértelmű és logikus, hogy az UNASUR országai egyhangúlag elítélnek minden destabilizációs erőfeszítést egy demokráciában, illetve a kormányok destabilizálására irányuló kísérleteket”; mivel a Mesa de Unidad Democrática jobboldali párt szóvivője, Jesús ‘Chuo’ Torrealba az UNASUR látogatásáról úgy beszélt, mint a venezuelai ellenzékkel szembeni provokációról; mivel az UNASUR miniszteri küldöttsége már 2014 márciusában felkereste Venezuelát a befogadó párbeszéd támogatása érdekében, és 2014 áprilisában találkozókra került sor a kormány, az ellenzék, diákszervezetek, szakszervezetek, üzletemberek és vallási csoportok között az UNASUR és a Vatikán közvetítésével;

L.     mivel az ENSZ főtitkára, Ban Ki-Mun támogatásáról biztosította az UNASUR küldöttségének venezuelai látogatását; mivel az EU alelnöke/főképviselője nemrégiben üdvözölte az UNASUR és Venezuela régióbeli partnereinek kezdeményezését a közvetítés támogatására az országban;

M.    mivel Ferenc pápa sürgette Venezuelát, hogy a nemzet érdekében térjen vissza a közös útra, teret nyitva a megértésnek és az őszinte, konstruktív párbeszédnek;

N.     mivel a nemzeti és nemzetközi sajtó nagyobb része egyoldalúan tálalja a venezuelai helyzetet; mivel az információkat manipulálva – különösen a közösségi hálókon keresztül – álhíreket és Szíriában, Chilében, Egyiptomban, Spanyolországban vagy Szingapúrban készített képeket terjesztettek úgy mintha azok Venezuelában készültek volna;

O.     mivel a Nobel-békedíjas Adolfo Pérez Esquivel felszólított a venezuelai demokrácia védelmére a kormány destabilizálását célzó kísérletekkel szemben, továbbá figyelmeztet, hogy az államcsínykísérletek elkövetői új módszereket alkalmaznak Latin-Amerikában, valamint elítéli az olyan multinacionális hírcsatornákat, mint a CNN és a Fox News, amelyek háborús propagandát terjesztenek a béke, és gyűlöletet a szabadság nevében;

P.     mivel Venezuelában az elmúlt 14 év folyamán 19 különböző választásra került sor; mivel a demokratikus választások ellenére az ellenzék egy része nem hajlandó elismerni a kormány legitimitását; mivel a Venezuelai Bolivári Köztársaság alkotmánya magában foglal a részvételi demokráciát szolgáló mechanizmusokat, így például rendelkezik az elnök mandátumát visszavonó népszavazásról; mivel idén parlamenti választásra kerül sor;

Q.     mivel a Venezuelai Bolivári Köztársaságot széles támogatottsággal megválasztották az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa tagjának; mivel Venezuela az Emberi Jogi Tanács legutóbbi, 2011-es rendszeres egyetemes helyzetértékelésében foglalt ajánlások 97%-át elfogadta; mivel az ajánlások 80%-át közvetlenül végrehajtották, és a Venezuelai Állam elkötelezte magát a többi elfogadott ajánlás végrehajtása mellett; mivel Venezuelát 2014 októberében az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyik ideiglenes tagjának is megválasztották az öt közül a 2015–2016-os időszakra, a 193 ENSZ-tag közül 181 szavazatával; mivel a Venezuelai Állam 2014. november 6–7-én megjelent az ENSZ Kínzás Elleni Bizottsága előtt, amely megvizsgálta, hogy az ország eleget tesz-e a kínzás és egyéb kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezménynek;

R.     mivel 2006 és 2013 között Venezuela 13 hellyel előbbre, a 67. helyre került (187-ből) az ENSZ humán fejlettségi mutatójának skáláján; mivel az elmúlt évtizedben Venezuela kormánya több mint 60,6%-kal növelte a szociális kiadásokat; mivel Venezuela ma a régió legalacsonyabb egyenlőtlenségi rátájával rendelkezik;

S.     mivel a CEPAL (az ENSZ Latin-amerikai Gazdasági Bizottsága) szerint Venezuela jelentősen csökkentette a szegénységi rátát és növelte a várható élettartamot; mivel a rendkívüli szegénység szintje 2015-ben 5,4%-os rekordmélységbe süllyedt az 1998-as 21%-hoz képest; mivel az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) gratulált a venezuelai kormánynak az alultápláltságtól szenvedő emberek számának jelentős csökkenése miatt, ami egybeesik az ENSZ egyik millenniumi fejlesztési céljával;

T.     mivel Venezuela az ötödik legnagyobb kőolajexportőr a világon és a világ legnagyobb feltárt kőolajkészletével rendelkezik; mivel a 2015-ös költségvetés tervezete szerint az állami kiadások 38%-át szociális beruházásokra fogják fordítani, beleértve az oktatást, a lakhatást, a városfejlesztést, az egészségügyet, a szociális biztonságot, a kultúrát, a kommunikációt, a tudományt és a technológiát is, ami a venezuelai GDP 8,2%-ának felel meg;

1.      határozottan elítéli a jobboldali és szélsőjobboldali ellenzéki csoportok által Venezuelában elkövetett legutóbbi államcsíny-kísérletet és az ahhoz kapcsolódó erőszakot; elítéli, hogy erőszakos cselekmények révén, a 2002-es államcsíny-kísérletekhez hasonló körülmények között állandó kampány folyik a Venezuelai Bolivári Köztársaság destabilizálására;

2.      mély sajnálatát fejezi ki a kioltott emberéletek miatt, és őszinte részvétéről biztosítja az áldozatok családját; felszólít a szóban forgó bűncselekmények elkövetésében vagy az azokra való felbujtásban bűnös személyek felelősségre vonására; kifejezi a Venezuelai Bolivári Köztársaság igazságszolgáltatási rendszere iránti tiszteletét, és ezért elutasít minden, a nemzeti szintű bírósági eljárásba való beavatkozást;

3.      sajnálattal veszi tudomásul, hogy az ellenzék egyes tagjai, például Antonio Ledezma, María Corina Machado és Leopoldo López már korábban a demokratikus kereteket elhagyva kísérletet tettek a venezuelai alkotmányos rend megváltoztatására;

4.      emlékeztet rá, hogy a nemzetközi joggal összhangban maradéktalanul tiszteletben tartja az államok belügyeibe való be nem avatkozás elvét; mélységes sajnálattal vesz tudomásul minden, az EU vagy bármely ország által harmadik országok belügyeibe való beavatkozást; ezzel összhangban elítéli az Egyesült Államok döntését, hogy szankciókat vezet be Venezuelával szemben;

5.      megismétli, hogy szolidáris a venezuelai néppel és teljes mértékben támogatja a venezuelai népet, a bolivári folyamatot és Nicolas Maduro választott elnököt; elutasít minden, a venezuelai demokrácia és szuverenitás ellen irányuló támadást;

6.      elítéli a destabilizálási kampány antidemokratikus és felforgató céljait; hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államok imperialista érdekeitől vezérelve biztosítani kívánja a venezuelai kőolajforrásokhoz való hozzáférését, valamint hogy az USA politikai célja az ALBA (Bolivarista Szövetség Amerikánk Népeiért) szövetséghez tartozó országok fejlődésének akadályozása;

7.      elfogadja a latin-amerikai és karibi békeövezetről szóló kiáltványban foglalt alapelveket és sürgeti a nemzetközi közösséget, hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben e kiáltványt a CELAC-országokkal ápolt kapcsolataiban, beleértve azt a kötelezettségvállalást is, hogy nem avatkoznak be közvetetten vagy közvetlenül semelyik másik ország belügyeibe sem és tiszteletben tartják nemzeti szuverenitásukat, valamint a népek egyenlő jogait és önrendelkezéshez való jogukat;

8.      hangsúlyozza, hogy a harmadik országokkal folytatott párbeszéd semmiképpen nem vezethet a népek önrendelkezési jogával kapcsolatos korlátozások bevezetéséhez; sajnálatosnak tartja, hogy az Unió és tagállamai túl gyakran biztosítanak elsőbbséget diplomáciai, politikai vagy gazdasági megfontolásoknak az emberi jogokkal szemben, amely megközelítés ezenfelül az emberi jogok egyetemes szemléletével ellenkező, kettős mércék által jellemzett politikát eredményez; kifogásolja, hogy az Európai Parlament – különösen Venezuela esetében – politikai célból, hiteltelen módon használja fel céljai érdekében az emberi jogokat; emlékeztet, hogy 2007 óta ez a Parlament kilencedik állásfoglalása ezzel az országgal kapcsolatosan, melyek legtöbbjét a választások előtti vagy alatti destabilizációs folyamatok kapcsán fogadták el;

9.      sajnálattal állapítja meg, hogy a nemzetközi média nagyobb része részt vesz a rémhírek terjesztésében és hamis képeket használ fel az erőszak és a bizonytalanság légkörének létrehozására, amely aláássa a venezuelai kormányt; emlékeztet, hogy az információ szabadsága alapvető emberi jog, és felhívja a nemzetközi médiát, hogy járjon el felelősen és tudósítson a tényekről méltányos, pontos és kiegyensúlyozott módon, mivel jelenleg nem így jár el;

10.    üdvözli a társadalmi befogadást célzó politikák végrehajtását Venezuelában, melyek a társadalmi felelősségvállalásra és igazságosságra, az egyenlőségre, a szolidaritásra és az emberi jogokra alapulnak, és amelyek hozzájárultak az egyenlőtlenség csökkentéséhez az országban, különös tekintettel a szociális fejlesztési intézkedésekre és a szegénység csökkentése vagy az oktatás terén elért jelentős haladásra, beleértve az írástudatlanág felszámolását 2005-ben és a felsőoktatásban tanuló hallgatók számának megsokszorozódására;

11.    emlékeztet Venezuelának a latin-amerikai népek javát szolgáló együttműködési és integrációs folyamat létrehozásában és megerősítésében játszott szerepére; hangsúlyozza, hogy jelentős előrelépés történt a latin-amerikai embereknek kedvező regionális integráció és együttműködés terén; üdvözli az ALBA és a CELAC jelentős eredményeit az egészségügy, az oktatás, a kultúra és a pénzügyi integráció területén;

12.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának, a Mercosur Parlamentnek, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek és a Latin-Amerikai regionális szervezeteknek, beleértve az UNASUR-t, az ALBÁ-t és a CELAC-ot.