Procedură : 2015/2582(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0244/2015

Texte depuse :

B8-0244/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2015 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0080

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 139kWORD 78k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0236/2015
9.3.2015
PE552.223v01-00
 
B8-0244/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Venezuela (2015/2582(RSP))


Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela (2015/2582(RSP))  
B8‑0244/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Venezuela, în special cea din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela(1) și cea din 18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela(2),

–       având în vedere rezoluția sa din 20 aprilie 2012 referitoare la securitatea juridică a investițiilor europene în afara Uniunii Europene(3),

–       având în vedere declarația de presă din 23 februarie 2015 a purtătorului de cuvânt Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind arestarea primarului orașului Caracas, Antonio Ledezma, și situația din Venezuela,

–       având în vedre declarația Comisiei interamericane pentru drepturile omului din 24 februarie 2015,

–       având în vedere avizul din 26 august 2014 al Grupului de lucru pentru problema detențiilor arbitrare din cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului a Adunării Generale a ONU,

–       având în vedere declarația Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din 20 octombrie 2014 privind detenția unor protestatari și politicieni în Venezuela,

–       având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care Venezuela este parte,

–       având în vedere raportul Amnesty International 2014/2015 intitulat „Situația drepturilor omului în lume” din 25 februarie 2015 și raportul Organizației Human Rights Watch referitor la Venezuela intitulat „Noile competențe ale armatei pentru reprimarea protestelor” din 12 februarie 2015,

–       având în vedere Acordul-cadru de cooperare interregională încheiat de UE și Mercosur în 1999,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât la 19 februarie 2015 Antonio Ledezma, ales democratic de două ori primar al districtului metropolitan al Caracasului și lider veteran al opoziției, a fost deținut în mod arbitrar de agenți ai Serviciului de informații bolivian (Sebin), care nu se aflau în posesia unui mandat de arestare sau a unei dovezi cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de către acesta; întrucât, în urma detenției sale, Antonio Ledezma, a fost acuzat de conspirație și asociere în vederea comiterii de infracțiuni și încarcerat în închisoarea militară Ramo Verde;

B.     întrucât deținerea de civili într-o închisoare militară este incompatibilă cu standardele internaționale; întrucât Venezuela are obligația de a garanta viața, tratamentul uman și siguranța tuturor persoanelor, precum și condiții de detenție care respectă standardele internaționale în vigoare;

C.     întrucât se poate considera că prezumția de nevinovăție a fost încălcată atunci când o persoană acuzată de săvârșirea de infracțiuni se află în arest preventiv fără justificare corespunzătoare, în acest caz detenția nefiind o măsură preventivă, ci mai degrabă una punitivă;

D.     întrucât, potrivit organizațiilor locale și internaționale, la un an după demonstrațiile pașnice, peste 1 700 de protestatari așteaptă să fie judecați, peste 69 sunt încarcerați și cel puțin 40 de persoane au fost ucise în cursul protestelor, iar făptașii nu au fost trași la răspundere; întrucât protestatarii au fost întâmpinați cu o utilizare excesivă a forței și o violență sistematică de către poliție, membri ai Gărzii Naționale și grupuri armate proguvernamentale violente și necontrolate;

E.     întrucât intimidarea și relele tratamente la care sunt supuși lideri ai opoziției și studenți care au participat la protestele din 2014 s-au intensificat; întrucât Leopoldo López, Daniel Ceballos și alți politicieni din opoziție rămân deținuți în mod arbitrar, María Corina Machado a fost destituită din funcție în mod ilegal și arbitrar, i s-a retras mandatul și a fost exclusă din parlamentul venezuelan, iar guvernul venezuelan amenință cu ridicarea imunității parlamentare a deputatului Julio Borges;

F.     întrucât membrii Curții Supreme au respins în mod deschis principiul separării puterilor, și-au manifestat public angajamentul de a promova agenda politică a guvernului și au pronunțat în mod repetat hotărâri în favoarea guvernului, validând astfel neluarea în considerare a drepturilor omului de către guvern; întrucât în decembrie 2014, majoritatea proguvernamentală din Adunarea Națională a numit 12 noi membri ai Curții Supreme printr-un vot cu majoritate simplă, după eșecul de a obține o majoritate de două treimi, pentru care ar fi fost necesar un consens cu opoziția; întrucât o lege adoptată în 2004 privind alcătuirea Curții prevede că un vot cu majoritate simplă este valid numai dacă un vot cu o majoritate de două treimi nu se obține în urma a trei votări;

G.     întrucât noua rezoluție 8610 a Ministerului Apărării permite armatei să folosească arme pentru a controla „reuniunile publice și demonstrațiile pașnice”; întrucât, în conformitate cu articolul 68 din Constituția venezueleană, utilizarea armelor și a substanțelor toxice pentru controlarea demonstrațiilor pașnice este interzisă; întrucât, în conformitate cu standardele internaționale, utilizarea forțelor militare în operații de securitate publice ar trebui limitată;

H.     întrucât la 24 februarie 2015, elevul Kluivert Roa, în vârstă de 14 ani, a fost împușcat mortal în timpul unei demonstrații împotriva lipsei de hrană și medicamente din San Cristóbal, în statul Táchira ; întrucât la 25 februarie 2015, Biroul Avocatului general a declarat că un agent de poliție a fost acuzat, printre alte infracțiuni, de omor cu intenție;

I.      întrucât libertatea de exprimare și dreptul la proteste pașnice constituie pietre de temelie ale democrației; întrucât egalitatea și justiția pentru toți sunt imposibile în absența respectării libertăților fundamentale și a drepturilor fiecărui cetățean; întrucât există numeroase rapoarte care confirmă că media este din ce în ce mai mult supusă cenzurii și intimidării;

J.      întrucât, potrivit ultimelor sondaje, 7 din 10 venezuelani consideră că situația din Venezuela este negativă; întrucât incapacitatea statului de a menține legea și ordinea a făcut ca Venezuela să devină cea mai violentă țară din lume;

K.     întrucât doar respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale și un dialog constructiv și respectuos, purtat într-un spirit de toleranță, pot ajuta țara să iasă din această criză gravă și să depășească dificultățile viitoare;

L.     întrucât articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că investițiile europene în țările terțe sunt un element fundamental al politicii comerciale comune a Uniunii Europene și sunt, prin urmare, o parte intrinsecă a politicii sale externe și întrucât, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, investițiile străine directe (ISD) țin de competența exclusivă a UE, consacrată la articolul 3 alineatul (1) litera (e) și la articolele 206 și 207 din TFUE;

1.      invită autoritățile venezuelane să-i elibereze imediat pe Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos și toți protestatarii pașnici, studenții și liderii de opoziție deținuți în mod arbitrar pentru a-și fi exercitat dreptul la libertatea de exprimare și alte drepturi fundamentale, în conformitate cu cererile mai multor organizații internaționale și ale ONU; invită autoritățile venezuelane să retragă acuzațiile nefondate împotriva acestora;

 

2.      invită autoritățile venezuelane să se asigure că Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos și toți ceilalți deținuți politici primesc îngrijirile medicale pe care le solicită, și că au un contact imediat, privat și regulat cu familiile lor și avocații pe care și i-au ales; este profund preocupat de deteriorarea condițiilor deținuților;

3.      condamnă persecutarea și represiunea politică a opoziției democratice și a celor care se identifică drept opozanți ai guvernului și îndeamnă guvernul venezuelan să evite incriminarea lor; reamintește autorităților că, într-o societate democratică, este imperativ ca opoziția să se poată exprima;

4.      este profund preocupat de înrăutățirea situației din Venezuela și condamnă utilizarea violenței împotriva protestatarilor; invită guvernul venezuelan să respecte propria sa constituție prin nerecurgerea la arme și la substanțe toxice pentru a controla demonstrațiile pașnice și îndeamnă guvernul să revoce rezoluția 8610; prezintă condoleanțe familiilor victimelor și în special familiei lui Kluivert Roa;

5.      reamintește guvernului venezuelan că libertatea de exprimare, dreptul de a participa la demonstrații pașnice și pluralismul politic reprezintă drepturi fundamentale ale omului într-o democrație, așa cum este recunoscut de constituția venezueleană; subliniază faptul că guvernului venezuelean îi revine responsabilitatea specială de a respecta statul de drept și dreptul internațional în calitatea sa de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;

6.      invită guvernul venezuelan să se asigure că acuzațiile fac obiectul unor anchete rapide și imparțiale, fără marjă pentru impunitate, și cu respectarea deplină a principiului prezumției de nevinovăție și a principiului unui proces echitabil; reamintește că respectarea principiului separării puterilor este fundamental în cadrul unei democrații, iar sistemul judiciar nu poate fi utilizat drept armă politică; solicită autorităților venezuelene să garanteze siguranța tuturor cetățenilor țării, indiferent de opiniile și afilierile lor politice;

7.      invită autoritățile venezuelane, având în vedere viitoarele alegeri parlamentare, să folosească această perioadă pentru a institui un proces politic incluziv bazat pe consens și responsabilitate comună, printr-un real dialog național cu participarea activă a tuturor forțelor politice democratice în cadrul democrației, statului de drept și al deplinei respectări a drepturilor omului; invită ambele părți, în plus, să discute cele mai grave probleme cu care se confruntă țara în vederea realizării reformelor economice și de guvernanță necesare; invită autoritățile venezuelane să garanteze organizarea de alegeri parlamentare libere și corecte în cadrul unui proces pe deplin incluziv, cu participarea tuturor actorilor democratici;

8.      salută inițiativa Uniunii Națiunilor Sud-Americane (UNASUR) de a deschide canale de dialog și înțelegere între părțile aflate în conflict și de a garanta siguranța și protecția publice, însoțite de revenirea la calm și normalitate în Venezuela;

9.      îndeamnă UE, statele membre și comunitatea internațională să facă declarații și să ia măsuri pentru a manifesta solidaritatea cu poporul venezuelan în această perioadă dificilă;

10.    reamintește că obiectivul negocierilor în curs pentru Acordul de asociere dintre UE și Mercosur este de a introduce un cadru de integrare economică și dialog politic între cele două părți pentru a atinge cel mai înalt nivel de progres și de prosperitate pentru ambele regiuni și consideră că ambele părți trebuie să abordeze dialogul într-un spirit de deschidere și respect reciproc pentru ca acesta să reprezinte o reușită; îndeamnă Comisia și Consiliul să exploreze și să adopte toate măsurile necesare pentru a proteja interesele europene și principiul securității juridice ale întreprinderilor europene în Venezuela;

11.    solicită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și delegației UE în Venezuela, precum și delegațiile statelor membre din această țară, să continue să observe îndeaproape anchetele și audierile din procesele liderilor opoziției; își reiterează solicitarea de a trimite cât mai curând o delegație a Parlamentului European care să evalueze situația din Venezuela și să poarte un dialog cu toate sectoarele implicate;

12.    invită UE, statele membre și VP/ÎR Federica Mogherini să solicite eliberarea imediată a protestatarilor care au fost arestați arbitrar de la începutul protestelor;

13.    invită Consiliul să adopte sancțiuni specifice și alte măsuri împotriva autorităților și a oricărei persoane responsabile pentru încălcarea drepturilor protestatarilor și ale opoziției democratice;

14.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, Adunării parlamentare euro-latino-americane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0176.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0106.

(3)

JO C 258E, 7.9.2013, p. 84.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate