Predlog resolucije - B8-0244/2015Predlog resolucije
B8-0244/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Venezueli

9.3.2015 - (2015/2582(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0236/2015

Postopek : 2015/2582(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0244/2015
Predložena besedila :
B8-0244/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0244/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli

(2015/2582(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Venezueli, predvsem resolucije z dne 27. februarja 2014 o razmerah v Venezueli[1] in z dne 18. decembra 2014 o preganjanju demokratične opozicije v Venezueli[2],

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. aprila 2012 o pravni varnosti evropskih naložb zunaj Evropske unije[3],

–       ob upoštevanju izjav za tisk predstavnika podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 23. februarja 2015 o aretaciji župana Caracasa Antonia Ledezme in o razmerah v Venezueli,

–       ob upoštevanju izjave Medameriške komisije za človekove pravice (IACHR) z dne 24. februarja 2015,

–       ob upoštevanju mnenja delovne skupine za prisilna in neprostovoljna izginotja pri komisiji generalne skupščine Združenih narodov za človekove pravice z dne 26. avgusta 2014,

–       ob upoštevanju izjave visokega komisarja ZN za človekove pravice z dne 20. oktobra 2014 o priporu protestnikov in politikov v Venezueli,

–       ob upoštevanju Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah, katerega podpisnica je tudi Venezuela,

–       ob upoštevanju poročila organizacije Amnesty International za obdobje 2014/2015 o stanju na področju človekovih pravic po svetu z dne 25. februarja 2015 in poročila nevladne organizacije Human Rights Watch o Venezueli z naslovom New Military Authority to Curb Protests (Nov vojaški organ za zamejitev protestov) z dne 12. februarja 2015,

–       ob upoštevanju okvirnega medregijskega sporazuma o sodelovanju, ki sta ga leta 1999 sklenila EU in Mercosur,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je venezuelska obveščevalna služba (Sebin) 19. februarja 2015 samovoljno pridržala Antonia Ledezmo, dvakrat demokratično izvoljenega župana Caracasa in izkušenega opozicijskega vodjo, pri čemer ni imela naloga za aretacijo ali dokazov, da je Ledezma storil kaznivo dejanje; ker je bil Antonio Ledezma po aretaciji obtožen zarote in združevanja ter zaprt v vojaškem zaporu Ramo Verde;

B.     ker je priprtje civilistov v vojaškem zaporu v neskladju z mednarodnimi standardi; ker je Venezuela obvezana zagotoviti preživetje, človeško ravnanje in varnost vsem osebam, ki jim je odvzeta svoboda, ter razmere v zaporu, ki so v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi;

C.     ker se šteje, da je bila domneva nedolžnosti kršena, če je oseba, ki je obtožena kaznivega dejanja, brez posebne obrazložitve pridržana pred sojenjem, saj v tem primeru pridržanje ni več previdnosten, ampak kazenski ukrep;

D.     ker po podatkih lokalnih in mednarodnih organizacij leto dni po mirnih demonstracijah 1700 protestnikov čaka na sojenje, več kot 69 je zaprtih, najmanj 40 oseb je bilo ubitih v protestih, njihovi morilci pa za to še niso odgovarjali; ker policija, narodna garda ter nasilne in nenadzorovane oborožene provladne skupine nad protestniki izvajajo nesorazmerno in sistematično nasilje;

E.     ker se je povečalo ustrahovanje in neustrezno obravnavanje zaprtih opozicijskih vodij in študentov, ki so sodelovali v protestih leta 2014; ker so Leopoldo López, Daniel Ceballos in drugi opozicijski politiki še naprej samovoljno pridržani, María Corina Machado je bila nezakonito in samovoljno razrešena, odvzeli so ji mandat in jo izgnali iz venezuelskega parlamenta, venezuelska vlada pa grozi z odvzemom imunitete članu parlamenta Juliu Borgesu;

F.     ker so člani vrhovnega sodišča javno zavrnili načelo ločevanja vej oblasti, izrazili zavezanost vladni politični agendi in večkrat razsodili v korist vlade in podprli njeno neupoštevanje človekovih pravic; ker je decembra 2014 provladna večina nacionalne skupščine z navadno večino imenovala 12 novih članov vrhovnega sodišča, potem ko ni dobila dvotretjinske večine, za kar bi bil potreben konsenz z opozicijo; ker zakon o sodnih postopkih, sprejet leta 2004, določa, da je navadna večina veljavna le, če dvotretjinska večina ni dosežena po treh glasovanjih;

G.     ker resolucija obrambnega ministrstva št. 8610 vojski dovoljuje uporabo strelnega orožja za nadzor javnih srečanj in mirnih demonstracij; ker je v skladu s členom 68 venezuelske ustave prepovedana uporaba strelnega orožja in strupenih snovi za nadzor mirnih demonstracij; ker bi morala biti v skladu z mednarodnimi standardi uporaba vojaških sil v operacijah javne varnosti omejena;

H.     ker je bil 24. februarja 2015 v mestu San Cristóbal v državi Táchira med demonstracijami zaradi pomanjkanja hrane in zdravil ubit 14-letni študent Kluivert Roa; ker je 25. februarja 2015 državno tožilstvo izjavilo, da je bil policist med drugimi kaznivimi dejanji obtožen naklepnega umora;

I.      ker sta svoboda izražanja in pravica do udeležbe v miroljubnih protestih temelja demokracije; ker enakost in pravica za vse nista možna brez spoštovanja temeljnih svoboščin in pravic vsakega državljana; ker številna poročila potrjujejo, da so mediji deležni vse močnejše cenzure in ustrahovanja;

J.      ker po zadnjih meritvah sedem od desetih Venezuelcev meni, da so razmere v Venezueli slabe; ker Venezuela ni bila sposobna vzdrževati javnega reda in miru in je zato postala ena od držav z največ nasilja na svetu;

K.     ker lahko samo spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin ter konstruktiven in spoštljiv dialog v duhu strpnosti pomagata državi, da se reši iz sedanje težke krize in premaga težave, ki jo čakajo v prihodnosti;

L.     ker člen 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da so evropske naložbe v državah nečlanicah temeljni del skupne trgovinske politike Evropske unije in so tako sestavni del njenega zunanjega delovanja, in ker so neposredne tuje naložbe v skladu z Lizbonsko pogodbo v izključni pristojnosti EU, kot določajo členi 3(1)(e), 206 in 207 PDEU;

1.      poziva venezuelske oblasti, naj v skladu z zahtevami več organizacij ZN in mednarodnih organizacij nemudoma izpustijo Antonia Ledezmo, Leopolda Lópeza, Daniela Ceballosa in druge miroljubne protestnike, študente in voditelje opozicije, ki so samovoljno pridržani, ker so uveljavljali pravico do svobode izražanja in temeljne pravice; poziva venezuelske oblasti, naj prekličejo neutemeljene obtožbe zoper njih;

2.      poziva venezuelske oblasti, naj Antoniu Ledezmi, Leopoldu Lópezu, Danielu Ceballosu in vsem drugim zapornikom zagotovijo zdravstveno oskrbo, ki jo potrebujejo, ter takojšen, zaseben in reden dostop do njihovih družin in odvetnikov, ki si jih izberejo; je zelo zaskrbljen zaradi slabšanja razmer, v katerih živijo zaporniki;

3.      obsoja politični pregon in zatiranje demokratične opozicije in tistih, ki se opredeljujejo kot opozicija vladi, ter poziva venezuelsko vlado, naj se izogiba kriminalizaciji teh oseb; opozarja oblasti, da je glas opozicije nujen za demokratično družbo;

4.      je močno zaskrbljen zaradi vse slabšega stanja v Venezueli in obsoja uporabo nasilja nad protestniki; poziva venezuelsko vlado, naj spoštuje svojo ustavo glede neuporabe strelnega orožja in strupenih snovi za nadzor mirnih demonstracij in naj prekliče resolucijo št. 8610; izreka sožalje družinam žrtev, predvsem družini Kluiverta Roe;

5.      venezuelsko vlado spominja, da so svoboda izražanja, pravica do udeležbe v miroljubnih protestih in politični pluralizem temeljne človekove pravice v demokraciji, kakor je zagotovljeno z venezuelsko ustavo; poudarja, da mora venezuelska vlada kot nestalna članica Varnostnega sveta ZN še posebej spoštovati vladavino prava in mednarodno pravo;

6.      poziva venezuelsko vlado, naj ob polnem spoštovanju načela domneve nedolžnosti in ustreznega pravnega postopka zagotovi takojšnjo in nepristransko preiskavo obtožb ter naj ne dopusti nekaznovanja; opozarja, da je načelo ločevanja vej oblasti v demokraciji bistvenega pomena in da pravnega sistema ni mogoče uporabljati kot političnega orožja; poziva venezuelske oblasti, naj zagotovijo varnost vseh svojih državljanov, ne glede na politično prepričanje in pripadnost;

7.      glede na prihajajoče parlamentarne volitve poziva venezuelske oblasti, naj to obdobje izkoristijo za vzpostavitev vključujočega političnega procesa, ki bo temeljil na konsenzu in skupnem lastništvu, in sicer s pristnim nacionalnim dialogom z resnično udeležbo vseh demokratičnih političnih sil v okviru demokracije, pravne države in spoštovanja človekovih pravic; prav tako poziva obe strani, naj razpravljata o najresnejših problemih, s katerimi se sooča država, da bi izvedli potrebne gospodarske in upravne reforme; poziva venezuelske oblasti, naj zagotovijo svobodne in poštene parlamentarne volitve v povsem vključujočem procesu z udeležbo vseh demokratičnih akterjev;

8.      pozdravlja pobudo Zveze južnoameriških držav (UNASUR) o odprtju kanalov za dialog in razumevanje med sprtima stranema in o zagotavljanju javne varnosti in zaščite skupaj s povratkom miru in normalnega stanja v Venezuelo;

9.      poziva EU, države članice in mednarodno skupnost, naj pripravijo izjave in sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo izkazale solidarnost z venezuelskim ljudstvom v teh težkih časih;

10.    spominja, da je cilj potekajočih pogajanj o pridružitvenem sporazumu med EU in Mercosurjem vzpostaviti okvir za gospodarsko povezovanje in politični dialog med obema stranema, da bi lahko obe regiji dosegli najvišjo možno raven blaginje in napredka, in je prepričan, da so lahko ta pogajanja uspešna samo, če se jih bosta obe strani udeležili v duhu odprtosti in vzajemnega zaupanja; poziva Komisijo in Svet, naj preučita in sprejmeta ukrepe, ki so potrebni za varovanje evropskih interesov in pravne varnosti evropskih podjetij v Venezueli;

11.    poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, delegacijo EU in delegacije držav članic v Venezueli, naj še naprej budno opazujejo preiskave in sodna zaslišanja opozicijskih voditeljev; želi spomniti na svojo zahtevo, da Venezuelo čim prej obišče ad hoc delegacija Evropskega parlamenta, da bi ocenila razmere v državi in začela dialog z vsemi stranmi v konfliktu;

12.    poziva EU, njene države članice in podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federico Mogherini, naj pozovejo k takojšnji izpustitvi protestnikov, ki so samovoljno pridržani od začetka protestov;

13.    poziva Svet, naj sprejme usmerjene sankcije in druge ukrepe proti oblastem in vsem osebam, odgovornim za kršenje človekovih pravic protestnikov in demokratične opozicije;

14.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladi in nacionalni skupščini Bolivarske republike Venezuele, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav.