Procedură : 2015/2582(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0245/2015

Texte depuse :

B8-0245/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2015 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 130kWORD 78k
9.3.2015
PE552.224v01-00
 
B8-0245/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Venezuela (2015/2582(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela (2015/2582(RSP))  
B8‑0245/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Venezuela,

–       având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–       având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care Venezuela este parte,

–       având în vedere declarațiile purtătorului de cuvânt al fostului Vicepreședinte al Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VC/ÎR), Catherine Ashton, din 28 martie și 15 aprilie 2014, privind lansarea unui dialog în Venezuela,

–       având în vedere observațiile finale ale Comitetului ONU împotriva torturii, din 24 noiembrie 2014, referitoare la Venezuela,

–       având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al VC/ÎR, Federica Mogherini, din 24 februarie 2015, privind arestarea primarului orașului Caracas, Antonio Ledezma, și situația din Venezuela,

–       având în vedere comunicarea Secretarului General al Uniunii Națiunilor Sud-Americane (UNASUR), fostul președinte al Columbiei, Ernest Samper, privind situația din Venezuela,

–       având în vedere declarația Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, din 20 octombrie 2014,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, în Venezuela, nivelul de violență, inclusiv de violență politică, este unul ridicat;

B.     întrucât Kluiverth Roa, un adolescent de 14 ani care, conform spuselor tatălui lui, se afla în zonă din întâmplare, nefiind nici susținător, nici opozant al guvernului, a fost împușcat mortal în cap la 24 februarie 2015, în timpul demonstrațiilor din orașul San Cristobal din vestul Venezuelei;   

C.     întrucât arestarea și reținerea lui Antonio Ledezma, primarul din Caracas și liderul opoziției, ce au avut loc recent, reprezintă motive de îngrijorare, la fel și relatările privind presupusele cazuri de intimidare și rele tratamente aplicate altor lideri ai opoziției și studenți care au participat la protestele de anul trecut și care acum se află în detenție; întrucât situația generală riscă să exacerbeze și mai mult situația deja tensionată din această țară;

D.     întrucât accentuarea polarizării politice, criza economică și lipsa produselor din Venezuela sunt chestiuni extrem de îngrijorătoare și pun serios sub semnul întrebării stabilitatea acestei țări cu privire la asigurarea unui viitor pașnic;

E.     întrucât președintele Nicolas Maduro a declarat că, de la alegerea sa în 2013, au avut loc cinci încercări de asasinare a sa și peste doisprezece acte de sabotaj și conspirație;

F.     întrucât Venezuela este a cincea mare țară exportatoare de petrol din lume și are cele mai mari rezerve de petrol dovedite din lume;

G.     întrucât modelul economic venezuelan, care include redistribuirea și investițiile în programe sociale, depinde în continuare în mare măsură de veniturile din petrol;

H.     întrucât actualul val de violență subversivă se produce într-un moment în care autoritățile din Venezuela își intensifică măsurile de combatere a diferitelor forme de speculație și de conflict economic care afectează țara;

I.      întrucât cererile legitime privind realizarea unor schimbări trebuie îndeplinite printr-o dezbatere pașnică la care să ia parte toți actorii politici și ai societății civile, precum și alți actori implicați;

J.      întrucât libertatea de exprimare și dreptul de a lua parte la proteste pașnice constituie pietrele de temelie ale democrației; întrucât egalitatea și justiția pentru toți sunt imposibile în absența respectării libertăților și drepturilor fundamentale ale fiecărui cetățean;

K.     întrucât doar respectarea drepturilor și libertăților fundamentale și un dialog constructiv și respectuos, purtat într-un spirit de toleranță, pot ajuta țara să iasă din această criză gravă și să depășească dificultățile viitoare;

L.     întrucât toate arestările, și în special arestarea unui funcționar public ales, trebuie să aibă la bază un ordin judecătoresc clar și acuzații reale și să fie urmate de un proces echitabil; întrucât prezumpția de nevinovăție este indispensabilă pentru asigurarea unor proceduri judiciare corespunzătoare;

M.    întrucât un stat democratic nu trebuie să incrimineze liderii opoziției politice și trebuie astfel să garanteze participarea tuturor sectoarelor la viața politică a țării și să asigure respectarea drepturilor omului pentru cei care se declară ca făcând parte din opoziție;

N.     întrucât acuzația privind pregătirea unei lovituri de stat, așa numita „Operación Jericó”, este o acuzație foarte gravă, iar autoritățile competente din toate statele implicate au obligația de a o clarifica și contracara;

O.     întrucât UNASUR este cea mai importantă organizație regională care a urmărit evoluția situației din Venezuela și a anunțat că va trimite în această țară o misiune formată din miniștrii de externe din Brazilia, Columbia și Ecuador, care va fi urmată de o reuniune extraordinară a miniștrilor de externe din cadrul UNASUR,

1.      condamnă actele de violență care au avut loc în timpul demonstrațiilor și, mai ales, pierderile de vieți omenești la care au dus acestea; transmite condoleanțe familiei lui Kluivert Roa, adolescentul de 14 ani ucis la 24 februarie 2015;

2.      ia act de faptul că, după moartea lui Kluivert Roa, un membru al forțelor de poliție a fost acuzat de ucidere din culpă de către procuror și a solicitat un proces corespunzător; ia act de faptul că mai mulți membri ai guvernului din Venezuela au condamnat uciderea lui Kluivert Roa; subliniază faptul că armele mortale nu ar trebui folosite niciodată de forțele de securitate pentru a controla demonstrațiile publice;

3.      invită autoritățile din Venezuela să se asigure că acuzațiile sunt investigate rapid și în mod imparțial, cu respectarea deplină a principiului legat de prezumția de nevinovăție și procesele echitabile;

4.      amintește că respectarea libertății de exprimare și a drepturilor fundamentale are un rol vital, în special într-un an în care în Venezuela urmează să aibă loc alegeri legislative;

5.      solicită să se pună capăt violenței și încurajează dialogul la nivelul întregului spectru politic pentru garantarea siguranței și a protecției publice și a revenirii la o stare de pace și normalitate;

6.      solicită anchetarea rapidă și imparțială a tuturor cazurilor nerezolvate și în special în ceea ce privește acuzațiile aduse împotriva primarului orașului Caracas; solicită eliberarea imediată a acestuia dacă procurorii nu aduc în mod legal nicio acuzație oficială și dacă acuzațiile se dovedesc a fi nefondate sau nu se confirmă în cadrul unui proces imparțial, cu respectarea deplină a statului de drept;

7.      invită guvernul din Venezuela să colaboreze cu toate partidele politice și cu toți actorii societății civile pentru a depăși situația dificilă din această țară și pentru a satisface cerințele legitime ale populației Venezuelei;

8.      salută inițiativele UNASUR și ale partenerilor regionali ai Venezuelei privind susținerea și promovarea medierii în această țară;

9.      invită autoritățile venezuelane să se asigure că grupările armate predau armele imediat și să desființeze aceste grupări, punând astfel capăt impunității lor, și să solicite informații privind infracțiunile comise; invită autoritățile din Venezuela să elibereze toți deținuții reținuți în mod arbitrar, studenți, lideri ai opoziției, jurnaliști și protestatari pașnici;

10.    solicită ca toate infracțiunile legate de actele de violență comise să facă obiectul unor anchete complete, iar făptașii să fie aduși în fața legii și pedepsiți în mod corespunzător; invită autoritățile din Venezuela să asigure proceduri judiciare corespunzătoare în timpul tuturor proceselor, conform standardelor internaționale;

11.    invită reprezentanții tuturor părților și membrii societății venezuelane să fie în continuare pașnici și calmi, atât în acțiuni, cât și în declarații;

12.    amintește guvernului venezuelan că libertatea de exprimare și dreptul de a participa la demonstrații pașnice reprezintă drepturi fundamentale ale omului într-o democrație, astfel cum se recunoaște în constituția venezueleană;

13.    salută toate eforturile de a aduce la masă toate părțile, deoarece dialogul continuu și sincer reprezintă un pas important în abordarea preocupărilor legitime ale populației Venezuelei; invită guvernul național, liderii opoziției, studenții și societatea civilă venezuelană să demareze un dialog favorabil incluziunii, să coopereze pentru a opri imediat toate formele de violență și să ajungă la un consens în vederea depășirii situației actuale;

14.    amintește guvernului venezuelan că are obligația de a garanta siguranța tuturor cetățenilor țării, indiferent de opiniile și afilierile lor politice; amintește faptul că respectarea principiului separării puterilor este esențială pentru democrație;

15.    invită autoritățile venezuelane să dezarmeze și să desființeze imediat grupările armate proguvernamentale necontrolate și să pună capăt impunității acestora; solicită clarificarea împrejurărilor în care au avut loc decesele, astfel încât vinovații să fie trași la răspundere pentru faptele lor;

16.    încurajează toate părțile, și în special autoritățile venezuelane, să inițieze un dialog pașnic, care să se adreseze tuturor segmentelor societății venezuelane, pentru a defini punctele convergente și a le permite actorilor politici să discute cele mai grave probleme cu care se confruntă țara;

17.    amintește importanța rolului Venezuelei în crearea și consolidarea unui proces de cooperare și integrare în beneficiul popoarelor din America Latină;

18.    regretă cenzurarea mass-mediei și a internetului, precum și faptul că accesul la unele bloguri și rețele sociale este limitat; amintește că respectarea pluralismului politic, a libertății de exprimare și de opinie, protejarea jurnaliștilor și un sector media liber și independent constituie elemente fundamentale ale procesului politic democratic;

19.    amintește importanța respectării drepturilor fundamentale ale omului și a libertății de exprimare în orice situație și încurajează toți actorii societății venezuelane să aibă ca obiectiv obținerea unor rezultate concrete în acest sens;

20.    amintește că libertatea de informare constituie un drept fundamental al omului și îndeamnă toate canalele media naționale și internaționale să prezinte situația în mod obiectiv, adoptând o poziție imparțială și să dea dovadă de responsabilitate, acoperind evenimentele într-un mod echitabil, corect și echilibrat;

21.    amintește că articolul 58 din constituția Venezuelei interzice în mod explicit cenzurarea mass-media; se așteaptă la un jurnalism responsabil din partea mass-mediei, condamnă toate instigările la violență provocate de mass-media și solicită mass-mediei să se abțină de la astfel de acțiuni pe viitor;

22.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei și Adunării parlamentare euro-latino-americane.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate