Predlog resolucije - B8-0245/2015Predlog resolucije
B8-0245/2015

  PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Venezueli

  9.3.2015 - (2015/2582(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD

  Postopek : 2015/2582(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0245/2015
  Predložena besedila :
  B8-0245/2015
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8-0245/2015

  Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli

  (2015/2582(RSP))

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Venezueli,

  –       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

  –       ob upoštevanju Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah, katerega podpisnica je Venezuela,

  –       ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton z dne 28. marca in 15. aprila 2014 o začetku dialoga z Venezuelo,

  –       ob upoštevanju zaključnih ugotovitev Odbora OZN proti mučenju o Venezueli z dne 24. novembra 2014,

  –       ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 24. februarja 2015 o aretaciji župana Caracasa Antonia Ledezme in o razmerah v Venezueli,

  –       ob upoštevanju sporočila generalnega sekretarja Zveze južnoameriških držav (UNASUR), nekdanjega kolumbijskega predsednika, o razmerah v Venezueli,

  –       ob upoštevanju izjave visokega komisarja OZN za človekove pravice z dne 20. oktobra 2014 Zejda Raada Al Husseina,

  –       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.     ker je v Venezueli raven nasilja, tudi političnega, izjemno visoka;

  B.     ker je bil 14-letni Kluivert Roa, ki je bil po besedah njegovega očeta samo naključni opazovalec in ni bil niti za vlado niti proti njej, dne 24. februarja ubit s streli v glavo med protesti v mestu San Cristóbal na zahodu Venezuele;

  C.     ker sta nedavna aretacija in pridržanje župana Caracasa in opozicijskega vodje Antonia Ledezme vzrok za zaskrbljenost, saj obstajajo poročila o domnevnem ustrahovanju drugih zaprtih opozicijskih vodij in študentov, ki so sodelovali v lanskoletnih protestih, ter o okrutnem ravnanju z njimi; ker obstaja tveganje, da bodo te razmere še dodatno zaostrile že tako napeto stanje v državi;

  D.     ker so naraščajoča politična polarizacija, gospodarska kriza in pomanjkanje blaga v Venezueli izjemno zaskrbljujoče in vzbujajo resne dvome o stabilnosti države, ki je potrebna za zagotavljanje mirne prihodnosti;

  E.     ker je predsednik Nicolas Maduro objavil, da je od njegove izvolitve leta 2013 prišlo do petih poskusov atentata nanj ter več kot deset dejanj sabotaže ali zarote proti njemu;

  F.     ker je Venezuela peta največja svetovna izvoznica nafte in ima največje dokazane zaloge nafte ne svetu;

  G.     ker je venezuelski gospodarski model, ki vključuje prerazporejanje in naložbe v socialne programe, še vedno v veliki meri odvisen od naftnih prihodkov;

  H.     ker se ta val prevratniškega nasilja dogaja ravno v času, ko venezuelske oblasti krepijo ukrepe za boj proti različnim oblikam špekulacij in gospodarskih spopadov, ki pretresajo državo;

  I.      ker je treba zakonite zahteve po spremembah izpolniti skozi miroljubno razpravo, v katero bodo vključeni vsi akterji iz političnega življenja, civilne družbe in ostali zainteresirani akterji;

  J.      ker sta svoboda izražanja in pravica do udeležbe v miroljubnih protestih temelja demokracije; ker enakost in pravica za vse nista mogoča brez spoštovanja temeljnih svoboščin in pravic vsakega državljana;

  K.     ker lahko samo spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin ter konstruktiven in spoštljiv dialog v duhu strpnosti pomagata državi, da se reši iz te težke krize in premaga težave, ki jo čakajo v prihodnosti;

  L.     ker mora vsaka aretacija, zlasti pa aretacija izvoljenega javnega uslužbenca, temeljiti na jasnem sodnem nalogu, ki sloni na preverljivih obtožbah in mu lahko sledi pravično sojenje; ker je za ustrezen pravni postopek nujna domneva nedolžnosti;

  M.    ker demokratična država ne sme kriminalizirati vodij politične opozicije, in mora torej jamčiti udeležbo vseh sektorjev družbe v političnem življenju države ter zagotavljati varstvo človekovih pravic posameznikom, ki se štejejo k opoziciji;

  N.     ker so obtožbe o pripravi državnega udara pod imenom operacija Jeriko (Operación Jericó), zelo resne in jih morajo pristojni organi vseh vpletenih zveznih držav pojasniti in razrešiti;

  O.     ker je UNASUR najbolj ustrezna regionalna organizacija, ki je spremljala razvoj razmer v Venezueli, in je najavila, da bo v državo poslala misijo, ki jo bodo sestavljali zunanji ministri Brazilije, Kolumbije in Ekvadorja, sledilo pa ji bo izredno zasedanje zunanjih ministrov UNASUR;

  1.      obsoja nasilje, ki se je odvijalo med protesti, zlasti pa, da so bila zaradi njega izgubljena življenja; izraža sožalje družini Kluiverta Roe, 14-letnika, ki so ga ubili 24. februarja 2015;

  2.      je seznanjen, da je tožilec po smrti Kluiverta Roe vložil zoper pripadnika policijskih sil obtožbo naklepnega umora in zahteval uvedbo ustreznega postopka; je seznanjen, da je venezuelska vlada obsodila uboj; poudarja, da varnostne sile nikoli ne bi smele uporabljati smrtnonosnega orožja za nadzor javnih protestov;

  3.      poziva venezuelske oblasti, naj zagotovijo takojšnjo in nepristransko preiskavo obtožb, ob polnem spoštovanju načela domneve nedolžnosti in pravičnega postopka;

  4.      opominja, da je spoštovanje svobode izražanja in temeljnih pravic ključnega pomena, zlasti v letu, ko bodo v Venezueli potekale parlamentarne volitve;

  5.      poziva, naj se konča nasilje in spodbuja dialog, ki bo vključeval ves politični spekter, da bosta zagotovljeni javna varnost in zaščita, skupaj z vrnitvijo miru in ustaljenega načina življenja;

  6.      poziva k takojšnji in nepristranski preiskavi vseh nerešenih zadev, zlasti v zvezi z obtožbami zoper župana Caracasa; zahteva njegovo takojšnjo izpustitev, saj tožilci niso vložili uradne obtožbe, pa tudi, če bo ugotovljeno, da so obtožbe neutemeljene, ali obtožbe ne bodo potrjene v nepristranskem sodnem postopku in ob polnem spoštovanju pravne države;

  7.      poziva venezuelsko vlado, naj sodeluje z vsemi političnimi strankami in akterji civilne družbe, da bodo premagali težke razmere v državi in izpolnili zakonita pričakovanja venezuelskega naroda;

  8.      pozdravlja pobudo UNASUR in regionalnih partnerjev Venezuele za podporo mediaciji in njeno spodbujanje v državi;

  9.      poziva venezuelske oblasti, naj zagotovijo, da bodo oborožene skupine nemudoma predale orožje in jih razpustijo ter tako odpravijo njihovo nekaznovanost, in zahtevajo informacije o storjenih kaznivih dejanjih; poziva venezuelske oblasti, naj izpustijo vse zapornike, ki so jih samovoljno pridržale, tudi študente, opozicijske vodje, novinarje in miroljubne protestnike;

  10.    zahteva popolno preiskavo vseh kaznivih dejanj, storjenih med nasilnimi dejanji, ter da se storilce privede pred sodišče in ustrezno kaznuje; poziva venezuelske oblasti, naj v skladu z mednarodnimi standardi zagotovijo spoštovanje pravne države med sodnimi postopki;

  11.    poziva predstavnike vseh strank in slojev venezuelske družbe, naj ostanejo mirni, tako v besedah kot dejanjih;

  12.    vlado Venezuele spominja, da sta svoboda izražanja in pravica do udeležbe v miroljubnih protestih temeljni človekovi pravici v vsaki demokraciji, kakor je zagotovljeno z venezuelsko ustavo;

  13.    pozdravlja vsa prizadevanja, da se vse strani pripravi do pogovora, saj neprekinjen in odkrit dialog predstavlja pomemben napredek pri obravnavi zakonitih pričakovanj venezuelskega naroda; poziva vlado, opozicijske vodje, študente in venezuelsko civilno družbo, naj začnejo vključujoč dialog, delujejo skupaj za takojšnjo prekinitev vseh oblik nasilja in za dosego soglasja, da bodo lahko premagali trenutne razmere;

  14.    opominja venezuelsko vlado, da je njena dolžnost zagotoviti varnost vsem svojim državljanom, ne glede na politično prepričanje in pripadnost; ponovno opominja, da je načelo delitve oblasti osnova demokracije;

  15.    poziva venezuelske oblasti, naj nemudoma razorožijo in razpustijo nenadzorovane provladno usmerjene oborožene skupine ter odpravijo njihovo nekaznovanost; poziva k razjasnitvi okoliščin v smrtnih primerih, ki so se zgodili, da bodo storilci odgovarjali za svoja dejanja;

  16.    spodbuja vse strani, zlasti pa venezuelske oblasti, naj se zavzemajo za miroljuben dialog z vsemi sloji venezuelske družbe, da bi opredelili skupne točke in političnem akterjem omogočili razpravo o najresnejših težavah, s katerimi se sooča država;

  17.    opozarja na pomembno vlogo Venezuele pri vzpostavljanju in krepitvi procesa sodelovanja in povezovanja v korist narodov Latinske Amerike;

  18.    obžaluje cenzuro medijev in spleta ter omejen dostop do nekaterih blogov in družabnih omrežij; opozarja, da so spoštovanje političnega pluralizma, svobode izražanja in mnenja ter zaščita novinarjev in svobodnega in neodvisnega medijskega sektorja temeljni gradniki demokratičnega političnega procesa;

  19.    opominja, da je treba v vseh okoliščinah spoštovati temeljne človekove pravice in svobodo izražanja ter spodbuja vse akterje v venezuelski družbi, naj si prizadevajo za oprijemljive rezultate;

  20.    opominja, da je svoboda obveščanja temeljna človekova pravica, ter poziva nacionalne in mednarodne medije, naj ravnajo odgovorno ter o dogodkih poročajo pošteno, verodostojno in uravnoteženo;

  21.    opominja, da je v 58. členu venezuelske ustave cenzura medijev izrecno prepovedana; pričakuje odgovorno novinarstvo v imenu medijev, obsoja vse preiskave nasilja, ki jih vodijo mediji, medije pa poziva, naj se v prihodnje vzdržijo takšnih dejanj;

  22.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladi in parlamentom držav članic, vladi in nacionalni skupščini Bolivarske republike Venezuele in Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini.