Διαδικασία : 2015/2582(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0246/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0246/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2015 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0080

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 151kWORD 78k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0236/2015
9.3.2015
PE552.225v01-00
 
B8-0246/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP))


Francisco Assis, Victor Boștinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Mιλτιάδης Κύρκος, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă, Zigmantas Balčytis εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP))  
B8‑0246/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη του ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα(1),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(2),

–       έχοντας υπόψη τα από 24ης Φεβρουαρίου 2015 ανακοινωθέντα τύπου της εκπροσώπου της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Federica Mogherini σχετικά με την σύλληψη του Δημάρχου του Καράκας Antonio Ledezma και σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 26ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα,

–       έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν τύπου του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (OAS), της 20ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την κράτηση του Δημάρχου του Καράκας,

–       έχοντας υπόψη την δήλωση του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Εθνών της Νοτίου Αμερικής (UNASUR), της 25ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα και σχετικά με τον θάνατο του δεκατετράχρονου μαθητή Kluivert Roa,

–       έχοντας υπόψη τα ανακοινωθέντα τύπου της εκπροσώπου της πρώην Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Catherine Ashton, της 28ης Μαρτίου 2014 και 15ης Απριλίου 2014, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα,

–       έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας για την Αυθαίρετη Κράτηση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 26ης Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη την δήλωση του Υπάτου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 20ής Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την κράτηση διαδηλωτών και πολιτικών στη Βενεζουέλα,

–       έχοντας υπόψη την Διαπεριφερειακή συμφωνία-πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur που συνάφθηκε το 1999,

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του οποίου συμβαλλόμενο μέρος είναι η Βενεζουέλα,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κράτηση δημοκρατικά εκλεγμένων πολιτικών, η άρση της βουλευτικής ασυλίας μελών της Εθνοσυνέλευσης και η συνεχιζόμενη από τον Φεβρουάριο του 2014 φυλάκιση προβεβλημένων προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης είχαν ως αποτέλεσμα το ξέσπασμα μαζικών διαδηλώσεων στη Βενεζουέλα·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 44 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Φεβρουάριο του 2014, συμπεριλαμβανομένου ενός δεκατετράχρονου μαθητή·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Φεβρουαρίου του 2014, οι περισσότεροι συλληφθέντες διαδηλωτές έχουν απελευθερωθεί αλλά 83 συνολικά άτομα παρέμεναν ακόμη κρατούμενοι τον Φεβρουάριο του 2015 και αναμένουν πλέον να δικαστούν με την κατηγορία της συμμετοχής στις διαδηλώσεις·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα συμμετοχής σε ειρηνικές διαδηλώσεις αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αδύνατον να υπάρξουν ισότητα και δικαιοσύνη για όλους χωρίς σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και των δικαιωμάτων όλων των πολιτών·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και ένας εποικοδομητικός διάλογος που θα διεξαχθεί σε πνεύμα σεβασμού και ανοχής μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα να αναδυθεί από τούτη τη βαθιά κρίση και να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις δυσκολίες του μέλλοντος·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία "Τράπεζα Διαλόγου" (‘Mesa de Dialogo’) για την προσέγγιση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ξεκίνησε και δυστυχώς διακόπηκε χωρίς αποτέλεσμα·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα εξελέγη μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Οκτώβριο του 2014·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα προσχώρησε στην περιφερειακή ομάδα κρατών της Mercosur τον Ιανουάριο του 2012·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα υπέγραψε το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στην Καταστατική Συνθήκη της UNASUR, περί Δέσμευσης υπέρ της Δημοκρατίας, και, επιπλέον, υιοθέτησε τα πρωτόκολλα περί δέσμευσης υπέρ της δημοκρατίας και περί προαγωγής και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν κατέστη πλήρες μέλος της Mercosur·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης με τη Mercosur, η οποία περιλαμβάνει πολιτικό πυλώνα, εμπορικό πυλώνα και πυλώνα συνεργασίας·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διοργανώνει ετήσια συνάντηση ανταλλαγής απόψεων μεταξύ ΕΕ και ακτιβιστών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα, η οποία διοργανώθηκε στο Καράκας τον Ιούνιο του 2014·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί ευρύ φάσμα προγραμμάτων με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και ΜΚΟ προκειμένου να ενισχυθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία, ιδίως στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΓ.    εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήριά του στις οικογένειες των διαδηλωτών που έχασαν τη ζωή τους και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους πολυάριθμους τραυματίες·

1.      ζητεί από τις αρχές της Βενεζουέλας να απελευθερώσουν άμεσα τον δημοκρατικά εκλεγμένο δήμαρχο του Καράκας Antonio Ledezma, ο οποίος κρατείται σε στρατιωτική φυλακή·

2.      καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να απελευθερώσει όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς κρατούμενους, διαδηλωτές και ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης, που κρατούνται σε στρατιωτικές φυλακές χωρίς δικαίωμα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο· ζητεί από τις αρχές της Βενεζουέλας να αποσύρουν τις πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες και να ανακαλέσουν τα εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί εις βάρος των ηγετών της αντιπολίτευσης·

3.      ζητεί να δοθεί ένα τέρμα στη βία που οδηγεί στην κλιμάκωση της πόλωσης και να ξεκινήσει διάλογος με συμμετοχή ολοκλήρου του πολιτικού φάσματος προκειμένου να εξασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια και προστασία και προκειμένου να επανέλθει η ειρήνη και η ομαλότητα·

4.      καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να μεριμνήσει ώστε να μην διώκονται ποινικά όσοι ασκούν τα δικαιώματά τους στην ειρηνική συνάθροιση και στην ελεύθερη έκφραση· καλεί την κυβέρνηση να ανακαλέσει το προσφάτως δημοσιοποιηθέν διάταγμα 008610, το οποίο επιτρέπει στις δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν χρήση ενδεχομένως φονικής δύναμης, με πυροβόλο ή άλλο ενδεχομένως φονικό όπλο, για την καταστολή διαδηλώσεων αμάχων πολιτών και το οποίο αντιβαίνει στο άρθρο 68 του Συντάγματος της Βενεζουέλας·

5.      εκφράζει την ανησυχία ως προς το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν νέες διαδηλώσεις και να υπάρξουν περισσότερα κρούσματα βίας, γεγονός που θα διευρύνει ακόμη περισσότερο το χάσμα μεταξύ των θέσεων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και θα επιτείνει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό την πόλωση που χαρακτηρίζει τις αμφίρροπες πολιτικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στη Βενεζουέλα· ζητεί από τους αντιπροσώπους όλων των παρατάξεων και των στρωμάτων που απαρτίζουν την κοινωνία της Βενεζουέλας να επιδείξουν ψυχραιμία, τόσο σε λεκτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ενεργειών·

6.      παροτρύνει την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστούν στη χώρα οι απαιτούμενες συνθήκες για τη διεξαγωγή των κοινοβουλευτικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για το 2015, όπως ορίζει το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα· καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κρατήσουν την πολιτική πάλη εντός των ορίων της συνταγματικής τάξης και να αντισταθούν σε οποιεσδήποτε πιέσεις για περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση των ενεργειών τους·

7.      καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να συμμορφωθεί με το Σύνταγμα της χώρας της και με τις διεθνείς υποχρεώσεις ως προς την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και το δικαίωμα στον πολιτικό πλουραλισμό, δικαιώματα που αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας·

8.      καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να τηρεί τις συμβάσεις και τα πρωτόκολλα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει κυρώσει ή υιοθετήσει ως πλήρες μέλος της UNASUR και της Mercosur·

9.      καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να επανεξετάσει την απόφαση που έλαβε το 2013 περί αποχώρησης της χώρας από την Αμερικανική Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επανέλθει σε αυτήν·

10.    ενθαρρύνει όλες τις πλευρές να προσέλθουν σε ειρηνικό διάλογο, απευθυνόμενες σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας της Βενεζουέλας, προκειμένου να εντοπίσουν τα σημεία σύγκλισης και να δώσουν στους πολιτικούς παράγοντες την ευκαιρία να συζητήσουν τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα·

11.    υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός της αρχής της διάκρισης των εξουσιών είναι ουσιώδης σε μία δημοκρατία και ότι το σύστημα απονομής δικαιοσύνης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως πολιτικό όπλο· καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των πολιτών της χώρας, ανεξαρτήτως πολιτικών απόψεων και κομματικών προτιμήσεων·

12.    καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να εξασφαλίσουν την διερεύνηση των κατηγοριών περί συνωμοσιών και επιδόξων πραξικοπηματιών εναντίον της κυβέρνησης, σε πνεύμα απολύτου σεβασμού των αρχών του τεκμηρίου αθωότητας και της ευθυδικίας·

13.    καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να διερευνήσει αποτελεσματικά τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις ανεξάρτητες μη κυβερνητικές οργανώσεις να επιτελέσουν το ένθεσμο έργο τους για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

14.    ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να διευκολυνθεί ο διάλογος μεταξύ όλων των πλευρών και κυρίως με την υποστήριξη του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και την συμβολή των υπολοίπων κρατών μελών της Mercosur·

15.    εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία των προσφάτων προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα της UNASUR για να δοθεί νέα ώθηση στον διάλογο μεταξύ κυβέρνησης και στελεχών της αντιπολίτευσης, ο οποίος διάλογος είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2014 προκειμένου να βοηθηθεί η χώρα στην προσπάθειά της να υπερβεί τα τρέχοντα προβλήματα και προκειμένου να διασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών της Βενεζουέλας·

16.    εκφράζει την ανησυχία του διότι, ενώ η χώρα διανύει έτος εκλογών, η αντιπολίτευση έχει πέσει θύμα αυθαιρέτων συλλήψεων και επιθέσεων, γεγονός που μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση τόσο τη νομιμότητα όσο και την έκβαση της εκλογικής διαδικασίας·

17.    καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να εγγυηθεί συνθήκες αυστηρής ουδετερότητας του μεγίστου δυνατού βαθμού και πλήρη διαφάνεια των κανόνων της δημοκρατικής διαδικασίας προκειμένου να δοθεί σε όλα τα πολιτικά κόμματα και σε όλους τους υποψηφίους η δυνατότητα να συμμετάσχουν και να διεξαγάγουν τις προεκλογικές τους εκστρατείες σε περιβάλλον ισότητας·

18.    ζητεί από τις όμορες χώρες με την μεγαλύτερη επιρροή να διευκολύνουν τον διάλογο μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης και να συνδράμουν στην διευθέτηση των εκκρεμών υποθέσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην διασφάλιση της απόλυτης τήρησης των κανόνων της δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές·

19.    εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη επίσημου διμερούς διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της κυβέρνησης της Βενεζουέλας· τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής περαιτέρω ad hoc συζητήσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της Αντιπροσωπείας της ΕΕ, των Πρεσβειών των κρατών μελών και των αρχών της Βενεζουέλας·

20.    εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις για την συμφωνία σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Mercosur και καλεί τις δύο πλευρές να δρομολογήσουν νέο γύρο διαπραγματεύσεων και να ενισχύσουν την ρήτρα περί διαλόγου για τις πολιτικές υποθέσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

21.    ζητεί από την ΕΥΕΔ, από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ και από τις Αντιπροσωπείες των κρατών μελών να συνεχίσουν να παρακολουθούν τις ανακριτικές διαδικασίες και τις ακροαματικές διαδικασίες για τα ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης·

22.    καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να χρηματοδοτεί προγράμματα με σκοπό την εδραίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, ιδίως μέσω του EIDHR·

23.    τονίζει ότι το Κοινοβούλιο οφείλει να στείλει αντιπροσωπεία στην περιοχή προκειμένου να συλλέξει νέες πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί· εκφράζει την πεποίθηση ότι η αντιπροσωπεία θα κατορθώσει να εκπληρώσει την αποστολή της ανεμπόδιστη και εντός χρονοδιαγράμματος·

24.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρώπης – Λατινικής Αμερικής και το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0106.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0176.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου