Postupak : 2015/2582(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0246/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0246/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2015 - 8.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0080

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 132kWORD 70k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0236/2015
9.3.2015
PE552.225v01-00
 
B8-0246/2015

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Venezueli (2015/2582(RSP))


Francisco Assis, Victor Boștinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă, Zigmantas Balčytis u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Venezueli (2015/2582(RSP))  
B8‑0246/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 18. prosinca 2014. o progonu demokratske oporbe u Venezueli(1),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. veljače 2014. o stanju u Venezueli(2),

–       uzimajući u obzir priopćenja za medije glasnogovornice Visoke predstavnice EU-a Federice Mogherini od 24. veljače 2015. o uhićenju gradonačelnika Caracasa Antonija Ledezme i stanju u Venezueli,

–       uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika glavnog tajnika UN-a od 26. veljače 2015. o stanju u Venezueli,

–       uzimajući u obzir priopćenje za medije glavnog tajnika Organizacije američkih država (OAS) od 20. veljače 2015. o pritvaranju gradonačelnika Caracasa,

–       uzimajući u obzir izjavu glavnog tajnika Unije južnoameričkih država (UNASUR) od 25. veljače 2015. o stanju u Venezueli i o smrti četrnaestogodišnjeg učenika Kluiverta Roe,

–       uzimajući u obzir priopćenja za medije glasnogovornika bivše Visoke predstavnice EU-a Catherine Ashton od 28. ožujka 2014. i 15. travnja 2014. o stanju u Venezueli,

–       uzimajući u obzir mišljenje Radne skupine za arbitrarno pritvaranje Vijeća za ljudska prava UN-a od 26. kolovoza 2014.,

–       uzimajući u obzir izjavu visokog povjerenika UN-a za ljudska prava od 20. listopada 2014. o pritvaranju prosvjednika i političara u Venezueli,

–       uzimajući u obzir Međuregionalni okvirni sporazum o suradnji koji su EU i Mercosur sklopili 1999.,

–       uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima čija je Venezuela potpisnica,

–       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je, nakon pritvaranja demokratski izabranih političara, ukidanja zakonodavnog imuniteta zastupnicima u Narodnoj skupštini i kontinuiranog pritvaranja čelnika oporbe od veljače 2014., u Venezueli došlo do uličnih prosvjeda;

B.     budući da su od veljače 2014. ubijene najmanje 44 osobe, među kojima je i četrnaestogodišnji učenik;

C.     budući da je nakon prosvjeda protiv vlade održanih u veljači 2014. većina uhićenih prosvjednika puštena na slobodu, ali su u veljači 2015. u zatvoru bile još 83 osobe kojima se sad sudi za navodno sudjelovanje u prosvjedima;

D.     budući da su sloboda izražavanja i pravo na sudjelovanje u mirnim prosvjedima temelji demokracije; budući da je nemoguće ostvariti jednakost i pravdu za sve bez poštovanja temeljnih sloboda i prava svakog građanina;

E.     budući da jedino poštovanje temeljnih prava i sloboda te konstruktivan dijalog pun poštovanja u ozračju tolerancije mogu pomoći zemlji da izađe iz te teške krize i prevlada buduće poteškoće;

F.     budući da je između vlade i oporbe pokrenut dijalog nazvan „Mesa de Dialogo”, koji je nažalost prekinut i nije bio uspješan;

G.     budući da je Venezuela u listopadu 2014. postala članica Vijeća sigurnosti;

H.     budući da se Venezuela u siječnju 2012. pridružila regionalnom bloku Mercosura;

I.      budući da je Venezuela potpisala Dodatni protokol uz osnivački ugovor UNASUR-a o predanosti demokraciji te da je, osim toga, prihvatila protokole o predanosti demokraciji te promicanju i zaštiti ljudskih prava kad je postala punopravna članica Mercosura;

J.      budući da EU pregovara s Mercosurom o regionalnom sporazumu o pridruživanju koji sadrži politički stup, trgovinski stup i stup u pogledu suradnje;

K.     budući da je u lipnju 2014. u Caracasu organizirana godišnja razmjena stajališta između boraca za ljudska prava EU-a i Venezuele;

L.     budući da EU s vladom i nevladinim organizacijama Venezuele financira niz projekata u cilju jačanja ljudskih prava i demokracije, posebno u okviru europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava;

M.    izražava iskrenu sućut obiteljima poginulih prosvjednika, a brojnim povrijeđenim osobama želi brz oporavak;

1.      poziva vlasti Venezuele da odmah puste na slobodu demokratski izabranog gradonačelnika Caracasa Antonia Ledezmu koji se nalazi u vojnom zatvoru;

2.      poziva vladu Venezuele da oslobodi sve druge političke prosvjednike i čelnike oporbe koji se nalaze u vojnim zatvorima u kojima ih se drži u izolaciji; poziva vlasti Venezuele da odbace politički motivirane optužbe i povuku naloge za uhićenje čelnika oporbe;

3.      poziva na okončanje nasilja koje dovodi do polarizacije u društvu i na vođenje dijaloga među svim političkim strankama kako bi se zajamčili javna sigurnost i zaštita te vraćanje mirnog stanja i svakodnevice;

4.      poziva vladu Venezuele da zajamči da se ljude ne kažnjava za ostvarivanje njihovih prava na mirno okupljanje i slobodu izražavanja; poziva vladu da povuče nedavno objavljenu Rezoluciju 008610 kojom se sigurnosnim snagama dopušta primjena potencijalno smrtonosne sile upotrebom vatrenog ili nekog drugog ubojitog oružja radi obuzdavanja civila i kojom se odbacuje članak 68. Ustava Venezuele;

5.      izražava zabrinutost da bi se možebitnim novim prosvjedima moglo prouzročiti još više nasilja, a to bi samo produbilo jaz između stajališta vlade i oporbe te u još većoj mjeri polariziralo osjetljivu političku situaciju u Venezueli; poziva predstavnike svih stranaka i dijelova venezuelskog društva da ostanu smireni i u riječima i u djelima;

6.      poziva vladu Venezuele da održi uvjete za parlamentarne izbore u zemlji 2015. u skladu s planiranim rasporedom; poziva oporbene stranke da političku borbu zadrže u okvirima ustavnog poretka i da se odupru svakom pritisku koji vodi radikalizaciji njihovih postupaka;

7.      poziva vladu Venezuele da se pridržava vlastitog Ustava i poštuje međunarodne obveze u pogledu neovisnosti sudstva, prava na slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja te političkog pluralizma jer su to temelji demokracije;

8.      poziva vladu Venezuele da se pridržava konvencija i protokola o ljudskim pravima koje je ratificirala ili prihvatila kao punopravna članica UNASUR-a i Mercosura;

9.      poziva vladu Venezuele da ponovno razmotri svoju odluku iz 2013. o povlačenju iz Američke konvencije o ljudskim pravima te da poduzme potrebne mjere kako bi ponovno postala njezina potpisnica;

10.    ohrabruje sve strane da nastave voditi miran dijalog usmjeren prema svim dijelovima venezuelskog društva kako bi se utvrdile zajedničke točke te omogućilo političkim sudionicima da raspravljaju o najtežim problemima s kojima se zemlja suočava;

11.    podsjeća na to da je načelo podjele vlasti temelj demokracije te da se pravosuđe ne smije koristiti kao političko oružje; poziva vlasti Venezuele da zajamče sigurnost svim građanima zemlje, neovisno o njihovim političkim stajalištima i opredjeljenjima;

12.    poziva vlasti Venezuele da zajamče istragu o optužbama za planiranje državnog udara, poštujući pritom načelo pretpostavke nedužnosti i nepristranosti;

13.    poziva vladu Venezuele da poštuje ljudska prava, vodi učinkovite istrage o navodnim povredama ljudskih prava i stvori okružje u kojem borci za ljudska prava i neovisne nevladine organizacije mogu legitimno promicati ljudska prava i demokraciju;

14.    poziva na ulaganje napora na regionalnoj razini kako bi se omogućio dijalog među stranama, a posebno uz pomoć Organizacije američkih država i doprinos država članica Mercosura;

15.    žali zbog nedavnog neuspjelog pokušaja glavnog tajnika UNASUR-a da ponovno pokrene dijalog između vlade i članova oporbe započet u travnju 2014. kako bi se zemlji pomoglo da prevlada svoje trenutačne probleme i zajamči ljudska prava svim građanima Venezuele;

16.    zabrinut je zbog činjenice da je politička oporba u izbornoj godini postala žrtvom arbitrarnog pritvaranja i napada, što može dovesti u pitanje i legitimnost i rezultat izbornog procesa;

17.    poziva vladu Venezuele da strogo zajamči maksimalnu neutralnost i transparentnost propisa demokratskog procesa kako bi političkim strankama i svim kandidatima omogućila ravnopravno sudjelovanje u izbornim kampanjama i njihovo vođenje;

18.    poziva utjecajne susjedne zemlje da pospješe dijalog između oporbe i vlade, riješe neriješene slučajeve kršenja ljudskih prava i zajamče potpuno poštovanje demokratskih propisa na predstojećim izborima;

19.    žali zbog toga što ne postoji službeni bilateralni dijalog između EU-a i vlade Venezuele te poziva na održavanje ad hoc razgovora o ljudskim pravima tijekom sastanaka koje održavaju Delegacija EU-a, veleposlanstva država članica i vlasti Venezuele;

20.    žali zbog nepostojanja napretka u pregovorima o sporazumu o pridruživanju između EU-a i Mercosura te poziva obje strane da povedu novi krug pregovora i stave veći naglasak na klauzulu o političkom dijalogu i dijalogu o ljudskim pravima;

21.    traži od ESVD-a, Delegacije EU-a i izaslanstava država članica da i dalje prate istrage i sudske rasprave u kojima sudjeluju oporbeni čelnici;

22.    poziva EU da nastavi financirati projekte u cilju jačanja ljudskih prava i demokracije, posebno u okviru europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava;

23.    ističe da bi Parlament trebao poslati izaslanstvo u tu regiju radi prikupljanja najnovijih informacija o ondašnjem stanju te je siguran da će to izaslanstvo moći obaviti svoj posao neometano i u skladu s rasporedom;

24.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, Vladi i Nacionalnoj skupštini Bolivarijanske Republike Venezuele, Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini i glavnom tajniku Organizacije američkih država.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0106.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0176.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti