Eljárás : 2015/2582(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0246/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0246/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 12/03/2015 - 8.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0080

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 135kWORD 72k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0236/2015
9.3.2015
PE552.225v01-00
 
B8-0246/2015

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a venezuelai helyzetről (2015/2582(RSP))


Francisco Assis, Victor Boștinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă, Zigmantas Balčytis az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről (2015/2582(RSP))  
B8‑0246/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetéséről szóló 2014. december 18-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel a venezuelai helyzetről szóló 2014. február 27-i állásfoglalására(2),

–       tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Federica Mogherini szóvivőjének Caracas polgármestere, Antonio Ledezma letartóztatásáról és a venezuelai helyzetről szóló, 2015. február 24-i nyilatkozatára,

–       tekintettel az ENSZ főtitkára szóvivőjének 2015. február 26-i nyilatkozatára a venezuelai helyzetről,

–       tekintettel az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának 2015. február 20-i sajtóközleményére Caracas polgármesterének fogva tartásáról,

–       tekintettel a Dél-Amerikai Nemzetek Uniója (UNASUR) főtitkárának 2015. február 25-i nyilatkozatára a venezuelai helyzetről és a 14 éves iskolás, Kluivert Roa haláláról,

–       tekintettel az Unió volt főképviselője, Catherine Ashton szóvivője által a venezuelai helyzetről 2014. március 28-án és április 15-én kiadott sajtóközleményekre,

–       tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportjának 2014. augusztus 26-i véleményére,

–       tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának a venezuelai tiltakozók és politikusok fogva tartásáról szóló 2014. október 20-i nyilatkozatára,

–       tekintettel az EU és a Mercosur között 1999-ben kötött régióközi együttműködési keretmegállapodásra,

–       tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelyhez Venezuela is csatlakozott,

–       tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel demokratikusan megválasztott politikusok fogva tartását, nemzetgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztését és ellenzéki vezetők 2014 februárja óta tartó folyamatos bebörtönzését követően utcai tiltakozások törtek ki Venezuelában;

B.     mivel 2014 februárja óta legalább 44 embert megöltek, köztük egy 14 éves iskolást;

C.     mivel a 2014. februári kormányellenes tüntetéseket követően letartóztatottak nagy részét szabadon engedték, de 2015 februárjában még mindig börtönben volt 83 személy, akik ügyét most tárgyalják a tiltakozásokban való feltételezett részvételük miatt;

D.     mivel a véleménynyilvánítás szabadsága és a békés tüntetéseken való részvétel joga a demokrácia sarokkövei; mivel a mindenkit megillető egyenlőség és igazságosság ellehetetlenül az alapvető szabadságjogok és az állampolgári jogok tiszteletben tartása híján;

E.     mivel csak az alapvető jogok és szabadságjogok tiszteletben tartása és a tolerancia szellemében folytatott építő jellegű és a tiszteleten alapuló párbeszéd segíthet Venezuelának abban, hogy kiutat találjon e súlyos válságból és legyőzze a jövőben felmerülő nehézségeket;

F.     mivel kezdetét vette a kormány és az ellenzék között párbeszéd (Mesa de Dialogo), azonban sajnos eredmény nélkül be is fejeződött;

G.     mivel Venezuelát 2014 októberében az ENSZ Biztonsági Tanácsa tagjának választották;

H.     mivel Venezuela 2012 januárjában csatlakozott a Mercosur regionális blokkjához;

I.      mivel Venezuela aláírta az UNASUR Alapokmányának a demokrácia melletti elkötelezettségről szóló kiegészítő jegyzőkönyvét, és a Mercosur teljes jogú tagjává válásakor elfogadta a demokrácia és az emberi jogok támogatása és védelme melletti elköteleződésről szóló jegyzőkönyveket;

J.      mivel az EU regionális társulási megállapodásról tárgyal a Mercosurral, amely egy politikai, egy kereskedelmi és egy együttműködési pilléren nyugszik;

K.     mivel az EU 2014 júniusában Caracasban megszervezte EU és a venezuelai emberi jogi aktivisták közötti éves párbeszédet;

L.     mivel az EU számos projektet támogat a venezuelai kormánnyal és nem kormányzati szervezetekkel együtt az emberi jogok és a demokrácia erősítése érdekében, elsősorban a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze keretében;

M.    őszinte részvétét nyilvánítja az életüket vesztett tiltakozók családjának, és gyors felépülést kíván a számos sebesültnek;

1.      felhívja a venezuelai hatóságokat, hogy azonnal engedjék szabadon Caracas demokratikusan megválasztott polgármesterét, Antonio Ledezmát, akit jelenleg egy katonai börtönben tartanak fogva;

2.      felhívja a venezuelai kormányt, hogy engedjen szabadon minden más, katonai börtönökben fogva tartott politikai aktivistát és ellenzéki vezetőt, akiket elszigeteltségben tartanak; felhívja a venezuelai hatóságokat, hogy vonják vissza az ellenzéki vezetők elleni politikai alapú vádakat és letartóztatási parancsokat;

3.      felszólít az erőszak beszüntetésére, amely egyre nagyobb megosztottsághoz vezet, és párbeszéd megkezdésére hív fel a teljes politikai palettán a közbiztonság garantálása, valamint a nyugalomhoz és normalitáshoz való visszatérés érdekében;

4.      felhívja a venezuelai kormányt annak biztosítására, hogy az embereket ne érje hátrány a békés gyülekezéshez és a szólásszabadsághoz való joguk gyakorlása miatt; felhívja a kormányt, hogy vonja vissza a venezuelai alkotmány 68. cikkét felülíró, nemrég kiadott 008610. határozatot, amely lehetővé teszi a rendfenntartó erőknek, hogy halált okozó fegyvereket, tűzfegyvereket vagy más potenciálisan halálos fegyvereket vessenek be civil tüntetők ellen;

5.      aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az újabb tüntetések még több erőszakhoz vezethetnek, tovább mélyítve a kormány és az ellenzék álláspontja közötti szakadékot, és még nagyobb megosztottságsághoz vezetve a Venezuelában zajló érzékeny politikai fejlemények tekintetében; felhívja az összes párt képviselőjét és a venezuelai társadalom valamennyi szegmensét, hogy cselekedeteikben és felszólalásaikban tanúsítsanak önmérsékletet;

6.      sürgeti a venezuelai kormányt, hogy biztosítsa annak feltételeit, hogy az országban a tervezett menetrendnek megfelelően 2015-ben parlamenti választásokat tarthassanak; felhívja az ellenzéki pártokat, hogy a politikai küzdelmet tartsák az alkotmányos rend határain belül, és álljanak ellen a radikális fellépésekre irányuló nyomásnak;

7.      felhívja a venezuelai kormányt, hogy tegyen eleget alkotmányos és nemzetközi kötelezettségeinek az igazságszolgáltatás függetlensége, a szólásszabadság, a békés egyesülési és gyülekezési jog és a politikai pluralizmus vonatkozásában, melyek a demokrácia sarokkövei;

8.      felhívja a venezuelai kormányt, hogy tartsa be az általa az UNASUR és a Mercosur teljes jogú tagjaként ratifikált vagy elfogadott emberi jogi egyezményeket és jegyzőkönyveket;

9.      felhívja a venezuelai kormányt, hogy ismét vegye fontolóra 2013-ban hozott döntését, mely szerint kilépett az Emberi Jogok Amerikai Egyezményéből, és tegye meg az egyezményhez való újbóli csatlakozáshoz szükséges lépéseket;

10.    ösztönzi valamennyi felet, hogy folytassanak békés párbeszédet, a venezuelai társadalom összes szegmensét megszólítva, annak érdekében, hogy közös pontokat határozzanak meg, és lehetővé tegyék a politikai szereplők számára az ország előtt álló legsúlyosabb problémák megvitatását;

11.    emlékeztet, hogy a hatalmi ágak megosztása alapvető jelentőségű a demokráciákban, és hogy az igazságszolgáltatási rendszert nem lehet politikai fegyverként használni; felhívja a venezuelai hatóságokat, hogy politikai nézetüktől és hovatartozásuktól függetlenül biztosítsák az ország összes polgárának biztonságát;

12.    felhívja a venezuelai hatóságokat, hogy a kormány elleni állítólagos puccskísérlettel kapcsolatos vádakat az ártatlanság vélelme elvének tiszteletben tartásával és pártatlanul vizsgálják ki;

13.    felszólítja a venezuelai kormányt, hogy tartsa tiszteletben az emberi jogokat, hatékonyan vizsgálja ki az emberi jogok megsértésének állítólagos eseteit, és alakítson ki olyan környezetet, amelyben az emberijog-védők és a független nem kormányzati szervezetek el tudják végezni az emberi jogokat és a demokráciát támogató legitim munkájukat;

14.    erőfeszítésekre szólít fel regionális szinten a pártok közötti párbeszéd megkönnyítése érdekében, elsősorban az Amerikai Államok Szervezete segítségével és a Mercosur-tagállamok hozzájárulásával;

15.    sajnálja, hogy az UNASUR főtitkárának erőfeszítései kudarcot vallottak a kormány és az ellenzék közötti párbeszéd újraindítása terén, amely 2014 áprilisában kezdődött annak érdekében, hogy segítsék az országot a jelenlegi kihívások leküzdésében és az emberi jogok garantálása érdekében valamennyi venezuelai számára;

16.    aggódik amiatt, hogy egy választási évben a politikai ellenzék önkényes fogva tartások és támadások áldozata volt, ami megkérdőjelezheti a választási folyamat legitimitását és eredményét is;

17.    felhívja a venezuelai kormányt, hogy következetesen biztosítsa a demokratikus folyamat szabályainak lehető legnagyobb mértékű semlegességet és átláthatóságát, hogy a politikai pártok és valamennyi jelölt azonos feltételekkel vehessen részt a választási kampányban;

18.    felhívja a befolyásosabb szomszédos országokat, hogy könnyítsék meg a párbeszédet az ellenzék és a kormány között, hogy oldják meg a függőben levő emberi jogi ügyeket és biztosítsák a demokratikus szabályok teljes körű tiszteletben tartását a következő választásokon;

19.    sajnálja, hogy nincs hivatalos kétoldalú párbeszéd az EU és a venezuelai kormány között, és támogatja a további ad hoc megbeszéléseket az emberi jogokról az EU Küldöttsége, a tagállamok nagykövetségei és a venezuelai hatóságok között;

20.    sajnálja, hogy nem történt előrelépés az EU és a Mercosur között társulási megállapodásról szóló tárgyalásokon, és felhívja mindkét felet egy új tárgyalási forduló megrendezésére és a politikai és emberi jogi párbeszédről szóló klauzula szigorítására;

21.    kéri az EKSZ-t és az EU Küldöttségét, valamint a tagállami küldöttségeket, hogy folytassák a vizsgálatok és az ellenzéki vezetők bírósági meghallgatásának megfigyelését;

22.    felhívja az EU-t, hogy továbbra is finanszírozzon olyan projekteket, melyek célja az emberi jogok és a demokrácia erősítése, elsősorban a demokrácia és az emberi jogok eszköze keretében;

23.    hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek küldöttséget kell indítani a régióba, hogy friss információkat gyűjtsön a helyzetről, és bízik abban, hogy a küldöttség akadálytalanul és a tervezett ütemezésben végre fogja tudni hajtani küldetését;

24.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Venezuelai Köztársaság kormányának és nemzetgyűlésének, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0106.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0176.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat