Procedură : 2015/2582(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0246/2015

Texte depuse :

B8-0246/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2015 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0080

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 136kWORD 77k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0236/2015
9.3.2015
PE552.225v01-00
 
B8-0246/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Venezuela (2015/2582(RSP))


Francisco Assis, Victor Boștinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă, Zigmantas Balčytis în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela (2015/2582(RSP))  
B8‑0246/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Rezoluția sa din 18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela(1),

–       având în vedere Rezoluția sa din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela(2),

–       având în vedere declarațiile de presă din 24 februarie 2015 ale purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant al Uniunii, Federica Mogherini, privind arestarea primarului orașului Caracas, Antonio Ledezma, și situația din Venezuela,

–       având în vedere declarația din 26 februarie 2015 a purtătorului de cuvânt al Secretarului General al ONU privind situația din Venezuela,

–       având în vedere comunicatul de presă din 20 februarie 2015 al Secretarului General al Organizației Statelor Americane (OAS) privind detenția primarului orașului Caracas,

–       având în vedere declarația din 25 februarie 2015 a Secretarului General al Uniunii Națiunilor Sud-Americane (UNASUR) privind situația din Venezuela și decesul elevului în vârstă de 14 ani, Kluivert Roa,

–       având în vedere declarațiile de presă din 28 martie 2014 și din 15 aprilie 2014 ale purtătorului de cuvânt al fostului Înalt Reprezentant al Uniunii, Catherine Ashton, privind situația din Venezuela,

–       având în vedere avizul din 26 august 2014 al Grupului de lucru privind detenția arbitrară al Consiliul ONU pentru Drepturile Omului,

–       având în vedere declarația din 20 octombrie 2014 a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului privind detenția unor protestatari și a unor politicieni în Venezuela,

–       având în vedere Acordul-cadru de cooperare interregională încheiat de UE și Mercosur în 1999,

–       având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care Venezuela este parte,

–       având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, în urma detenției politicienilor aleși în mod democratic, a ridicării imunității legislative a membrilor Adunării Naționale și a menținerii în detenție, din februarie 2014, a unor figuri importante ale opoziției, în Venezuela au izbucnit proteste de stradă;

B.     întrucât, începând cu februarie 2014, cel puțin 44 de persoane au fost ucise, printre care un elev în vârstă de 14 ani;

C.     întrucât, în urma protestelor împotriva guvernului din februarie 2014, majoritatea protestatarilor arestați au fost eliberați, însă 83 de persoane încă se aflau în detenție în februarie 2015 și, în prezent, sunt judecate pentru presupusa participare la proteste;

D.     întrucât libertatea de exprimare și dreptul la proteste pașnice constituie pietrele de temelie ale democrației; întrucât este imposibil să existe egalitate și justiție pentru toți în lipsa respectării libertăților fundamentale și a drepturilor fiecărui cetățean;

E.     întrucât doar respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale și un dialog constructiv și respectuos, purtat într-un spirit de toleranță, pot ajuta țara să iasă din această criză gravă și să depășească dificultățile viitoare;

F.     întrucât s-a inițiat așa-numita Mesa de Dialogo (masă de dialog) între guvern și opoziție însă, din păcate, a fost întreruptă, fără niciun succes;

G.     întrucât Venezuela a fost aleasă în Consiliul de Securitate al ONU în octombrie 2014;

H.     întrucât Venezuela a aderat la blocul regional Mercosur în ianuarie 2012;

I.      întrucât Venezuela a semnat Protocolul adițional la Tratatul constitutiv al UNASUR privind angajamentul față de democrație și, de asemenea, a sprijinit protocoalele privind angajamentul față de democrație și promovarea și protejarea drepturilor omului în momentul în care a devenit membru cu drepturi depline al Mercosur;

J.      întrucât UE negociază un acord de asociere regional cu Mercosur, care include un pilon politic, unul comercial și unul de cooperare;

K.     întrucât, în iunie 2014, la Caracas, UE a organizat un schimb anual între UE și apărătorul drepturilor omului din Venezuela;

L.     întrucât UE finanțează o gamă largă de proiecte împreună cu guvernul venezuelean și cu ONG-uri din Venezuela, în vederea consolidării drepturilor omului și a democrației, îndeosebi în temeiul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului;

M.    exprimând sincere condoleanțe familiilor protestatarilor care și-au pierdut viața și urând însănătoșire rapidă numeroaselor persoane care au fost rănite,

1.      invită autoritățile din Venezuela să îl elibereze imediat pe primarul ales în mod democratic al Caracasului, Antonio Ledezma, care este deținut într-o închisoare militară;

2.      solicită guvernului venezuelean să îi elibereze pe toți ceilalți protestatari politici și lideri ai opoziției care sunt deținuți în secret în închisori militare; solicită autorităților venezuelene să își retragă acuzațiile motivate politic și mandatele de arestare emise împotriva liderilor opoziției;

3.      solicită să se pună capăt violenței, care cauzează o spirală a polarizării, precum și să se inițieze un dialog la nivelul întregului spectru politic pentru garantarea siguranței și a protecției publice și a revenirii la calm și la normalitate;

4.      invită Guvernul Venezuelei să asigure faptul că cetățenii nu sunt sancționați pentru exercitarea drepturilor lor la întrunire pașnică și la libertatea de expresie; invită guvernul să revoce Rezoluția 008610 recent publicată, care permite forțelor de securitate să utilizeze forța potențial letală, cu o armă de foc sau un alt tip de armă potențial letală, pentru a atenua protestele civile, și care primează în fața articolul 68 din Constituția Venezuelei;

5.      își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că noi proteste pot să conducă la noi acte de violență, care nu ar face decât să adâncească prăpastia dintre pozițiile guvernului și ale opoziției și să polarizeze într-o și mai mare măsură evoluțiile politice sensibile care au loc în Venezuela; îndeamnă reprezentanții tuturor părților și categoriilor societății venezuelane să păstreze calmul, atât în acțiuni, cât și în cuvinte;

6.      îndeamnă guvernul venezuelean să mențină condițiile necesare pentru ca statul să organizeze alegerile parlamentare în 2015, în conformitate cu calendarul prevăzut; invită partidele de opoziție să mențină lupta politică în limitele ordinii constituționale și să reziste la orice presiuni pentru radicalizarea acțiunilor lor;

7.      invită guvernul venezuelean să respecte obligațiile prevăzute de propria sa constituție și de dreptul internațional în ceea ce privește independența sistemului judiciar, dreptul la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică, precum și pluralismul politic, care constituie pietre de temelie ale democrației;

8.      invită Guvernul Venezuelei să respecte convențiile și protocoalele privind drepturile omului pe care le-a ratificat sau susținut în calitate de membru cu drepturi depline al UNASUR și al Mercosur;

9.      invită Guvernul Venezuelei să reexamineze decizia adoptată în 2013 de a se retrage din Convenția americană privind drepturile omului și să adopte măsurile necesare pentru readerarea la aceasta;

10.    încurajează toate părțile să poarte un dialog pașnic, cu participarea tuturor categoriilor societății venezuelene, pentru a identifica punctele de convergență și a permite actorilor politici să discute problemele cele mai grave cu care se confruntă țara;

11.    reamintește că respectarea principiului separării puterilor este fundamental în cadrul unei democrații, iar sistemul de justiție nu poate fi utilizat drept armă politică; solicită autorităților venezuelene să garanteze siguranța tuturor cetățenilor țării, indiferent de opiniile și afilierile lor politice;

12.    solicită autorităților venezuelene să asigure investigarea acuzațiilor de presupuse comploturi împotriva guvernului, respectând în mod corespunzător principiul prezumției de nevinovăție și de imparțialitate;

13.    invită Guvernul Venezuelei să respecte drepturile omului, să realizeze anchete eficiente în privința presupuselor încălcări ale drepturilor omului și să creeze un mediu în care apărătorii drepturilor omului și organizațiile neguvernamentale independente își pot desfășura activitatea legitimă de promovare a drepturilor omului și a democrației;

14.    solicită să se depună eforturi la nivel regional pentru facilitarea dialogului între toate părțile, îndeosebi cu sprijinul Organizației Statelor Americane și cu contribuția altor state membre ale Mercosur;

15.    regretă faptul că, în ciuda eforturilor sale recente, Secretarul General al UNASUR, nu a reușit să relanseze dialogul dintre guvern și membrii opoziției, inițiat în aprilie 2014 pentru a ajuta țara să depășească actualele provocări și să garanteze drepturile omului tuturor venezuelenilor;

16.    își exprimă preocuparea cu privire la faptul că, într-un an electoral, opoziția politică a fost victimă a detențiilor arbitrare și a atacurilor, ceea ce poate pune sub semnul întrebării atât legitimitatea, cât și rezultatul procesului electoral;

17.    invită Guvernul Venezuelei să garanteze cu strictețe o maximă neutralitate și transparență a normelor privind procesul democratic, pentru a le permite partidelor politice și tuturor candidaților să participe la campaniile lor electorale și să le organizeze în condiții de egalitate;

18.    invită statele vecine cu o mai mare influență să faciliteze dialogul între opoziție și guvern, să soluționeze cauzele pendinte în domeniul drepturilor omului și să garanteze respectarea deplină a normelor democratice în cadrul viitoarelor alegeri;

19.    regretă lipsa unui dialog bilateral oficial între UE și Guvernul Venezuelei și încurajează organizarea în continuare a unor dezbateri ad-hoc în domeniul drepturilor omului în cadrul reuniunilor dintre delegația UE, ambasadele statelor membre și autoritățile venezuelene;

20.    regretă lipsa de progrese în ceea ce privește negocierile Acordului de asociere dintre UE și Mercosur și invită ambele părți să lanseze o nouă rundă de negocieri și să consolideze clauza privind dialogul politic și în domeniul drepturilor omului;

21.    solicită SEAE, delegației UE și delegațiilor statelor membre să continue să monitorizeze anchetele și audierile din procesele liderilor opoziției;

22.    solicită UE să continue să finanțeze proiecte care au drept scop consolidarea drepturilor omului și a democrației, îndeosebi în cadrul IEDDO;

23.    subliniază că Parlamentul ar trebui să trimită o delegație în regiune pentru a colecta informații noi privind situația de la fața locului și este încrezător că delegația își va putea îndeplini misiunea fără restricții și conform planificării;

24.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Guvernului și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0106.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0176.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate