Postup : 2015/2582(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0246/2015

Predkladané texty :

B8-0246/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2015 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0080

NÁVRH UZNESENIA
PDF 137kWORD 70k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0236/2015
9.3.2015
PE552.225v01-00
 
B8-0246/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele (2015/2582(RSP))


Francisco Assis, Victor Boștinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă, Zigmantas Balčytis v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2015/2582(RSP))  
B8‑0246/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele(1),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(2),

–       so zreteľom na tlačové vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky EÚ Federicy Mogheriniovej z 24. februára 2015 o zatknutí primátora Caracasu Antonia Ledezmu a situácii vo Venezuele,

–       so zreteľom na vyhlásenie hovorcu generálneho tajomníka OSN z 26. februára 2015 o situácii vo Venezuele,

–       so zreteľom na tlačové vyhlásenie generálneho tajomníka Organizácie amerických štátov (OAS) z 20. februára 2015 o zadržiavaní primátora Caracasu,

–       so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka Únie juhoamerických národov (UNASUR) z 25. februára 2015 o situácii vo Venezuele a o smrti 14-ročného školáka Kluiverta Roau,

–       so zreteľom na tlačové vyhlásenia hovorcu bývalej vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej z 28. marca 2014 a z 15. apríla 2014 o situácii vo Venezuele,

–       so zreteľom na stanovisko pracovnej skupiny pre svojvoľné zadržania Rady OSN pre ľudské práva z 26. augusta 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva o zadržaní protestantov a politikov vo Venezuele,

–       so zreteľom na medziregionálnu rámcovú dohodu o spolupráci medzi EÚ a Mercosurom, uzavretú v roku 1999,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého je Venezuela zmluvnou stranou,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v nadväznosti na zatknutie demokraticky zvolených politikov, proces zbavenia legislatívnej imunity poslanca národného zhromaždenia a pokračujúce väznenie vedúcich predstaviteľov opozície od februára 2014 vypukli vo Venezuele pouličné protesty;

B.     keďže od februára 2014 bolo zabitých minimálne 44 ľudí vrátane štrnásťročného školáka;

C.     keďže po protivládnych protestoch vo februári 2014 bola väčšina zatknutých protestantov prepustených, no k februáru 2015 zostalo vo väzení celkovo ešte 83 ľudí, ktorých čaká súdne konanie vo veci údajného zapojenia do protestov;

D.     keďže sloboda prejavu a právo účasti na pokojných demonštráciách sú základnými kameňmi demokracie; keďže rovnosť a spravodlivosť pre všetkých nie sú možné bez rešpektovania základných slobôd a práv každého občana;

E.     keďže len dodržiavanie základných práv a slobôd a konštruktívny a ohľaduplný dialóg nesúci sa v duchu tolerancie môže krajine pomôcť dostať sa z tejto závažnej krízy a prekonať ťažkosti v budúcnosti;

F.     keďže medzi vládou a opozíciou sa začali rokovania o protestoch, tzv. mesa de dialogo, ktoré však boli, žiaľ, prerušené bez toho, aby by sa v nich dospelo k nejakému úspechu;

G.     keďže Venezuela bola v októbri 2014 zvolená do Bezpečnostnej rady OSN;

H.     keďže Venezuela sa v januári 2012 pripojila k regionálnemu bloku Mercosur;

I.      keďže Venezuela podpísala pri príležitosti svojho prijatia za člena Mercosur doplnkový protokol k ustanovujúcej zmluve UNASUR o oddanosti demokracii a schválila tiež protokoly o oddanosti demokracii a podpore a ochrane ľudských práv;

J.      keďže EÚ rokuje o regionálnej dohode o pridružení s Mercosurom, ktorá zahŕňa zásady politiky, obchodu a spolupráce;

K.     keďže EÚ zorganizovala v júni 2014 v Caracase výročnú výmenu skúseností medzi obhajcami ľudských práv z EÚ a z Venezuely;

L.     keďže EÚ financuje viacero projektov s venezuelskou vládou a mimovládnymi organizáciami s cieľom posilniť ľudské práva a demokraciu, najmä v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva;

M.    vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám zosnulých protestantov a želá veľkému počtu zranených skoré uzdravenie;

1.      vyzýva venezuelské orgány, aby okamžite prepustili demokraticky zvoleného primátora Caracasu Antonia Ledezmu, zadržiavaného vo vojenskom väzení;

2.      vyzýva venezuelskú vládu, aby prepustila aj všetkých ostatných politických protestantov a lídrov opozície zadržiavaných vo vojenských väzniciach, kde sú držaní v izolácii; vyzýva venezuelské orgány, aby stiahli politicky motivované obvinenia a zrušili zatykače na vedúcich predstaviteľov opozície;

3.      požaduje skončenie násilia, ktoré vedie k zvyšujúcej polarizácii, a dialóg v rámci celého politického spektra v záujme zaručenia bezpečnosti a ochrany a návratu k pokoju a normalite;

4.      vyzýva venezuelskú vládu, aby zabezpečila, že ľudia nebudú potrestaní za výkon svojich práv na pokojné zhromažďovanie a na slobodu prejavu; vyzýva vládu, aby odvolala nedávno uverejnenú rezolúciu 008610, ktorá bezpečnostným silám umožňuje použitie potenciálne smrtiacej sily strelnou, alebo inou potenciálne smrtiacou zbraňou na potlačenie občianskych protestov, pretože porušuje článok 68 venezuelskej ústavy;

5.      vyjadruje obavy, že nové protesty môžu viesť k ďalšiemu násiliu, ktoré by len prehĺbilo priepasť medzi postojom vlády a opozície a spôsobilo ešte väčšiu polarizáciu citlivého politického vývoja, ktorý vo Venezuele prebieha; vyzýva zástupcov všetkých strán a zložiek venezuelskej spoločnosti, aby zachovali pokoj vo svojich činoch i výrokoch;

6.      žiada venezuelskú vládu, aby v krajine zachovala podmienky umožňujúce uskutočniť parlamentné voľby v roku 2015 v súlade s predpokladaným časovým plánom; vyzýva opozičné strany, aby politický boj viedli v rámci ústavného poriadku a odolali tlaku radikalizovať svoju činnosť;

7.      vyzýva venezuelskú vládu, aby dodržiavala svoje ústavné a medzinárodné povinnosti, pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva, právo na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania, a tiež o politický pluralizmus, pretože predstavujú hlavnú oporu demokracie;

8.      vyzýva venezuelskú vládu, aby dodržiavala dohovory a protokoly o ľudských právach, ktoré ratifikovala alebo odsúhlasila ako plný člen UNASUR a Mercosuru;

9.      vyzýva venezuelskú vládu, aby prehodnotila rozhodnutie z roku 2013 odstúpiť od Amerického dohovoru pre ľudské práva a aby prijala potrebné kroky na návrat k dohovoru;

10.    nabáda všetky strany, aby rozvíjali pokojný dialóg a zapojili doň všetky zložky venezuelskej spoločnosti s cieľom nájsť body, na ktorých sa môžu zhodnúť, a s cieľom umožniť politickým činiteľom rokovať o najzávažnejších problémoch, ktorým krajina čelí;

11.    pripomína, že zásada deľby právomocí je v demokracii nevyhnutná a že systém súdnictva nemožno zneužiť ako politickú zbraň; vyzýva venezuelské orgány, aby zaistili bezpečnosť všetkých občanov krajiny bez ohľadu na ich politické názory a politickú príslušnosť;

12.    vyzýva venezuelské orgány, aby zabezpečili vyšetrenie údajných komplotov proti vláde, a aby pri tom náležite dodržali zásadu prezumpcie neviny a nestrannosti;

13.    vyzýva venezuelskú vládu, aby dodržiavala ľudské práva, účinne vyšetrila prípady údajného porušovania ľudských práv a vytvorila prostredie, v ktorom obhajcovia ľudských práv a nezávislé mimovládne organizácie môžu vykonávať svoju legitímnu činnosť v oblasti podpory ľudských práv a demokracie;

14.    žiada, aby sa vyvíjalo regionálne úsilie zamerané na uľahčenie dialógu medzi všetkými stranami, najmä s pomocou Organizácie amerických štátov a zapojením ostatných členských štátov Mercosuru;

15.    ľutuje, že zlyhalo nedávne úsilie generálneho tajomníka UNASUR o opätovné nadviazanie dialógu medzi vládou a predstaviteľmi opozície, ktorý sa začal v apríli 2014 s cieľom pomôcť krajine prekonať súčasné problémy a zaručiť všetkým Venezuelčanom ľudské práva;

16.    je znepokojený skutočnosťou, že v roku volieb sa politická opozícia stala obeťou svojvoľného zadržiavania a útokov, ktoré môžu spochybniť tak legitímnosť, ako aj výsledok volebného procesu;

17.    vyzýva vládu Venezuely, aby prísne zaručila maximálnu neutralitu a transparentnosť pravidiel demokratického procesu, aby tak politickým stranám a všetkým kandidátom umožnila spravodlivé podmienky účasti a organizácie volebnej kampane;

18.    vyzýva vplyvnejšie susedné krajiny, aby uľahčili dialóg medzi opozíciou a vládou, vyriešili otvorené prípady porušovania ľudských práv a v nadchádzajúcich voľbách v plnej miere zaručili dodržanie demokratických pravidiel;

19.    ľutuje fakt, že neexistuje dvojstranný dialóg medzi EÚ a venezuelskou vládou a znovu nabáda k spontánnym diskusiám o ľudských právach počas vzájomných stretnutí delegácií EÚ, veľvyslanectiev členských štátov a venezuelských orgánov;

20.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Mercosurom nepokročili a vyzýva obe strany, aby otvorili nové kolo rokovaní a posilnili doložku o dialógu o politických a ľudských právach;

21.    žiada ESVČ, delegáciu EÚ a delegácie členských štátov, aby aj naďalej sledovali vyšetrovania a vypočutia opozičných lídrov počas súdnych konaní;

22.    žiada EÚ, aby pokračovala vo financovaní projektov s cieľom posilniť ľudské práva a demokraciu, najmä pod záštitou EIDHR;

23.    zdôrazňuje, že Parlament by mal do tohto regiónu vyslať delegáciu, ktorá by zbierala čerstvé informácie o tamojšej situácii, a verí, že delegácia bude schopná vykonávať svoje poslanie bez prekážok a v plánovanom čase;

24.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuely, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi organizácie amerických štátov.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0106.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0176.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia