Postopek : 2015/2582(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0246/2015

Predložena besedila :

B8-0246/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2015 - 8.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0080

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 132kWORD 69k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0236/2015
9.3.2015
PE552.225v01-00
 
B8-0246/2015

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Venezueli (2015/2582(RSP))


Francisco Assis, Victor Boștinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă, Zigmantas Balčytis v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli (2015/2582(RSP))  
B8-0246/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z 18. decembra 2014 o preganjanju demokratične opozicije v Venezueli(1),

–       ob upoštevanju svoje resolucije s 27. februarja 2014 o razmerah v Venezueli(2),

–       ob upoštevanju izjav za novinarje predstavnika za tisk visoke predstavnice EU Federice Mogherini z dne 24. februarja 2015 o aretaciji župana Caracasa Antonia Ledezme in razmerah v Venezueli,

–       ob upoštevanju izjave predstavnika za stike z javnostmi generalnega sekretarja ZN z dne 26. februarja 2015 o razmerah v Venezueli,

–       ob upoštevanju izjave za medije generalnega sekretarja Organizacije ameriških držav z dne 20. februarja 2015 o pridržanju župana Caracasa,

–       ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja Zveze južnoameriških držav (UNASUR) z dne 25. februarja 2015 o razmerah v Venezueli in o smrti 14-letnega šolarja Kluiverta Roe,

–       ob upoštevanju izjav za novinarje predstavnika za stike z javnostmi nekdanje visoke predstavnice EU Catherine Ashton z 28. marca 2014 in s 15. aprila 2014 o razmerah v Venezueli,

–       ob upoštevanju mnenja delovne skupine za samovoljna pridržanja sveta za človekove pravice Združenih narodov z dne 26. avgusta 2014,

–       ob upoštevanju izjave visokega komisarja ZN za človekove pravice z 20. oktobra 2014 o pridržanjih demonstrantov in politikov v Venezueli,

–       ob upoštevanju medregionalnega okvirnega sporazuma o sodelovanju med EU in Mercosurjem, ki je bil sklenjen leta 1999,

–       ob upoštevanju Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah, katerega podpisnica je Venezuela,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker so v Venezueli izbruhnile ulične demonstracije zaradi priprtja demokratično izvoljenih politikov, odvzema zakonodajne imunitete poslancem državne skupščine in ker vodilne osebnosti opozicije ostajajo v zaporu od februarja 2014;

B.     ker je bilo od februarja 2014 ubitih vsaj 44 ljudi, tudi 14-letni šolar;

C.     ker je bila izpuščena večina demonstrantov, ki so bili pridržani po protivladnih demonstracijah februarja 2014, a 83 ljudi je februarja 2015 še vedno v zaporu in trenutno jih čakajo sojenja zaradi domnevne udeležbe na demonstracijah;

D.     ker sta svoboda izražanja in pravica do sodelovanja na mirnih demonstracijah bistveni za demokracijo; ker sta enakost in pravica do sodnega varstva za vse nemogoča brez spoštovanja temeljnih svoboščin in pravic vseh državljanov;

E.     ker samo spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin ter konstruktiven in spoštljiv dialog v duhu strpnosti lahko pomagata državi, da se reši iz sedanje težke krize in premaga težave, ki jo čakajo v prihodnosti;

F.     ker se je dialog med vlado in opozicijo („Mesa de Dialogo“) sicer začel, a je bil na žalost prekinjen brez kakršnega koli uspeha;

G.     ker je bila Venezuela oktobra 2014 izvoljena v Varnostni svet ZN;

H.     ker se je Venezuela januarja 2012 pridružila regionalni organizaciji Mercosur;

I.      ker je Venezuela podpisala dodatni protokol k ustanovni pogodbi zveze UNASUR o zavezanosti demokraciji in je poleg tega podprla protokole o zavezi demokraciji ter spodbujanju in varstvu človekovih pravic, ko je postala polnopravna članica organizacije Mercosur;

J.      ker se EU pogaja o regionalnem pridružitvenem sporazumu z organizacijo Mercosur, ki bo vključeval politični in trgovinski steber ter steber o sodelovanju;

K.     ker je EU junija 2014 v Caracasu organizirala letno izmenjavo med zagovorniki človekovih pravic iz EU in Venezuele;

L.     ker EU, zlasti v okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravic, z venezuelsko vlado in nevladnimi organizacijami financira dolg niz projektov, ki imajo za cilj krepitev človekovih pravic in demokracije;

M.    izraža iskreno sožalje družinam demonstrantov, ki so izgubili življenje, številnim ranjenim pa želi čim hitrejše okrevanje;

1.      poziva venezuelske oblasti, naj takoj izpustijo demokratično izvoljenega župana Caracasa Antonia Ledezmo, ki je pridržan v vojaškem zaporu;

2.      poziva venezuelsko vlado, naj izpusti vse druge politične demonstrante in opozicijske voditelje, ki so pridržani v izolaciji v vojaških zaporih; poziva venezuelske oblasti, naj prekličejo politično motivirane obtožbe zoper voditelje opozicije in naloge za njihovo aretacijo;

3.      poziva k prenehanju nasilja, ki vodi v začaran krog vedno večje polarizacije, in k dialogu med vsemi političnimi usmeritvami, da se zagotovi javni red in zaščita ter vrnitev miru in normalnosti;

4.      poziva venezuelsko vlado, naj zagotovi, da ljudje ne bodo kaznovani zaradi uveljavljanja svojih pravic do miroljubnega zbiranja in svobode izražanja; poziva vlado, naj prekliče nedavno objavljeno resolucijo 008610, ki varnostnim silam dovoljuje uporabo potencialno smrtonosne sile – s strelnim ali drugim potencialno smrtonosnim orožjem – pri obvladovanju civilnih demonstracij in prevlada nad členom 68 venezuelske ustave;

5.      izraža zaskrbljenost zaradi možnosti, da bi novi protesti lahko privedli do še večjega nasilja, kar bi kvečjemu poglobilo prepad med stališči vlade in opozicije ter še bolj polariziralo kritične politične razmere v Venezueli; poziva predstavnike vseh strank in slojev venezuelske družbe, naj ostanejo mirni, tako v besedah kot dejanjih;

6.      poziva venezuelsko vlado, naj ohrani pogoje, ki bodo državi v letu 2015 omogočili izvedbo parlamentarnih volitev v skladu z načrtovanim urnikom; poziva opozicijske stranke, naj ohranijo politični boj v mejah ustavnega reda ter se uprejo vsakemu pritisku v smeri radikalizacije svojih dejanj;

7.      poziva venezuelsko vlado, naj upošteva svojo lastno ustavo in mednarodne obveznosti kar zadeva neodvisnost sodstva, pravice do svobode izražanja, združevanja in mirnega zbiranja ter politični pluralizem, ki predstavljajo temelje demokracije;

8.      poziva venezuelsko vlado, naj uveljavlja konvencije in protokole o človekovih pravicah, ki jih je ratificirala ali sprejela kot polnopravna članica organizacij UNASUR in Mercosur;

9.      poziva venezuelsko vlado, naj ponovno pretehta svojo odločitev iz leta 2013, da odstopi od Ameriške konvencije o človekovih pravicah, in naj sprejme potrebne ukrepe, da bi ponovno pristopila k tej konvenciji;

10.    spodbuja vse stranke, naj sodelujejo v miroljubnem dialogu, ki bo zajemal vse sloje venezuelske družbe, da bi se opredelile stične točke in političnim akterjem omogočila razprava o najresnejših težavah, s katerimi se sooča država;

11.    opozarja, da je v demokratični ureditvi načelo delitve oblasti temeljno in da se pravosodje ne sme uporabljati kot politično orožje; poziva venezuelske oblasti, naj zagotovijo varnost vseh državljanov v državi, ne glede na njihovo politično prepričanje in pripadnost;

12.    poziva venezuelske oblasti, naj zagotovijo preiskavo v zvezi z obtožbami o domnevnem načrtovanju državnega udara proti vladi ter pri tem poskrbijo za ustrezno upoštevanje domneve nedolžnosti in nepristranskost;

13.    poziva venezuelsko vlado, naj spoštuje človekove pravice, opravi učinkovite preiskave v zvezi z domnevnimi kršitvami človekovih pravic ter ustvari okolje, v katerem bodo zagovorniki človekovih pravic in neodvisne nevladne organizacije lahko opravljali svoje zakonito delo na področju spodbujanja človekovih pravic in demokracije;

14.    poziva k prizadevanjem na regionalni ravni za spodbujanje dialoga med vsemi stranmi, zlasti ob pomoči Organizacije ameriških držav in s prispevkom ostalih držav članic Mercosurja;

15.    obžaluje neuspeh nedavnih prizadevanj generalnega sekretarja zveze UNASUR za nadaljevanje dialoga med vlado in pripadniki opozicije, ki se je začel aprila 2014, njegov namen pa je bil pomagati državi, da premaga sedanje izzive, in zagotoviti spoštovanje človekovih pravic vseh Venezuelcev;

16.    je zaskrbljen, ker je bila politična opozicija v volilnem letu žrtev samovoljnih pridržanj in napadov, zaradi česar se utegnejo pojaviti dvomi glede legitimnosti in izidov volilnega procesa;

17.    poziva venezuelsko vlado, naj dosledno zagotavlja največjo možno nepristranskost in preglednost pravil demokratičnega procesa, da se političnim strankam in vsem kandidatom omogoči enakopravna udeležba in izvedba volilnih kampanj;

18.    poziva vplivnejše sosede Venezuele, naj spodbujajo dialog med opozicijo in vlado, zaključek nerešenih zadev na področju človekovih pravic ter zagotavljanje popolnega spoštovanja demokratičnih pravil na prihajajočih volitvah;

19.    obžaluje, da ni uradnega dvostranskega dialoga med EU in venezuelsko vlado, ter spodbuja dodatne ad hoc razprave o človekovih pravicah na srečanjih med delegacijo EU, veleposlaništvi držav članic in venezuelskimi oblastmi;

20.    obžaluje, da ni napredka v pogajanjih za sklenitev pridružitvenega sporazuma med EU in Mercosurjem, ter poziva obe strani, naj začneta nov krog pogajanj in okrepita klavzulo o političnem dialogu in dialogu o človekovih pravicah;

21.    prosi ESZD, delegacijo EU in delegacije držav članic, naj še naprej spremljajo preiskave opozicijskih voditeljev in njihova zaslišanja na sojenjih;

22.    poziva EU, naj še naprej financira projekte, ki imajo za cilj krepitev človekovih pravic in demokracije, zlasti v okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice

23.    poudarja, da bi moral Parlament v to regijo napotiti delegacijo, da bi pridobila sveže informacije o tamkajšnjih razmerah, in verjame, da bi delegacija lahko svojo misijo opravila nemoteno in v predvidenih rokih;

24.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladi in nacionalni skupščini Republike Venezuele, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0106.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0176.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov