Propunere de rezoluţie - B8-0247/2015Propunere de rezoluţie
B8-0247/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și la starea democrației în Rusia

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells în numele Grupului ALDE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0239/2015

Procedură : 2015/2592(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0247/2015
Texte depuse :
B8-0247/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0247/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și la starea democrației în Rusia

(2015/2592(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile și recomandările sale anterioare referitoare la Rusia, îndeosebi recomandarea sa din 23 octombrie 2012 adresată Consiliului referitoare la stabilirea unor restricții comune de acordare a vizelor pentru funcționari ruși implicați în cazul Serghei Magnițki[1], rezoluțiile sale din 13 iunie 2013 referitoare la statul de drept în Rusia[2], din 13 martie 2014 referitoare la Rusia: condamnarea manifestanților implicați în evenimentele din Piața Bolotnaia[3]și cea din 23 octombrie 2014 referitoare la dizolvarea ONG-ului „Memorial” (laureat al Premiului Saharov în 2009) din Rusia[4], recomandarea sa din 2 aprilie 2014 adresată Consiliului referitoare la stabilirea unor restricții comune de acordare a vizelor pentru funcționarii ruși implicați în cazul Serghei Magnitsky[5] și rezoluția sa din 15 ianuarie 2015 referitoare la Rusia, în special cazul lui Alexei Navalny[6],

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Ucraina, în special cea din 15 ianuarie 2015[7],

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la politica europeană de vecinătate și la Parteneriatul estic,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât respectarea independenței, a integrității teritoriale și a inviolabilității frontierelor și soluționarea pașnică a litigiilor constituie principii-cheie, pe care Rusia s-a angajat să le respecte prin ratificarea Cartei ONU și a Actului final de la Helsinki al CSCE; întrucât principiile democrației, drepturilor omului și statului de drept sunt angajamente-cheie aferente statutului Rusiei de membru al Consiliului Europei, al OSCE și al ONU;

B.     întrucât anexarea Crimeii de către Rusia și intervenția sa militară din estul Ucrainei, precum și sprijinul său militar acordat separatiștilor din estul Ucrainei încalcă dreptul internațional, inclusiv Carta ONU, Actul final de la Helsinki și Acordul de la Budapesta din 1994; întrucât aceste acțiuni constituie o amenințare nu numai la adresa unității și a independenței Ucrainei, ci și a întregului continent european;

C.     întrucât Parlamentul și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la starea democrației în Rusia și la nerespectarea sistematică a statului de drept și a drepturilor fundamentale; întrucât statul de drept, standardele privind un proces echitabil, respectarea garanțiilor procedurale și independența sistemului judiciar nu sunt respectate în Rusia; întrucât ultimele alegeri prezidențiale și pentru Duma de Stat nu au respectat standardele OSCE;

D.     întrucât, din cauza absenței libertății mass-mediei, cetățenii Rusiei întâmpină dificultăți majore în ce privește accesul la informații care nu constituie o propagandă efectivă pentru politicile guvernului, inclusiv în afara Rusiei;

E.     întrucât UE a oferit Rusiei în repetate rânduri asistență și expertiză, prin intermediul Parteneriatului pentru modernizare, în vederea consolidării statului de drept, a îndeplinirii de către Rusia a obligațiilor sale pe plan internațional și a dezvoltării întregului său potențial economic;

F.     întrucât UE a deschis negocierile cu Rusia cu privire la un nou acord UE-Rusia, care ar fi conferit o nouă dimensiune parteneriatului bilateral; întrucât aceste negocieri au fost suspendate ca urmare a anexării ilegale a Crimeii și a destabilizării continue a Ucrainei de către Rusia;

G.     întrucât forțe militare ruse sunt prezente pe teritoriile recunoscute pe plan internațional ale Georgiei și Republicii Moldova, încălcând dreptul internațional,

1.      deploră uciderea lui Boris Nemțov, fost viceprim-ministru al Federației Ruse și lider politic al mișcării de opoziție RPR-Parnas, transmite condoleanțe familiei sale și celor dragi și solicită o anchetă independentă, astfel încât făptașii să fie aduși în fața justiției;

2.      subliniază că asasinarea acestuia face parte dintr-o serie de asasinate motivate politic și morți suspecte nesoluționate comise în Rusia începând cu 1998, printre care se numără cea a jurnalistei de investigație Anna Politkovskaia, a avocatului Stanislav Markelov, a jurnalistei Anastasiia Baburova, a apărătorului drepturilor omului Natalia Estemirova, a avocatului Serghei Magnițki și acum a politicianului Boris Nemțov;

3.      este alarmat de atmosfera de ură îndreptată împotriva activiștilor opoziției, a apărătorilor drepturilor omului, a minorităților și a națiunilor învecinate, care a căpătat amploare în Rusia în ultimii ani, fiind instigată de propaganda de stat și de mass-media oficială, ca parte a unei culturi politice care se distanțează de principiile democratice;

4.      este profund îngrijorat de deteriorarea sistematică a situației drepturilor omului și a statului de drept în Rusia, ca urmare a eforturilor depuse de autoritățile statului de a pune căluș libertății de exprimare, de a obstrucționa activitățile opoziției, de a reprima orice activitate menită să expună corupția din rândul elitei politice și economice și de a înăbuși activitățile societății civile; condamnă intimidarea vocilor critice prin recurgerea la violență, procese, detenții și alte măsuri utilizate de stat, precum și restricționarea libertății presei și a internetului;

5.      regretă faptul că sistemul judiciar din Rusia este abuzat, fiind utilizat ca un instrument de putere care acoperă arestările motivate politic, procesele și detențiile cu o noțiune de legalitate și care apără impunitatea celor aflați la putere;

6.      își exprimă îngrijorarea cu privire la grava recesiune economică din Rusia, care are drept principale cauze reducerea prețurilor la energie și opacitatea mediului de investiții, care este împovărat de corupție și distorsionat pentru a lucra în interesele elitei politice din Rusia, dar care este agravată, de asemenea, de sancțiunile economice impuse Rusiei;

7.      reamintește Rusiei de obligațiile pe care le are în calitate de membru al Consiliului Europei;

8.      condamnă cu fermitate ocuparea ilegală și anexarea Crimeii, precum și implicarea dovedită a Rusiei în luptele din partea de est a Ucrainei; solicită Rusiei să accepte că este parte la conflict și să implementeze pe deplin acordul Minsk II, inclusiv retragerea integrală a resurselor și forțelor sale militare de pe teritoriul ucrainean și încetarea completă a sprijinului militar acordat separatiștilor și a aprovizionării acestora;

9.      ia act de schimbul parțial de prizonieri de război și îndeamnă ambele părți să elibereze, conform acordului de la Minsk, toți prizonierii, inclusiv pe Nadia Savcenko, ținuți de autoritățile ruse în închisoare la Moscova;

10.    încurajează asumarea unui rol mai activ de către UE în cadrul OSCE; solicită un mandat mai robust pentru monitorii OSCE în estul Ucrainei pentru a supraveghea implementarea acordurilor de la Minsk, inclusiv controlul total al frontierei ruso-ucrainene și se așteaptă ca toate statele membre să își îndeplinească angajamentele de a furniza personal și echipamente misiunii OSCE, astfel încât aceasta să își poată îndeplini sarcinile;

11.    avertizează Rusia să nu mai desfășoare alte activități destabilizatoare îndreptate împotriva vecinilor săi, subliniază angajamentul declarat al Rusiei de a căuta soluționarea pașnică a litigiilor și încurajează Rusia să asume un rol activ și constructiv în cadrul organizațiilor europene comune, inclusiv OSCE și Consiliul Europei; își reiterează angajamentul față de independența, suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor statelor din Europa și insistă asupra dreptului acestora de a-și alege în mod liber alianțele;

12.    solicită Președintelui Consiliului European și Vicepreședintelui / Înaltului Reprezentant (VP/ÎR) să prezinte o strategie cuprinzătoare de politici care ar permite UE să reia inițiativa și să urmărească o politică proactivă față de Rusia;

13.    consideră că această strategie a UE ar trebui să urmărească să determine Rusia să respecte integral principiile OSCE și să motiveze liderii acestei țări să scoată Rusia din autoizolarea sa politică și economică; consideră că această strategie trebuie să aibă la bază o abordare duală: o strategie care să țină sub control provocările derivate din actuala politică de confruntare abordată de Rusia și, în același timp, o strategie de angajament mai profund cu populația și societatea civilă din Rusia, punând un accent mai puternic pe drepturile omului ale persoanelor din Rusia;

14.    consideră că Rusia rămâne un actor important pe plan mondial și că este în interesul strategic al UE și al Rusiei să se ajungă la o detensionare și la o restabilire a relațiilor prin intermediul diplomației și al medierii, pe baza respectării dreptului internațional și a angajamentelor OSCE;

15.    solicită VP/ÎR ca, în cadrul primei strategii, să redacteze sancțiuni suplimentare care să vizeze sectoare economice cheie și principalii funcționari din cadrul serviciilor statului și din afara acestora care sunt responsabili de încălcări ale dreptului internațional și ale integrității teritoriale a statelor învecinate, astfel încât să permită Consiliului European și Consiliului să adopte imediat aceste sancțiuni în caz de încălcare a acordului de încetare a focului încheiat la Minsk sau a oricăror alte acorduri internaționale; consideră că aceste sancțiuni suplimentare ar trebui să vizeze în special sectorul energetic și sectorul financiar; reiterează faptul că sancțiunile adoptate până acum sunt reversibile și ajustabile, în funcție de implementarea acordurilor de la Minsk și de situația de pe teren;

16.    face referire la recomandarea sa din 2 aprilie 2014 referitoare la stabilirea unor restricții comune de acordare a vizelor pentru funcționarii ruși implicați în cazul Serghei Magnitsky și solicită VP/ÎR și Comisiei să prezinte fără întârziere Consiliului inițiativa relevantă; este de părere că ar trebui luate în considerare măsuri restrictive vizând persoane anume în cazul în care nu are loc o anchetă credibilă cu privire la uciderea lui Boris Nemțov;

17.    consideră că sancțiunile ar trebui diminuate, iar cooperarea dezvoltată de îndată ce Rusia implementează integral acordurile de la Minsk, contribuie la soluționarea pașnică a conflictului în estul Ucrainei și își respectă pe deplin angajamentele OSCE, inclusiv în ceea ce privește integritatea teritorială, independența și suveranitatea vecinilor săi;

18.    solicită VP/ÎR să dezvolte, în coordonare cu Comisia, opțiuni pentru consolidarea cooperării directe cu populația, întreprinderile mici și mijlocii, instituțiile științifice și culturale și societatea civilă din Rusia;

19.    ia act de suspendarea negocierilor privind facilitarea eliberării vizelor și solicită Comisiei și statelor membre să faciliteze eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși care nu sunt vizați de măsuri restrictive din partea UE sau a SUA, pentru a consolida schimburile de studenți și științifice și contactele de afaceri și la nivelul societății civile; subliniază că UE și statele membre dispun de suficient spațiu de manevră pentru a facilita în mod unilateral normele privind eliberarea vizelor;

20.    încurajează VP/ÎR să examineze, în cooperare cu Comisia, posibile modalități de cooperare între UE și Uniunea Vamală Eurasiatică;

21.    subliniază importanța furnizării de sprijin politic, economic și financiar Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei, care au hotărât în mod democratic să încheie un acord de asociere cu UE, a sprijinirii eforturilor de reformă depuse de guvernele acestor țări și a promovării cooperării sectoriale, în special în domeniile energiei, justiției și afacerilor interne, transportului și mediului; subliniază că este nevoie de o procedură completă pentru controlul ex ante și ex post în ce privește îndeplinirea obiectivelor convenite de către părți;

22.    solicită VP/ÎR să prezinte un plan de îmbunătățire a comunicării strategice a UE, pentru a contracara în mod efectiv dezinformările și a sprijini dezvoltarea unor inițiative mass-media în limba rusă în UE și în țările din cadrul Parteneriatului estic;

23.    solicită Comisiei să propună proiecte legislative de interzicere a finanțării partidelor politice din UE de către părți interesate politice sau economice din afara UE;

24.    subliniază importanța scăderii dependenței energetice a UE de țări autoritare care exportă petrol și gaze, prin consolidarea diversificării energetice și, cel mai important, prin finalizarea uniunii energetice prin aplicarea cadrului de reglementare comun, finalizarea rețelei energetice prin construirea de interconexiuni energetice și prin adoptarea unui mecanism comun pentru negocierile cu țările terțe;

25.    încurajează Comisia să aplice actuala legislație în domeniul concurenței, care separă proprietarii de infrastructură energetică de producătorii de energie, inclusiv în cazul fluxurilor inverse de gaze din Slovacia către Ucraina;

26.    subliniază faptul că evoluțiile din vecinătatea estică demonstrează nevoia de unitate a UE și nevoia ca statele membre să crească cheltuielile și capacitățile de apărare, precum și nevoia dezvoltării politicii de securitate și apărare comune către o cooperare în domeniul apărării reală și concretă;

27.    condamnă răpirea unui ofițer de securitate estonian de pe teritoriul Estoniei și aducerea acestuia în Rusia și solicită din nou autorităților ruse să-l elibereze imediat pe dl Kohver și să permită întoarcerea sa în condiții de siguranță în Estonia;

28.    își reiterează solicitarea ca persoanele responsabile pentru doborârea aeronavei MH17 să fie aduse în fața justiției ucrainene sau internaționale;

29.    subliniază faptul că acordul Rusiei în ce privește recuperarea integrală a resturilor aeronavei și a cutiilor negre de la locul prăbușirii aeronavei TU154 a Forțelor aeriene poloneze ar avea rolul unei măsuri de consolidare a încrederii;

30.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, statelor membre, Dumei de Stat a Rusiei și Consiliului Federației Ruse, precum și guvernului și președintelui Rusiei.