Πρόταση ψηφίσματος - B8-0248/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0248/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και την κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2015/2592(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0248/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0248/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0248/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και την κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία

(2015/2592(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Boris Nemtsov, Ρώσος επιστήμονας και δημόσιος άνδρας και ένας από τους σημαντικότερους φιλελεύθερους πολιτικούς της αντιπολίτευσης, πυροβολήθηκε και έπεσε νεκρός σε γέφυρα δίπλα στο Κρεμλίνο αργά το βράδυ της 27ης Φεβρουαρίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές είπαν ότι η δολοφονία φαίνεται να είναι εκτέλεση κατά παραγγελία· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες χιλιάδες κόσμου συμμετείχαν στην πορεία προς τιμή του πολιτικού της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση νέων νόμων σχετικά με την καταχώριση πολιτικών κομμάτων, τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, τον εξτρεμισμό, τη δυσφήμιση και τη μέσω φίλτρων επιβολή περιορισμών στο διαδίκτυο μετά την αύξηση της κινητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών και τις μαζικές διαδηλώσεις το 2011 και 2012 έχει συμβάλει σημαντικά σε σοβαρή επιδείνωση του κλίματος όσον αφορά την ανάπτυξη μιας πραγματικής κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος περί ξένων πρακτόρων παραμένει θέμα ιδιαίτερης ανησυχίας·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση για την εξωκοινοβουλευτική αντιπολίτευση έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολη στη Ρωσία λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διάρκεια των τελευταίων ετών πλείονες δίκες και δικαστικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων οι περιπτώσεις των Magnitsky, Khodorkovsky και Navalny, και η μη εξεύρεση και δικαστική δίωξη του δολοφόνου της Anna Politkovskaya έχουν προκαλέσει αμφιβολία περί του εάν η πολιτική τάξη και κοινωνία της Ρωσίας είναι διατεθειμένη να εγκαθιδρύσει ένα πραγματικά δημοκρατικό σύστημα εντός του οποίου οι διαφορετικές πολιτικές απόψεις να έχουν τη θέση τους·

1.      καταδικάζει έντονα τη δολοφονία του Boris Nemtsov, εκφράζει δε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους του·

2.      καλεί τις ρωσικές αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσαγάγουν τους δολοφόνους ενώπιον της δικαιοσύνης· παροτρύνει να είναι η διερεύνηση διαφανής, εξονυχιστική και να χαρακτηρίζεται από αποφασιστικότητα·

3.      εκφράζει την έντονη ανησυχία του λόγω του κλίματος μίσους και μισαλλοδοξίας που αναπτύσσεται σε πολλά μέρη της Ευρώπης σήμερα, περιλαμβανομένης της Ρωσικής Ομοσπονδίας· ζητεί να ενώσουν τις προσπάθειές τους όλες οι υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις για να σταματήσουν αυτή την επικίνδυνη εξέλιξη· τονίζει ότι η επανέναρξη του εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στην ΕΕ και τη Ρωσία θα συνέβαλλε σημαντικά προς αυτόν τον σκοπό·

4.      τονίζει ότι δεν υπάρχει πολιτικός στόχος που θα δικαιολογούσε τη δολοφονία ενός ανθρώπου για λόγους πολιτικών συμφερόντων· καταγγέλλει ως πολιτικά ανεύθυνη την εκ νέου έκκληση για ‘ένα ισχυρό πλήγμα στη Ρωσία’ στην οποία προέβη ο φιλελεύθερος πολιτικός Garry Kasparov αμέσως μετά τη δολοφονία του πολιτικού της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov· καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να μη χρησιμοποιήσουν τον φόνο του Nemtsov για να υπηρετήσουν τους πολιτικούς στόχους τους·

5.      κατακρίνει απερίφραστα την εν εξελίξει εκστρατεία στην οποία επιδίδονται τα μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί παράγοντες στην ΕΕ για να χρησιμοποιήσουν τον φόνο του Nemtsov για πολιτικούς σκοπούς· υπενθυμίζει εν προκειμένω το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

6.      δηλώνει ότι το απασχολούν έντονα ο πόλεμος προπαγάνδας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, της ΕΕ και των ΗΠΑ και οι συνεπαγωγές για την ατμόσφαιρα στις αντίστοιχες κοινωνίες· απευθύνει κατεπείγουσα έκκληση στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια να σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο προπαγάνδας και να δημιουργήσουν τις συνθήκες για πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης·

7.      αποδοκιμάζει έντονα το ότι οι ρωσικές αρχές δεν ανταποκρίθηκαν στην επίκριση που διατυπώθηκε τόσο εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσο και στη διεθνή σκηνή κατά του νόμου περί ξένων πρακτόρων, αλλά ενέκριναν μάλιστα τροπολογίες που περιορίζουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες δράσης για μη εμπορικές οργανώσεις και από τη φύση τους συνιστούν διακρίσεις· απευθύνει έντονη έκκληση στη Ρωσία να επανεξετάσει τη σχετική νομοθεσία με σκοπό να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών ελευθεριών·

8.      εκφράζει έντονη ανησυχία για τη δραματική επιδείνωση των συνθηκών για την κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία· απευθύνει έντονη έκκληση στη ρωσική κυβέρνηση και το ρωσικό κοινοβούλιο να αναστρέψουν την παρούσα τάση και να επιδοθούν σε προαγωγή μιας κοινωνίας των πολιτών που να έχει κριτική αντιμετώπιση·

9.      τονίζει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία ως κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχει υπογράψει και επικυρώσει το Πρωτόκολλο αριθ. 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπόκειται σε σαφή διεθνή υποχρέωση να απαγορεύσει τη θανατική ποινή· εκφράζει ανησυχία λόγω της συζήτησης που άρχισαν βουλευτές στη Δούμα περί αλλαγής στο ρωσικό σύνταγμα η οποία θα επέτρεπε στις αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας να άρουν κατά νόμον υποχρεώσεις δυνάμει του διεθνούς δικαίου και να εισαγάγουν εκ νέου τη θανατική ποινή για τα αποκαλούμενα πολιτικά εγκλήματα·

10.    ζητεί να τεθεί πάραυτα τέρμα σε όλες τις με πολιτικά κίνητρα πράξεις παρενόχλησης, περιλαμβανομένων και εκείνων στο δικαστικό επίπεδο· εμμένει συνεπώς στο να μπορούν όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένων των μελών και εκπροσώπων τους, οι οποίες υπεραμύνονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προάγουν τα ίσα δικαιώματα και συνεπώς εξ ορισμού δεν μπορούν να ταξινομούνται ως ρατσιστικές, ξενοφοβικές ή νεοφασιστικές, να επιτελούν τις κατά νόμον δραστηριότητές τους ανενόχλητα·

11.    τονίζει ότι οι εν ισχύι πολιτικές της ΕΕ κατά της Ρωσίας και προς απομόνωσή της συμβάλλουν σε μία με ιδεολογική και πολιτική βάση επανερμηνεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως πεδίου αντιπαράθεσης για την εξουσία, επανερμηνεία την οποία και προάγουν, λόγος για τον οποίον είναι αντιπαραγωγικές και θα πρέπει να αντιστραφούν· επαναλαμβάνει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία παραμένει στρατηγικός εταίρος για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ιδίως από την άποψη της ανταπόκρισης στον αυξανόμενο αριθμό των τόσο σε παγκόσμια όσο και σε ευρωπαϊκή κλίμακα προκλήσεων αλλά και των κοινών προσπαθειών που πρέπει να καταβληθούν στην πορεία προς διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και εκτόνωσης και την πρόληψη νέου γύρου στον αγώνα των εξοπλισμών·

12.    καλεί την ΑΕ/ΥΕ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποφύγουν όλα τα μέτρα που θα μπορούσαν να εντείνουν περαιτέρω και να κλιμακώσουν την επί του παρόντος θερμή εσωτερική κατάσταση στη Ρωσία και να ανοίξουν εκ νέου όλους τους υπάρχοντες διαφορετικούς διαύλους και όλες τις μορφές συνομιλιών για τον ευρύ πολιτικό διάλογο με τη Ρωσική Ομοσπονδία·

13.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.