Propunere de rezoluţie - B8-0248/2015Propunere de rezoluţie
B8-0248/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și la starea democrației în Rusia

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2015/2592(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0248/2015
Texte depuse :
B8-0248/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0248/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și la starea democrației în Rusia

(2015/2592(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Boris Nemțov, om de știință, personalitate politică și unul dintre cei mai importanți politicieni afiliați opoziției liberale din Rusia a fost împușcat mortal în timp ce traversa un pod din apropierea Kremlinului în noaptea de 27 februarie 2015; întrucât autoritățile ruse au afirmat că această crimă pare să fie un asasinat la comandă; întrucât zeci de mii de persoane au participat la un marș în memoria lui Boris Nemțov, reprezentant al opoziției;

B.     întrucât adoptarea unor noi legi privind înregistrarea partidelor politice, finanțarea ONG-urilor, dreptul la întrunire, extremismul, defăimarea și restricțiile de filtrare a internetului, ca răspuns la intensificarea mișcărilor de mobilizare a societății civile și la demonstrațiile în masă din 2011 și 2012 a contribuit în mod semnificativ la o deteriorare gravă a condițiilor existente în Rusia în ceea ce privește dezvoltarea unei societăți civile autentice; întrucât legea privind „agenții străini” rămâne în continuare un motiv important de îngrijorare;

C.     întrucât situația opoziției extraparlamentare din Rusia a devenit deosebit de dificilă; întrucât o serie de procese și acțiuni în justiție care s-au derulat în ultimii ani, în cazuri precum cel al lui Serghei Magnitsky, al lui Mihail Hodorkovsky și al lui Alexei Navalnîi, precum și eșecul autorităților ruse în ceea ce privește identificarea și urmărirea penală a asasinilor Annei Politkovskaya au pus sub semnul întrebării capacitatea clasei politice și a societății ruse de a institui un regim cu adevărat democratic, care să permită coexistența mai multor opinii politice diferite,

1.      condamnă cu fermitate asasinarea lui Boris Nemțov și transmite sincerele sale condoleanțe familiei și prietenilor victimei;

2.      invită autoritățile ruse să depună toate eforturile necesare pentru a aduce criminalii în fața justiției; solicită ca ancheta să fie transparentă, riguroasă și nepărtinitoare;

3.      își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu climatul de ură și intoleranță care devine în prezent tot mai pregnant în numeroase părți ale Europei, inclusiv în Federația Rusă; solicită tuturor forțelor politice responsabile să acționeze în mod solidar pentru a pune capăt acestor evoluții periculoase; subliniază că relansarea unui dialog constructiv între UE și Rusia ar reprezenta o contribuție importantă pentru realizarea acestui obiectiv;

4.      subliniază că nu poate fi invocat un motiv de natură politică - spre exemplu diferite interese politice - pentru a justifica uciderea unei ființe umane; denunță caracterul iresponsabil al apelurilor repetate ale liberalului Garry Kasparov de a „impune prin forță o lovitură de stat în Rusia”, apeluri lansate imediat după uciderea lui Boris Nemțov, unul dintre liderii opoziției; invită toate forțele politice să evite să utilizeze acest asasinat pentru a-și promova interesele politice;

5.      critică în mod explicit actuala campanie lansată de anumite segmente ale mass-mediei și de diferiți actori politici din UE, care utilizează asasinarea lui Nemțov în scopuri politice; reamintește, în acest context, prevederile articolului 6 din Convenția europeană a drepturilor omului;

6.      își exprimă îngrijorarea deosebită în legătură cu războiul de propagandă dintre Rusia și Ucraina, UE și SUA și cu implicațiile acestuia pentru societățile respective; invită de urgență guvernele și parlamentele țărilor în cauză să pună capăt acestui război de propagandă și să creeze condițiile adecvate pentru pluralismul mass-mediei;

7.      își exprimă regretul profund cu privire la faptul că autoritățile ruse nu au adoptat măsuri pentru a răspunde criticilor exprimate atât la nivelul societății ruse, cât și pe scena internațională în legătură cu Legea privind agenții străini, introducând, în schimb, o serie de amendamente care restricționează și mai mult libertatea de acțiune a organizațiilor nonprofit și care au un caracter discriminatoriu; solicită în mod insistent Rusiei să revizuiască actele legislative relevante pentru a-și îndeplini obligațiile internaționale în domeniul drepturilor omului și al libertăților fundamentale;

8.      ia act cu deosebită îngrijorare de înrăutățirea dramatică a situației societății civile din Rusia; solicită în mod ferm guvernului și parlamentului Rusiei să ia măsuri pentru a contracara această tendință și să se implice activ în promovarea unei societăți civile critice;

9.      subliniază că Federația Rusă, în calitate de stat membru al Consiliului Europei care a semnat și a ratificat Protocolul nr. 6 la Convenția europeană a drepturilor omului, trebuie să își respecte obligația internațională clară de a interzice pedeapsa cu moartea; își exprimă îngrijorarea în legătură cu dezbaterea lansată de deputații Dumei de Stat cu privire la modificarea constituției Rusiei pentru a permite autorităților Federației Ruse să revoce obligațiile statutare care le revin în temeiul dreptului internațional și să reintroducă pedeapsa cu moartea pentru așa-numitele „crime politice”;

10.    solicită să se pună capăt fără întârziere tuturor actelor de hărțuire motivate politic, inclusiv la nivel judiciar; insistă, prin urmare, asupra faptului că toate organizațiile societății civile, inclusiv membrii și purtătorii de cuvânt ai acestora, care sunt active în domeniul apărării drepturilor omului și care promovează tratamentul egal, neputând fi, prin definiție, catalogate drept rasiste, xenofobe sau neofasciste trebuie să fie în măsură să își desfășoare activitățile legitime fără interferențe;

11.    subliniază că actualele politici ale UE care promovează adversitatea față de Rusia și izolarea Rusiei sprijină și încurajează o reinterpretare la nivel ideologic și politic a drepturilor omului ca domeniu reglementat de raporturi de forță și sunt, prin urmare, contraproductive, fiind necesară regândirea lor; reiterează faptul că Federația Rusă rămâne un partener strategic pentru UE și statele sale membre, în special în scopul abordării numărului tot mai mare de provocări pe plan european și mondial și pentru a asigura, prin eforturi comune, menținerea păcii și a stabilității în lume și a evita o nouă cursă a înarmării;

12.    invită ÎR/VP, Comisia și statele membre să se abțină de la orice acțiuni care ar putea conduce la intensificarea și la escaladarea tensiunilor politice interne din Rusia și să repună în funcțiune toate canalele și mecanismele de comunicare existente pentru a face posibil un dialog politic cuprinzător cu Federația Rusă;

13.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și președintelui, Guvernului și Parlamentului Federației Ruse.