Предложение за резолюция - B8-0249/2015Предложение за резолюция
B8-0249/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Русия и в частност случая „Борис Немцов“

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника на дейността

Чарлз Танък, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Анна Елжбета Фотига, Томаш Пьотър Поремба, Робертс Зиле, Юси Хала-ахо, Ружа Томашич от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0239/2015

Процедура : 2015/2592(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0249/2015
Внесени текстове :
B8-0249/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0249/2015

Резолюция на Европейския парламент относно Русия и в частност случая „Борис Немцов“

(2015/2592(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно Европейската политика за съседство: към укрепване на партньорството. Позиция на Европейския парламент по докладите за 2012 г.[1],

–       като взе предвид своите предишни резолюции и по-специално резолюцията от 23 октомври 2014 г. относно закриването на неправителствената организация „Мемориал“ (носител на наградата „Сахаров“ за 2009 г.) в Русия[2],

–       като взе предвид съвместната декларация от срещата на високо равнище на Източното партньорство във Вилнюс от 29 ноември 2013 г.,

–       като взе предвид Конституцията на Русия, и по-специално член 118 от нея, който постановява, че правосъдието в Руската федерация се управлява единствено от съдилищата, както и член 120 от нея, съгласно който съдиите са независими и са подчинени единствено на Конституцията на Русия и на федералното право,

–       като взе предвид консултациите между ЕС и Русия в областта на правата на човека,

–       като взе предвид изявлението от 4 март 2014 г. на омбудсмана по правата на човека на Руската федерация Владимир Лукин относно публичните демонстрации в Москва и мерките, предприети от правоприлагащите агенции,

–       като взе предвид мерките за 2014 г. на Индекса за възприятие на корупцията на „Трансперанси интернешънъл“ и възприятието за нивото на корупция в публичния сектор в Русия,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че Борис Немцов, изтъкната фигура от руската политика и от опозицията срещу президента Владимир Путин, беше застрелян в Москва близо до Кремъл на 27 февруари 2015 г.;

Б.     като има предвид, че убийството на Борис Немцов символизира достойното за презрение продължаване на потискането на политическата опозиция в Русия и по-нататъшното влошаване на състоянието на демокрацията и принципите на правовата държава в Русия;

В.     като има предвид, че Немцов беше считан за един от най-мразените от Кремъл лидери на опозицията и съавтор на доклади, разкриващи случаи на корупция и злоупотреба с власт от страна на Владимир Путин и неговото най-близко обкръжение, и че предстоеше той да публикува най-новия си доклад относно участието на руски войници на територията на Украйна; като има предвид, че непосредствено след смъртта на Немцов руските служби за сигурност са влезли в апартамента и офиса му и са конфискували документи и твърди дискове;

Г.     като има предвид, че предишните убийства на критиците на президента Путин Анна Политковская, Александър Литвиненко, Зелимхан Яндарбиев, Станислав Маркелов, Наталия Естемирова, Сергей Юшенков, Юрий Шчекочикин и смъртта на Сергей Магнитски свидетелстват за един тревожен аспект на състоянието на демокрацията в Русия;

Д.     като има предвид, че през последните години положението с правата на човека в Русия се влошава и че руските органи приеха поредица от закони, съдържащи двусмислени разпоредби, които биват използвани за налагане на допълнителни ограничения на опозицията и участниците от гражданското общество и за възпрепятстване на свободата на изразяване на мнение и на сдружаване;

Е.     като има предвид, че състоянието на съдебната система в Русия е ужасно, съдиите не са независими и безпристрастни и се наблюдава почти пълно незачитане на правата на обвиняемите;

Ж.    като има предвид, че останките и черните кутии на полския правителствен самолет TU-154, който се разби около Смоленск през април 2010 г., при което загинаха полският президент и видни членове на политическите, военните и културните среди, все още са в ръцете на Русия; като има предвид, че руските органи отказват да ги върнат на Полша, въпреки многобройните апели за това;

З.      като има предвид, че Руската федерация, като пълноправен член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), се е ангажирала да спазва принципите на демокрацията и на правовата държава и да зачита правата на човека;

И.     като има предвид, че руските държавни органи разширяват своите програми за масово наблюдение – много мощен инструмент, който може да се използва за контрол и потискане на гласа на опозицията;

1.      решително осъжда убийството на Борис Немцов и напомня, че то е поредният случай на политически мотивирано убийство в Русия, насочено към заглушаване на критиците на президента Владимир Путин и други видни политически фигури на руската опозиция;

2.      призовава за международно разследване на убийството на Борис Немцов, тъй като това изглежда единственият начин за изправяне на отговорните лица пред правосъдието; подчертава, че както обстоятелствата, така и мястото на убийството – район в Москва, който се намира под постоянно наблюдение от специалните сили за сигурност – показват участието в убийството на високо подготвени професионалисти;

3.      отбелязва задържането на четирима заподозрени от чеченски произход, за което съобщават руските органи;

4.      призовава руското правителство да зачита правата на всички граждани да упражняват основните си свободи, като свобода на изразяване и на мнение, свобода на събиране и сдружаване, както и всеобщите права на човека;

5.      припомня важността на пълното спазване от страна на Русия на международните ѝ правни задължения като член на Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), както и на основните права на човека и принципите на правовата държава, установени в Европейската конвенция за правата на човека и Международния пакт за граждански и политически права;

6.      изразява тревога относно продължаващата липса на напредък за изправянето пред съда на тези, отговорни за смъртта на отделни лица, включително за смъртта на Сергей Магнитски; призовава настоятелно Съвета да разгледа и отговори на препоръката на Парламента от октомври 2012 г., в която се призовава за целенасочени санкции на ЕС срещу лицата, идентифицирани като отговорни за смъртта на Магнитски, и срещу други лица, замесени в сериозни нарушения на правата на човека;

7.      призовава за незабавното освобождаване на Надя Савченко и други украински и европейски граждани, незаконно задържани в Русия;

8.      настоятелно приканва руските съдебни и правоприлагащи органи да изпълняват задълженията си по безпристрастен и независим начин;

9.      подчертава, че свободата на събрания в Руската федерация се гарантира от член 31 от Руската конституция и от Европейската конвенция за правата на човека, по която Русия е страна, и че следователно руските органи са длъжни да я зачитат;

10.    призовава руските органи незабавно да върнат на Полша останките от полския правителствен самолет Tu-154 и всичките му черни кутии; подчертава, че степента на зависимост на руската съдебна система от органите подкопава всяко безпристрастно и честно разследване; призовава за международно и независимо разследване на причините за катастрофата с полския правителствен самолет ТУ-154 в съответствие с решенията и действията, предприети след свалянето на самолета на Малайзийските авиолинии, изпълняващ полет MH17;

11.    призовава председателите на Съвета и Комисията, както и заместник-председателя/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да продължат да следят отблизо всички случаи на политически мотивирано преследване, да повдигат тези въпроси в рамките на различните формати и срещи с Русия, както и да докладват на Парламента относно техния обмен с руските органи;

12.    настоятелно приканва Съвета да разработи единна политика по отношение на Русия, която ангажира 28-те държави – членки на ЕС и институциите на ЕС със силно общо послание относно ролята на принципите на правовата държава и правата на човека в отношенията между ЕС и Русия и необходимостта от прекратяване на репресиите срещу свободата на изразяване, на събрания и на сдружаване в Русия;

13.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.