Propunere de rezoluţie - B8-0249/2015Propunere de rezoluţie
B8-0249/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la Rusia, îndeosebi cazul lui Boris Nemțov

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla‑aho, Ruža Tomašić în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0239/2015

Procedură : 2015/2592(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0249/2015
Texte depuse :
B8-0249/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0249/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Rusia, îndeosebi cazul lui Boris Nemțov

(2015/2592(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2013 referitoare la Politica europeană de vecinătate, către o consolidare a parteneriatului. Poziția Parlamentului European privind rapoartele din 2012[1],

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare, mai ales cea din 23 octombrie 2014 referitoare la dizolvarea ONG-ului „Memorial” (laureat al Premiului Saharov în 2009) din Rusia[2],

–       având în vedere Declarația comună a Summitului Parteneriatului estic de la Vilnius din 29 noiembrie 2013,

–       având în vedere Constituția Rusiei, în special articolul 118, care prevede că, în Federația Rusă, justiția este administrată doar de către instanțe, și articolul 120, care prevede că judecătorii sunt independenți și subordonați doar Constituției Rusiei și legislației federale,

–       având în vedere consultările dintre UE și Rusia privind drepturile omului,

–       având în vedere declarația ombudsmanului pentru drepturile omului din Federația Rusă, Vladimir Lukin, din 4 martie 2014, referitoare la manifestațiile din Moscova și la măsurile luate de autoritățile de aplicare a legii,

–       având în vedere nivelurile din 2014 ale Indicelui de percepere a corupției, calculat de Transparency International și nivelurile percepute ale corupției din sectorul public din Rusia;

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Boris Nemțov, o figură importantă a scenei politice ruse și oponent al președintelui Vladimir Putin, a fost asasinat în Moscova nu departe de Kremlin la 27 februarie 2015;

B.     întrucât asasinarea lui Boris Nemțov semnifică condamnabila continuare a opresiunii împotriva forțelor politice de opoziție din Rusia și continua degradare a democrației în Rusia și a statului de drept;

C.     întrucât Nemțov era considerat drept unul dintre cei mai fervenți oponenți ai Kremlinului și coautor al unor dezvăluiri privind cazuri de corupție și abuz de putere implicându-l pe Vladimir Putin și pe apropiați ai acestuia, fiind pe cale să publice cea mai recentă lucrare a sa privind participarea soldaților ruși la acțiunile de pe teritoriul Ucrainei; întrucât imediat după moartea lui Nemțov serviciul rus de securitate a pătruns în apartamentul și biroul acestuia și a confiscat documentele și hard-diskurile sale;

D.     întrucât asasinările din trecut ale criticilor președintelui Putin, Anna Politkovskaia, Aleksandr Litvinenko, Zelimkhan Yandarbiyev, Stanislav Markelov, Natalia Eastemirova, Serghei Iușenko și Iuri Șcekocihin și moartea lui Serghei Magnițki dau o măsură neliniștitoare a situației democrației în Rusia;

E.     întrucât situația drepturilor omului din Rusia s-a deteriorat în ultimii ani, iar autoritățile ruse au adoptat o serie de legi care conțin dispoziții ambigue, acestea fiind utilizate pentru a impune restricții suplimentare opoziției și societății civile și pentru a limita libertatea de exprimare și de întrunire;

F.     întrucât situația puterii juridice în Rusia este îngrozitoare, judecătorii nefiind independenți și imparțiali și desconsiderându-se aproape în totalitate drepturile acuzaților;

G.     întrucât Rusia deține încă resturile epavei și cutiile negre ale avionului Tu-154 aparținând guvernului polon, ce s-a prăbușit lângă Smolensk în aprilie 2010, conducând astfel la moartea președintelui polon și a unor importanți membri ai vieții politice, militare și culturale ale țării; întrucât autoritățile ruse refuză să le înapoieze Poloniei, în ciuda numeroaselor apeluri în acest sens;

H.     întrucât Federația Rusă, ca membră cu drepturi depline a Consiliului Europei și a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), s-a angajat să respecte principiile democrației, statul de drept și drepturile omului;

I.      întrucât autoritățile ruse își extind programele de supraveghere în masă, ce le asigură un instrument foarte eficient de monitorizare și oprimare a vocilor din opoziție,

1.      condamnă cu tărie asasinarea lui Boris Nemțov și reamintește că acesta a fost un alt caz de asasinare politică în Rusia, de eliminare a oponenților președintelui Putin și a altor personalități politice importante din opoziție;

2.      solicită întreprinderea unei investigații internaționale cu privire la asasinarea lui Boris Nemțov, aceasta părând a fi singura cale de a-i găsi pe vinovați; subliniază faptul că atât circumstanțele, cât și locul crimei - o zonă din Moscova aflată sub permanentă supraveghere de către forțele speciale de securitate - arată că asasinatul a fost înfăptuit de profesioniști foarte bine antrenați;

3.      ia act de arestarea a patru suspecți de origine cecenă, anunțată de autoritățile rusești;

4.      solicită guvernului rus să respecte drepturile tuturor cetățenilor de a-și exercita libertățile fundamentale, precum libertate de expresie și opinie, libertatea de întrunire și asociere și drepturile universale ale omului;

5.      reamintește importanța respectării depline de către Rusia a obligațiilor de drept internațional care îi revin, în calitate de membru al Consiliului Europei și al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), precum și a drepturilor fundamentale ale omului și a statului de drept consacrate în Convenția europeană a drepturilor omului și în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP);

6.      își exprimă consternarea cu privire la lipsa oricărui progres în investigarea asasinării a numeroase persoane, printre care și Serghei Magnițki; îndeamnă Consiliul să acorde atenția cuvenită și să dea curs recomandării Parlamentului din octombrie 2012 prin care se solicită aplicarea unor sancțiuni specifice ale UE împotriva persoanelor identificate ca fiind responsabile pentru moartea lui Serghei Magnițki și împotriva altor persoane responsabile pentru încălcări grave ale drepturilor omului;

7.      solicită eliberarea imediată a Nadiei Savcenko și a altor cetățeni europeni și ucraineni deținuți ilegal în Rusia;

8.      îndeamnă autoritățile judecătorești și de aplicare a legii din Rusia să își îndeplinească sarcinile în mod imparțial și independent;

9.      subliniază faptul că în Federația Rusă libertatea de întrunire este garantată în temeiul articolului 31 din Constituția Rusiei și al Convenției europene a drepturilor omului, Rusia fiind semnatară a acestei convenții, ceea ce obligă autoritățile din Rusia la respectarea acesteia;

10.    solicită autorităților rusești să înapoieze de urgență Poloniei epava avionului Tu-154 al guvernului polon și toate cutiile negre ale acestuia; subliniază că nivelul de dependență al puterii judecătorești din Rusia de autoritățile centrale subminează orice investigație imparțială și onestă; solicită o investigație internațională și independentă privind cauzele prăbușirii avionului Tu-154 al guvernului polon, conform deciziilor și acțiunilor întreprinse după doborârea cursei malayziene de linie MH17;

11.    solicită președinților Consiliului și Comisiei, precum și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, să urmărească în continuare îndeaproape aceste cazuri de persecuție pe motive politice, să aducă în discuție aceste probleme sub diferite forme și în cadrul diferitelor reuniuni cu Rusia și să informeze Parlamentul cu privire la schimburile desfășurate cu autoritățile din Rusia;

12.    îndeamnă Consiliul să elaboreze o politică unificată față de Rusia, care să oblige cele 28 de state membre și instituțiile UE să conceapă un mesaj comun ferm cu privire la rolul statului de drept și al drepturilor omului în relația UE-Rusia, precum și cu privire la necesitatea de a pune capăt reprimării libertății de exprimare, de întrunire și de asociere în Rusia;

13.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și președintelui, Guvernului și Parlamentului Federației Ruse.