Predlog resolucije - B8-0249/2015Predlog resolucije
B8-0249/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o Rusiji, zlasti primer Borisa Nemcova

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0239/2015

Postopek : 2015/2592(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0249/2015
Predložena besedila :
B8-0249/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0249/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o Rusiji, zlasti primer Borisa Nemcova

(2015/2592(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2013 o evropski sosedski politiki na poti k močnejšemu partnerstvu: stališče EP v zvezi s poročili o napredku za leto 2012[1],

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, zlasti z dne 23. oktobra 2014 o razpustitvi nevladne organizacije Memorial (dobitnice nagrade Saharova 2009) v Rusiji[2],

–       ob upoštevanju skupne izjave z vrhunskega srečanja vzhodnega partnerstva v Vilni z dne 29. novembra 2013,

–       ob upoštevanju ruske ustave, zlasti člena 118, po katerem so v Ruski federaciji za sojenje pristojna samo sodišča, in člena 120, ki določa, da so sodniki neodvisni in podrejeni samo ruski ustavi in zvezni zakonodaji,

–       ob upoštevanju posvetovanj med EU in Rusijo o človekovih pravicah,

–       ob upoštevanju izjave Vladimirja Lukina, varuha človekovih pravic Ruske federacije, z dne 4. marca 2014 o javnih protestih v Moskvi in ravnanju organov kazenskega pregona,

–       ob upoštevanju merjenja indeksa zaznave korupcije za leto 2014 organizacije Transparency International in zaznane ravni korupcije v javnem sektorju v Rusiji,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je bil Boris Nemcov, vidna osebnost ruske politike in nasprotnik predsednika Vladimirja Putina, 27. februarja 2015 ustreljen v Moskvi v bližini Kremlja;

B.     ker uboj Borisa Nemcova simbolizira obsojanja vredno nenehno zatiranje političnih nasprotnikov v Rusiji ter slabšanje stanja demokracije in načela pravne države v Rusiji;

C.     ker naj bi bil Nemcov v Kremlju najbolj osovražen voditelj opozicije in soavtor poročil, ki so odkrila primere korupcije in zlorabe moči Vladimirja Putina in njegovega najožjega kroga, in je nameraval objaviti svoje najnovejše delo o udeležbi ruskih vojakov na ozemlju Ukrajine; ker je ruska varnostna služba takoj po smrti Nemcova vdrla v njegovo stanovanje in pisarno ter v zavarovane dokumente in trde diske;

D.     ker pretekli umori kritikov predsednika Putina, Ane Politkovske, Aleksandra Litvinenka, Zelimhana Jandarbijeva, Stanislava Markelova, Natalije Estemirove, Sergeja Jušenkova in Jurija Ščekočihina ter smrt Sergeja Magnickega, pričajo o travmatičnem stanju demokracije v Rusiji;

E.     ker so se razmere na področju človekovih pravic v Rusiji v zadnjih letih poslabšale, ruske oblasti pa so sprejele vrsto zakonov, ki vsebujejo nejasne določbe, uporabljajo pa jih za dodatno omejevanje nasprotnikov, akterjev civilne družbe ter svobode izražanja in zbiranja;

F.     ker je položaj sodstva v Rusiji grozljiv, sodniki niso neodvisni in nepristranski, pravice obtožencev pa se sploh ne spoštujejo;

G.     ker so razbitine in črni skrinjici poljskega vladnega letala Tu-154, ki je aprila 2010 strmoglavilo v bližini Smolenska, pri čemer so umrli poljski predsednik in pomembne osebe iz političnih, vojaških in kulturnih krogov, še vedno v rokah Rusije; ker jih ruski organi kljub številnim pozivom ne želijo vrniti Poljski;

H.     ker se je Ruska federacija kot polnopravna članica Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) zavezala spoštovanju načel demokracije, pravne države in človekovih pravic;

I.      ker ruski organi širijo svoje programe množičnega nadzora, s čimer imajo zelo močno orodje, ki se lahko uporabi za nadziranje in zatiranje nasprotnikov;

1.      odločno obsoja umor Borisa Nemcova, in opozarja, da je bil to še en primer političnega umora v Rusiji, namenjen utišanju kritikov predsednika Vladimirja Putina in drugih vidnih političnih osebnosti ruske opozicije;

2.      poziva k mednarodni preiskavi umora Borisa Nemcova, saj je to edini način, da se odgovorne privede pred sodišče; poudarja, da tako okoliščine kot lokacija umora – del Moskve, ki ga stalno nadzirajo posebne varnostne sile – kažejo na vpletenost izurjenih poklicnih morilcev;

3.      je seznanjen s sporočilom ruskih organov, da so bili zaprti štiri osumljenci čečenskega rodu;

4.      poziva rusko vlado, naj spoštuje pravice vseh državljanov pri uveljavljanju njihovih temeljnih svoboščin, kot so svoboda izražanja in mnenja, svoboda zbiranja in združevanja, in univerzalnih človekovih pravic;

5.      opozarja, kako pomembno je, da Rusija v celoti spoštuje svoje mednarodne pravne obveznosti, ki jih ima kot članica Sveta Evrope in OVSE, pa tudi temeljne človekove pravice in načelo pravne države, kot jih določata Evropska konvencija o človekovih pravicah in Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah;

6.      je pretresen, da ni nobenega napredka pri tem, da bi odgovorne za smrt posameznikov, tudi Sergeja Magnickega, privedli pred sodišče; poziva Svet, naj upošteva in se odzove na priporočilo Parlamenta iz oktobra 2012, v katerem poziva k ciljno usmerjenim sankcijam EU proti odgovornim za smrt Magnickega in drugim, vpletenim v hude kršitve človekovih pravic;

7.      poziva, naj se nemudoma izpustijo Nadja Savčenko in drugi ukrajinski ter evropski državljani, ki jim je bila v Rusiji nezakonito odvzeta prostost;

8.      poziva ruske pravosodne organe in organe pregona, naj svoje naloge opravljajo nepristransko in neodvisno;

9.      poudarja, da svobodo zbiranje v Ruski federaciji zagotavljata člen 31 ruske ustave in Evropska konvencija o človekovih pravicah, katere podpisnica je tudi Rusija, kar pomeni, da jo morajo ruske oblasti spoštovati;

10.    poziva ruske organe, naj nemudoma vrnejo Poljski razbitino poljskega vladnega letala Tu-154 in obe črni skrinjici; poudarja, da stopnja odvisnosti ruskega sodstva od organov oblasti onemogoča vsako nepristransko in pošteno preiskavo; poziva k mednarodni in neodvisni preiskavi razlogov za strmoglavljenje poljskega vladnega letala Tu-154, ki naj bo v skladu s sprejetimi sklepi in ukrepi po sestrelitvi letala MH17 družbe Malaysian Airlines;

11.    poziva predsednika Sveta in Komisije ter podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj še naprej pozorno spremljajo vse primere politično motiviranega pregona in načenjajo ta vprašanja v različnih okvirih in na različnih srečanjih z Rusijo ter Parlamentu poročajo o izmenjavah z ruskimi oblastmi;

12.    poziva Svet, naj oblikuje enotno politiko do Rusije, ki bo 28 držav članic in institucije EU zavezala, da v odnosih med EU in Rusijo odločno in soglasno podprejo vlogo načela pravne države, človekovih pravic in opozorijo, da se mora zatiranje pravice izražanja, zbiranja in združevanja v Rusiji končati;

13.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Svetu Evrope, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi ter predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije.