Предложение за резолюция - B8-0250/2015Предложение за резолюция
B8-0250/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Кнут Флекенщайн, Ричард Хауит, Марю Лауристин, Лиса Яконсари, Кати Пири, Чаба Молнар, Борис Зала, Вилия Блинкевичуте, Марлене Мици, Никола Капуто, Сорин Моиса, Алесия Мария Моска, Енрико Газбара, Мирослав Похе, Йо Лайнен, Виорика Дънчила, Виктор Негреску, Тонино Пицула, Марк Тарабела, Гофредо Мария Бетини, Йепе Кофод, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Арне Лиц, Нина Гил, Анди Кристя, Зигмантас Балчитис от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0239/2015

Процедура : 2015/2592(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0250/2015
Внесени текстове :
B8-0250/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0250/2015

Резолюция на Европейския парламент относно убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия

(2015/2592(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид предходните си резолюции относно Русия,

–       като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини от 28 февруари 2015 г. относно убийството на Борис Немцов,

–       като взе предвид изявлението на ЗП/ВП Федерика Могерини от 4 март 2015 г. относно продължаващото задържане на Надя Савченко,

–       като взе предвид изявлението на ЕСВД от 4 март 2015 г. относно отвличането на естонския полицейски служител Естон Кохвер от руските служби за сигурност на естонска територия,

–       като взе предвид консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека от 28 ноември 2013 г.,

–       като взе предвид своята препоръка до Съвета от 2 февруари 2012 г. относно последователна политика по отношение на авторитарните режими, спрямо които ЕС прилага ограничителни мерки, когато техните ръководители упражняват своите лични и търговски интереси в рамките на ЕС[1],

–       като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2013 г. относно годишния доклад за 2012 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС по въпроса[2],

–       като взе предвид съществуващото споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС), с което се установява партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, както и временно прекратените преговори за ново споразумение между ЕС и Русия,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че Борис Немцов, виден реформист на руското пост-съветско общество и икономика, бивш заместник министър-председател на Руската федерация и един от лидерите на руската либерална опозиция, беше убит два дни преди насрочен публичен протест срещу политическото, социалното и икономическо положение в страната и конфликта в Украйна, на който той беше съорганизатор;

Б.     като има предвид, че Борис Немцов беше категоричен застъпник за модерна, просперираща и демократична Руска федерация, отворена към света;

В.     като има предвид, че Русия като член на няколко международни организации като Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Организацията на обединените нации се е ангажирала да защитава и насърчава правата на човека, основните свободи и принципите на правовата държава, и като има предвид, че Европейският съюз нееднократно е предлагал допълнителна помощ и експертни съвети, за да подпомогне Русия да модернизира своя конституционен и правен ред и да се придържа към него в съответствие със стандартите на Съвета на Европа;

Г.     като има предвид, че се наблюдава загриженост относно събитията в Руската федерация, свързани със зачитането и защитата на правата на човека и спазването на общоприети демократични принципи и принципите на правовата държава;

Д.     като има предвид, че е налице нарастваща нужда от твърда, съгласувана и всеобхватна политика на ЕС спрямо Русия, която да се ползва с подкрепата на всички държави членки и с която да се предоставя подкрепа и помощ, съпровождани от твърда и справедлива критика;

Е.     като има предвид, че на 4 март 2015 г. Московският съд отхвърли нова жалба от Надя Савченко срещу незаконното ѝ задържане от страна на Руската федерация, подадена във връзка с нейния имунитет като член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ); като има предвид, че до 4 март г-жа Савченко е била в гладна стачка от 82 дни, и като има предвид, че след толкова дълго време тя е изправена пред риск от трайно увреждане на здравето си или смърт; като има предвид, че изминаха шест месеца от отвличането на естонския полицейски служител Естон Кохвер от руските служби за сигурност на естонска територия в нарушение на международното право; като има предвид, че той продължава да бъде незаконно задържан в затвора „Лефортово“ в Москва; като има предвид, че той не получава подходяща правна помощ, лишен е от правото си на справедлив съдебен процес и е бил подложен на необоснован психиатричен преглед, подробностите за който продължават да са неизвестни;

Ж.    като има предвид, че през последните няколко години някои съдебни процеса и съдебни производства, като делата срещу Навални, Магнитски, Ходорковски и Политковская, поставиха под въпрос независимостта и безпристрастността на съдебните институции в Руската федерация; като има предвид, че тези нашумели дела са само най-известните дела извън Русия и че става въпрос за систематична неспособност от страна на руската държава да гарантира принципите на правовата държава и да осигури правосъдие на своите граждани,

З.      като има предвид, че Европейският съюз има важни отношения Руската федерация и е готов да води честен и открит диалог с нея;

1.      изразява дълбоката си покруса и безпокойство след убийството на Борис Немцов, който бе застрелян от професионални убийци в строго охранявана зона близо до Кремъл и Червения площад;

2.      отдава почит на Борис Немцов за неговата политическа дейност като реформист и застъпник на модернизацията на руското общество; поднася искрените си съболезнования на семейството и приятелите на Борис Немцов, на членовете на опозицията и на руския народ;

3.      очаква от руските органи на властта да проведат пълно, бързо и прозрачно разследване на убийството и да изправят виновниците пред правосъдието; отбелязва неотдавнашните арести на заподозрени по случая;

4.      изразява дълбокото си безпокойство, породено от нападенията в Русия срещу политически фигури на опозицията, независими организации в областта на правата на човека и групи на гражданското общество; изтъква, че неотдавнашните развития, като например ограниченията, наложени на организациите на гражданското общество, потискането на политическата опозиция и агресивните целенасочени кампании за дезинформация от страна на контролираните от държавата медии – всичко това изглежда обслужва целите на съзнателното създаване на условия за създаването на един крайно националистически политически климат, белязан от антидемократична реторика, репресии и слово на омразата;

5.      изразява дълбокото си безпокойство по повод арестуването на 1 март 2015 г. на Олексий Гончаренко, член на Върховната рада на Украйна и член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа;

6.      призовава руските органи незабавно да освободят Надя Савченко, член на Върховната рада на Украйна и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, която беше отвлечена на територията на Украйна и е задържана незаконно в затвор в Русия; изтъква, че Русия носи отговорност за нейното много крехко здраве;

7.      призовава за незабавното освобождаване на естонския полицейски служител Естон Кохвер и за неговото безопасно завръщане в Естония;

8.      настоятелно приканва, по отношение на текущата фаза на планиране на финансовите инструменти на ЕС, Европейската комисия и ЕСВД да увеличат финансовата си помощ за руското гражданско общество чрез средства от Европейския инструмент за демокрация и права на човека и средства на организации на гражданското общество и на местни органи, както и да включат Форума на гражданското общество ЕС-Русия в Инструмента за партньорство, за да се гарантира устойчива и надеждна дългосрочна подкрепа;

9.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.