Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0250/2015Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0250/2015

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Borisz Nyemcov, orosz ellenzéki vezető meggyilkolásáról és a demokrácia oroszországi helyzetéről

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea, Zigmantas Balčytis az S&D képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0239/2015

Eljárás : 2015/2592(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0250/2015
Előterjesztett szövegek :
B8-0250/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8‑0250/2015

Az Európai Parlament állásfoglalása Borisz Nyemcov, orosz ellenzéki vezető meggyilkolásáról és a demokrácia oroszországi helyzetéről

(2015/2592(RSP))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Oroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–       tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő) Borisz Nyemcov meggyilkolásáról szóló 2015. február 28-i nyilatkozatára,

–       tekintettel Federica Mogherini alelnök/főképviselő Nagyija Szavcsenkó fogva tartásának további fenntartásáról szóló 2015. március 4-i nyilatkozatára,

–       tekintettel az EKSZ 2015. március 4-i nyilatkozatára Eston Kohver észt rendőrtiszt az orosz titkosszolgálat általi, Észtország területéről való elrablásáról,

–       tekintettel az EU és Oroszország közötti 2013. november 28-i emberi jogi konzultációra,

–       tekintettel a Tanácshoz intézett, személyes és üzleti érdekeltségeiket az EU határain belül érvényesítő vezetőkkel rendelkező, az EU által korlátozó intézkedések alá vetett rendszerekkel szembeni következetes politikáról szóló, 2012. február 2-i ajánlására[1],

–       tekintettel „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2012. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló, 2013. december 11-i állásfoglalására[2],

–       tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Oroszországi Föderáció között partnerséget létrehozó, meglévő partnerségi és együttműködési megállapodásra (PEM), valamint az új EU–Oroszország megállapodással kapcsolatos, felfüggesztett tárgyalásokra,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel Borisz Nyemcovot, az orosz posztszovjet társadalom és gazdaság kiemelkedő reformerét, az Oroszországi Föderáció egykori miniszterelnök-helyettesét és az orosz liberális ellenzék egyik vezérét két nappal az ország politikai, társadalmi és gazdasági helyzete, valamint az ukrajnai konfliktus ellen szervezett tüntetés előtt – melynek társszervezője volt – meggyilkolták;

B.     mivel Borisz Nyemcov határozottan síkra szállt egy modern, virágzó, demokratikus és a világra nyitott Oroszországi Föderációért;

C.     mivel Oroszország több nemzetközi szervezet, például az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet és az Egyesült Nemzetek Szervezete tagjaként kötelezettséget vállalt az emberi jogok, alapvető szabadságok és a jogállamiság védelmezésére, és mivel az Európai Unió több ízben nyújtott kiegészítő támogatást és szakértői segítséget ahhoz, hogy Oroszország az Európa Tanács normáival összhangban korszerűsítse – és betartsa – alkotmányos és jogrendjét;

D.     mivel aggasztóak az Oroszországi Föderációban végbemenő, az emberi jogok tiszteletben tartásával és védelmével, valamint a közmegegyezésen alapuló demokratikus elvek és a jogállamiság tiszteletben tartásával kapcsolatos fejlemények;

E.     mivel egyre nagyobb szükség van szilárd, koherens és átfogó, valamennyi tagállam által támogatott, határozott és igazságos bírálattal alátámasztott uniós politika bevezetésére Oroszországgal szemben;

F.     mivel 2015. március 4-én egy moszkvai bíróság elutasította a Nagyija Szavcsenkó által az Oroszországi Föderáció általi illegális fogva tartása ellen benyújtott újabb fellebbezést, amelyben az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) tagjaként fennálló immunitására hivatkozott; mivel március 4-én Nagyija Szavcsenkó már 82 napja tartott éhségsztrájkot, és mivel ilyen hosszú idő elteltével fennáll annak kockázata, hogy maradandó egészségügyi károsodások érik, vagy életét veszti; mivel hat hónap telt el azóta, hogy az orosz titkosszolgálat a nemzetközi jogot megsértve Észtország területen elrabolta Eston Kohver észt rendőrtisztet; mivel Eston Kohvert azóta is a moszkvai Lefortovo börtönben tartják illegálisan fogva; mivel Eston Kohver nem kap megfelelő jogi segítséget, megtagadták tőle a tisztességes eljáráshoz való jogot, és indokolatlan pszichiátriai vizsgálat alá vetették, melynek részletei továbbra sem ismertek;

G.     mivel az elmúlt években számos per és bírósági eljárás – például Navalnij, Magnyitszkij, Hodorkovszkij és Politkovszkaja ügye – miatt kétségek merültek fel az Oroszországi Föderáció igazságszolgáltatási intézményeinek függetlensége és pártatlansága tekintetében; mivel a fent említett, nagy nyilvánosságot kapott ügyek csak az Oroszországon kívül legismertebb esetei annak, hogy az orosz állam rendszeresen képtelen fenntartani a jogállamiságot és biztosítani az igazságszolgáltatást polgárai számára;

H.     Az Európai Uniót szoros kötelék fűzi az Orosz Föderációhoz, és készen áll arra, hogy őszinte és nyílt párbeszédet kezdjen azzal;

1.      mélységes megdöbbenésének és aggodalmának ad hangot Borisz Nyemcov meggyilkolása kapcsán, akit bérgyilkosok lőttek le egy szigorú felügyelet alatt álló területen, közel a Kremlhez és a Vörös Térhez;

2.      tisztelettel adózik Borisz Nyemcov reformerként, valamint az orosz társadalom modernizálásának előmozdítójaként végzett politikai tevékenysége előtt; őszinte részvétét fejezi ki Borisz Nyemcov családjának és barátainak, az ellenzék tagjainak és az orosz népnek;

3.      elvárja, hogy az orosz hatóságok teljes körű, gyors és átlátható vizsgálatot folytassanak Borisz Nyemcov meggyilkolása ügyében, valamint hogy a tetteseket mielőbb állítsák bíróság elé; tudomásul veszi, hogy a közelmúltban gyanúsítottakat tartóztattak le az ügyben;

4.      mélységes aggodalmának ad hangot a politikai ellenzék tagjai, független emberi jogi szervezetek és civil társadalmi csoportok elleni oroszországi támadások kapcsán; felhívja a figyelmet a közelmúltbeli fejleményekre, így a civil társadalmi szervezeteket sújtó korlátozásokra, a politikai ellenzék elnyomására és az államilag ellenőrzött média által folytatott agresszív, célzott dezinformációs kampányokra, melyek láthatóan mind azt a célt szolgálják, hogy szándékosan olyan, a szélsőségesen nacionalista politikai légkörnek kedvező környezetet hozzanak létre, amelyet antidemokratikus retorika, elnyomás és gyűlöletbeszéd jellemez;

5.      mélységes aggodalommal tölti el Olekszij Honcsarenko, az ukrán Rada és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése tagjának 2015. március 1-jei letartóztatása;

6.      felhívja az orosz hatóságokat, hogy sürgősen bocsássák szabadon Nagyija Szavcsenkót, az ukrán Rada és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének tagját, akit Ukrajna területén raboltak el, és egy oroszországi börtönben tartanak illegálisan fogva; hangsúlyozza, hogy Nagyija Szavcsenkó rendkívül törékeny egészségügyi állapotáért Oroszország felel;

7.      felszólít Eston Kohver észt rendőrtiszt azonnali szabadon bocsátására, és Észtországba való biztonságos hazatérésének biztosítására;

8.      arra sürgeti a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy az uniós finanszírozási eszközök jelenlegi programozási szakaszára való tekintettel növeljék az orosz civil társadalomnak a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze révén nyújtott pénzügyi támogatást, valamint a civil társadalmi szervezetek és a helyi hatóságok számára nyújtott finanszírozást, továbbá a fenntartható és hiteles hosszú távú támogatás biztosítása érdekében a partnerségi eszközbe építsék be ez EU–Oroszország Civil Társadalmi Fórumot;

9.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európa Tanácsnak, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek, valamint az Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének.