Propunere de rezoluţie - B8-0250/2015Propunere de rezoluţie
B8-0250/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și la starea democrației în Rusia

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea, Zigmantas Balčytis în numele Grupului S&D

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0239/2015

Procedură : 2015/2592(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0250/2015
Texte depuse :
B8-0250/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0250/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și la starea democrației în Rusia

(2015/2592(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia,

–       având în vedere declarația din 28 februarie 2015, făcută de Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, referitoare la asasinarea lui Boris Nemțov,

–       având în vedere declarația VP/ÎR din 4 martie 2015, referitoare la menținerea în detenție a Nadiei Sevcenko,

–       având în vedere declarația SEAE din 4 martie 2015 privind răpirea de pe teritoriul Estoniei al ofițerului estonian de poliție, Eston Kohver, de către serviciile de securitate ruse,

–       având în vedere consultările dintre UE și Rusia privind drepturile omului, din 28 noiembrie 2013,

–       având în vedere Recomandarea sa din 2 februarie 2012 adresată Consiliului privind o politică consecventă față de regimurile cărora UE le aplică măsuri restrictive în privința intereselor personale și comerciale ale liderilor lor pe teritoriul UE[1],

–       având în vedere Rezoluția sa din 11 decembrie 2013 referitoare la Raportul anual 2012 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință[2],

–       având în vedere actualul Acord de parteneriat și cooperare (APC) de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte, precum și negocierile suspendate privind un nou acord UE-Rusia,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Boris Nemțov, un reformator renumit al societății ruse post-sovietice, fost viceprim-ministru al Federației Ruse și unul dintre liderii opoziției liberale și democratice din Rusia, a fost asasinat cu două zile înaintea unui protest public împotriva efectelor situației politice, sociale și economice din țară și a conflictului din Ucraina, demonstrație pe care Nemțov o organiza împreună cu alții;

B.     întrucât Boris Nemțov a fost un susținător ardent al unei Federații Ruse moderne, prospere, democratice și deschisă către lume;

C.     întrucât Rusia, ca membră în mai multe organizații internaționale, cum ar fi Consiliul Europei, Organizația pentru securitate și Cooperare în Europa și Organizația Națiunilor Unite, s-a angajat să protejeze și să promoveze drepturile omului, libertățile fundamentale și statul de drept, iar Uniunea Europeană a oferit în mod repetat asistență suplimentară și expertiză pentru a ajuta Rusia să se modernizeze și să-și respecte ordinea constituțională și juridică, în concordanță cu standardele Consiliului Europei;

D.     întrucât există îngrijorări cu privire la evoluțiile din Federația Rusă în ceea ce privește respectarea și protecția drepturilor omului, precum și respectarea principiilor democratice convenite de comun acord și a statului de drept;

E.     întrucât se face din ce în ce mai simțită necesitatea unei politici ferme, coerente și extensive a UE față de Rusia, susținută de toate statele membre, cu sprijin și asistență dublate de o critică fermă și justă,

F.     întrucât, la 4 martie 2015, un tribunal din Moscova a respins un alt apel al Nadiei Sevcenko împotriva detenției sale ilegale de către Federația Rusă, pe care l-a depus cu referire la imunitatea ei ca membră a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE); întrucât până la 4 martie, dna Sevcenko a fost în greva foamei timp de 82 zile și întrucât, după o perioadă atât de îndelungată, există riscul unor leziuni permanente ale sănătății sale sau riscul de deces; întrucât au trecut șase luni de la răpirea de pe teritoriul Estoniei a ofițerului estonian de poliție, Eston Kohver, de către serviciile de securitate ruse, cu încălcarea dreptului internațional; întrucât acesta este în continuare deținut ilegal în închisoarea Lefortovo din Moscova; întrucât nu primește asistență juridică adecvată, a fost privat de dreptul la proceduri echitabile și a fost somat să se supună unui examen psihiatric nejustificat, ale cărui detalii rămân necunoscute;

G.     întrucât, în ultimii ani, mai multe acțiuni în justiție și proceduri judiciare, cum ar fi cauzele Navalnâi, Magnițki, Hodorkovski și Politkovskaia, au ridicat semne de întrebare cu privire la independența și imparțialitatea instituțiilor judiciare ale Federației Ruse; întrucât cazurile cu vizibilitate mare enunțate anterior nu sunt decât cele mai cunoscute cazuri în afara Rusiei și reflectă eșecul sistematic al statului rus de a sprijini statul de drept și de a face dreptate cetățenilor săi;

H.     întrucât Uniunea Europeană are relații importante cu Federația Rusă și este dispusă să se angajeze într-un dialog sincer și deschis cu aceasta,

1.      este profund șocat și își exprimă îngrijorarea profundă ca urmare a uciderii lui Boris Nemțov, împușcat mortal de către asasini profesioniști într-o zonă extrem de securizată în apropierea Kremlinului și a Pieței Roșii;

2.      aduce un omagiu lui Boris Nemțov pentru activitatea sa politică ca reformator și promotor al modernizării societății ruse; transmite sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui Boris Nemțov, membrilor opoziției și poporului rus;

3.      se așteaptă ca autoritățile ruse să efectueze o anchetă completă, rapidă și transparentă a acestui asasinat și să aducă rapid vinovații în fața justiției; ia act de recentele arestări ale unor suspecți în acest caz;

4.      își exprimă profunda îngrijorare față de atacurile la adresa politicienilor din opoziție, a organizațiilor independente pentru drepturile omului și a grupurilor din societatea civilă rusă; subliniază că evoluțiile recente, cum ar fi restricțiile impuse organizațiilor din societatea civilă, represiunea opoziției politice și campaniile agresive de dezinformare ale mass-media controlate de stat, toate par a servi cultivării deliberate a unui teren fertil pentru un climat politic extrem de naționalist, marcat de retorica împotriva democrației, de represiune și instigator la ură;

5.      își exprimă profunda îngrijorare cu privire la arestarea, la 1 martie 2015, a lui Alexei Honcearenko, membru al Radei Supreme a Ucrainei și membru al APCE;

6.      solicită autorităților ruse să o elibereze de urgență pe Nadia Sevcenko, membră a Radei Supreme a Ucrainei și membră a APCE, răpită pe teritoriul Ucrainei și deținută ilegal într-o închisoare din Rusia; subliniază că Rusia este responsabilă de sănătatea ei foarte fragilă;

7.      cere eliberarea imediată a ofițerul eston de poliție Eston Kohver și întoarcerea sa în siguranță în Estonia;

8.      îndeamnă Comisia și SEAE, pentru actuala etapă de programare a instrumentelor financiare ale UE, să mărească asistența financiară a UE pentru societatea civilă din Rusia, prin intermediul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului și al fondurilor pentru organizațiile societății civile și autoritățile locale, și să includă Forumul societății civile UE-Rusia în Instrumentul de parteneriat, pentru a asigura pe termen lung un sprijin sustenabil și credibil;

9.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și președintelui, Guvernului și Parlamentului Federației Ruse.