Predlog resolucije - B8-0250/2015Predlog resolucije
B8-0250/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o umoru ruskega opozicijskega voditelja Borisa Nemcova in stanju demokracije v Rusiji

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea, Zigmantas Balčytis v imenu skupine S&D

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0239/2015

Postopek : 2015/2592(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0250/2015
Predložena besedila :
B8-0250/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0250/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o umoru ruskega opozicijskega voditelja Borisa Nemcova in stanju demokracije v Rusiji

(2015/2592(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Rusiji,

–       ob upoštevanju izjave o umoru Borisa Nemcova, ki jo je dala podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini 28. februarja 2015,

–       ob upoštevanju izjave podpredsednice/visoke predstavnice Federice Mogherini z dne 4. marca 2015 o še trajajočem priprtju Nadje Savčenko,

–       ob upoštevanju izjave Evropske službe za zunanje delovanje z dne 4. marca 2015 o ugrabitvi estonskega policista Estona Kohverja, ki jo je ruska varnostna služba izvedla na estonskem ozemlju,

–       ob upoštevanju posvetovanj med EU in Rusijo o človekovih pravicah 28. novembra 2013,

–       ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 2. februarja 2012 o dosledni politiki do režimov, proti katerim EU uporablja omejevalne ukrepe, kadar njihovi voditelji izvršujejo svoje osebne in gospodarske interese znotraj meja EU[1],

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. decembra 2013 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2012 ter politiki Evropske unije na tem področju[2],

–       ob upoštevanju obstoječega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Rusko federacijo na drugi, ter začasno ustavljenih pogajanj za nov sporazum med EU in Rusijo,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker so Borisa Nemcova, vidnega reformista družbe in gospodarstva postsovjetske Rusije, nekdanjega podpredsednika vlade Ruske federacije in enega od voditeljev ruske liberalne opozicije, ubili dva dni pred javnim protestnim shodom, ki ga je pomagal organizirati in ki je bil usmerjen proti političnim, socialnim in gospodarskim razmeram v državi ter konfliktu v Ukrajini;

B.     ker je bil Boris Nemcov odločen zagovornik sodobne, uspešne, demokratične in v svet odprte Ruske federacije;

C.     ker se je Rusija kot članica številnih mednarodnih organizacij, kot so Svet Evrope, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi in Združeni narodi, zavezala varovanju in uveljavljanju človekovih pravic, temeljnih svoboščin in načela pravne države in ker ji je Evropska unija večkrat ponudila dodatno pomoč ter strokovno znanje pri posodobitvi in spoštovanju njenega ustavnega in pravnega reda v skladu s standardi Sveta Evrope;

D.     ker vlada zaskrbljenost glede razvoja dogodkov v Ruski federaciji v zvezi s spoštovanjem in varstvom človekovih pravic ter spoštovanjem splošno sprejetih demokratičnih načel in načela pravne države;

E.     ker se kaže čedalje večja potreba po odločni, dosledni in celostni politiki EU do Rusije, ki bi jo podpirale vse države članice in ki bi vključevala podporo in pomoč na podlagi odločne in poštene kritike;

F.     ker je sodišče v Moskvi 4. marca 2015 zavrnilo še eno pritožbo Nadje Savčenko proti njenemu nezakonitemu priprtju v Ruski federaciji, ki jo je vložila s sklicevanjem na svojo imuniteto, ki jo ima kot poslanka parlamentarne skupščine Sveta Evrope; ker Nadja Savčenko gladovno stavka od 4. marca, od kadar je preteklo 82 dni, in ker je po tako dolgem obdobju ogroženo njeno zdravje ali tudi življenje; ker je od ugrabitve estonskega policista Estona Kohverja, ki jo je ruska varnostna služba s kršitvijo mednarodnega prava izvedla na estonskem ozemlju, preteklo že šest mesecev; ker je Eston Kohver še naprej nezakonito priprt v zaporu Lefortovo v Moskvi, kjer nima ustrezne pravne pomoči in mu je bila odvzeta pravica do poštenega sojenja, poleg tega pa je moral neupravičeno opraviti psihiatrični pregled, o katerem podrobnosti niso znane;

G.     ker so številna sojenja in sodni postopki v zadnjih letih, kot so zadeve Navalnega, Magnickega, Hodorkovskega in Politkovske, vzbudili dvome o neodvisnosti in nepristranskosti sodstva Ruske federacije; ker so te zelo odmevne zadeve le najbolj znane zunaj Rusije, odražajo pa sistemsko nezmožnost ruske države, da bi spoštovala načelo pravne države in državljanom zagotavljala pravno varstvo;

H.     ker so za Evropsko unijo odnosi z Rusko federacijo pomembni in je pripravljena na iskren in odprt dialog z njo;

1.      izraža globoko pretresenost in zaskrbljenost zaradi umora Borisa Nemcova, ki so ga ustrelili poklicni morilci na strogo varovanem območju v bližini Kremlja in Rdečega trga;

2.      izraža spoštovanje do Borisa Nemcova, ki je politično deloval kot reformator in je spodbujal modernizacijo ruske družbe; izraža iskreno sožalje družini in prijateljem Borisa Nemcova, predstavnikom opozicije in ruskemu narodu;

3.      od ruskih oblasti pričakuje, da bodo opravile celovito, hitro in pregledno preiskavo tega umora in krivce čim prej privedle pred sodišče; je seznanjen z nedavnimi aretacijami osumljencev v tej zadevi;

4.      izraža globoko zaskrbljenost zaradi napadov na predstavnike politične opozicije, neodvisne organizacije za človekove pravice in skupine civilne družbe v Rusiji; opozarja, da nedavna dejanja, kot so omejitve, naložene organizacijam civilne družbe, zatiranje politične opozicije in nasilne ciljno usmerjene kampanje, s katerimi državni mediji širijo napačne informacije, verjetno služijo temu, da bi namenoma ustvarili pogoje za skrajno nacionalistično politično vzdušje, ki bo zaznamovano s protidemokratično retoriko, zatiranjem in sovražnim govorom;

5.      izraža globoko zaskrbljenost zaradi aretacije poslanca ukrajinskega parlamenta in parlamentarne skupščine Sveta Evrope Oleksija Hončarenka 1. marca 2015;

6.      poziva ruske oblasti, naj nemudoma izpustijo poslanko ukrajinskega parlamenta in parlamentarne skupščine Sveta Evrope Nadjo Savčenko, ki je bila ugrabljena na ozemlju Ukrajine in nezakonito priprta v zaporu v Rusiji; opozarja, da je Rusija odgovorna za njeno zelo krhko zdravstveno stanje;

7.      poziva k takojšnji izpustitvi estonskega policista Estona Kohverja in zagotovitvi njegove varne vrnitve v Estonijo;

8.      odločno poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj v okviru sedanjega načrtovanja finančnih instrumentov EU povečata finančno pomoč EU ruski civilni družbi iz evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice ter sredstev za organizacije civilne družbe in lokalne oblasti, forum civilne družbe EU–Rusija pa vključita v instrument partnerstva, da bi zagotovili trajno in verodostojno dolgoročno podporo;

9.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Svetu Evrope, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi ter predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije.