Πρόταση ψηφίσματος - B8-0251/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0251/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και την κατάσταση της δημοκρατίας στη Ρωσία

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg, Peter Lundgren εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδικασία : 2015/2592(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0251/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0251/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0251/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και την κατάσταση της δημοκρατίας στη Ρωσία

(2015/2592(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις και τα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία,

−      έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2012 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα[1],

−      έχοντας υπόψη τη δήλωση που έκανε η εκπρόσωπος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) στις 30 Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την καταδίκη του Alexsei Navalnyi και του αδελφού του Oleg Navalnyi από το Δικαστήριο του Zamoskvoretsky,

−      έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) της 4ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τη συνεχιζόμενη κράτηση της Nadiia Savchenko,

−      έχοντας υπόψη τη δήλωση που έκανε η εκπρόσωπος της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) στις 4 Μαρτίου 2015, σχετικά με την απαγωγή και τη συνεχιζόμενη παράνομη κράτηση του εσθονού αστυνομικού,

−      έχοντας υπόψη τη δήλωση που έκανε η εκπρόσωπος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) στις 3 Μαρτίου, σχετικά με το γεγονός ότι δεν επιτράπηκε στην ευρωβουλευτή Sandra Kalniete να εισέλθει στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας,

−      έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) της 28ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη δολοφονία του Boris Nemtsov,

−      έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα και την ευθύνη των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων και φορέων για την προώθηση και την προάσπιση των διεθνώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

−      έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 28ης Νοεμβρίου 2013,

−      έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 19ης Ιανουαρίου 2015, της 29ης Ιανουαρίου 2015 και της 9ης Φεβρουαρίου 2015,

−      έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ρωσίας, ιδίως δε το άρθρο 118, το οποίο ορίζει ότι η δικαιοσύνη στη Ρωσική Ομοσπονδία απονέμεται μόνον από δικαστήρια, καθώς και το άρθρο 120 το οποίο ορίζει ότι οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι και υπόκεινται μόνο στο ρωσικό σύνταγμα και στους ομοσπονδιακούς νόμους,

−      έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, που αμφότερα κυρώθηκαν από τη Ρωσία το 1973,

−      έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου, και τις ανασταλείσες διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Boris Nemtsov ήταν Ρώσος φιλελεύθερος πολιτικός, συμπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Ρωσίας - Κόμματος Λαϊκής Ελευθερίας (RPR-PARNAS), ενός εγγεγραμμένου πολιτικού κόμματος χωρίς έδρες στην Κρατική Δούμα και με μία έδρα σε επίπεδο περιφερειακών κοινοβουλίων·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Boris Nemtsov ήταν αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης το 1997 και το 1998, επί προεδρίας Boris Yeltsin· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξε πολιτικός αντίπαλος και τολμηρός επικριτής του Vladimir Putin από το 1999, όταν προώθησε ως συνιδρυτής την Ένωση Δεξιών Δυνάμεων, μια φιλελεύθερη-δημοκρατική συμμαχία που συγκέντρωσε σχεδόν 6 εκατομμύρια ψήφους (8,6% των συνολικών ψήφων) στις κοινοβουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου του 1999·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Boris Nemtsov ήταν ενεργός οργανωτής και συμμετέχων σε πορείες αντιφρονούντων, δράσεις πολιτών στο πλαίσιο της Στρατηγικής 31 και σε συγκεντρώσεις «Για Δίκαιες Εκλογές», διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης που οργανώνονταν από το 2006, και λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε συλληφθεί το 2007, το 2010 και το 2011 κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Boris Nemtsov δολοφονήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2015 ενώ περπατούσε με μια γυναίκα σε μια γέφυρα κοντά στο Κρεμλίνο και στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, από ένα άτομο σε λευκό αυτοκίνητο που τον πυροβόλησε αρκετές φορές στην πλάτη, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή της αστυνομίας·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η δολοφονία έλαβε χώρα μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη διαμαρτυρία του Nemtsov κατά του προέδρου Vladimir Putin, και ότι το γεγονός αυτό μετατράπηκε σε πορεία χιλιάδων ανθρώπων στη μνήμη του δολοφονηθέντος πολιτικού αρχηγού·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε συνέντευξη στους Financial Times ο κ. Nemtsov δήλωσε ότι συνέτασσε έκθεση για τους ρώσους στρατιώτες στην Ουκρανία, και ότι σε άλλη συνέντευξη στη ρωσική ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Sobesednik», που δημοσιεύτηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2015, εξέφρασε φόβους για τη ζωή του·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές έχουν ορίσει εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση της δολοφονίας του κ. Nemtsov, και ότι η επιτροπή αυτή έχει καταγράψει έναν αριθμό πιθανών υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων υπερεθνικιστών, ισλαμιστών εξτρεμιστών, προσωπικών εχθρών και ομάδων που συνδέονται με την πολιτική·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία σε σχέση με την ευθύνη ή τους λόγους της δολοφονίας·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν συλληφθεί ορισμένοι ύποπτοι για τη δολοφονία, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας FSB, Alexander Bortnikov, και ότι οι έρευνες συνεχίζονται·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός Ρωσίας, πολιτικοί που αντιτίθενται στον Vladimir Putin τον θεώρησαν αρχικά ύποπτο, αλλά το Κρεμλίνο αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι ήταν «παράλογες» και «απαράδεκτες», καθώς ο κ. Nemtsov δεν αποτελούσε κίνδυνο για τον πρόεδρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κρεμλίνο έχει ισχυριστεί ότι η δολοφονία ενδέχεται να ήταν «προβοκάτσια» με στόχο την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης και του κράτους στη Ρωσία·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα έχει καταδικάσει τη δολοφονία και έχει ζητήσει τη διεξαγωγή διαφανών και ανεξάρτητων ερευνών προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά πάσα πιθανότητα η δολοφονία έγινε για πολιτικούς λόγους, και ότι η ελευθερία του λόγου και η πολιτική δραστηριότητα θα πρέπει να διασφαλίζονται για όλους στη Ρωσία, χωρίς προκατάληψη ή φόβο και για όλους τους πολίτες·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι διατυπώθηκαν πολλές επικρίσεις μετά την έγκριση του νόμου περί ξένων πρακτόρων, βάσει του οποίου κάθε ΜΚΟ που λαμβάνει χρηματοδότηση από το εξωτερικό και συμμετέχει σε «πολιτικές δραστηριότητες», υπό μία ασαφή έννοια, πρέπει να καταχωρείται υποχρεωτικά ως οργάνωση που εκτελεί καθήκοντα ξένου πράκτορα·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2013 θεσπίστηκε ομοσπονδιακός νόμος που απαγορεύει την «προπαγάνδα υπέρ μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ ανηλίκων»·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στην έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας σχετικά με την παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι στη Ρωσία, ο αριθμός των δημοσιογράφων που δέχονται επιθέσεις και δολοφονούνται στη Ρωσία αυξάνεται διαρκώς·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση τόσο με την ελευθερία του λόγου όσο και με τον σεβασμό για νόμους και κανόνες, ενώ παράλληλα η ρωσική κυβέρνηση δεν επιθυμεί να αποσταθεροποιείται από εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι οι τρίτες χώρες·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη άμβλυνσης της έντασης στις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας και αποκατάστασης της ήρεμης και ειρηνικής συνεργασίας·

1.      καταδικάζει τη δολοφονία του Boris Nemtsov και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς του θύματος, καθώς και σε όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην πορεία μετά τη δολοφονία·

2.      καλεί τις ρωσικές αρχές να διεξαγάγουν τις έρευνές τους σε πνεύμα διαφάνειας και σαφήνειας προκειμένου να ανακαλύψουν το συντομότερο δυνατό ποιος δολοφόνησε τον κ. Nemtsov και να προσδιορίσουν τους λόγους αυτής της δολοφονίας·

3.      καλεί τις ρωσικές αρχές να εγγυηθούν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της έρευνας, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής προσώπων που σχετίζονται με το κράτος·

4.      τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η ελευθερία του λόγου και της πολιτικής δραστηριότητας, να επιτρέπεται στους πολίτες να εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες τους και να οργανώνουν εκδηλώσεις, και, όταν κρίνεται σκόπιμο, διαμαρτυρίες και άλλες διαδηλώσεις, χωρίς βία, περιορισμούς, παρενόχληση ή απειλές κατά των οργανωτών των διαδηλώσεων ή των συμμετεχόντων σε αυτές·

5.      τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, προκειμένου να διασφαλίζεται ένας διαρκής διάλογος και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών στην πολιτική και στις νομοθετικές διαδικασίες στη Ρωσία·

6.      καλεί τη ρωσική κυβέρνηση να διασφαλίσει την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι στη Ρωσία, με σεβασμό για την ελεύθερη επιλογή των ατόμων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή πολιτικών απόψεων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το ρωσικό σύνταγμα·

7.      καλεί τη ρωσική κυβέρνηση να προωθήσει την ελευθερία και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης και να εγγυηθεί την απουσία οποιασδήποτε μορφής λογοκρισίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

8.      καταδικάζει κάθε μορφή δίωξης και παρενόχλησης δημοσιογράφων, όπως επίσης και τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα ερευνών για προηγούμενες επιθέσεις·

9.      καλεί τη ρωσική κυβέρνηση να προωθήσει έναν δίκαιο και ελεύθερο πολιτικό διάλογο, αποφεύγοντας οποιοδήποτε κλίμα έλλειψης ανοχής για τις δημόσιες διαμαρτυρίες·

10.    καλεί τις ρωσικές αρχές να διασφαλίσουν τον σεβασμό για τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων και την εκπροσώπησή τους σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, σε πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο·

11.    τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και η Ρωσία θα πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να αποκαταστήσουν τον αμοιβαίο σεβασμό για την κυκλοφορία προσώπων και αγαθών, μαζί με τον πλήρη σεβασμό για όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα·

12.    εκφράζει την ελπίδα ότι οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ θα βασίζονται στον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ένα πλαίσιο ειρήνης και αρμονίας·

13.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην ΕΥΕΔ, στον ΟΑΣΕ και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.